Byla 2S-3016-275/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovams UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., R. M., E. R., J. R., J. M., E. M., J. Š., J. J., R. S., L. M., P. V. Š., A. D., Z. P., M. Ž., M. S., V. B., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė kreipsi į teismą su ieškiniu, kurį tikslino ir prašė panaikinti 2012 m. liepos 30 d. susitarimą „Dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo“.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė nustatęs, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-432-600/2016, pagal ieškovo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras, J. J., S. D., H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., E. R., J. R., J. M., J. Š., R. S., M. Š., V. B., M. S., M. Ž., Z. P., A. D., L. M., D. V., J. V., P. V., V. R., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P. ir L. M.. Pažymėjo, jog minėtoje byloje ieškiniu buvo prašoma pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. Susitarimą dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dalinio pakeitimo ir pripažinti 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dėl 0, 0673 ha žemės tęstinumą ir kt. reikalavimai, kurie yra tapatūs ieškovės reiškiamiems šioje byloje. Iš byloje esančių duomenų nustatė, jog ieškiniai yra tapatūs, kadangi byloje dalyvaujančios šalys yra tos pačios (tik jų procesinė padėtis skiriasi), ieškinių dalykas yra tas pats (pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. Susitarimą dėl 2007 m. balandžio 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/2007-465 dalinio pakeitimo), ieškinių pagrindas yra tas pats. Nurodė, jog nagrinėjamoje byloje ieškovė reikšdama reikalavimą dėl to paties dalyko, iš esmės siekia, kad tas pats ginčas būtų išspręstas kitaip, nei tą padarė sprendimą priėmęs teismas. Įsiteisėjusiam teismo sprendimui įgijus res judicata galią, teismas konstatavo, jog pakartotinis tapataus ginčo nagrinėjimas negalimas.

73.

82018 m. rugsėjo 24 d. teisme buvo gautas atsakovo UAB „SKR Baltic“ prašymas priimti byloje papildomą sprendimą dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir priteisti iš ieškovės atsakovo UAB „SKR Baltic“ naudai šioje byloje patirtas 3 050,46 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog teismas nutraukęs civilinę bylą, neišsprendė šalių bylinėjimosi išlaidų klausimo, nors jas pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti.

94.

102018 m. rugsėjo 27 d. teisme gautas atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuriame prašoma išspręsti atsakovo 2018 m. rugsėjo 4 d. pateiktą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo– tenkinti minėtą prašymą ir priteisti iš ieškovės atsakovo naudai šioje byloje jo patirtas 3 050,46 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atskirasis skundas paduodamas dėl to, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi neišsprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi atskirąjį skundą atsisakė priimti, konstatavęs, jog atskirasis skundas iš esmės yra tapatus prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo, kurį teismas nutarė spręsti bylą išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą. Pažymėjo, jog iš skundo matyti, jog atsakovas iš esmės neprašo panaikinti nutarties, kuria byla nutraukta, tik prašo priteisti jam jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pastebėjo, jog 2018-09-26 ieškovė patikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo 2018-09-19 nutartį panaikinti. Šis skundas yra priimtas ir bus siunčiamas į apeliacinės instancijos teismą. Atsakovas 2018-09-24 pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo ir prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2018-09-27 rezoliucija nutarė prašymą spręsti bylai grįžus iš Vilniaus apygardos teismo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

156.

16Apeliantas UAB „SKR Baltic“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės- priimti atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskirąjį skundą. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Dėl to, jeigu pirmosios instancijos teismas nesuprato atsakovo atskirojo skundo motyvų ar reikalavimų, teismas turėjo teisę priimti nutartį dėl trūkumų šalinimo, tačiau tai nesuteikia teisės teismui atsisakyti priimti atskirojo skundo.

177.

18Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas.

218.

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą, konstatavęs, jog jis yra tapatus byloje esančiam prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo.

239.

24Bylos duomenimis nustatyta, jog nagrinėjama civilinė byla 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi buvo nutraukta LR CPK 293 str. 3 p. pagrindu, t. y. kai paaiškėja, jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Po minėtos nutarties priėmimo, 2018 m. rugsėjo 24 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas priimti byloje papildomą sprendimą ir išspręsti klausimą dėl atsakovui iš ieškovės priteistinų 3 050,46 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, nurodant, jog teismas nutraukęs bylą, neišsprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų. Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog ieškovė S. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, o 2018 m. rugsėjo 27 d. buvo priimta rezoliucija, kuria nuspręsta, jog šis atsakovo prašymas buvo sprendžiamas bylai grįžus iš apeliacinės instancijos teismo. Tą pačią dieną atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuriuo neprašo šios nutarties panaikinti, tačiau tik išspręsti klausimą dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas atsisakė šį skundą priimti, konstatavęs, jog atsakovas neskundžia paties nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, taip pat, jog jis yra analogiškas byloje esančiam atsakovo prašymui dėl papildomo sprendimo byloje priėmimo.

2510.

26Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su byloje esančia medžiaga, įvertinęs apelianto atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas atsisakydamas priimti atskirąjį skundą, pažeidė civilinį procesą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikintina ir atsakovo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo klausimas perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

2711.

28CPK 5 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymo saugomas interesas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnyje numatyti civilinių teisių gynimo būdai įgyvendinami civilinio proceso normų reglamentuota tvarka. CPK 111–114 straipsniuose nustatyti bendrieji reikalavimai dalyvaujančių byloje asmenų pateikiamų procesinių dokumentų formai ir turiniui.

2912.

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą, konstatavęs, jog jis yra tapatus prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuris į bylą buvo pateiktas anksčiau. Su tokia teismo pozicija, apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir pažymi, jog tuo atveju, jei teismas atsakovo pateiktą dokumentą vertino, kaip atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties ir manė, jog pateiktas dokumentas neatitiko atskirajam skundui įstatymo keliamų reikalavimų, pirmosios instancijos teismas turėjo ne atsisakyti priimti atskirąjį skundą, bet nustatyti terminą jo trūkumams pašalinti, sudarant galimybę atsakovui ištaisyti teismo nustatytus trūkumus (LR CPK 115 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, jei teismas vertino, kad atsakovo pateiktas dokumentas laikytinas ne atskiruoju skundu, o prašymu dėl papildomo sprendimo byloje priėmimo, jis turėjo būti priimtas į bylą ir vertinamas kartu su jau byloje esančiu atsakovo prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuris turėjo būti išnagrinėtas iki bylos išsiuntimo į apeliacinės instancijos teismą.

3113.

32Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas neteisingai taikė procesines teisės normas ir priėmė naikintiną nutartį (LR CPK 329 straipsnio 1 dalis), o atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 straipsnio 3 punktas).

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė kreipsi į teismą su ieškiniu, kurį tikslino ir prašė panaikinti... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinę... 7. 3.... 8. 2018 m. rugsėjo 24 d. teisme buvo gautas atsakovo UAB „SKR Baltic“... 9. 4.... 10. 2018 m. rugsėjo 27 d. teisme gautas atsakovo UAB „SKR Baltic“ atskirasis... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi atskirąjį... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. 6.... 16. Apeliantas UAB „SKR Baltic“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 17. 7.... 18. Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. 8.... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios... 23. 9.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, jog nagrinėjama civilinė byla 2018 m. rugsėjo 19... 25. 10.... 26. Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su byloje esančia medžiaga,... 27. 11.... 28. CPK 5 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 29. 12.... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo... 31. 13.... 32. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.,... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir...