Byla 2KT-109/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su ieškovo A. B. pareiškimu dėl Jonavos rajono apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. liepos 7 d. gautas pareiškėjo A. B. pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės, Kauno apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 pagal ieškovų A. B., A. A.-B. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos J. P., nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui. Pareiškėjas nurodė, jog Jonavos rajono apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Šios aplinkybės paaiškėjo po 2011 m. balandžio 5 d. Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-884-390/2011. Minėta nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino neteisėtais J. P. veiksmus panaikinant šioje byloje 2011 m. sausio 20 d. priimtą nutartį. Pareiškėjas pareiškimu prašė nušalinti Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjus nuo civilinės bylos nagrinėjimo ir bylą perduoti nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui. Nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011 atmetė pareiškėjo pareiškimą, visiškai nevertino neteisėtų teisėjos J. P. ir Jonavos rajono apylinkės teisėjų veiksmų, ir pareiškėjui skyrė 2000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise. Pareiškėjas padavė skundą dėl Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. balandžio 22 d. priimtos nutarties, dalyje dėl baudos paskyrimo už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas V. M. 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi, dengdamas teisėją A. D., neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Nurodytos aplinkybės patvirtina neteisėtą organizuotą Lietuvos minėtų teisėjų ir teismų teisingumą.

3Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui atmestinas.

4Teisingumas, kaip teismo atliekama procesinė veikla, vykdomas ne pagal atskirų asmenų pageidavimus, o laikantis įstatymų reikalavimų. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui, remiantis įstatymu, sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Šio klausimo išsprendimas yra sudėtinė teisingumo vykdymo procesinės veiklos dalis, sureglamentuota proceso įstatymo normų (CPK 35 str.). Remiantis CPK 35 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos apeliacinis teismas – vienintelis Lietuvos teritorijoje esantis teismas, sprendžiantis dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui, arba iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui. Kiti teisės subjektai – ne Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas, neturi teisės ir įgaliojimų spręsti klausimo dėl bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui. Šie argumentai sudaro pagrindą netenkinti pareiškėjo prašymo dėl Lietuvos apeliacinio teismo nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo.

5Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui CPK 35 straipsnio pirmosios dalies pagrindu, taip pat, kai bylą nagrinėjantis teismas nuo jos nagrinėjimo nušalinamas dėl teismo galimo šališkumo (CPK 35 str. 4 d., 65-66 str., 71 str.). Kaip minėta, bylą nagrinėjančiam apygardos teismui pareikšto nušalinamo klausimą išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 69 str. 1 d.). Kadangi ieškovo A. B. pareiškime yra suformuluotas prašymas nušalinti visus Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo, todėl šio nušalinimo pareiškimo nagrinėjimas priskirtinas Lietuvos apeliacinio teismo, kaip aukštesnės pakopos teismo, kompetencijai (CPK 69 str. 1 d.).

6Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tuo atveju, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais ir prielaidomis. Aplinkybių, sudarančių teismo nušalinimo pagrindą, egzistavimą turi įrodyti teismo nušalinimo pareiškimą teikiantis dalyvaujantis byloje asmuo (CPK 12 str.).

7Šioje civilinėje byloje Nr. 2-5-737/2011 Lietuvos apeliaciniame teisme jau buvo nagrinėjamas tapatus A. B. pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo nagrinėjamos bylos. 2011 m. balandžio 14 d. gautas pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo buvo motyvuotas tuo, jog bylą nagrinėjančios Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos J. P. priimtas procesinis sprendimas buvo panaikintas apeliacinės instancijos teismo. Analogiški argumentai išdėstyti ir nagrinėjamame pareiškėjo pareiškime. Pažymima, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-66/2011 jau pasisakė dėl šiame pareiškime nurodytų tapačių argumentų, pažymėdamas, jog procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas ir aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino bylą nagrinėjančio teisėjo nutartį, nesudaro pagrindo abejoti Jonavos rajono apylinkės teisme dirbančių visų teisėjų nešališkumu, o pareiškėjo pareiškimą atmetė. Todėl pakartotinai spręsti dėl to paties klausimo nėra pagrindo.

8Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjamas jau aštuntasis pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2005 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-7/2005, 2007 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-45/2007, 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-92/2007, 2008 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-70/2008, 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-37/2009 ir 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-23/2010 ankstesnius pareiškimus atmetė kaip nepagrįstus. Pareiškėjas savo veiksmais, kai tam pačiam teismui vėl reiškia akivaizdžiai nepagrįstą ir tapatų nušalinimo pareiškimą, tendencingai vilkina bylos, kuria siekia apginti savo pažeistas teises, nagrinėjimą, kenkia pats sau ir kitiems proceso dalyviams.

9Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjo A. B. pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus pareiškimą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

10Jeigu nagrinėjamoje byloje bus vėl pareikštas analogiškas nušalinimo pareiškimas, bylą nagrinėjantis teismas neturėtų persiųsti pareiškimo nagrinėti nušalinimo klausimą aukštesnės pakopos teismui, turėtų atmesti prašymą ir konstatuoti piktnaudžiavimą civiliniu procesu bei spręsti baudos skyrimo klausimą (CPK 95 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

12Pareiškėjo A. B. pareiškimą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai