Byla 2-382/2010
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, išaiškinimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, išaiškinimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu dėl teismo nutarties išaiškinimo, kuriuo prašė išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį, nurodant, kokių veiksmų ieškovas gali imtis, kad nepatirtų žalos ir nuostolių bei pats savo įsipareigojimų nevykdymu nesukeltų žalos kitiems asmenims. Prašyme nurodo, jog iš Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties galima būtų daryti išvadą, jog UAB „Kamesta“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo yra atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Tokiu būdu lieka neaišku, ar galima toliau eksploatuoti Koncesijos ruožą, kai nemokamas Koncesijos mokestis, skirtas Koncesijos ruožo eksploatavimui, priežiūrai ir kitoms ieškovo išlaidoms padengti. Teisėjų kolegija taip pat nieko nepasakė dėl šio Koncesijos ruožo tolimesnio naudojimo, taip pat dėl ieškovo atsakomybės, kylančios iš Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų teisės aktų bei Koncesijos sutarties, kai Koncesijos ruožas bus naudojamas be priežiūros ir tinkamos eksploatacijos.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl teismo nutarties išaiškinimo nurodo, jog pati 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartis Nr. 1717 apibrėžia sutarties šalių pareigas koncesijos sutarties nutraukimo atveju. Sutarties nutraukimo faktas neleidžia ieškovui atsisakyti tinkamai vykdyti prievolių pagal Koncesijos sutartį, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo (tame tarpe ir objekto tinkamos priežiūros ir eksploatavimo prievolės), kol nebus tinkamai įvykdytos sutarties sąlygos, numatančios Koncesijos ruožo bei teisių, kurios yra susijusios su šiuo ruožu, perdavimu Kauno miesto savivaldybės administracijai, kaip sutarties šaliai. Ieškovui nevykdant šios pareigos, atsakomybė ir galimų nuostolių atsiradimo rizika tenka ieškovui.

5Ieškovo prašymas atmestinas.

6CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio. Ši sprendimo išaiškinimą reglamentuojanti proceso teisės norma taikytina ir teismo nutarčių išaiškinimui. Įstatymo dalies nuostata, kad, aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia, kad aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista jo prasmė, inter alia prasminė elementų, sudarančių sprendimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali aiškinti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 14 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-98/2010 ir kt.).

7Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartis buvo priimta tikrinant Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1232-173/2010 buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, teisėtumą ir pagrįstumą. Minėta nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas ieškinio sumos ribose taikė areštą atsakovo turtui ir/ar piniginėms lėšoms, o taip pat uždraudė atsakovui atlikti tolimesnius su 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 nutraukimu susijusius veiksmus bei veiksmus, kurie savo esme būtų susiję su netinkamu sutartinių prievolių pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartį Nr. 1717 vykdymu ar jų nevykdymu. Lietuvos apeliacinis teismas, nustatęs, kad ginčo šalių sudaryta 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartis Nr. 1717 buvo nutraukta prieš koncesijos laikotarpio pasibaigimą vienašaliu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2009 m. spalio 29 d. pareiškimu, 2010 m. kovo 9 d. nutartimi konstatavo, kad procesinės teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės negali būti iš sutarties kylančių prievolių vykdymo pagrindas, o šių priemonių taikymas neatitiktų jų paskirties – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą bei prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Kamesta“ prašymu dėl teismo nutarties išaiškinimo kelia ginčo šalių sutartinių prievolių vykdymo klausimą po to, kai buvo nutraukta 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartis Nr. 1717 prieš koncesijos laikotarpio pasibaigimą. Ginčo šalių sutartinių prievolių vykdymas ar jų nevykdymas, vykdytinų prievolių apimtis, esant nutrauktai koncesijos sutarčiai, o taip pat pačios sutarties nutraukimo įtaka atitinkamų sutarties sąlygų galiojimui nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas Lietuvos apeliaciniam teismui sprendžiant dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Minėta nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas sprendė dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo ir galimybės ieškovo prašomomis procesinėmis priemonėmis pasiekti joms keliamus tikslus – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas atmesti ieškovo prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties išaiškinimo tuo pagrindu, kad atsakovo prašomos išaiškinti aplinkybės nėra aiškinimo objektas, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas jų netyrė ir nekonstatavo.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 278 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

10Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-382/2010, išaiškinimo.