Byla 2-602/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1232-173/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti atsakovo vienašalį 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, nutraukimą neteisėtu; priteisti ieškovui iš atsakovo 3 734 191,58 Lt skolos (koncesijos mokestį), 1 847 590,78 Lt skolos (už papildomus darbus), 303 336,97 Lt delspinigių, 231 102,50 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo 2 116 209,42 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atitinkamą atsakovo turtinių teisių ar piniginių lėšų dalį 2 116 221,83 Lt sumai. Nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos – atsakovo 4000 000 Lt vertės turto areštą. Tačiau, pareiškus teisme ieškinį, ieškinio suma išaugo iki 6 116 221,83 Lt, dėl ko atsirado būtinybė padidinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą.

4Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą ir jo reikalavimų užtikrinimui padidino Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi nustatyto arešto mastą, areštuojant atsakovo Kauno miesto savivaldybės 6 166 221,83 Lt vertės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Šio turto nesant ar nepakankant – nurodė areštuoti atitinkamą atsakovo turtinių teisių ar piniginių lėšų dalį, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti įsipareigojimus, susijusius su darbo santykiais, mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė, nes nustatė, kad pareikštų ir priimtų nagrinėti materialiųjų reikalavimų suma atsakovui yra didesnė nei procesiškai apsaugota iki ieškinio pateikimo.

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

61. Skundžiama nutartis pažeidžia viešąjį interesą, nes atsakovas kaip savivaldybės institucija vykdo Kauno miesto ir jo gyventojų viešųjų interesų įgyvendinimo funkciją, veikdama pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės biudžetą. Ekonominio sunkmečio sąlygomis, esant apsunkintam biudžeto surinkimui, atsakovo turto areštas stabdytų dalies visuomenei svarbių sričių tinkamą veiklą.

72. Skundžiama nutartis neatitinka teismų praktikos, kadangi teismai pripažįsta būtinybę atsižvelgti į atsakovo kaip viešo juridinio asmens, t.y. subjekto, kurio veikimą reglamentuoja specialūs norminiai teisės aktai ir kuris negali bankrutuoti, specifiką. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo manyti, kad atsakovas, būdamas savivaldybės įstaiga, galėtų dėl kokių nors priežasčių tyčia nevykdyti teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkinti ieškinio reikalavimai.

83. Skundžiama nutartis pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus.

94. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą nepranešė atsakovui (CPK 148 str. 1 d.). Tai prisidėjo prie atsakovo teisėtų interesų pažeidimo, nulėmė viešojo intereso pažeidimą bei nepagrįstos nutarties priėmimą. Be to, teismo nutartis yra nemotyvuota.

10Ieškovas UAB „Kamesta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas tenkinamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

13Nagrinėjamoje byloje yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 12 d. nutartimi padidino Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, atsakovo Kauno miesto savivaldybės turtui ir/ar piniginėms lėšoms pritaikyto arešto mastą iki 6 166 221,83 Lt, atsižvelgiant į ieškovo UAB „Kamesta“ pareikšto ieškinio sumą.

14Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, spręsdamas Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, pripažino, jog, esant turtiniam reikalavimui dėl skolos ir delspinigių priteisimo, laikinosios apsaugos priemonės (atsakovo turto ir/ar piniginių lėšų areštas) neturėjo būti taikomos dėl atsakovu esančios Kauno miesto savivaldybės teisinio statuso specifikos, kuri savaime suponuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nebuvimą. Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. kovo 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, panaikinus Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos dėl to, kad nebuvo nustatytas šių priemonių taikymo pagrindas, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo padidinti atsakovo turtui pritaikyto arešto mastą, atsižvelgiant tik į padidėjusią pareikšto ieškinio sumą, tačiau nenustačius papildomo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo atsiradimo. Todėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, atmetant ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 337 str. 2 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

17Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos įstaigai, Tilto g. 17/4, LT-2001, Vilnius).

Proceso dalyviai
Ryšiai