Byla B2-40-357/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ nemokumo administratorės prašymą dėl įmonės pabaigos.

2Teismas

Nustatė

3

1.

4Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Catra“ iškelta bankroto byla, 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52.

6Teisme gautas bankrutavusios UAB „Catra“ nemokumo administratorės prašymas dėl UAB „Catra“ veiklos pabaigos. Kartu su prašymu pateikti duomenys dėl kreditorinių reikalavimų, 2020 m. birželio 30 d. balansas, 2020 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos pažyma.

73.

8Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, pranešta įmonės kreditoriams, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

9Prašymas tenkintinas.

104.

112020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ). Šio įstatymo 152 straipsnyje nurodyta, kad jis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. (išskyrus 152 straipsnyje išvardytus straipsnius). Iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis).

125.

13Nagrinėjamu atveju bankrutavusios UAB „Catra“ likvidaciniai veiksmai pradėti po 2017 m. rugpjūčio 21 d. teismo nutarties, kuria UAB „Catra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, t. y. pagal tuo metu galiojusias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nuostatas, todėl prašymas nagrinėjamas taikant ĮBĮ (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-921-450/2020).

146.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

167.

17Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

188.

19Iš nemokumo administratorės prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Catra“ bankroto procedūros yra baigtos. Administratorė nurodė, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra 84 312,18 Eur.

209.

21Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų įmonė. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2020 m. birželio 11 d. pažyma patvirtina, kad dėl UAB „Catra“ įmonės likvidavimo neprieštarauja.

2210.

23Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 84 312,18 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

25Pripažinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ (įmonės kodas 301491345, buveinė – Slėnio g. 13, Akmenė) veikla pasibaigė.

26Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus bendrai 84 312,18 Eur sumai pagal pateiktą sąrašą:

Nr. Kreditoriaus pavadinimas Patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma Galutinis nepatenkintas kreditorinis reikalavimas
Pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai
1 Z. P. 2243,41 2243,41
2 M. V. 177,68 177,68
3 R. P. 1886,17 1886,17
4 R. R. 162,84 162,84
5 K. K. 393,91 393,91
6 A. V. 1037,39 1037,39
7 V. D. 472,74 472,74
8 G. L. 446,96 446,96
9 E. R. 9,57 9,57
10 I. O. 46,53 46,53
11 A. Š. 711,57 711,57
12 D. Ž. 0,01 0,01
Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai
13 VSDFV Mažeikių skyrius 11059,47 11059,47
14 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius 11548,37 11548,37
15 VĮ Turto bankas 3006,34 3006,34
16 „Swedbankas“ AB 9836,14 9836,14
17 „Swedbank Lizingas“ UAB 1908,80 1908,80
18 UAB „Elektrovatas“ 14335,09 14335,09
19 UAB „Ežiukai“ 2330,40 2330,40
20 UAB „Elektra Lt“ 4238,78 4238,78
21 UAB „Elektrobig“ 947,04 947,04
22 UAB „Elektrobalt“ 7094,59 7094,59
23 UAB „Davi“ 9784,63 9784,63
24 UAB „Autopostas“ 393,75 393,75
25 UAB „Rangova“ 240,00 240,00
  Iš viso : 84312,18 84312,18

27Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

28Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

29Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. Teismas... 3.

1.... 4. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. 2.... 6. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Catra“ nemokumo administratorės... 7. 3.... 8. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. 4.... 11. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 12. 5.... 13. Nagrinėjamu atveju bankrutavusios UAB „Catra“ likvidaciniai veiksmai... 14. 6.... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 16. 7.... 17. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 18. 8.... 19. Iš nemokumo administratorės prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad UAB... 20. 9.... 21. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų... 22. 10.... 23. Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 25. Pripažinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ (įmonės kodas... 26. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ likusius nepatenkintus... 27. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam... 29. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....