Byla 2-82-604/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Šalčininkai

2Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas M. G.,

3sekretoriaujant I. K.,

4ieškovo Bankrutojančios M. S. transporto įmonės atstovaujamos bankroto administratoriui UAB ,,Divingas“ atstovui Ž. J.,

5dalyvaujant atsakovui M. S.,

6teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Bankrutojančios M. S. transporto įmonės atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB ,,Divingis“ ieškinį M. S. dėl žalos atlyginimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Ieškovo - Bankrutavusios M. S. transporto įmonės atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB ,,Divingas“ atstovas prašo teismo priteisti atsakovo M. S. 118 975.44 Lt žalai atlyginti.

9A. M. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau su ieškovo reikalavimu nesutinka.

10Ieškovo atstovas teismui paaiškino, kad dėl atsakovo M. S. veiksmų, kuris buvo M. S. transporto įmonės savininku ir direktoriumi įmonei padaryta 118 975.44 Lt žala. Žala atsirado dėl to, kad įmonės direktorius įmonei turint kreditinių įsiskolinimų ir dirbant nuostolingai bei nuo 2006 m. nevykdant veiklos, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Atsakovas teismui paaiškino, kad jis nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi tai žadėjo padaryti VSDFV Šalčininkų skyrius, kuri po to ir kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonė turėjo turto, tačiau iki bankroto bylos iškėlimo, atsižvelgiant į įmonės statusą, buvo padengti jo asmeniniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims. Bandė atgaivinti įmonę, tačiau įmonė dirbo nuostolingai, prisiimė naujų įsipareigojimų- telekomunikacijos paslaugas, tačiau nemano, kad šiais veiksmais buvo padaryta įmonei žala. Jo manymu, jis jokios žalos nepadarė ir prašo ieškovo reikalavimo netenkinti.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

132009-11-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi M. S. transporto įmonė pripažinta nemoki ir jai iškelta bankroto byla.

14Bankrutuojančios M. S. transporto įmonės kreditinių reikalavimų sumą ieškinio pateikimo dienai sudarė 118 975.44 Lt.

15Nuo 2004 m. M. S. transporto įmonė yra skolinga kreditoriui VSDFV Šalčininkų skyriui ir su ja neatsiskaito. Iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šalčininkų skyriaus M. S. transporto įmonės metinės pelno mokesčio deklaracijos seka, kad 2005 m. įmonė pajamų negavo ir nuostolis sudarė 28 988 Lt. M. S. transporto įmonė metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2006-2008 m. nepateikė, todėl darytina išvada, kad įmonė jokios veiklos nevykdė. M. S. transporto įmonė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonės areštuotos ir antstolių žinioje yra vykdomos bylos bendrai išieškotinai 139 310.98 Lt sumai. Anksčiau išdėstytos aplinkybės yra konstatuotos 2009-11-19 Vilniaus apygardos teismo nutartyje.

16M. S. transporto įmonė nuo 2006 metų buvo nemoki, nes M. S. transporto įmonei nuo 2004 m. nemokant VSDFV Šalčininkų skyriui priklausančių mokėti įmokų, 2005 m. negaunant pajamų ir dirbant nuostolingai, nustojus vykdyti ūkinę komercinę veiklą 2006-2008 metais, susiklostė bloga finansinė padėtis. Įmonei esant skolingai VSDFV Šalčininkų skyriui iki 2006 m. ir nevykdant jokios ūkinės komercinės veiklos, susidariusio įsiskolinimo įmonė negalėjo grąžinti. Esant susiklosčiusiai finansinei padėčiai (nevykdant veiklos ir turint kreditinių įsipareigojimų) ir nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės įsipareigojimai tik didėjo, tačiau įmonė prisiimdavo naujų įsipareigojimų ir jų visiškai nevykdavo, t. y. neatsiskaitinėdavo su paslaugų tiekėjais.

17Nustatant ir tikslinant bendrą bankrutuojančios M. S. transporto įmonės kreditinių reikalavimų sumą 2011-08-25 dienai nustatyta, kad bankrutuojančios M. S. transporto įmonės kreditinių reikalavimų sumą ieškinio pateikimo dienai sudaro - 118 975.44 Lt.

18M. S. transporto įmonės savininku iki bankroto iškėlimo dienos buvo M. S., a. k. ( - ) gyv. Pušų g. 15, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

19Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

20Kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos sudaro pagrindą išvadai, kad, net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo (Įmonių bankroto įstatymo redakcija, galiojusi iki 2008 m. liepos 1 d.), už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad įmonė 2004 m. pabaigoje buvo nemoki, nuo 2006 m. nevykdė ūkinės-komercinės veiklos. M. S. būdamas įmonės savininku ir jos vadovu, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Byloje esantys ir teismu ištirti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesiekė atkurti įmonės mokumo ir toliau tęsti ūkinės-komercinės veiklos: skolų VSDFV Šalčininkų skyriui negrąžinimo, nevykdant veiklos prisiėmė įsipareigojimų kitose vykdomo verslo srityse (b. l. 18, 19, 20-22, 23), iškėlus įmonei bankroto bylą, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi, neperdavė jam visų reikalingų įmonės apskaitos dokumentų, o tik įmonės antspaudą ir registracijos pažymėjimą. Patvirtino, kad atsižvelgiant į įmones statusą, esant įmonei nemokiai, buvo patenkinti trečiujų asmenų kreditiniai reikalavimai – išlaikymo išieškojimas.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. Kreditorių reikalavimų suma yra 118 975.44 Lt ir ši suma laikytina kasatoriaus padarytos žalos dydžiu. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl žalos priteisimo.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo 3379.51 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai, kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas taip pat turėjo 15.97 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų, todėl ši suma priteisiama iš atsakovo M. S. valstybės naudai

23Teismas, vadovaudamasis LR ĮBĮ 8 str. 1 d. ir 4 d., LR individualių įmoniųįstatymo 7 str. 1 d., 2 d., 5 d., LR CK 2.87 str., 6.248 str. LR ( - ) str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti.

25Priteisti iš atsakovo M. S. ieškovo Bankrutuojančios M. S. transporto įmonės naudai 118 975.44 Lt žalai atlyginti.

26Priteisti iš M. S. 3379.51 Lt (trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni Lt 51 ct) žyminio mokesčio ir 15.97 Lt (penkiolika Lt 97 ct) procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Šalčininkų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šalčininkai... 2. Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas M. G.,... 3. sekretoriaujant I. K.,... 4. ieškovo Bankrutojančios M. S. transporto įmonės atstovaujamos bankroto... 5. dalyvaujant atsakovui M. S.,... 6. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Ieškovo - Bankrutavusios M. S. transporto įmonės atstovaujamos bankroto... 9. A. M. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau su ieškovo reikalavimu... 10. Ieškovo atstovas teismui paaiškino, kad dėl atsakovo M. S. veiksmų, kuris... 11. Atsakovas teismui paaiškino, kad jis nesikreipė dėl bankroto bylos... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. 2009-11-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi M. S. transporto įmonė... 14. Bankrutuojančios M. S. transporto įmonės kreditinių reikalavimų sumą... 15. Nuo 2004 m. M. S. transporto įmonė yra skolinga kreditoriui VSDFV... 16. M. S. transporto įmonė nuo 2006 metų buvo nemoki, nes M. S. transporto... 17. Nustatant ir tikslinant bendrą bankrutuojančios M. S. transporto įmonės... 18. M. S. transporto įmonės savininku iki bankroto iškėlimo dienos buvo M. S.,... 19. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 20. Kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos sudaro pagrindą išvadai,... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Teismas, vadovaudamasis LR ĮBĮ 8 str. 1 d. ir 4 d., LR individualių... 24. Ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti iš atsakovo M. S. ieškovo Bankrutuojančios M. S. transporto... 26. Priteisti iš M. S. 3379.51 Lt (trys tūkstančiai trys šimtai... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos skundžiamas Vilniaus apygardos...