Byla 2S-394-614/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. ir 2018 m. gruodžio 18 d. papildomų nutarčių, kuriomis išspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės S. D. ir trečiojo asmens J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomos nutarties bei dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomos nutarties ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. ir 2018 m. gruodžio 18 d. papildomų nutarčių, kuriomis išspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės S. D. patikslintą ieškinio reikalavimą atsakovams UAB „SKR Baltic”, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl 2012 m. liepos 30 d. susitarimo Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „dėl 2007 m. balandžio 20 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“ panaikinimo, tretieji asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., R. M., E. R., J. R., J. M., E. M., J. Š., J. J., R. S., L. M., P. V. Š., A. D., Z. P., M. Ž., M. S., V. B..

62.

7Ieškovės S. D. ir trečiojo asmens J. J. atstovai pateikė prašymus dėl papildomos nutarties priėmimo, priteisiant bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos buvo apmokėtos ir teismui pateikti tai pagrindžiantys įrodymai.

83.

9Atsakovo UAB „SKR Baltic“ atstovas pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, priteisiant bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos buvo apmokėtos ir teismui pateikti tai pagrindžiantys įrodymai.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. papildoma nutartimi pareiškimus tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei S. D. 868,80 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė trečiajam asmeniui J. J. 1 388,75 Eur bylinėjimosi išlaidų.

135.

14Teismas nustatė, kad priimant 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį nebuvo išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas priteisimo. Minėtoje nutartyje teismas nurodė, kad ieškovės reikalavimas yra jau išnagrinėtas. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškiniai yra tapatūs, kadangi byloj dalyvaujančios šalys yra tos pačios (tik jų procesinė padėtis skiriasi), ieškinių dalykas yra tas pats (pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. Susitarimą dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dalinio pakeitimo), ieškinių pagrindas yra tas pats. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikšdama reikalavimą dėl to paties dalyko, iš esmės siekia, kad tas pats ginčas būtų išspręstas kitaip, nei tą padarė sprendimą priėmęs teismas. Įsiteisėjusiam teismo sprendimui įgijus res judicata galią, pakartotinis tapataus ginčo nagrinėjimas negalimas.

156.

16Teismas, spręsdamas dėl priteistinų išlaidų už advokatų teisinę pagalbą (nagrinėjamu atveju ji praktiškai pasireiškė procesinių dokumentų parengimu, atstovavimo keliuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose) dydžio, pripažino, kad nors jos neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, tačiau šiuo atveju nagrinėjama byla buvo dėl to paties dalyko kaip ir buvo išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-432-600/2016, todėl sprendė, kad priteistinos išlaidos už advokatų teisinę pagalbą mažintinos per pusę.

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies ir priteisė atsakovui UAB „SKR Baltic“ 1 525,23 Eur bylinėjimosi išlaidų.

198.

20Teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartį motyvavo iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį.

21III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

229.

23Atskiruoju skundu ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį ir ieškovės S. D. bei trečiojo asmens J. J. prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo patenkinti; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą nutartį ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

249.1.

25Nutartyse nebuvo vertinama tai, kad ieškovė pirmoji pateikė ieškinį šioje byloje (t. y. 2014 m. lapkričio 7 d.), o tik vėliau buvo įtraukta į tą kitą civilinę bylą, kas pasakytina ir apie trečiąjį asmenį J. J.. Taigi, nėra jokio ryšio tarp ieškovės ir trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje, ir kitoje, ko pasekmėje mažinti šioje byloje patirtų išlaidų nėra jokio teisinio pagrindo.

269.2.

27Abi skundžiamos nutartys yra netinkamai motyvuotos.

289.3.

29Teismo nutartyje nenurodoma, iš kokios proceso šalies tiek ieškovei, tiek trečiajam asmeniui yra atlygintinos procesinės išlaidos. Apeliančių nuomone, net ir priverstinio vykdymo metu procesinius veiksmus atliekantis antstolis negalėtų patvarkymuose nurodyti, kas pagal skundžiamą nutartį yra skolininkas.

3010.

31Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) atsakovas UAB „SRK Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį (pavadintą papildomu sprendimu) ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės S. D. prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo atmesti; trečiojo asmens J. J. prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

3210.1.

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomame sprendime nėra vertinamas nei šalių procesinis elgesys, nei priežastys, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kadangi pirmosios instancijos teismas priimdamas papildomą sprendimą ignoravo CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tai sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą.

3410.2.

35Teismo sprendime paminėta kita išnagrinėta civilinė byla, tačiau nėra motyvų dėl to, kad ieškovė inicijavo naujos civilinės bylos iškėlimą žinodama apie tame pačiame teisme nagrinėjamą civilinę bylą dėl to paties dalyko (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-432-600/2016). Taip pat nėra motyvų dėl atsakovės UAB ,,SKR Baltic“ pateiktų įrodymų, kad ieškinys šioje byloje pareikštas po to, kai Vilniaus miesto apylinkės teismas kitoje civilinėje byloje atsisakė priimti S. D. pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu. Tuomet S. D. pareiškė identišką reikalavimą (kaip ir byloje pagal prokuratūros ieškinį) šioje byloje.

3610.3.

37Nei iš motyvuojamosios, nei rezoliucinės teismo sprendimo dalies nėra aišku, kas turi pareigą sumokėti teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas.

3810.4.

39Ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė 2018 m. gruodžio 10 d., t. y. praleidęs CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, ir tai yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti priimti šį prašymą.

4010.5.

41Trečiojo asmens J. J. atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė 2018 m. gruodžio 7 d., t. y. praleidęs CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, ir tai yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti priimti šį prašymą.

4210.6.

43Reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje ieškovė žinojo apie tai, kad jau yra nagrinėjama civilinė byla pagal identišką reikalavimą, todėl galėjo ir turėjo numatyti, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas bus sustabdytas ir vėliau nutrauktas dėl kitoje civilinėje byloje priimto sprendimo. Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutarties priėmimo ieškovė taip pat žinojo, kad ji neturi reikalavimo teisės ginčyti susitarimo dėl valstybinės žemės nuomos. Tačiau ir po minėtos nutarties priėmimo S. D. toliau tęsė šios civilinės bylos nagrinėjimą, taip didindami proceso dalyvių išlaidas.

4410.7.

45Visų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl ieškovės S. D. kaltės, nes būtent ieškovė inicijavo šios civilinės bylos iškėlimą. Taigi trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos iš ieškovės.

4610.8.

47Atsakovei UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausantys 69 statiniai, esantys valstybiniame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), yra pastatyti dar iki valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo. Atsakovas minėtus statinius valdo ir jais disponuoja galiojančių ir neginčijamų sandorių pagrindu (CK 4.37 straipsnis), kuriems teismo sprendimas dėl žemės sklypo nuomos sutarties panaikinimo jokios įtakos neturi. Vadinasi, ieškovės reikalavimas dėl nuomos sutarties panaikinimo ir reikalavimas dėl UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausančių 69 statinių nugriovimo neturėjo nei teisinio, nei loginio ryšio.

4810.9.

49Akivaizdu, kad ieškovės šioje byloje pareikštas ieškinys jos teisėms ir pareigoms neturėjo jokios įtakos, žemės sklypas vis tiek buvo ir išliks valstybės išperkama žemė, o nuomos sutarties panaikinimas šio statuso nepakeičia.

5011.

51Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) atsakovas UAB „SRK Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą nutartį (pavadintą papildomu sprendimu) ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš ieškovės S. D. atsakovės UAB ,,SKR Baltic“ naudai visas atsakovės UAB ,,SKR Baltic“ civilinėje byloje patirtas 3982,16 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5211.1.

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomame sprendime nėra vertinamas nei šalių procesinis elgesys, nei priežastys, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kadangi pirmosios instancijos teismas priimdamas papildomą sprendimą ignoravo CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tai sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, nes papildomame sprendime nėra motyvų nei dėl šalių procesinio elgesio įvertinimo, nei dėl bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių, kurie nagrinėjamu atveju yra būtini klausimo išnagrinėjimui.

5411.2.

55Skundžiamu sprendimu teismas pateiktą atsakovo prašymą tenkino iš dalies, sumažindamas atsakovo UAB ,,SKR Baltic“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendime nėra logiškų motyvų, kurie paaiškintų atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų mažinimą.

5611.3.

57Įvykdyti tokį teismo sprendimą nėra galimybės, nes joks antstolis nesupras iš ko jis turi išieškoti teismo priteistas bylinėjosi išlaidas. Tai sudaro absoliutų pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo negaliojimo pagrindą.

5811.4.

59Atsižvelgiant į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nurodytą civilinės bylos nutraukimo pagrindą – ieškovės S. D. pareikštas ieškinys yra ta patus Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-432-600/2016 nagrinėtam ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu išspręstam ginčui – bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos iš ieškovės S. D., kuri pareiškė tapatų ieškinį.

6011.5.

61Akivaizdu, kad ieškovė, reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje, žinojo apie tai, kad jau yra nagrinėjama civilinė byla pagal identišką reikalavimą, todėl galėjo ir turėjo numatyti, kad šios civilinės bylos nagrinėjimas bus sustabdytas ir vėliau nutrauktas dėl kitoje civilinėje byloje priimto sprendimo.

6211.6.

63Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartyje nebuvo išspręsti šalių pateikti prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsakovas, nepraleisdamas Civilinio proceso kodekso 277 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino (priešingai nei ieškovė ir tretysis asmuo), pateikė teismui prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

6411.7.

65Kadangi pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB ,,SKR Baltic“ prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo ignoravo (jo nenagrinėjo), atsakovas buvo priverstas apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo, kad nepraleistų procesinio termino.

6611.8.

67Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės: priteisti iš ieškovės S. D. atsakovės UAB ,,SKR Baltic“ naudai visas atsakovės UAB ,,SKR Baltic“ civilinėje byloje patirtas 3982,16 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

6811.9.

69Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi UAB ,,SKR Baltic“ atskirąjį skundą atsisakė priimti. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-3016-275/2018 minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir atskirojo skundo priėmimo klausimą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas nepaisant apeliacinės instancijos teismo nutarties iki šiol nėra išsprendęs UAB ,,SKR Baltic“ atskirojo skundo priėmimo klausimo.

7011.10.

71Jau po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo ir prašymo dėl papildomo sprendimo pateikimo atsakovė patyrė papildomas bylinėjimosi išlaidas, kurių atlyginimo klausimas liko neišspręstas. Todėl atsakovas UAB ,,SKR Baltic“ 2018 m. gruodžio 18 d. pateikė teismui patikslintą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, įtraukdamas ir tas išlaidas, kurios buvo patirtos po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime dėl šio atsakovo pateikto prašymu ir jame nurodytų išlaidų nepasisakė.

7212.

73Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į ieškovės S. D. ir trečiojo asmens J. J. atskirąjį skundą prašo palikti nenagrinėtą. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovo atskirieji skundai. Atsakovas papildomai nurodo, kad Civilinio proceso kodekse nėra numatyta, kad dėl skirtingų teismo sprendimų gali būti paduodamas vienas skundas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti S. D. bei trečiojo asmens J. J. paduotą atskirąjį skundą ar nustatyti terminą jo trūkumams pašalinti.

7413.

75Ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. prašo atsakovo atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7613.1.

77Teismui priėmus nutartį dėl bylos nutraukimo, ieškovė ir trečiasis asmuo ją skundė atskiruoju skundu ir dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl apeliacinės instancijos teismui pateikus išaiškinimą, buvo pateiktas prašymas teismui. Jei teismas manytu, kad procesinį terminą ieškovė ir trečiasis asmuo praleido, prašo jį atnaujinti, atsižvelgiant į tai, jog dėl teismo nutarties vyko apeliacinis procesas.

7813.2.

79Ieškovei nebuvo žinomi pagrindai, kuriais gindama viešąjį interesą prokuratūra reiškė ieškinį. Pats atsakovas nurodo, jog ieškovė nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Todėl negalėdama niekaip kitaip apginti savo teises ir teisėtus interesus, ieškovė savarankiškai rinko įrodomus ir teikė ieškinį teismui.

8013.3.

81Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl ieškovės kaltės, nes jos ieškinys de facto, atsižvelgiant į tai, kad kitoje byloje buvo patenkintas generalinės prokuratūros ieškinys, buvo/yra pagrįstas. Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos susidarė būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie yra nustatyti įsiteisėjusiais teismo sprendimais.

8213.4.

83Tai, kad ieškovė nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis reikšti ieškinį pagrindžia tai, jog jos ieškinys dė facto yra tenkintinas, nes kitame procese teismai nuomos sutartį panaikino. Tai kad ieškovė kreipėsi į teismą nepiktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis pagrindžia ir tai, jog prieš tai savo teises buvo siekiama apginti pateikiant prašymą įstoti į jau nagrinėjamą bylą. Teismui atsisakius įtraukti ieškovę į byla trečiuoju asmeniu, buvo surinkti reikiami dokumentai ir teiktas savarankiškas reikalavimas, taip siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus.

8414.

85Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo pareiškėjos S. D. ir trečiojo asmens J. J. atskirąjį skundą ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ apeliacinį skundą tenkinti dalyje dėl proceso šalies, iš kurios yra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nurodymo, kitoje dalyje minėtus skundus atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8614.1.

87Šioje byloje bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl to, kad ieškovė pareiškė ieškinį, į kurį atsakovas turėjo atsikirsti. Atsiliepime atsakovas nurodė nesutinkantis su ieškinio reikalavimais. Byla buvo užbaigta tik todėl, kad priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-432- 600/2016 yra tapatus šios bylos reikalavimams. Jokių duomenų, kad ieškovas ar atsakovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), nebuvo pateikta, todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

8814.2.

89Pirmosios instancijos teismas skundžiamose nutartyse nenurodė proceso šalies iš kurios yra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, o tai, galima teigti, yra pagrindas šias papildomas nutartis panaikinti ir priimti naują nutartį, kurioje būtų nurodyta proceso šalis iš kurios yra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos.

90IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9115.

92Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

9316.

94Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

9517.

96Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal S. D. patikslintą ieškinio reikalavimą atsakovams UAB „SKR Baltic”, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl 2012 m. liepos 30 d. susitarimo Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „dėl 2007 m. balandžio 20 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“ panaikinimo, tretieji asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., R. M., E. R., J. R., J. M., E. M., J. Š., J. J., R. S., L. M., P. V. Š., A. D., Z. P., M. Ž., M. S., V. B.. Minėta nutartimi nebuvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas.

9718.

98Ieškovė S. D., trečiasis asmuo J. J. ir atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė teismui prašymus dėl papildomos nutarties priėmimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamomis nutartimis šalių prašymus tenkino iš dalies.

9919.

100Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atskirajame skunde nurodo, kad ieškovė ir trečiasis asmuo prašymus dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė teismui praleidusios CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, ir tai yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti priimti šį prašymą. Remiantis CPK 277 straipsnio 2 dalimi, iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė, nesutikdama su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, kuria byla nutraukta, pateikė atskirąjį skundą (b. l. 156-158, t. 4). Atskirajame skunde ieškovė be kitų argumentų taip pat nurodė, kad teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės atskirąjį skundą, 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad apeliantės ir trečiojo asmens nurodoma aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė jų prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nėra savarankiškas pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį. Neišspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, remiantis CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, yra sprendžiamas taikant papildomo sprendimo priėmimo institutą.

10120.

102Ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodė, kad teismui priėmus nutartį dėl bylos nutraukimo, ieškovė ir trečiasis asmuo ją skundė atskiruoju skundu ir dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl apeliacinės instancijos teismui pateikus išaiškinimą, buvo pateiktas prašymas teismui. Tačiau pažymėtina, jog bylos duomenimis atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties pateikė tik ieškovė. Trečiojo asmens J. J. atskirasis skundas dėl minėtos nutarties byloje nebuvo gautas ir nagrinėtas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su trečiojo asmens argumentais, jog ji prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo pateikė teismui nepažeisdama CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino.

10321.

104Kai procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas turi teisę jį atnaujinti suinteresuoto asmens prašymu ar savo iniciatyva (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens J. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, jį priėmė ir nagrinėjo, neišsprendęs termino šiam prašymui paduoti atnaujinimo klausimo.

10522.

106Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Prielaidos klausimui dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo spręsti yra atitinkamo prašymo bei išlaidų realumą ir dydį patvirtinančių įrodymų pateikimas. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

10723.

108Iš skundžiamų nutarčių matyti, jog pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės S. D., trečiojo asmens J. J. ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymus, t. y. priteisdamas patirtas bylinėjimosi išlaidas, nenagrinėjo aplinkybių dėl šalių procesinio elgesio ir nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų susidarymų priežasčių, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pagrindo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo, visiškai netyrė ir nevertino (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat, kaip nurodyta nutarties 21 punkte, priėmė trečiojo asmens J. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir išnagrinėjo, neišsprendęs termino šiam prašymui paduoti atnaujinimo klausimo. Atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamomis nutartimis priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, pirmosios instancijos teismas nenurodė iš kokio asmens šios išlaidos priteisiamos.

10924.

110Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavo esminių su bylinėjimosi išlaidomis susijusių klausimų, nenurodė iš ko ir kodėl bylinėjimosi išlaidas priteisia, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildoma nutartis ir skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartis faktiškai yra be motyvų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas), todėl nutartys naikintinos ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11125.

112Teismui nusprendus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutarties dalyje ir 2018 m. gruodžio 18 d. nutartyje išspręstus klausimus grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas išspręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 94 straipsnis).

113Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais,

Nutarė

114Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

115Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutraukė... 6. 2.... 7. Ieškovės S. D. ir trečiojo asmens J. J. atstovai pateikė prašymus dėl... 8. 3.... 9. Atsakovo UAB „SKR Baltic“ atstovas pateikė prašymą dėl papildomos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. papildoma nutartimi... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad priimant 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį nebuvo... 15. 6.... 16. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų išlaidų už advokatų teisinę... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartimi... 19. 8.... 20. Teismas 2018 m. gruodžio 18 d. papildoma nutartį motyvavo iš esmės tais... 21. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. 9.... 23. Atskiruoju skundu ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. prašo panaikinti... 24. 9.1.... 25. Nutartyse nebuvo vertinama tai, kad ieškovė pirmoji pateikė ieškinį šioje... 26. 9.2.... 27. Abi skundžiamos nutartys yra netinkamai motyvuotos.... 28. 9.3.... 29. Teismo nutartyje nenurodoma, iš kokios proceso šalies tiek ieškovei, tiek... 30. 10.... 31. Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) atsakovas UAB „SRK Baltic“... 32. 10.1.... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomame sprendime... 34. 10.2.... 35. Teismo sprendime paminėta kita išnagrinėta civilinė byla, tačiau nėra... 36. 10.3.... 37. Nei iš motyvuojamosios, nei rezoliucinės teismo sprendimo dalies nėra... 38. 10.4.... 39. Ieškovės atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė 2018... 40. 10.5.... 41. Trečiojo asmens J. J. atstovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo... 42. 10.6.... 43. Reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje ieškovė žinojo apie tai, kad... 44. 10.7.... 45. Visų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl... 46. 10.8.... 47. Atsakovei UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausantys 69 statiniai,... 48. 10.9.... 49. Akivaizdu, kad ieškovės šioje byloje pareikštas ieškinys jos teisėms ir... 50. 11.... 51. Atskiruoju skundu (pavadintu apeliaciniu skundu) atsakovas UAB „SRK Baltic“... 52. 11.1.... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomame sprendime... 54. 11.2.... 55. Skundžiamu sprendimu teismas pateiktą atsakovo prašymą tenkino iš dalies,... 56. 11.3.... 57. Įvykdyti tokį teismo sprendimą nėra galimybės, nes joks antstolis nesupras... 58. 11.4.... 59. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d.... 60. 11.5.... 61. Akivaizdu, kad ieškovė, reikšdama ieškinį šioje civilinėje byloje,... 62. 11.6.... 63. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartyje... 64. 11.7.... 65. Kadangi pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB ,,SKR Baltic“ prašymą... 66. 11.8.... 67. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą... 68. 11.9.... 69. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi UAB ,,SKR Baltic“... 70. 11.10.... 71. Jau po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties... 72. 12.... 73. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į ieškovės S. D. ir trečiojo... 74. 13.... 75. Ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. prašo atsakovo atskiruosius skundus... 76. 13.1.... 77. Teismui priėmus nutartį dėl bylos nutraukimo, ieškovė ir trečiasis asmuo... 78. 13.2.... 79. Ieškovei nebuvo žinomi pagrindai, kuriais gindama viešąjį interesą... 80. 13.3.... 81. Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl ieškovės kaltės,... 82. 13.4.... 83. Tai, kad ieškovė nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis reikšti... 84. 14.... 85. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 86. 14.1.... 87. Šioje byloje bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl to, kad ieškovė... 88. 14.2.... 89. Pirmosios instancijos teismas skundžiamose nutartyse nenurodė proceso šalies... 90. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 91. 15.... 92. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 93. 16.... 94. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama... 95. 17.... 96. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m.... 97. 18.... 98. Ieškovė S. D., trečiasis asmuo J. J. ir atsakovas UAB „SKR Baltic“... 99. 19.... 100. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ atskirajame skunde nurodo, kad ieškovė ir... 101. 20.... 102. Ieškovė S. D. ir trečiasis asmuo J. J. atsiliepime į atsakovo atskirąjį... 103. 21.... 104. Kai procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas turi... 105. 22.... 106. Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, kai byla baigiama nepriimant teismo... 107. 23.... 108. Iš skundžiamų nutarčių matyti, jog pirmosios instancijos teismas, iš... 109. 24.... 110. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavo esminių... 111. 25.... 112. Teismui nusprendus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d.... 113. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 114. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. papildomą nutartį... 115. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. papildomą nutartį...