Byla e2A-1803-264/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Virginijos Gudynienės ir Virginijos Lozoraitytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-207-877/2019 pagal ieškovės UAB „Kaminta“ ieškinį atsakovei UAB „Sangresta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Kaminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Sangresta“, kuriuo prašė: 1) pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Svl7-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės; 2) pripažinti UAB „Sangresta“ reikalavimą 31 368,87 Eur sumai nepagrįstu, pripažįstant negaliojančiais: 2018-04-10 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0160; 2018-04-10 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0159; 2018-04-10 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0156 ir 2018-04-04 atliktų darbų aktą Nr. 2018/03 dalyje dėl 827,18 Eur; 3) priteisti iš atsakovės 4 442,22 Eur, kurie buvo nepagrįstai sumokėti pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02 ir 2017-11-24 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0154; 4) priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. liepos 11 d. ieškovė UAB „Kaminta“ (rangovas) ir atsakovė UAB „Sangresta“ (subrangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. Sv17-18 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo parengti administracinio pastato ( - ) (toliau - objektas) vidaus ir nuotekų sistemos, priešgaisrinio vandentiekio, šildymo – vėdinimo, rekuperavimo sistemų, šilumos punktų ir automatikos darbo projektus ir atlikti numatytus darbus. Galutinis visų Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas – 2018-02-15. Sutartyje buvo numatytas darbų atlikimo eiliškumas - I ir II etapu atsakovė turėjo parengti ir suderinti su ieškove darbo projektus (iki 2017-08-01), III etapu atsakovė turėjo atlikti sistemų įrengimo darbus pagal suderintus darbo projektus (darbų pradžios terminas 2017-09-01). Teigia, jog atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nederino su ieškove darbo projektų, neteikė informacijos ieškovei. Jokių pilnai parengtų darbo projekto dalių, kurias privalėjo parengti, neperdavė ieškovei. Atsakovė taip pat neįvykdė sutartyje numatytų darbų. 2017 m. lapkritį atsakovei dirbant objekte, ieškovei buvo pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 2017-11/02, kuriame nurodytos medžiagos šilumos mazgo įrengimui. Ieškovė su aktu sutiko, patikėjo, kad atsakovė nupirko šiluminio mazgo įrengimo medžiagas, dėl to pagal 2017-11-24 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0154 atsakovei sumokėjo 5 959,41 Eur. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad atsakovė šiluminio mazgo neįrengė ir medžiagų nepirko. Ieškovei pareikalavus perduoti Šilumos mazgui skirtas medžiagas, paaiškėjo, kad atsakovė jų neturi (nepirko) ir neperduos. Taigi ieškovė buvo atsakovės suklaidinta dėl medžiagų pirkimo ir nepagrįstai sumokėjo atsakovei už medžiagas. Iš sutartyje numatytų darbų už 268 330,01 Eur su PVM atsakovė atliko tik dalies nuotekų tinklų vamzdynų klojimo darbus už bendrą 1 517,19 Eur su PVM sumą, tačiau šiuos darbus atliko nepranešusi ieškovei, nepildydama statybos žurnalo ir nepriduodama jų nei techninei priežiūrai, nei ieškovei. Dėl darbų atlikimo atsakovė paruošė atliktų darbų aktą Nr. 2018/03 ir 2018-04-10 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0156 bendrai 2 836,69 Eur sumai. Kadangi minėti aktai neatitinka tikrovės, ieškovė dalį jų prašo pripažinti negaliojančiais. Taip pat teigia, kad atsakovė įskaitė ieškovės sumokėtus 5 959,41 Eur, skirtus šilumos punkto medžiagoms įsigyti. Atsakovės PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų aktai išrašyti nepagrįstai, todėl pripažintini negaliojančiais. Ieškovė nesutinka su atsakovės atliktu 5 959,41 Eur įskaitymu, kadangi atsakovė galėjo turėti priešpriešinį reikalavimą tik 1 517,19 Eur sumai. Sutarties vykdymo terminas pasibaigė 2018-02-15. Iki šio termino atsakovė Sutartyje numatytų darbų neįvykdė. Sutarties kaina buvo 268 330,01 Eur su PVM, tuo tarpu atsakovė atliko darbų už 1 517,19 Eur įskaitant PVM, nors šie darbai niekada nebuvo perduodami ir fiksuojamas jų atlikimas.

82.

9Atsakovė UAB „Sangresta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog sutartimi ieškovė įsipareigojo sudaryti subrangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą kainą. Ieškovė nuo sutarties sudarymo pradžios nevykdė savo įsipareigojimų - sutartu laiku neperdavė atsakovei darbų fronto, todėl atsakovė neturėjo galimybės laiku pradėti sutartyje numatytų statybos darbų. Subrangovas, bet kokiu atveju siekdamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ieškovei neperdavus darbų fronto, vykdė objekte dalį darbų pagal nuolat besikeičiantį architektūrinį techninį projektą parengtus VN ir SŠ dalies darbo projektus, kurie dar 2017-10-17 buvo suderinti su spec. darbų techninės priežiūros inžinieriumi J. S.. Atsakovė ne kartą raštu kreipėsi į ieškovę, nurodydama, kad dėl ieškovės veiksmų (neveikimo) atsakovė patiria nuostolių, dėl ko negali laukti neapibrėžtą laikotarpį, siūlė abipusiu bendradarbiavimu geranoriškai išspręsti susiklosčiusią situaciją, tačiau ieškovė nesiėmė priemonių situacijai geranoriškai spręsti, o 2018-03-05 visus atsakovės darbuotojus išprašė iš objekto, dėl to nebuvo galima tęsti net ir su J. S. suderintų darbų. Po ieškovei pateikto įspėjimo dėl jos neveikimo, atsakovė buvo priversta pateikti skaičiavimus dėl patiriamų nuostolių, kurių neatlyginus geranoriškai, bus priversta kreiptis į teismą, ieškovė pradėjo teikti atsakovei raštus su tikrovės neatitinkančia informacija, siekdama sudaryti įspūdį, kad sutartis neįvykdyta dėl atsakovės kaltės. Gamybinio susirinkimo, vykusio 2018-03-15, metu ieškovės atstovas nurodė, kad peržiūrėjus subrangovo pateiktus projektų dalis ŠV ir VN, buvo pastebėti tam tikri neesminiai trūkumai. Minėti trūkumai nebuvo tokie, kurie neleistų vykdyti statybos darbus, todėl atsakovė dar kartą pareikalavo perduoti darbų frontą ir leisti pradėti darbus, pabrėžiant, kad dėl tokio delsimo atsakovė patiria didžiulius nuostolius. Ieškovei nesudarius sąlygų laiku pradėti vykdyti darbus, atsakovei tapo neįmanoma iki sutarties termino pabaigos atlikti darbus, kuriems atlikti pagal sutartį buvo numatytas 5 mėnesių terminas. Po gamybinio susirinkimo šalių atstovai susitarė, kad atsakovė atliks tik dalį sutartyje numatytų darbų, o kitai daliai bus samdomi kiti subrangovai, kadangi objektyviai atlikti visų darbų neįmanoma. Šalys susitarė, kad žodinis susitarimas dėl dalies darbų atlikimo bus įformintas papildomu susitarimu prie sutarties. Nepaisant to, ieškovė pateikė atsakovei ne tik papildomą susitarimą, kuriame buvo nurodyta, jog jis sudaromas neva dėl to, kad atsakovė laiku neįvykdė sutarties dėl savo kaltės, bet ir naują sutartį, kurios sąlygos išskirtinai naudingos tik ieškovei. Dėl minėtų aplinkybių, matydama, kad papildomu susitarimu ieškovė siekė išvengti atsakomybės už sutarties nevykdymą, atsakovė nesutiko pasirašyti papildomo susitarimo. Ieškovė buvo informuota, kad jai nutraukus sutartį ne dėl atsakovės kaltės, jo mokėtinos sumos atsakovei yra 23 947,19 Eur dėl sutarties nutraukimo subrangovo patirti nuostoliai, 2 344,37 Eur apmokėjimas už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, 6 594,50 Eur apmokėjimas už parengtus darbo projektus; 7 517,24 Eur apmokėjimas už įsigytas medžiagas, todėl ieškovė nepagrįstai prašo pripažinti negaliojančiomis PVM sąskaitas faktūras bei priėmimo- perdavimo aktą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3.

12Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. liepos 1 d. sprendimu atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Svl7-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės. Taip pat atmetė ieškinio reikalavimą dėl 4 442,22 Eur skolos ir procesinių palūkanų priteisimo, o dėl likusių reikalavimų bylą nutraukė.

134.

14Dėl sutarties nutraukimo pagrįstumo. Teismas įvertinęs faktines bylos aplinkybes bei teisinį reguliavimą, darė išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog visi šalių sudarytoje Sutartyje numatyti darbai buvo atlikti iki sutartyje numatytos datos – 2018 m. vasario 15 d.

155.

16Teismas sprendė, kad bylos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad ginčo situacijoje darbų pagal sutartį atlikti iki joje nustatyto termino nebuvo realios galimybės dėl jau po sutarties sudarymo padarytų architektūrinių ir konstrukcinių projekto pakeitimų, bei dėl to, kad atsakovei laiku nebuvo perduotas darbų frontas. Teismas darė išvadą, jog ieškovė sutartį su atsakove nutraukė nepagrįstai.

176.

18Teismas pažymėjo, kad ieškinyje ieškovės nurodomi teiginiai, kad tik pasibaigus Sutarties terminui atsakovė pradėjo reikšti nepagrįstas pretenzijas dėl darbų fronto neperdavimo, ar kad jokių nuogąstavimų dėl darbų fronto neperdavimo subrangovas nereiškė, o pareiškė tik pasibaigus Sutarties terminui, yra nepagrįsti.

197.

20Nurodė, kad ieškovės nurodoma Sutarties pasibaigimo data, t. y. 2018-02-15, buvo šalių sutartas darbų pabaigos terminas, kuris nereiškia Sutarties galiojimo pabaigos.

218.

22Nurodė, kad UAB „Interviris“ ieškovė sudarė sąlygas dirbti objekte, šiai įmonei neparengus darbo projektų ir nesuderinus su atsakingais asmenimis, todėl labiau tikėtina atsakovės nurodyta aplinkybė, kad UAB „Interviris“ naudojosi atsakovės parengtais darbo projektais, kuriais ieškovė disponavo.

239.

24Dėl 2018-04-10 sąskaitos - faktūros Nr. 0159 6 594,50 Eur sumai už darbo projektų parengimą ir dėl 2018-04-10 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0160 23 947,19 Eur sumai dėl nuostolių atlyginimo, dėl darbų pagal 2018-04-04 sąskaitą-faktūrą Nr. 0156 ir atliktų darbų aktą Nr. 2018/03 kaip sandorių ginčijimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovės prašomos pripažinti negaliojančiomis PVM sąskaitos - faktūros ir atliktų darbų aktai nėra sandoriai, o vertintini tik kaip sutartinius santykius patvirtinantys dokumentai, ir vien šių sąskaitų, ir aktų pagrindu civiliniai teisiniai santykiai neatsiranda, todėl vien šių dokumentų pripažinimas negaliojančiais nepanaikintų ieškovės prievolės atsiskaityti pagal teisinius santykius, buvusius tarp ieškovės ir atsakovės.

2510.

26Teismas vertino, jog savarankiški reikalavimai pripažinti PVM sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą negaliojančiais, o taip pat reikalavimą apmokėti PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą nepagrįsti, pareikšti ieškinio forma, nagrinėjamu atveju negali būti bylos dalykas, nes tokio reikalavimo tenkinimas savaime nesukelia juo siekiamų materialiųjų teisinių pasekmių.

2711.

28Dėl 4442,22 Eur skolos pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02 priteisimo ir atlikto įskaitymo pagrįstumo. Teismas sprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė neįsigijo šilumos punkto įrengimui reikalingų medžiagų ir jo neįrengė, nes 2017 m. lapkričio mėnesį jai nebuvo perduotas darbų frontas ir realiai nebuvo galimybės tokių darbų atlikti.

2912.

30Teismas darė išvadą, kad netenkinus ieškovės reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei nenustačius, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja ieškovę apmokėti už pagal sutartį atliktus darbus ir atlyginti nuostolius, nėra pagrindo pripažinti atsakovės atliktą įskaitymą neteisėtu (CK 6.130 str. 1 d.) bei priteisti iš atsakovės ieškovės reikalaujamą 4 442,22 Eur sumą, todėl šioje dalyje ieškinį atmetė.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3213.

33Ieškovė UAB „Kaminta“ apeliaciniame skunde prašo: 1) panaikinti 2019-07-01 Kauno apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria atmestas UAB „Kaminta“ reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės ir priimti naują sprendimą - pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės; 2) panaikinti 2019-07-01 Kauno apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria atmestas UAB „Kaminta“ reikalavimas priteisti iš UAB „Sangresta“ 4 442,22 Eur, kurie buvo nepagrįstai sumokėti pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02 ir 2017-11-24 PVM s/f Nr. 0154 ir 6 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir priimti naują sprendimą - priteisti UAB „Kaminta“ naudai iš UAB „Sangresta“ 4 442,22 Eur ir 6 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti iš UAB „Sangresta“ UAB „Kaminta“ naudai 1 218 Eur UAB „Kaminta“ patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3413.1.

35Pirmosios instancijos teismo teiginiai išdėstyti skundžiamame sprendime yra nepagrįsti, priimti remiantis išimtinai tik atsakovės paaiškinimais. Teismas visiškai nevertino ieškovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų patvirtinančių, kad darbo projektai ieškovei nebuvo pateikti, todėl nepagrįstai sprendė, jog tikėtina, kad tiek ieškovė, tiek kiti statybos dalyviai jokių pretenzijų dėl darbo projektų, jų derinimo neturėjo.

3613.2.

37Teismas skundžiamame sprendime visiškai nevertino ir net nepasisakė dėl ieškovės į bylą pateiktų įrodymų - susirašinėjimo tarp ieškovės ir atsakovės medžiagos, iš kurių matyti, kad darbo projektų atsakovė ieškovei Sutarties vykdymo metu neperdavė, ir kad ieškovė nekartą kreipėsi į atsakovę prašydama juos perduoti.

3813.3.

39Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nevertino atsakovės direktoriaus teismo posėdžio metu pripažintos aplinkybės, kad PVA darbo projektas apskritai nebuvo perduotas ieškovei ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovė Sutartį vykdė tinkamai.

4013.4.

41Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai rėmėsi šalių nepasirašytu 2018-03-28 papildomu susitarimu ir darė nepagrįstą išvadą, jog ieškovė pripažino, kad atsakovė ginčo darbo projektus parengė.

4213.5.

43Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad aplinkybė, jog 2017-10-17 atsakovė suderino atskirus brėžinius su tech. priežiūrą vykdžiusiu J. S. leidžia daryti išvada, kad labiau tikėtina, kad pirminiai darbo projektai buvo parengti 2017-10-17.

4413.6.

45Teismui skundžiame sprendime nustačius, kad atsakovės išrašytos PVM sąskaitos- faktūros ir atliktų darbų aktas nesukuria teisių ir pareigų, jų pagrindu civiliniai teisiniai santykiai neatsiranda, teismas be pagrindo paliko galioti atsakovės padarytą įskaitymą, padarytą šių sąskaitų ir atliktų darbų akto pagrindu. Atitinkamai, ši teismo sprendimo dalis naikintina, atsakovės įskaitymas naikintinas, o ieškovei priteistina 4 442,22 Eur atsakovei nepagrįstai sumokėtų piniginių lėšų pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02.

4614.

47Atsakovė UAB „Sangresta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2019-07-01 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės UAB „Kaminta“ apeliacinį skundą atmesti. Taip pat prašo priteisti atsakovei UAB „Sangresta“ iš ieškovės UAB „Kaminta“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

4814.1.

49Apeliaciniame skunde nurodomas teiginys, jog darbai iki Sutartyje numatyto termino, t.y. 2018-02-15, negalėjo būti atlikti ne dėl ieškovės veiksmų, bet dėl atsakovės neveikimo yra nepagrįstas, nes tokia pozicija suformuota tik siekiant išvengti įsipareigojimų, be to, tiek iš tarp šalių vykusio susirašinėjimo, tiek iš gamybinių susirinkimų protokolų, tiek iš byloje esančių įrodymų, įskaitant liudytojų parodymus, visumos, matyti, kad atsakovė būtent dėl ieškovės kaltės negalėjo pradėti vykdyti didžiosios dalies Sutartyje numatytų darbų iki Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino, t.y. 2018-02-15.

5014.2.

51Apeliantės nurodomi teiginiai, kad tik pasibaigus Sutarties terminui atsakovė pradėjo reikšti nepagrįstas pretenzijas dėl darbų fronto neperdavimo, ar kad jokių nuogąstavimų dėl darbų fronto neperdavimo subrangovas nereiškė, o pareiškė tik pasibaigus Sutarties terminui, yra nepagristi.

5214.3.

53Bet kokie apeliantės apeliaciniame skunde nurodomi argumentai apie tai, kad pirmą kartą darbo projektai jai perduoti tik 2018-03-08, yra nepagrįsti, nes tai paneigia pirmosios instancijos teisme nustatytos bylos faktinės aplinkybės.

5414.4.

55Apeliaciniame skunde dėstoma pozicija, jog apeliantė nieko nežinojo apie vagonėlyje buvusius 2017-10-27 spec. darbų techninės priežiūros inžinieriaus J. S. patvirtintus darbo projektus, pagal kuriuos, netgi buvo vykdoma dalis darbų, parodo arba visišką apeliantės aplaidumą, atsakingo požiūrio prieš užsakovą nebuvimą, arba yra tik gynybinė pozicija, kuri yra paneigta visų kitų statybos dalyvių, kurie buvo apklausti posėdžių metu, parodymais.

5614.5.

57Apeliantės teiginys dėl to, jog pirmosios instancijos teismas rėmėsi išimtinai atsakovės paaiškinimais, laikytinas tik deklaratyviu teiginiu, nes aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl kiekvieno ieškovės rašto nesudaro pagrindo teigti, jog teismas jų nevertino ar tuo labiau, kad rėmėsi išimtinai atsakovės paaiškinimais, kadangi teismas priimdamas sprendimą vadovaujasi įrodymų visuma.

5814.6.

59Apeliantė nepagrįstai tapatina Sutarties pabaigą su prievolės, t. y. darbų atlikimo pagal Sutartį, įvykdymo termino pabaiga, todėl atitinkamai daro nepagrįstą prielaidą, kad suėjus Sutartyje nurodytam darbų atlikimo terminui baigėsi Sutarties galiojimas.

6014.7.

61Byloje esantys skolų suderinimo aktai, kuriais apeliantė yra pripažinusi savo neįvykdytus įsipareigojimus atsakovei, kurių, t.y. skolų suderinimo aktų, ieškovė bylos nagrinėjimo metu nekvestionavo, neneigė jų pagrįstumo, paneigia bet kokį skolos apeliantei egzistavimo faktą ir atitinkamai reikalavimo priteisti 4 442,22 Eur skolą pagrįstumą.

62Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6315.

64Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas, neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6516.

66Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmestas UAB „Kaminta“ reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės bei atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovo 4 442,22 Eur skolą bei procesines palūkanas, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

6717.

68Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl 2017-07-11 sudarytos statybos subrangos sutarties Nr. Svl7-18 vykdymo. Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo per sutartyje nustatytus terminus atlikti sutartyje numatytus darbus (Sutarties objektas - „Administracinio pastato ( - ), vidaus nuotekų ir vandentiekio sistemos, priešgaisrinio vandentiekio, šildymo - vėdinimo, rekuperavimo sistemų, šilumos punktų ir automatikos sistemų 1) darbo projektų parengimas, (11) suderinimas su Rangovu bei (III) sistemų pagal suderintą darbo projektą įrengimo darbai. Darbo projektą Subrangovas (atsakovas UAB „Sangresta“) rengia pagal Rangovo (ieškovo UAB „Kaminta“) pateiktą Techninį projektą”), o Rangovas įsipareigojo sudaryti Subrangovui būtinas sąlygas prieš tai nurodytiems statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą kainą. Sutartyje numatyta darbų pradžia - 2017-09-01, darbų pabaiga - 2018-02-15.

6918.

70Ieškovas UAB „Kaminta“ 2018-03-12 raštu Nr. K-07 (1 t. 77-78 p.) pranešė atsakovui, jog Sutartis pasibaigė 2018-02-15, suėjus jos įvykdymo terminui, taip pat įspėjo, kad esant esminiam Sutarties pažeidimui, rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį.

7119.

72Atsakovas UAB „Sangresta“ 2018-04- 10 raštu „Dėl 2017-07-11 statybos subrangos sutarties Nr.Sv17-18“ pranešė ieškovui, kad jam nutraukus Sutartį ne dėl atsakovo kaltės, jo mokėtinos sumos atsakovui yra: 1) dėl Sutarties nutraukimo Subrangovo patirti nuostoliai - 23 947,19 Eur (2018-04-10 sąskaita faktūra Nr.0160 - išlaidos, susijusios su darbo užmokesčio darbuotojams išmokėjimu, esant prastovai, išlaidos už teisines paslaugas, ir kt.) (1 t. b.l. 18); 2) apmokėjimas už atliktus darbus pagal 2018-04-04 atliktų darbų aktą Nr. 2018/03 (Buitinės nuotekos F1) (1t.b.l. 19) ir pridedamą 2018-04-10 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0156 (1 t. b.l. 20) - 2 344,37 Eur; 3) apmokėjimas už parengtus darbo projektus - 6 594,50 Eur pagal 2018-04-10 PVM sąskaitą faktūrą Nr.0159 (1 t. b.l.21); 4) apmokėjimas už įsigytas medžiagas (PVC vamzdžiai, PVC fasoninės dalis, tvirtinimo detalės) pagal 2018-04-10 PVM sąskaitą faktūrą Nr.0157, bei Nr. 0158 ( linejinis trapas ACO, HL trapai 605 ir kt.) - 7 517,24 Eur (1 t. b.l. 15-22-23). Taip pat šiame rašte atsakovas pareiškė, kad ieškovas yra sumokėjęs 5959, 41 Eur, kuriuos įskaito į šame rašte nurodytas sumas.

7320.

74Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutartis buvo neįvykdyta ne dėl ieškovo kaltės; pripažinti nepagrįstu atsakovo reikalavimą dėl 31 368,87 Eur skolos, pripažįstant negaliojančiomis atsakovo ieškovui pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktą bei priteisti 4 442,22 Eur, sumokėtus pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, procesines palūkanas.

7521.

76Pirmosios instancijos teismas ieškinio 1 ir 3 reikalavimus: pripažinti, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutartis buvo neįvykdyta ne dėl ieškovo kaltės ir skolos, palūkanų priteisimo atmetė. Likusioje dalyje bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

7722.

78Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo bei vertinimo taisykles (CPK 183, 185 str.), be to teismui nustačius, kad atsakovo išrašytos sąskaitos faktūros nesukuria teisių ir pareigų, teismas be pagrindo paliko galioti įskaitymą padarytą šių sąskaitų pagrindu.

79Dėl atmesto ieškinio reikalavimo pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės.

8023.

81Kauno apylinkės teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad 2017-07-11 UAB “Kaminta” ir UAB “Sangresta” sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv 17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės, padarė išvadą, jog ginčo situacijoje darbų pagal Sutartį atlikti iki joje nustatyto termino nebuvo realios galimybės dėl jau po Sutarties sudarymo padarytų architektūrinių ir konstrukcinių projekto pakeitimų bei dėl to, kad atsakovei laiku nebuvo perduotas darbų frontas.

8224.

83Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad nei Sutartyje nustatytu terminu, skirtu darbo projekto parengimui, suderinimui su ieškovu bei perdavimui (2017-08-01), nei per visą Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą (2018-02-15) atsakovas nederino ir neperdavė ieškovui tinkamai parengtus (t.y.su visomis teisės aktų nustatytomis sudedamosiomis dalimis, įskaitant aiškinamąją dalį, brėžinius, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kt.) darbo projektus, visų atsakingų asmenų pasirašytų Objekto vidaus nuotekų ir vandentiekio sistemos, priešgaisrinio vandentiekio, šildymo-vėdinimo, rekuperavimo sistemų, šilumos punktų ir automatikos sistemų darbo projektų. Dėl darbo projektų pateikimo, ieškovas laikotarpiu nuo 2017-09-15 iki 2018-03-30 ne kartą kreipėsi į atsakovą, ką patvirtina susirašinėjimas el. laiškai, raštai tarp ieškovo ir atsakovo (1 t., b.l.47, 74-75, 77-78, 81-82, 108-112). Taip pat nevertino atsakovo direktoriaus E. K. paaiškinimų. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad „2017 m. spalio 12 d. iki 2018 m. sausio 4 d., protokolų nustatyta, kad daugiau nei viename protokole nebuvo užsiminta apie projektų pateikimą ar korekcijas, todėl labiau tikėtina, kad darbo projektai buvo pateikti, tuo laikotarpiu, jie atitiko technini projektą, jiems atlikti nereikėjo pratęsti terminus“ yra nepagrįsta įrodymais. Kaip ir išvada, kad „ieškovė, tiek kiti statybos dalyviai jokių pretenzijų dėl darbo projektų, jų derinimo neturėjo.“ neteisinga. Sutarties 5.1. punkte nustatyta, kad Atsakovas parengimo ir suderinimo darbus atlieka iki 2017-08-01. Apelianto nuomone, šalių susirašinėjimas po 2017-10-17 visiškai paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad „pirminiai projektai“ buvo parengti 2017-10-17 ir kad po to laiko ieškovas nebeturėjo pretenzijų atsakovui dėl darbo projektų parengimo.

8425.

85Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog ieškinio dalykas – tai materialusis teisinis reikalavimas. Pabrėžtina, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises

8626.

87Tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas priklausomai nuo procesinės situacijos turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-313/2019, 25 punktas).

8827.

89Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas šioje byloje, pareiškė reikalavimą dėl 4 442,22 Eur skolos priteisimo, nurodydamas konkrečias aplinkybes, kad pagal atsakovo išrašytą 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą ieškovas sumokėjo atsakovui 5959, 41 Eur šilumos punkto įrengimo medžiagoms nupirkti, kad atsakovas pripažįsta, jog medžiagų nenupirko ir šilumos punkto neįrengė, tačiau pinigų negrąžino. Šio reikalavimo faktiniu ieškinio pagrindu, t.y. aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, - ieškovas ginčija atsakovo vienašališkai atliktą įskaitymą, teigdamas, kad atsakovas nepagrįstai atliko 5959, 41 Eur įskaitymą, nors faktiškai atliko statybos darbų tik už 1517, 19 Eur, todėl 4 442,22 Eur įskaitė nepagrįstai.

9028.

91Ieškinio pirmuoju reikalavimu UAB “Kaminta” prašė pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje atsakovui nepareiškus priešieškinio dėl 31 368,87 Eur skolos ar nuostolių priteisimo, pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuose nors ir turėjo nustatinėti faktines aplinkybes, susijusias su subrangos sutarties pasibaigimu, nutraukimu, tačiau tik tokias, kiek jos būtų reikšmingos sprendžiant ginčijamos 4 442,22 Eur skolos įskaitymo teisėtumą. Ieškinio reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti savarankiškas ieškinio dalykas, nes tokio reikalavimo tenkinimas savaime nesukelia juo siekiamų materialiųjų teisinių pasekmių Materialinius teisinius padarinius, t. y. sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus numato CK 6.245 str. 6.256), kaltė yra viena iš civilinės atsakomybės taikymui būtinų sąlygų, yra įrodinėtina faktinė aplinkybė (CK 6.248 str.).

9229.

93Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad įrodinėtinos faktinės aplinkybės, kurios nustatinėtinos ir vertintinos konkretaus ginčo byloje pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalykas atskiroje byloje ir ginčijamas CPK nustatyta tvarka. Teismas, gavęs tokį ieškinį (šiuo atveju 1 ieškinio reikalavimas), turi atsisakyti jį priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną teisme. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamo pirmosios instancijos teismo spredimo dalis, kuria atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Sv17-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės, naikintina, o ši bylos dalis nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 293 straipsnio 1 punktas).

94Dėl atmesto ieškinio reikalavimo priteisti 4 442,22 Eur skolą bei procesines palūkanas.

9530.

96Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria netenkintas ieškinio reikalavimas priteisti ieškovui 4442,22 Eur skolą, teigdamas, kad teismui nustačius, jog atsakovo išrašytos sąskaitos nesukuria teisių ir pareigų, teismas be pagrindo paliko galioti įskaitymą, padarytą šių sąskaitų pagrindu. Argumentuoja tuo, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 4.442,22 Eur, nes nepagrįstai atliko įskaitymą, nors šią sumą turėjo grąžinti ieškovui, kadangi atsakovas nenupirko medžiagų bei neatliko statybos darbų pagal aktą Nr. 2017-11/02 bei 2017-11-24 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0154 , todėl šis reikalavimas turi būti tenkintas. Teisėjų kolegija iš dalies su šiais apeliantės argumentais sutinka.

9731.

98Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo grindė ieškinyje nurodydamas, kad atsakovo atliktas 2018 m. balandžio 10 d. įskaitymas 4 442,22 Eur suma (5959,41 Eur - 1517, 19 Eur) yra neteisėtas, nors ir nereiškė reikalavimo dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu. Tačiau pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šį ieškinio reikalavimą visiškai netyrė ir nevertino atsakovo vienašališkai atlikto ginčijamos 4 442,22 Eur skolos įskaitymo (ne)teistumo.

9932.

100Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; kt.).

10133.

102Byloje tarp šalių nėra ginčo ir bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovo 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02 ir 2017-11-24 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0154 ieškovas sumokėjo 5959,41 Eur, skirtus šilumos punkto medžiagoms įsigyti, tačiau medžiagų neįsigijo ir šilumos punkto neįrengė. 2018-04-10 rašte „Dėl 2017-07-11 statybos subrangos sutarties Nr. Sv17-18“ atsakovas pripažino, kad šią sumą gavo nepagrįstai ir įskaito pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 2017-11/02 ir 2017-11-24 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0154 ieškovo sumokėtus 5959,41 Eur, skirtus šilumos punkto medžiagoms įsigyti.

10334.

104Kaip minėta, ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. CPK nustatytas reikalavimas ieškinyje nurodyti faktines aplinkybes, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas, bei šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau nereikalaujama, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą.

10535.

106Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti UAB „Sangresta“ reikalavimą 31 368,87 Eur sumai nepagrįstu, pripažįstant negaliojančiais: PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0160; 2018-04-10 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0159; 2018-04-10 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 0156 ir 2018-04-04 atliktų darbų aktą Nr. 2018/03 dalyje dėl 827,18 Eur. Tačiau pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nutraukdamas bylą dėl šių reikalavimų, visiškai nenustatinėjo, netyrė ir nevertino šių PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų akto, kuriais remiantis atsakovas vienašališkai atlikto įskaitymą, turinio, atliktų darbų akte nurodytų darbų apimties, vertės, nenustatinėjo ar atsakovas turėjo priešpriešinių reikalavimų, nenagrinėjo ir nesprendė įskaitymo (ne) teisėtumo klausimo. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog netenkinus ieškovo reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei nenustačius, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja, kad ieškovas apmokėtų už pagal sutartį atliktus darbus ir atlygintų nuostolius, nėra pagrindo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, yra nepagrįsta (CPK 178, 185 str.).

10736.

108Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismas turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2011; kt.). Nagrinėjamos bylos atveju atliktų darbų aktas – įrodymas, kad rangovas atliko akte nurodytus darbus, tačiau jame nurodytų darbų kiekis ir kokybė gali būti nuginčyta kitais proceso normų leistinais įrodymais.

10937.

110Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinis pagrindas parenkamas ir teisės normos taikomos konkrečioms faktinėms aplinkybėms. Ieškovo šioje byloje reikalavimo priteisti 4 442,22 Eur skolą, nurodytas faktinis pagrindas dėl įskaitymo neteisėtumo, iš esmės atitinka CK 6. 130 str. 1 d., tačiau šis ieškinio reikalavimas atmestas, neištyrus ir neįvertinus visų reikalingų jo taikymo prielaidų.

111Dėl bylos procesinės baigties.

11238.

113Pagal CPK 327 straipsnyje straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų masto ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016).

11439.

115Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į įrodinėjimo dalyką šioje byloje, kurį kontroliuoti yra teismo pareiga (CPK 159 straipsnio 1 dalis), į poreikį rinkti ir tirti kitus įrodymus, nustatyti ir įvertinti daugelį bylai teisingai išspręsti reikšmingų faktinių aplinkybių bei įvertindama naujų (papildomų) įrodymų svarbą ir nustatinėtinų aplinkybių mastą, pagal byloje pateiktus įrodymus nesant galimybių bylą visapusiškai bei teisingai išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, skundžiamas sprendimas dėl neatskleistos bylos esmės iš dalies naikintinas. Sprendimo dalis, kuria skundžiamu Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimu buvo atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Svl7-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės, panaikintina ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 293 straipsnio 1 punktas). Taip pat naikintina sprendimo dalis, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl 4 442,22 Eur skolos ir procesinių palūkanų priteisimo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ir byla dėl šių reikalavimų grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Likusi sprendimo dalis, kuria dėl likusių reikalavimų byla buvo nutraukta palikti nepakeistą.

116Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

11740.

118Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai turės jas paskirstyti (CPK 93 straipsnis).

119Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

120Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimą iš dalies panaikinti, jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

121sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti, kad 2017-07-11 UAB „Kaminta“ ir UAB „Sangresta“ sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. Svl7-18 buvo neįvykdyta ne dėl UAB „Kaminta“ kaltės, panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

122Sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl 4 442,22 Eur skolos ir procesinių palūkanų priteisimo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinti ir bylą šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

123Sprendimo dalį, kuria dėl likusių reikalavimų bylą buvo nutraukta, palikti nepakeistą.

124Teisėjos Aušra Baubienė

125Virginija Gudynienė

126Virginija Lozoraitytė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Kaminta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Sangresta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3.... 12. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. liepos 1 d. sprendimu atmetė... 13. 4.... 14. Dėl sutarties nutraukimo pagrįstumo. Teismas įvertinęs faktines bylos... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, kad bylos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad ginčo... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad ieškinyje ieškovės nurodomi teiginiai, kad tik... 19. 7.... 20. Nurodė, kad ieškovės nurodoma Sutarties pasibaigimo data, t. y. 2018-02-15,... 21. 8.... 22. Nurodė, kad UAB „Interviris“ ieškovė sudarė sąlygas dirbti objekte,... 23. 9.... 24. Dėl 2018-04-10 sąskaitos - faktūros Nr. 0159 6 594,50 Eur sumai už darbo... 25. 10.... 26. Teismas vertino, jog savarankiški reikalavimai pripažinti PVM sąskaitą –... 27. 11.... 28. Dėl 4442,22 Eur skolos pagal 2017 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą... 29. 12.... 30. Teismas darė išvadą, kad netenkinus ieškovės reikalavimo dėl sandorių... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 13.... 33. Ieškovė UAB „Kaminta“ apeliaciniame skunde prašo: 1) panaikinti... 34. 13.1.... 35. Pirmosios instancijos teismo teiginiai išdėstyti skundžiamame sprendime yra... 36. 13.2.... 37. Teismas skundžiamame sprendime visiškai nevertino ir net nepasisakė dėl... 38. 13.3.... 39. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nevertino... 40. 13.4.... 41. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai rėmėsi šalių nepasirašytu... 42. 13.5.... 43. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad aplinkybė, jog... 44. 13.6.... 45. Teismui skundžiame sprendime nustačius, kad atsakovės išrašytos PVM... 46. 14.... 47. Atsakovė UAB „Sangresta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Kauno... 48. 14.1.... 49. Apeliaciniame skunde nurodomas teiginys, jog darbai iki Sutartyje numatyto... 50. 14.2.... 51. Apeliantės nurodomi teiginiai, kad tik pasibaigus Sutarties terminui atsakovė... 52. 14.3.... 53. Bet kokie apeliantės apeliaciniame skunde nurodomi argumentai apie tai, kad... 54. 14.4.... 55. Apeliaciniame skunde dėstoma pozicija, jog apeliantė nieko nežinojo apie... 56. 14.5.... 57. Apeliantės teiginys dėl to, jog pirmosios instancijos teismas rėmėsi... 58. 14.6.... 59. Apeliantė nepagrįstai tapatina Sutarties pabaigą su prievolės, t. y. darbų... 60. 14.7.... 61. Byloje esantys skolų suderinimo aktai, kuriais apeliantė yra pripažinusi... 62. Teisėjų kolegija... 63. 15.... 64. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 65. 16.... 66. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 67. 17.... 68. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl 2017-07-11... 69. 18.... 70. Ieškovas UAB „Kaminta“ 2018-03-12 raštu Nr. K-07 (1 t. 77-78 p.)... 71. 19.... 72. Atsakovas UAB „Sangresta“ 2018-04- 10 raštu „Dėl 2017-07-11 statybos... 73. 20.... 74. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad... 75. 21.... 76. Pirmosios instancijos teismas ieškinio 1 ir 3 reikalavimus: pripažinti, kad... 77. 22.... 78. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo bei... 79. Dėl atmesto ieškinio reikalavimo pripažinti, kad 2017-07-11 UAB... 80. 23.... 81. Kauno apylinkės teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad... 82. 24.... 83. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad nei Sutartyje nustatytu terminu,... 84. 25.... 85. Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog ieškinio dalykas – tai materialusis... 86. 26.... 87. Tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio... 88. 27.... 89. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas šioje byloje, pareiškė... 90. 28.... 91. Ieškinio pirmuoju reikalavimu UAB “Kaminta” prašė pripažinti, kad... 92. 29.... 93. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 94. Dėl atmesto ieškinio reikalavimo priteisti 4 442,22 Eur skolą bei... 95. 30.... 96. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 97. 31.... 98. Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo grindė ieškinyje... 99. 32.... 100. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 101. 33.... 102. Byloje tarp šalių nėra ginčo ir bylos duomenimis nustatyta, kad pagal... 103. 34.... 104. Kaip minėta, ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis... 105. 35.... 106. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 107. 36.... 108. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos... 109. 37.... 110. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinis pagrindas parenkamas ir teisės normos... 111. Dėl bylos procesinės baigties.... 112. 38.... 113. Pagal CPK 327 straipsnyje straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės... 114. 39.... 115. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į įrodinėjimo dalyką... 116. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.... 117. 40.... 118. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios... 119. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 120. Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 1 d. sprendimą iš dalies panaikinti,... 121. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti, kad... 122. Sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl 4 442,22 Eur skolos... 123. Sprendimo dalį, kuria dėl likusių reikalavimų bylą buvo nutraukta, palikti... 124. Teisėjos Aušra Baubienė... 125. Virginija Gudynienė... 126. Virginija Lozoraitytė...