Byla 2-359-104/2011
Dėl turtines žalos atlyginimo nesažiningai konkuruojant ir atsakoves D. N. priešieškini del darbo sutarties 6.8 punkto pripažinimo negaliojanciu

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Aušrinei Strazdaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. P., advokatui K. Š., advokatei I. K.-Kvainauskienei, atsakovei D. N., atsakovu atstovams advokatui D. Š., advokato padejejui A. Š., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Transekspedicija“ ieškini atsakovams D. N. ir UAB „DGM“ del turtines žalos atlyginimo nesažiningai konkuruojant ir atsakoves D. N. priešieškini del darbo sutarties 6.8 punkto pripažinimo negaliojanciu ir

2n u s t a t e :

3ieškovas UAB „Transekspedicija“ pareiške ieškini atsakovams D. N. ir UAB „DGM“ del turtines žalos atlyginimo nesažiningai konkuruojant, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovu 806 411,74 Lt turtines žalos, padarytos atsakovu neteisetais veiksmais nesažiningai konkuruojant, 6 proc. metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei visas ieškovo turetas bylinejimosi išlaidas (1t., b.l. 11).

4Ieškovas nurode, kad veikianti nuo 2006-11-24 UAB „Transekspedicija“ yra pervežimo paslaugas teikianti bendrove. Vienas ieškovo skyriu (Didžiosios Britanijos skyrius) buvo atsakingas už pervežimus autotransportu, susijusius su Didžiaja Britanija. Šiame skyriuje dirbo dvi darbuotojos: D. N. ir Ž. S.. D. N. dirbo Mažuju kroviniu skyriuje ir nuolat bendravo su ieškovo klientais. Su mineta darbuotoja 2006-10-31 buvo nutraukti darbo santykiai darbuotojos pageidavimu (b. l. 15-16, I t.).

5Nutraukusi darbo santykius su ieškovu, atsakove D. N. kartu su dar dviem Latvijos pilieciais 2006-11-16 isteige ir 2006-11-24 juridiniu asmenu registre iregistravo UAB „DGM“, kurios veiklos tikslai ir rušys yra transporto agenturu veikla, transporto ir ekspedicijos paslaugos, kroviniu saugojimo paslaugos (t. y. gimininga ieškovo veiklai veikla), ir tapo šios bedroves vadove (b. l. 17-21, 22-24, I t.).

6Kita Didžiosios Britanijos skyriaus darbuotoja Ž. S. pas ieškova dirbo nuo 1995 m. taip pat Mažuju kroviniu skyriuje, kuriame dirbo ir atsakove D. N. (b. l. 28-29, I t.). Ž. S. 2007-01-21 savo noru buvo atleista iš pareigu. Po 10 d. po išejimo iš ieškovo imones, darbuotoja pradejo dirbti UAB „DGM“.

7Ieškovas nurode, kad išejus šioms dviems darbuotojoms, imones veikla su ieškovo klientais, organizuojant pervežimus i Anglija, buvo paralyžiuota. Nuo 2007 m. pradžios ieškovas neteko pagrindinio partnerio Didžiojoje Britanijoje Eurogate Int. Forwarding Company Ltd, užsakovu, kontraktiniu vežeju, kurie pradejo bendradarbiauti su UAB „DGM“ (b. l. 30-32).

8Ieškovas teigia, kad atsakovai jo atžvilgiu atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus, t. y. perviliojo darbuotojus ir verslo partnerius. Salygos, ipareigojancios neatskleisti ir nenaudoti ieškovo komerciniu paslapciu bei vienerius metus nuo darbo sutarties nutraukimo nesteigti giminingo verslo, buvo tiesiogiai aptartos ir nurodytos ieškovo ir atsakoves D. N. darbo sutartyje (b. l. 33-34, I t.). Ieškovo 1994-09-14 potvarkiu Nr. 403 patvirtintas imones kreditoriu paslapciu sarašas, tai imones komercines žinios, informacija apie transporto užsakovus, informacija apie pervežimo kainas, informacija apie kroviniu užsakymus. Apie ši potvarki atsakove D. N. buvo informuota pasirašytinai. Be to, buvusi imones darbuotoja, dirbdama pas ieškova, sukaupe ir nuolatos disponavo informacija apie ieškovo klientus, kuria sudare informacija apie užsakovu kontaktinius asmens, informacija apie užsakovu krovinius, užsakymu pobudi ir intensyvuma, užsakovams taikytas pervežimo kainas ju sudetines dalis. Buvusi darbuotoja ieškovo klientams, žinodama UAB „Transekspedicija“ kainodara, ieškovo klientams pasiule mažesnes kainas ir asmeniškai siule ieškovo klientams tapti UAB „DGM“klientais.

9Ieškovo manymu, atsakovai D. N. ir UAB „DGM“ kaltais ir tyciniais veiksmais pažeide isipareigojimus nekonkuruoti ir nenaudoti ieškovo komerciniu paslapciu, ir šiais neteisetais atsakovu veiksmais ieškovui buvo padaryta turtine 806 411,74 Lt žala, kuria sudaro ieškovo negautos pajamos del verslo partneriu, užsakovu ir kontraktiniu vežeju perviliojimo (b. l. 47-54).

10Ieškovo teigimu, UAB „DGM“ pajamos 2007 m. iš buvusiu UAB „Transekspedicija“ klientu sudare 83,95 proc., o 2008 m. – 74,42 proc. Šiuos nuostolius, kaip ir gauta turtine nauda, atlyginti privalo atsakovai, kadangi tenkinamos visos civilines atsakomybes salygos: neteiseti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kalte.

11Atsakovas UAB „DGM“ atsiliepimais i ieškini (2t., b.l. 1) prašo ieškini atmesti kaip nepagrista, neigia perviliojes buvusia ieškovo darbuotoja Ž. S.. Nurode, kad tikrosios priežastys, paskatinusios Ž. S. nutraukti darbo santykius su ieškovu, buvo bloga darbo aplinka ieškovo imoneje ir priimtinu socialiniu/finansiniu garantiju nebuvimas. Ž. S. dideles kvalifikacijos neturejo, todel jos išejimas iš ieškovo imones neturejo ir negalejo tureti jokios neigiamos itakos ieškovo finansinei buklei ar jo galimybems konkuruoti. Taigi atsakovas, idarbindamas Ž. S., jokiu nesažiningos konkurencijos veiksmu, apribojusiu ieškovo galimybe konkuruoti ar padariusiu jam žalos, neatliko.

12Atsakovas nurode, kad jis nepasinaudojo ieškovui priklausancia komercine paslaptimi, nes informacija apie ieškovo užsakovus ir kontraktinius vežejus yra viešai ir laisvai prieinama (b. l. 51-69, II t.), todel negali buti vertinama kaip komercine paslaptis, kadangi ji neatitinka konfidencialiai informacijai keliamu reikalavimu - netenkina komercinems paslaptims taikomo slaptumo (neviešumo) kriterijaus. Ieškovo bendroveje komercine paslapti sudarancios informacijos sarašas, kuriame butu aiškiai nurodyta, kad komercine paslaptimi pripažistamas sarašas bendroviu (užsakovu ir kontraktiniu vežeju), kurios yra sudariusios sutartis ir bendradarbiauja su ieškovu, taip pat nera sudarytas. Be to, bendroveje nebuvo imtasi reikiamu priemoniu komerciniu paslapciu apsaugai. Tad netenkinamas kitas konfidencialiai informacijai keliamas reikalavimas – informacija turi buti saugoma. Iš to seka, kad ieškovas šios informacijos nevertina kaip turincios komercine verte. Taigi informacija apie ieškovo užsakovus ir kontraktinius vežejus neatitinka ir treciojo reikalavimo, keliamo komercinems paslaptims – informacija turi tureti komercine verte.

13Atsakovas taip pat nesutinka su tuo, kad jis perviliojo ieškovo užsakovus ir kontraktinius vežejus. Eurogate Int. Forwarding Company Ltd bendradarbiavimo su ieškovu nenutrauke (b. l. 82-85, II t.), o atsakovas jokios nuolatines tarpininkavimo sutarties su Eurogate Int. Forwarding Company Ltd neturi ir su šia imone bendradarbiauja tik pavieniu atskiru užsakymu pagrindais. Su kai kuriais užsakovais ir kontraktiniais vežejais ieškovas taip pat nera nutraukes bendradarbiavimo. Dalis užsakovu ju bendradarbiavima su ieškovu nutrauke del su ieškovo teikiamomis paslaugomis susijusiu priežasciu (b. l. 71-75, II t.). Be to, klientu perviliojimas pats savaime nera draudžiamas, t. y. imonems nera draudžiama kontaktuoti su potencialiais klientais. Kadangi atsakovas jokiu neteisetu veiksmu neatliko, negalimas jo kaltes klausimas.

14Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovas patirtos turtines žalos dydžio neirode, o jo atlikti nuostoliu skaiciavimai yra nepagristi ir neteisingi. Be to, ieškovas nepagristai reikalauja, kad atsakovas atlygintu ir ieškovo negautas pajamas, ir atsakovu gauta turtine nauda. Tai gali buti vertinama kaip nepagristas praturtejimas. Kadangi atsakovas neatliko jokiu neteisetu veiksmu, kurie galejo padaryti žalos ieškovui, tai nera butinuju salygu atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti.

15A. D. N. pateike priešieškini (2t., b.l. 93), kurio prašo pripažinti ieškovo su atsakove sudarytos darbo sutarties 6.8 punkte (b. l. 33-34, I t.) itvirtinta susitarima del nekonkuravimo negaliojanciu nuo jo sudarymo momento. Nurode, kad šis susitarimas del nekonkuravimo, atsižvelgiant i tai, kad už jo laikymasi darbuotojai nenumatyta jokia kompensacija, vertintinas kaip neatitinkantis teises aktu reikalavimu ir susiformavusios teismu praktikos.

16Atsakove taip pat nurode, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti kaip nepagrista, nes jokiu neteisetu veiksmu ji neatliko, nepažeide konfidencialumo isipareigojimo. Ieškovo bendroveje nebuvo patvirtintu tarnybiniu, technologiniu ir kitos informacijos, priskiriamos neatskleistinai darbdavio informacijai sarašo ir apsaugos reikalavimu, su kuriais atsakove butu pasirašytinai supažindinta. Del to ieškovas negali reikalauti, kad atsakove tokios informacijos atžvilgiu laikytusi konfidencialumo isipareigojimo. Ji nepasinaudojo ieškovui priklausancia komercine paslaptimi, nes informacija apie ieškovo užsakovus ir kontraktinius vežejus negali buti vertinama kaip komercine paslaptis, kadangi ji neatitinka konfidencialiai informacijai keliamu reikalavimu.

17Be to, atsakove neigia perviliojusi ieškovo užsakovus ir kontraktinius vežejus, nurode, kad atsakovas UAB „DGM“ jokios nuolatines tarpininkavimo sutarties su Eurogate Int. Forwarding Company Ltd neturi ir su šia imone bendradarbiauja tik pavieniu atskiru užsakymu pagrindais. Be to, Eurogate Int. Forwarding Company Ltd pati susirado UAB „DGM“ ir užmezge su ja ryšius, bendradarbiavimo su ieškovu nenutrauke (b. l. 127-130, II t.). Su kai kuriais užsakovais ir kontraktiniais vežejais ieškovas taip pat nera nutraukes bendradarbiavimo. Dalis užsakovu ju bendradarbiavima su ieškovu nutrauke del su ieškovo teikiamomis paslaugomis susijusiu priežasciu (b. l. 138-146, II t.). Be to, atsakove teigia, kad klientu perviliojimas pats savaime nera draudžiamas, t. y. imonems nera draudžiama kontaktuoti su potencialiais klientais. Kadangi atsakove jokiu neteisetu veiksmu neatliko, negalimas jo kaltes klausimas.

18Atsakove taip pat nurodo, kad ieškovas neirode patirtos turtines žalos dydžio, o jo atlikti nuostoliu skaiciavimai yra nepagristi ir neteisingi. Atsakove teigia, kad ji neatliko jokiu neteisetu veiksmu, kurie galejo padaryti žalos ieškovui, todel ieškovas neirode butinuju salygu atsakoves civilinei atsakomybei atsirasti.

19Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimais i atsakoves D. N. priešieškini prašo ji atmesti kaip nepagrista (3t., b.l. 51). Nurode, kad su atsakove sudarytame nekonkuravimo susitarime nekonkuravimas yra nukreiptas i nesažiningos konkurencijos draudima. Jokio draudimo konkuruoti sažiningai nera. Tuo tarpu atsakove konkuravo nesažiningai, kadangi naudojosi ta informacija, kuria gavo dirbdama pas ieškova, taigi savo veiksmais padare žalos ieškovui ir elgesi neteisetai. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakoves pozicija del komercine verte turincios informacijos, nes UAB „Transekspedicija“ pripažino, kad informacija apie partnerius, kontaktinius duomenis, kainorašcius yra komercine paslaptis. Atsakove samoningai rinko informacija apie ieškovo partnerius dar dirbdama pas ieškova ir iš anksto ruošesi isteigti savo imone. Dirbdama pas ieškova atsakove tiesiogiai ir betarpiškai bendravo su ieškovo partneriais (b. l. 69-70). Del neteisetu atsakoves veiksmu ieškovas patyre žalos, kuria atsakove privalo atlyginti, kadangi yra visos salygos atsakoves civilinei atsakomybei kilti.

20Ieškinys tenkintinas iš dalies ieškovo išdestytu argumentu pagrindu (7t., b.l. 262), nes jie atitinka bylos faktiniams aplinkybems..

21Byloje keliamas nesažiningos konkurencijos veiksmu nustatymo klausimas.

22Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina sažiningos konkurencijos laisve, ukine iniciatyva ir draudžia piktnaudžiauti teise (Konstitucijos 28, 46 straipsniai). Konkurencijos laisve garantuoja teise ukio subjektams pasirinkti priemones, kuriomis jie konkuruoja, taciau ši teise nera absoliuti. Konstitucijoje nustatyti imperatyvai, išreikšti nesažiningos konkurencijos veiksmu draudimu (Konkurencijos istatymo 16 straipsnis). Lietuvos ukis grindžiamas asmens ukines veiklos laisve ir iniciatyva, taip pat sažiningos konkurencijos laisve, kuria saugo ir gina istatymas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 4 dalys). Butina prielaida sažiningai konkurencijai, kaip vienai iš pamatiniu rinkos ekonomikos vertybiu, apsaugoti yra nesažiningos konkurencijos veiksmu ivardijimas ir uždraudimas istatymu. Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ukio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujancius ukines veiklos sažiningai praktikai ir geriems paprociams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ukio subjekto galimybems konkuruoti. Paryžiaus konvencijos del pramonines nuosavybes apsaugos, kuria Lietuvos valstybe ratifikavo 1996 m. gegužes 28 d. istatymu, 10bis straipsnyje nustatyta, kad Sajungos šalys privalo garantuoti šaliu–Sajungos nariu pilieciams efektyvia apsauga nuo nesažiningos konkurencijos, kuria laikomas bet koks konkurencijos veiksmas, prieštaraujas sažiningiems pramones ir prekybos reikalu vedimo paprociams.

23Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad konkurentai yra ukio subjektai, kurie toje pacioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Ukio subjektas pagal Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 4 dali – tai imones, ju junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), istaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ukine veikla Lietuvos Respublikoje arba kuriu veiksmai daro itaka ar ketinimai, jeigu butu igyvendinti, galetu daryti itaka ukinei veiklai Lietuvos Respublikoje.

24Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytu teises normu taikymo salygas, yra pasisakes, kad, norint asmens atliktus veiksmus pripažinti nesažiningos konkurencijos veiksmais, butina konstatuoti dvi esmines salygas: pirma, turi buti nustatytas konkurencijos santykis tarp verslo ar profesine veikla užsiimanciu subjektu; antra, butina nustatyti, kad atitinkami konkurento veiksmai atliekami turint tiksla konkuruoti, ir butent atliekant tokius veiksmus yra naudojamasi kitu subjektu reputacija, produktu, žymenu imitavimu ar kitais nesažiningais veiksmais (vartotoju klaidinimu ir pan.), samoningai siekiant tapti konkuruojanciu subjektu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Baltijos muzika“ ir kt. v. UAB „Baltijos reklamos projektai“, bylos Nr. 3K-3-475/2008, 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-366/2011 pagal ieškoves Elenos D. B. netiesiogini ieškini bendraieškio bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ naudai, pareikšta atsakovams UAB „Žaibo ratas Vilnius“ ir UAB „Agrolitas Impeks Lesma“).

25Byloje nera ginco, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „DGM“ yra konkurencijos santykis, nes abi imones yra konkuruojantys ukio subjektai, teikiantys ekspedicijos ir kroviniu pervežimu paslaugas, todel butina nustatyti, ar atsakovu veiksmai buvo atlikti turint tiksla konkuruoti, ar atsakovai pažeide sažiningos konkurencijos nuostatas, ar buvo panaudota ieškovo sukaupta informacija ir reputacija.

26Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 p. ukio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujancius ukines veiklos sažiningai praktikai ir geriems paprociams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ukio subjekto galimybems konkuruoti, iskaitant siulyma konkuruojancio ukio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutarti ar nevykdyti visu ar dalies savo darbo pareigu siekiant naudos sau ar padarant žala šiam ukio subjektui.

27Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, 2005 m. balandžio 25 d. nutartyje (civiline byla Nr. 3K-3-223/2005) nurode, kad pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika (civiline byla Nr. 3K-3-581/2002), sprendžiant, ar darbuotojui buvo siuloma nutraukti darbo sutarti, reikia vadovautis tikraisiais darbo sutarties šaliu ketinimais sutarties nutraukimo metu, o ne ju subjektyviais aiškinimais; ketinimai gali buti nustatyti pagal tai, kaip šalys elgesi iki ir po sutarties nutraukimo, nors aiškino, kad darbo sutarties nutraukimas neturi nieko bendra su konkuravimu. Kai yra daugiau irodymu (ne tik darbo sutarties vienoje imoneje ir isidarbinimo kitoje imoneje faktai), patvirtinanciu kryptinga darbuotoju ruošimasi pereiti dirbti pas konkurenta, darbo sutartis nutraukiama be svarbiu priežasciu, o po jos pasibaigimo iš karto isidarbinama konkuruojanciame ukio subjekte, ypac kai tokius veiksmus atlieka ne vienas, o daugiau darbuotoju, šie darbuotojai turi reikšmingos patirties, atitinkancios imoniu veiklos sriti, konkurentas po nauju darbuotoju idarbinimo igijo pranašuma, palyginti su buvusia padetimi. Teiseju kolegija 2005 m. balandžio 25 d. nutartyje pažymejo, kad faktu egzistavimas ar neegzistavimas gali buti nustatomas ne vien tiesioginiais, bet ir netiesioginiais irodymais.

28Šios bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Transekspedicija“ nuo 2006-11-24 teikia pervežimo paslaugas. Vienas ieškovo skyriu (Didžiosios Britanijos skyrius) buvo atsakingas už pervežimus autotransportu, susijusius su Didžiaja Britanija. Šiame skyriuje atsakove D. N. dirbo transporto inžiniere nuo 2001-10-15 ir 2006-11-02 buvo atleista iš darbo paciai prašant (1t., b. l.l. 14-16, 33). Po darbo sutarties nutraukimo su ieškovu, atsakove D. N. kartu su dar dviem Latvijos pilieciais 2006-11-16 isteige ir 2006-11-24 juridiniu asmenu registre iregistravo UAB „DGM“, kurios veiklos tikslai ir rušys yra transporto agenturu veikla, transporto ir ekspedicijos paslaugos, kroviniu saugojimo paslaugos (t. y. gimininga ieškovo veiklai veikla), ir tapo šios bedroves vadove (1t., b. l.l. 17-24).

29Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovo ir atsakoves D. N. darbo sutartyje buvo itvirtintos salygos, ipareigojancios neatskleisti ir nenaudoti ieškovo komerciniu paslapciu bei vienerius metus nuo darbo sutarties nutraukimo nesteigti giminingo verslo, nedirbti kitoje analogiška ar konkuruojancia veikla užsiminejancioje imoneje, neteikti informacijos susijusios su ankstesne veikla , nebuti jos dalininku (1 t., b.l. 34). Iš byloje esanciu duomenu matyti, kad ieškovo 1994-09-14 potvarkiu Nr. 403 patvirtintas imones kreditoriu paslapciu sarašas - imones komercines žinios, informacija apie transporto užsakovus, pervežimo kainas, kroviniu užsakymus. Apie ši potvarki atsakove D. N. buvo informuota pasirašytinai.

30Taciau bylos duomenis rodo, kad D. N., dar budama ieškovo darbuotoja ir atsakinga Anglijos skyriuje už santykius su užsakovais, verslo partneriais ir kontaktinias vežejais, nuolat bendraudama su ieškovo klientais, jau sprende UAB „DGM“ steigimo klausimus, nes 2006-11-02 nutraukus darbo santykius su ieškovu, 2006-11-16 jau buvo pasirašyta sutartis del UAB „DGM“ steigimo, o 2006-11-21 steigeju susirinkimas išrinko ja naujai isteigtos bendroves direktoriumi (1t., b.l. l. 17-21). Kad del imones steigimo buvo pradeta kalbeti prieš du menesius iki jos isteigimo, patvirtino ir kitas steigejas M. J. (3t., b.l. 195). Kad su M. J. susipažino dibdama pas ieškova ir apie 1-2 m. buvo kalbama, kad bus steigiama imone, patvirtino pati atsakove (3t., b.l. 203), taip pat rodo atsakoves susirašinejimas

31Šiu irodymu visuma duoda pagrinda išvadai padaryti, kad UAB „DGM“ buvo isteigta turint tiksla konkuruoti su ieškovu, o tai patvirtina ir tas faktas, kad po 2006-11-24 juridiniu asmenu registre iregistravimo UAB „DGM“, kita Didžiosios Britanijos skyriaus darbuotoja (su kuria draugavo D. N.) vadybininke Ž. S., dirbusi pas ieškova nuo 1995 m., 2006-12-29 taip buvo atleista iš pareigu paciai prašant ir po išejimo iš ieškovo imones, darbuotoja 2007-01-12 pradejo dirbti UAB „DGM“ ekspedicijos vadybininke (1t., b. l.l. 28-29; 2t., b.l.l. 21-23).

32Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad buvusios imones darbuotojos, dirbdamos pas ieškova, sukaupe ir nuolatos disponavo informacija apie ieškovo klientus, kuria sudare informacija apie užsakovu kontaktinius asmens, informacija apie užsakovu krovinius, užsakymu pobudi ir intensyvuma, užsakovams taikytas pervežimo kainas ju sudetines dalis, nes tai yra informacija, kuria jos naudojo atliekant savo darbo funkcijas ir kad žinodamos UAB „Transekspedicija“ kainodara ieškovo klientams, buvo pasiulyta ieškovo klientams tapti UAB „DGM“ klientais ir gauti paslaugu mažesnes kainas. Šis ieškovo teiginys patvirtintas rašytiniu irodymu – 2007m. kovo menesio pranešimo ištrauka ErogateInternacional svetaineje (1t., b. l. 30-32), bei aplinkybe, kad nuo 2007 m. pradžios ieškovas neteko pagrindinio partnerio Didžiojoje Britanijoje Eurogate Int. Forwarding Company Ltd, užsakovu, kontraktiniu vežeju, kurie pradejo bendradarbiauti su UAB „DGM“, ir tai patvirtina objektyvus irodymai – ieškovo klientu o tuo paciu ir pelno nuo 2007 m ženkliu sumažejimu (7t., b.l. 51, eksperto išvada).

33Teismas pripažista, kad šiuo atveju del atsakovu neteiseto informacijos panaudojimo UAB „DGM“ nesažiningai igijo konkurencini pranašuma. Atsakovu teiginys, kad kliento pasirinkima lemia tik paslaugu kokybe, t.y. papildomu paslaugu gavimo galimybe, yra pagristas, taciau atsakovas UAB „DGM“, pagerinti savo paslaugu kokybe turejo galimybe žymiai didesne, nes tobulino paslaugas jau turedama ieškovo imones patirti, igudžius, igytus ieškovo imoneje ir ieškovo saskaita, bei pilna informacija apie paslaugu kokybe.

34Esant tokioms aplinkybems, pagristas yra ieškovo teiginys, kad atsakovai kaltais ir tyciniais veiksmais pažeide isipareigojimus nekonkuruoti ir nenaudoti ieškovo komerciniu paslapciu, ieškovo atžvilgiu atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus - perviliojo darbuotojus ir verslo partnerius ir gyvavo iš pajamu, gautu iš nuviliotu ieškovo klientu, t.y. UAB „DGM“ pradejo dalyvauti pervežimo ir ekspedijavimo paslaugu rinkoje ieškovo saskaita. Tai reiškia, kad tarp atsakovu neteisetu veiksmu ir ieškovui atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

35Konkurencijos istatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ukio subjektas, kurio teiseti interesai pažeidžiami nesažiningos konkurencijos veiksmais, turi teise kreiptis i teisma su ieškiniu del padarytos žalos atlyginimo. Nustacius, kad atsakovai nesažiningai konkuravo, ieškovui turi buti atlyginta padaryta žala. Esant nesažiningai konkurencijai ieškovui padarytu nuostoliu dydi sudetinga nustatyti. Nesažininga konkurencija padaryta žala gali buti tai, kad ieškovas negauna pajamu, kurias jis butu gaves, jeigu nebutu buve atsakovo neteisetu veiksmu (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

36Ieškovas teigia, kad šiais neteisetais atsakovu veiksmais ieškovui buvo padaryta turtine 806 411,74 Lt žala, kuria sudaro ieškovo negautos pajamos del verslo partneriu, užsakovu ir kontraktiniu vežeju perviliojimo. Teismas daro išvada, kad teiginys del turtines žalos 806 411,74 Lt dydžio pagristas iš dalies. Teismu suformuota taisykle, kad negautos pajamos - tai pelnas.

37Iš byloje esancios verslo ekspertizes išvados matyti, kad ieškovas 2006 m. turejo pelno 161 916 Lt., o po UAB „DGM“ atsiradimo rinkoje ieškovas pelnas sumažejo 2007 m. iki 61394 Lt, 2008 m. iki 4 734 Lt, 2009 m. iki 1200 Lt. Tuomet atsakovo UAB „DGM“, kaip naujos imones, pelnas buvo žymiai didesnis : 2007-317 000 Lt, 2008 m. -163 400 Lt, 2009 . 01-04 men. 1600 Lt. Tai gi, ieškovas prarado tipines veiklos pelno iš dalies klientu per 2007- 2009 metus , o butent : 2007 m. – pelno dydis galejo buti 179 000, 2008 m. – 169 000 Lt, 2009 m. – 32300. Tai reiškia, per 2007- 2009 metus ieškovas prarado 380 300 Lt pelno (7t., b.l. 51, eksperto išvada – l.l. 63-65). Butent tokia suma ieškovui priteistina solidariai iš atsakovu. Butina pabrežti, kad ekspertas negavo už 2009m. UAB „DGM“ duomenu, taciau nustate, kad nuo 2009 m. vasario pradejo veikti nauja imone „DGM Freigth, veikianti tuo paciu adresu ir turinti bendra tinklalapi. (7t., b.l. 51, eksperto išvada – l. 62).

38Del priešieškinio.

39A. D. N. priešieškiniu (2t., b.l. 93) prašo pripažinti ieškovo su atsakove sudarytos darbo sutarties 6.8 punkte (b. l. 33-34, I t.) itvirtinta susitarima del nekonkuravimo negaliojanciu nuo jo sudarymo momento. Nurode, kad šis susitarimas del nekonkuravimo, atsižvelgiant i tai, kad už jo laikymasi darbuotojai nenumatyta jokia kompensacija, vertintinas kaip neatitinkantis teises aktu reikalavimu ir susiformavusios teismu praktikos.

40Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. spalio 22 d. nutartimi išaiškino, kad atsakoves nurodytas susitarimas del nekonkuravimo neprieštarauja istatymui, Teismas sutinka su atsakoves teiginiu, kad šio konkreciu atveju turejo buti nustatyta kompensacija už isipareigojimo laikymasi, taciau kompensacijos neišmokejimas savaime nedaro susitarima del nekonkuravimo negaliojanciu. Be to, byloje nera ir duomenu, kad atsakove reikalavo kompensacijos. Teismas mano, kad atsakove ir negalejo jos reikalauti, nes dar dirbdama ieškovui, jau samoningai ir kryptingai ruošiasi dirbti UAB „DGM“, pas ieškovo konkurenta. Del išdestyto, priešieškinys atmestinas.

41Atsakovai taip pat teigia, kad ieškovo isakyme nurodytas komerciniu paslapciu sarašas negali buti laikomas komercine paslaptimi, nes neatitinka CK 1.116 str. nustatytus kriterijus, be to, informacija viešai prieinama naudojantis internetinemis duomenu bazemis. Teismas pažymi, kad komercine paslaptimi gali buti informacija, kuri turi komercine verte arba jos praradimas butu komerciškai žalingas. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. rugsejo 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje G. Z. v. AB „Parex bankas“; bylos Nr. 3K-3-499/2006). Teismo posedžio metu ieškovo atstovai nurode, kad ieškovo komercine paslapti sudaro paslaugu kainodara, kuri nebuvo viešai prieinama ir kuri buvo žinoma tik ieškovo darbuotojams, tuo paciu ir dabartinei atsakovo UAB „DGM“ vadovei. Kad jos praradimas buvo žalingas ieškovui, irodyta bylos medžiaga.

42Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad asmenys, kuriems komercine paslaptis tapo žinoma del ju darbo ar kitokiu sutartiniu santykiu su ukio subjektu, gali naudoti šia informacija praejus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokiu sutartiniu santykiu pasibaigimo, jeigu istatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip. Šia istatymo norma nustatytas ne tik draudimas naudoti atitinkamai sužinota komercine paslapti sudarancia informacija, bet ir tai, kad šis draudimas galioja tik tam tikra laika (vienerius metus), jeigu istatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi pagal istatyma laiko trukme nustatytas draudimas naudoti darbo santykiu pagrindu sužinota komercine paslapti nereiške atsakovo ukines veiklos laisves paneigimo, nes, suejus istatymo nustatytam terminui, atsakovas turejo teise konkuruoti su ieškovu.

43Del bylinejimosi išlaidu. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. LR CPK 79 str. nustato, kas sudaro bylinejimosi išlaidas- žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu. Ieškovas turejo 7 803 Lt žyminio mokescio (proporcingai nuo ieškinio patenkintos dalies), 19 000 Lt už ekspertizes atlikima 27 194, 25 Lt atstovavimo išlaidu, atsakovas UAB „DGM“ turejo 40 183 Lt atstovavimo išlaidu , atsakove D. N. turejo 7350 Lt atstovavimo išlaidu. (b.l. 111). Teismas mano, kad atsakovo UAB „DGM“ atstovavimo išlaidu suma yra neprotingai didele, todel mažintina iki iki 27 194, 25 Lt, iki ieškovo atstovavimo išlaidu. Proporcingai atmestu ieškovo reikalavimu daliai atsakovui priteistina dalis atstovavimo išlaidu. Kadangi priešieškinys atmestas, atsakovei D. N. bylinejimosi išlaidos nepriteistinos. Pagal LR CPK 88 str. 1 d. 2 p. prie išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu, priskirtinos ir išlaidos, skirtos procesiniu dokumentu iteikimui, teismas, siusdamas procesinius dokumentus iš viso turejo 88, 90 Lt pašto išlaidu, ši suma priteistina iš atsakovu valstybes naudai (CPK 93 str. 1 d.).

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 265 straipsniais, teismas

Nutarė

45ieškovo UAB „Transekspedicija“ ieškini atsakovams D. N. ir UAB „DGM“ del turtines žalos atlyginimo nesažiningai konkuruojant tenkinti iš dalies.

46Priteisti ieškovui UAB „Transekspedicija“ (i.k. 120053837, Verkiu g. 36, Vilnius) iš atsakovo UAB „DGM“ (i.k. 300618512, Kirtimu g. 47, Vilnius) 380 300 Lt negauto pelno, 7 803 Lt žyminio mokescio, 19 000 Lt už ekspertizes atlikima ir 12 827 Lt atstovavimo išlaidu.

47A. D. N. priešieškini del ieškovo ir atsakovo sudarytos 2001-10-15 darbo sutarties 6.8 punkto pripažinimo negaliojanciu atmesti.

48Priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „DGM“ naudai 14 388 Lt atstovavimo išlaidu.

49Priteisti iš atsakovu valstybes naudai 88, 90 Lt pašto išlaidu.

50Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Aušrinei... 2. n u s t a t e :... 3. ieškovas UAB „Transekspedicija“ pareiške ieškini 4. Ieškovas nurode, kad veikianti nuo 2006-11-24 UAB „Transekspedicija“ yra... 5. Nutraukusi darbo santykius su ieškovu, atsakove 6. Kita Didžiosios Britanijos skyriaus darbuotoja Ž. S.... 7. Ieškovas nurode, kad išejus šioms dviems darbuotojoms, imones veikla su... 8. Ieškovas teigia, kad atsakovai jo atžvilgiu atliko nesažiningos... 9. Ieškovo manymu, atsakovai D. N. ir... 10. Ieškovo teigimu, UAB „DGM“ pajamos 2007 m. iš buvusiu UAB... 11. Atsakovas UAB „DGM“ atsiliepimais i ieškini (2t., b.l. 1) prašo ieškini... 12. Atsakovas nurode, kad jis nepasinaudojo ieškovui priklausancia komercine... 13. Atsakovas taip pat nesutinka su tuo, kad jis perviliojo ieškovo užsakovus ir... 14. Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovas patirtos turtines žalos dydžio... 15. A. D. N. pateike priešieškini... 16. Atsakove taip pat nurode, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti kaip... 17. Be to, atsakove neigia perviliojusi ieškovo užsakovus ir kontraktinius... 18. Atsakove taip pat nurodo, kad ieškovas neirode patirtos turtines žalos... 19. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimais i 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies ieškovo išdestytu argumentu pagrindu (7t.,... 21. Byloje keliamas nesažiningos konkurencijos veiksmu nustatymo klausimas.... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina sažiningos konkurencijos laisve,... 23. Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad konkurentai yra ukio... 24. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytu teises normu... 25. Byloje nera ginco, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „DGM“ yra... 26. Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 p.... 27. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, 2005... 28. Šios bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Transekspedicija“ nuo... 29. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovo ir atsakoves 30. Taciau bylos duomenis rodo, kad D.... 31. Šiu irodymu visuma duoda pagrinda išvadai padaryti, kad UAB „DGM“ buvo... 32. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad buvusios imones darbuotojos,... 33. Teismas pripažista, kad šiuo atveju del atsakovu neteiseto informacijos... 34. Esant tokioms aplinkybems, pagristas yra ieškovo teiginys, kad atsakovai... 35. Konkurencijos istatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ukio subjektas,... 36. Ieškovas teigia, kad šiais neteisetais atsakovu veiksmais ieškovui buvo... 37. Iš byloje esancios verslo ekspertizes išvados matyti, kad ieškovas 2006 m.... 38. Del priešieškinio.... 39. A. D. N. priešieškiniu (2t., b.l.... 40. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007... 41. Atsakovai taip pat teigia, kad ieškovo isakyme nurodytas komerciniu paslapciu... 42. Konkurencijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad asmenys,... 43. Del bylinejimosi išlaidu. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 265... 45. ieškovo UAB „Transekspedicija“ ieškini atsakovams 46. Priteisti ieškovui UAB „Transekspedicija“ (i.k. 120053837, Verkiu g. 36,... 47. A. D. N. priešieškini del... 48. Priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „DGM“ naudai 14 388 Lt atstovavimo... 49. Priteisti iš atsakovu valstybes naudai 88, 90 Lt pašto išlaidu.... 50. Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...