Byla e2-286-294/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, trečiasis asmuo Strūnos socialinės globos namai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovei Gedai Girdvainytei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB Naujininkų ūkis ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, trečiasis asmuo Strūnos socialinės globos namai

Nustatė

5Ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo priteisti iš atsakovo 116,38 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad jis, vadovaudamasis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1917, vykdo daugiabučių namų administravimą. Ieškovas nurodo, kad butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, o po nuomininkės E. J. mirties atsakovas kaip buto savininkas turi atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas už jam suteiktas namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30 nesumokėjo, todėl liko skolingas 116,38 EUR.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašė teismo ieškinį atmesti. Nurodė, kad butas, adresu Dariaus ir Girėno g. 10-36, Vilniuje nuosavybės teise priklauso atsakovui, tačiau buvo išnuomotas E. J.. Įsiskolinimas ieškovui susidarė dar iki nuomininko mirties, todėl mano, kad skola turi būti išieškoma iš mirusiosios palikimą priėmusių asmenų.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

8Trečiasis asmuo Strūnos socialinės globos namai atsiliepime dėl skolos dydžio neprieštaravo, tačiau nesutiko, kad skola turi būti priteista iš trečiojo asmens.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos surinkta rašytine medžiaga nustatyta, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1917 pagrindu ieškovas buvo paskirtas namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad ieškovo administruojamame name, adresu ( - ) yra atsakovui (Vilniaus miesto savivaldybei) nuosavybės teise priklausantis butas.

11Ieškovo teigimu, jis šio namo bendrajai dalinei nuosavybei teikė administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė, dėl ko šiuo metu yra skolingas ieškovui 116,38 EUR.

12Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Ieškovo, kaip namo administratoriaus, teisė reikalauti iš atsakovo mokesčių už suteiktas paslaugas kyla ne sutarties, o įstatymo pagrindu. Todėl atsakovui turint nuosavybės teise butą ieškovo administruojamame name, kyla ir pareiga tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškovu už pastarojo teiktas bendrajai dalinei nuosavybei administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas.

13Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą, atsižvelgiant į atsakovui priklausančio buto naudingąjį plotą, darytina išvada, kad ieškovas atsakovui apskaičiavo mokėtinus mokesčius tinkamai.

14Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

15CK 5.3 str. 1 d. nustatyta, jog palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad valstybė yra specifinė paveldėjimo teisinių santykių dalyvė. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei (CK 5.2 str. 3 d.).

16Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad E. J. mirė 2015-06-08. Iki jos mirties su atsakovu buvo sudaryta būsto nuomos sutartis. Kadangi mirusioji turėjo pareigą atsiskaityti su komunalinių paslaugų teikėjais, todėl šiuo sprendimu neužkertamas kelias Vilniaus miesto savivaldybei iš E. J. paveldėtojų prisiteisti ieškovui atlygintas sumas.

17Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovo atlikti skaičiavimai nepažeidžia įstatyme įtvirtinto proporcingumo principo, taikytino apskaičiuojant mokėtinus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimą, dėl ko atsakovas kaip būsto savininkas turi pareigą apmokėti 116,38 EUR sumą.

18Kiti reikalavimai

19Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, teismas daro išvadą, kad nesant tarp ieškovo ir atsakovo susitarimo dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas pagal CK 6.210 straipsnio 1 d. 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

20Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

21Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai.

23Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas sumokėtas žyminis mokestis (15 EUR) ir 0,87 EUR už pažymą.

24Prašydamas priteisti išlaidas 56,07 EUR išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, ieškovas pateikia Teisinių paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Naujininkų ūkis“ ir UAB „Skolos LT“, PVM sąskaitą-faktūrą Serija ir mokėjimo nurodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-04-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 išaiškino, kad Civilinio proceso kodekso 56 str. nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o Civilinio proceso kodekso 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. Pagal Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 9 p. gali būti priteistos ir kitos būtinos bei pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies sumokėtos nurodytai įmonei už procesinių dokumentų teismui parengimą nėra laikytinos kitomis būtinomis ir pagrįstomis su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 9 p. prasme ir juo labiau atstovavimo išlaidomis pagal Civilinio proceso kodekso 98 str. Tad teismas neturi pagrindo priteisti ieškovui 56,07 EUR, jo sumokėtų UAB „Skolos LT“ už ieškinio parengimą (CPK 93 str.).

25Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str. teismas

Nutarė

26Ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, kodas 111109233, 116,38 EUR (vienas šimtas šešiolika eurų 38 euro centai) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 116,38 EUR sumą nuo 2015-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,87 EUR (penkiolika eurų 87 euro centai) bylinėjimosi išlaidų.

27Kitoje dalyje (dėl 56,07 EUR bylinėjimosi išlaidų priteisimo) ieškovo ieškinį atmesti.

28Šalys turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei Gedai Girdvainytei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo priteisti iš atsakovo 116,38 EUR... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašė teismo... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės... 8. Trečiasis asmuo Strūnos socialinės globos namai atsiliepime dėl skolos... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos surinkta rašytine medžiaga nustatyta, kad Vilniaus m. savivaldybės... 11. Ieškovo teigimu, jis šio namo bendrajai dalinei nuosavybei teikė... 12. Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų... 13. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų... 14. Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo... 15. CK 5.3 str. 1 d. nustatyta, jog palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo... 16. Šiuo atveju bylos medžiaga nustatyta, kad E. J. mirė 2015-06-08. Iki jos... 17. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovo atlikti skaičiavimai... 18. Kiti reikalavimai... 19. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 20. Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi,... 21. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 23. Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovo ieškovui... 24. Prašydamas priteisti išlaidas 56,07 EUR išlaidų teisinei pagalbai... 25. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str. teismas... 26. Ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, ieškinį tenkinti iš... 27. Kitoje dalyje (dėl 56,07 EUR bylinėjimosi išlaidų priteisimo) ieškovo... 28. Šalys turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...