Byla e2-80-715/2019
Dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva Plungienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant ieškovui Alfonsui A. A., jo atstovui advokatui Viliui Jonaičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Alfonso A. A. ieškinį atsakovei N. A. dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas Alfonsas A. A. 2018 m. liepos 24 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo padalinti jam ir atsakovei N. A. priklausantį nekilnojamąjį turtą, įgytą santuokos metu: jam priteisti žemės sklypą ir sodo namą, esančius ( - ) 5-oji g. 12, ( - ) k., Mažeikių r. (toliau ir – sodas), bei 1000 Eur dydžio piniginę kompensaciją, o atsakovei N. A. priteisti dviejų kambarių butą, esantį ( - ) g. 35-37, Mažeikių m. (toliau – ir butas). Nurodė, jog jų santuoka buvo nutraukta 1999 m. gruodžio 30 d, tačiau nebuvo padalintas bendras turtas. Atsakovė atsisako geranoriškai pasidalinti turtą, todėl jis yra priverstas kreiptis į teismą dėl turto padalijimo.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas Vilius Jonaitis paaiškino, jog ieškovas ir atsakovė susituokė 1972 m. balandžio 29 d., išsituokė 1999 m. spalio 8 d. Santuokos metu buvo įgytas butas ir sodas, tačiau skyrybų metu turtas nebuvo padalintas, tad butas ir sodas šiuo metu yra bendroji nuosavybė. Nuo 2009 m. ieškovas gyvena ir gyvenamąją vietą yra deklaravęs Draugystės g., Mažeikiai, tad jis ginčo butu nesinaudoja, negali juo disponuoti, nes ten gyvena atsakovė, kuri nemoka už butui teikiamas komunalines paslaugas. Kadangi ieškovas yra turto bendraturtis, iš jo yra priteisiama dalis šių skolų. Ieškovas negali disponuoti ir sodo namu, kurį baigė statyti jau po santuokos nutraukimo. Ieškovas butą vertina 14000 Eur, sodą 3600 Eur, tad turtą padalinus, t. y. butą priteisus atsakovei, o sodą bei 1000 Eur piniginę kompensaciją - ieškovui, būtų nukrypta nuo lygių dalių principo, nes atsakovei tenkančio turto dalis būtų didesnė, bet ieškovas sutinka su šiuo padalijimo būdu.

5Ieškovas paaiškino, kad atsakovė po santuokos nutraukimo sodu nesinaudojo, nesirūpino, ieškovas vienas pats prižiūri sodą, baigė statyti sodo namelį. Nuo 2016 m. atsakovė nebemoka mokesčių už butą.

6Atsakovei atsiliepimas į ieškinį bei šaukimas į teismo posėdį įteiktas tinkamai, viešo paskelbimo būdu pagal CPK 130 straipsnį, tačiau atsakovė atsiliepimo nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. nekilnojamojo turto registro išrašų, 1999 m. spalio 8 d. teismo sprendimo, ištuokos liudijimo; pažymos dėl komunalinių patarnavimų; sodininkų bendrijos „Papartis“ nario bilieto; pranešimo apie deklaruotą gyvenamąją vietą, nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė sudarė santuoką 1972 m. balandžio 29 d. ir santuokos metu įsigijo nekilnojamąjį turtą - butą, esantį ( - ) g. 35-37, Mažeikiai, ir sodą, esantį ( - ) g. 5-oji g. 12, ( - ) k., Mažeikių r. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) duomenimis, butas įgytas pagal 1992 m. rugsėjo 28 d. pirkimo pardavimo sutartį, buto vertė pagal VĮ Registrų centro pateikiamas vidutines turto vertes – 14000 Eur. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) duomenimis, sodo žemės sklypas įgytas pagal 1992 m. gruodžio 9 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2-140, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė pagal VĮ Registrų centro pateikiamus duomenis – 984 Eur. Sodo namelis įregistruotas pagal 2016 m. rugsėjo 16 d. Sodininkų bendrijos pažymą, jo vidutinė rinkos vertė – 2600 Eur. 1999 m. spalio 8 d. teismo sprendimu santuoka buvo nutraukta, nepadalijant bendro santuokoje įgyto turto. Iš ieškovo paaiškinimų ir pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą matyti, jog ginčo bute gyvena atsakovė, kuri nuo 1982 m. bute yra deklaravusi gyvenamąją vietą ir netinkamai vykdo prievolę atsiskaityti paslaugų teikėjams už butui teikiamas komunalines bei administravimo paslaugas.

9Iš nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė nuosavybės teise valdo po ½ dalį buto. Kadangi jų turto dalys yra nustatytos, laikytina, jog šalims butas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Sodo žemės sklypo ir pastato nuosavybės dalys nekilnojamojo turto registre nėra nurodytos, tačiau atsižvelgus į tai, jog žemės sklypas įgytas santuokos metu ir nėra duomenų apie sodo pastato statybų baigtumo procentą santuokos nutraukimo metu, šis turtas laikytinas bendru turtu, įgytu santuokos metu, galiojant Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodeksui (toliau kartu – ir SŠK). Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 17 d, nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-723-440/2018 pažymėjo, jog tiek galiojusiame SŠK, tiek ir galiojančiame CK įtvirtintas tas pats principas, pagal kurį nustatomas asmenų santuokoje įgyto turto teisinis režimas – turtas, įgytas po santuokos sudarymo, laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nepriklausomai nuo to, kurio vardu turtas įregistruotas (SŠK 21 straipsnio 1 dalis, CK 3.87 straipsnio 1 dalis). Nors teisinis reguliavimas tiek pagal SŠK, tiek pagal CK iš esmės nesiskiria, tačiau pagal CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalį CK trečiosios knygos VI skyriaus antrojo skirsnio normos, susijusios su sutuoktinių turto pagal įstatymus nustatytu teisiniu režimu, taikomos nepaisant to, ar tas turtas įgytas iki šio kodekso įsigaliojimo, ar jam įsigaliojus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-317/2013, 3K-3-378-248/2015).

10Pagal nustatytą teisinį reguliavimą nutraukiant santuoką turi būti išsprendžiamas ir bendro turto padalijimo klausimas (CK 3.59 straipsnis, CPK 385 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog susiklosčius situacijai, kai sutuoktiniai santuokos nutraukimo byloje neišsprendžia visų klausimų, susijusių su santuokinio turto padalijimu, jie turi teisę reikalauti atidalyti kiekvienam jų tenkančią bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį (CK 4.80 straipsnis), o negalėdami susitarti ir esant suėjusiam CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytam penkerių metų naikinamajam proceso atnaujinimo terminui, sutuoktiniai turi teisę kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl turto atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK 4.75 straipsnio 1 dalis, 4.80 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2011). Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, paaiškinimų matyti, jog ieškovas bandė išspręsti turto padalijimo klausimą geruoju, tačiau atsakovė nereagavo į šias pastangas, todėl ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl turto padalinimo klausimo išsprendimo teismine tvarka.

11CK 4.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno bendraturčio teisė reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos A. T. 2014 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014). Turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, nes toks padalijimo būdas labiausiai atitinka ir apsaugo savininko teises (Lietuvos A. T. 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2011; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-916/2015). Kai teismas sprendžia, kad yra pagrindas nukrypti nuo santuokos metu įgyto turto padalijimo natūra principo, tai jis turi konstatuoti objektyvaus ir subjektyvaus pobūdžio veiksnių, kurie pateisintų tokį nukrypimą, egzistavimą. Tai yra teismas turi įvertinti, ar yra sąlygos spręsti, kad natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, todėl turtas gali būti priteisiamas natūra vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Toks teismo sprendimas turi būti pagrįstas faktinėmis byloje nustatytomis aplinkybėmis, kurios leistų konstatuoti, kad, pirma, natūra turto padalyti sutuoktiniams negalima ir, antra, sutuoktinis, kuriam priteisiamas turtas natūra, turi galimybę kompensuoti kitam sutuoktiniui jo dalį pinigais, t. y. teismas turi įsitikinti, kad tokiu sprendimu nebus pažeidžiamas proporcingumo principas, reikalaujantis, kad naudojamos priemonės atitiktų siekiamą tikslą, o išimtys iš bendrų taisyklių būtų adekvačios keliamiems tikslams. Toks aiškinimas atitiktų anksčiau minėtos CK 3.127 straipsnio 3 dalies nuostatas ir Lietuvos A. T. formuojamą šios teisės normos aiškinimą (Lietuvos A. T. 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529-916/2016 ).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas ne tik neturi galimybės naudotis, disponuoti jam priklausančia ½ dalimi buto, bet ir patiria nepatogumų bei išlaidų dėl atsakovės laiku nesumokamų komunalinių mokesčių. Tuo tarpu atsakovė nesinaudoja sodo pastatu ir žemės sklypu, ieškovas vienas rūpinasi šiuo turtu, po santuokos nutraukimo asmeninėmis lėšomis 2016 m. užbaigė sodo namelio statybas. Iš šių aplinkybių teismas sprendžia, jog turto padalijimas natūra, kiekvienai šaliai nustatant nuosavybės teisės į ½ buto bei sodo sklypo ir pastato, neatitinka ieškovo ir atsakovės interesų, kelia valdymo, naudojimo ir disponavimo turtu sunkumų, nesutarimų, todėl nagrinėjamu atveju tikslinga nukrypti nuo turto padalijimo natūra principo.

13Atsižvelgus į viršiau išdėstytas teisės aktų ir teismų praktikos nuostatas, į tai, jog pagal ieškovo siūlomą turto padalijimo būdą (atsakovei asmeninės nuosavybės teise priteisiant dviejų kambarių butą, o ieškovui asmeninės nuosavybės teise priteisiant sodo sklypą ir pastatą bei 1000 Eur piniginę kompensaciją) ieškovui tenka mažesnė turto dalis ir jis su tuo sutinka, įvertinus šalių tarpusavio santykius ir tai, jog atsakovė nepateikė atsiliepimo, nedalyvavo posėdyje, neišreiškė prieštaravimo dėl ieškinio reikalavimų, teismas sprendžia, jog ieškovo siūlomas turto padalijimo būdas atitinka sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

14Tenkinant ieškinį dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, nustatytina, kad Alfonsui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir sodo pastatas, esantys ( - ) g. 5-oji g. 12, ( - ) k., Mažeikių r., o atsakovei N. A. priteistina ieškovui priklausanti ½ dalis buto, esančio ( - ) g. 35-37, Mažeikiai, ir iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1000 Eur piniginė kompensacija už atsakovei tenkančią didesnę turto dalį. Byloje nėra duomenų apie kreditorius, kurių interesus pažeistų toks turto padalijimo būdas.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 104,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 600 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, neviršija teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko rekomenduojamų maksimalių dydžių už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) civilinėse bylose, tenkintinas ieškovo prašymas dėl 704,00 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės.

16Atsakovei apie priimtą sprendimą praneština viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui Alfonsui A. A. ir atsakovei N. A. priklausantį turtą - butą, esantį ( - ) g. 35-37, Mažeikiai, 0,0610 ha žemės sklypą ir sodo namelį, esančius ( - ) g. 5-oji g. 12, ( - ) k., Mažeikių r.:

20-

21nustatyti, kad ieškovui Alfonsui A. A., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso 0,0610 ha žemės sklypas, kurio unikalus numeris 6120-0002-0076, ir sodo namelis, kurio unikalus numeris ( - ), esantys ( - ) g. 5-oji g. 12, ( - ) k., Mažeikių r.;

22-

23priteisti iš ieškovo Alfonso A. A., a. k. ( - ) atsakovės N. A., a. k. ( - ) naudai ½ dalį buto, kurio unikalus numeris ( - ), esančio ( - ) g. 35-37, Mažeikiai, ir nustatyti, kad butas priklauso atsakovei N. A. asmeninės nuosavybės teise.

24Priteisti iš atsakovės N. A., a. k. ( - ) ieškovui Alfonsui A. A., a. k. ( - )

25-

261000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) piniginę kompensaciją;

27-

28704,00 Eur (septynių šimtų keturių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

29Atsakovei apie priimtą sprendimą pranešti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą: „Telšių apylinkės teisme 2019 m. sausio 24 d. civilinėje byloje Nr. e2-80-715/2019 priimtas sprendimas, kuriuo visiškai patenkintas ieškovo Alfonso A. A., gim. 1945-06-23, ieškinys atsakovei N. A., gim. 1952-10-02, dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo. Kadangi nėra galimybei atsakovei įteikti procesinių dokumentų gyvenamosios vietos bei darbovietės adresu, sprendimas jai įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose, adresu Mažeikių m., Urvikių g. 18. Atsakovė informuojama, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovė turi teisę pateikti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos per sprendimą priėmusį teismą.“

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva... 2. Teismas... 3. Ieškovas Alfonsas A. A. 2018 m. liepos 24 d. pateikė teismui ieškinį,... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas Vilius Jonaitis paaiškino, jog... 5. Ieškovas paaiškino, kad atsakovė po santuokos nutraukimo sodu nesinaudojo,... 6. Atsakovei atsiliepimas į ieškinį bei šaukimas į teismo posėdį įteiktas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. nekilnojamojo turto registro... 9. Iš nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė... 10. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą nutraukiant santuoką turi būti... 11. CK 4.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno bendraturčio teisė... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas ne tik neturi galimybės naudotis,... 13. Atsižvelgus į viršiau išdėstytas teisės aktų ir teismų praktikos... 14. Tenkinant ieškinį dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės,... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 16. Atsakovei apie priimtą sprendimą praneština viešo paskelbimo būdu,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui Alfonsui A. A. ir... 20. -... 21. nustatyti, kad ieškovui Alfonsui A. A., a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės... 22. -... 23. priteisti iš ieškovo Alfonso A. A., a. k. ( - ) atsakovės N. A., a. k. ( - )... 24. Priteisti iš atsakovės N. A., a. k. ( - ) ieškovui Alfonsui A. A., a. k. ( -... 25. -... 26. 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) piniginę kompensaciją;... 27. -... 28. 704,00 Eur (septynių šimtų keturių eurų) bylinėjimosi išlaidas.... 29. Atsakovei apie priimtą sprendimą pranešti viešo paskelbimo būdu... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...