Byla 2S-620-390/2014
Dėl nuomos terminų pakeitimo ir žemės grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2599-214/2013 pagal ieškovų D. F. ir R. R. ieškinį atsakovams Nacionalinės žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Zeraida“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ferikas“ dėl nuomos terminų pakeitimo ir žemės grąžinimo,

2Teismas,

Nustatė

3Ginčo esmė

4Ieškovas D. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti 2002-03-12 valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. N52/2002-0020 su atsakovu UAB „Ferikas“ dėl 0,3621 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), nuomos ir 2002-03-07 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.02-05-1155 1 p. nustatytą 99 metų nuomos terminą į 42 metų nuomos terminą, taip pat pakeisti 2008-01-24 valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. N52/2008-0008 su atsakovu UAB „Zeraida“ dėl 0,5026 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), nuomos ir 2008-01-22 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-05-421 2 p. nustatytą 40 metų nuomos terminą į 25 metų nuomos terminą; pakeisti 2008-01-22 valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. N52/2008-0006 su atsakovu UAB „Ferikas“ dėl 0,2512 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), nuomos ir 2008-01-22 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.02-05-372 3 p. nustatytą 40 metų nuomos terminą į 29 metų nuomos terminą. Grąžinti ieškovams natūra 0,3619 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ); ½ dalį 0,5024 žemės sklypo Nr. ( - ), bei ½ dalį 0,2511 ha žemės sklypo Nr. ( - ).

5Ieškovas pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes vyksta taikos derybos dėl sandorio tarp ieškovų ir UAB „Zeraida“. Nurodoma, kad šiuo metu UAB „Zeraida“ kreipiasi į „Swedbank“, AB, dėl paskolos žemes sklypui pirkti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo atmetė, ieškinį paliko nenagrinėtą, priteisė iš ieškovų atsakovei UAB „Zeraida“ ir valstybei bylinėjimosi išlaidas. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovai neatvyko į teismo posėdį, nors apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkami ir laiku teismo šaukimais, juos išsiunčiant elektroniniu paštu. Be to, aplinkybę, kad ieškovams apie teismo posėdžio datą yra pranešta, patvirtina ieškovų vardu rašytas prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, kuriame nurodyta teismo posėdžio data. Nors prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo pasirašė tik ieškovas D. F., tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad jis turi įgaliojimus atstovauti ieškovę R. R.. Ieškovai antrą kartą prašo atidėti bylos nagrinėjimą dėl taikaus susitarimo byloje, tačiau atsakovės atstovai nurodo, kad taikus susitarimas byloje nesudarytas ir tokio susitarimo nesitiki pasiekti. Ieškovai atstovavimo sutartį su juos atstovavusia advokate byloje nutraukė, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, todėl yra pagrindas pripažinti, kad į posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

9Atskiruoju skundu ieškovas D. F. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį, ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Nurodomi šie atskirojo skundo argumentai:

10kadangi vyko taikos derybos tarp ieškovo ir UAB „Ferikas“ ir byla buvo keletą kartų atidedama, ieškovai tikėjosi, kad UAB „Zeraida“ palaikys prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl derybų. Derybos tarp ieškovo ir atsakovų vyko ir elektroniniu paštu ir telefonu praktiškai kiekvieną darbo dieną ir atsakovai nepranešė ieškovams, kad traukiasi iš derybų. Taikos sutarties tekstas šioje byloje buvo visiškai suderintas;

11UAB „Zeraida“ norėjo įsigyti žemės sklypą už sutartą 80 000 Lt sumą, sumokant pradinį 20 000 Lt įnašą. Ieškovams buvo nepriimtina įmokos suma. Notarine tvarka nebuvo galimybės sudaryti sandorio pagal atsakovus;

12telefonu buvo suderinta patogi posėdžio data gruodžio 18 d. ieškovams tikintis iki to laiko pristatyti į teismą pasirašytą taikos sutartį tvirtinimui. Atsakovai pakeitė tinkamą ieškovui posėdžio datą, žinodami, kad tai nepatogi diena ieškovui atskristi į Kauną, kai ieškovas gali dalyvauti posėdžiuose tik penktadieniais;

13kadangi tiek su UAB „Ferikas“, tiek su UAB „Zeraida“ derybos buvo vedamos tiesiogiai tarp šalių, ne per advokatus, todėl ieškovai nusprendė, kad vykstant deryboms atstovė reikalinga.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Zeraida“ ir UAB „Ferikas“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodomi šie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

15taikiai susitarti šioje civilinėje byloje šalims nepavyko ir tokios galimybės nebuvo ir 2012 m. gruodžio 9 d. vykusio teismo posėdžio metu, teismas pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą. Jeigu ieškovai būtų norėję šį ginčą baigti taikiai, laiko taikos sutarties sąlygoms aptarti bei sudaryti taikos sutartį buvo daugiau negu pakankamai, kadangi kaip minėta ieškinys buvo teismo priimtas dar 2010-12-02;

16ieškovai nenurodė jokių svarbių neatvykimo į teismo posėdį priežasčių.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinės žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodomi šie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

18ieškovai neatvyko jau ir į 2013-11-22 vykusį teismo posėdį, kuris buvo atidėtas pagal ieškovų prašymą dėl vykstančių taikos derybų tarp ieškovų ir atsakovo UAB „Zeraida“. Nors teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Zeraida“ atstovai nurodė, jog taikaus susitarimo nagrinėjamoje byloje pasiekti nesitiki, teismas suteikė galimybę šalims pasinaudoti teise bylą užbaigti taikos sutartimi ir bylos nagrinėjimą atidėjo;

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (C P K 329 str., 338 str.).

22C P K 246 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (C P K 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008).

23Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, motyvuodamas tuo, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovo neatvykimo į posėdį priežasčių svarbiomis, nors ir gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, įvertinus tai, kad dėl analogiškų priežasčių ieškovo prašymu teismo posėdis jau buvo atidėtas anksčiau.

24Peržiūrėjęs civilinės bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų vertinimu CPK 246 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų nuostatų pagrindu. Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovas apie 2013 m. gruodžio 9 d. vyksiantį teismo posėdį buvo informuotas (t. 4, b. l. 3). Ieškovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pateiktas 2013-12-04, nurodant priežastį – vykstančios taikos derybos tarp ieškovų D. F. ir R. R. ir atsakovės UAB „Zeraida“ dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), dalies pirkimo-pardavimo (t. 4, b. l. 5).

25Klausimui dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrįstumo vertinimo svarbios šios faktinės aplinkybės: Kauno apylinkės tesimas 2013 m. lapkričio 22 d. protokoline nutartimi jau ieškovo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl galimybės sudaryti taikos sutartį tenkino, nors atsakovės UAB „Zeraida“ atstovė ir nurodė, kad joks susitarimas neįvyko (teismo posėdžio protokolas, t. 3, b. l. 182); į 2013 m. gruodžio 9 d. vykusį teismo posėdį ieškovas vėl neatvyko dėl tų pačių priežasčių, kaip ir į 2013 m. lapkričio 22 d. teismo posėdį.

26Vienas civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis), o šiam tikslui pasiekti CPK 7 straipsnyje, 8 straipsnyje, 159 straipsnyje bei kitų straipsnių nuostatose įtvirtinta tiek teismo, tiek šalių pareiga veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Taigi, iš aukščiau nustatytų aplinkybių seka, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir neprieštarauja civilinio proceso tikslams.

27Nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad ieškovo tiek pirmojo, tiek pakartotinio neatvyko į teismo posėdį priežastis – galimybė sudaryti taikos sutartį. Šios priežasties negalima lakyti svarbia priežastimi nustatytų faktinių aplinkybių kontekste – atsakovė UAB „Zeraida“ atsisakė sudaryti taikos sutartį, t. y. pirkti žemės sklypą, ieškovo siūlomomis sąlygomis. Tokią poziciją atsakovė palaikė tiek 2013 m. lapkričio 22 d. ir 2013 m. gruodžio 9 d. posėdžiuose, tiek atsiliepime į atskirąjį skundą. Taigi, šios nustatytos aplinkybės parodo, kad buvo akivaizdu, jog taikos sutartis nebus sudaryta.

28Be aukščiau nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu atkreiptinas dėmesys, kad tokia procesinė situacija, kai teismas palieka ieškinį nenagrinėtu, nes ieškovas, kuris gyvena užsienyje (16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham NG2) pakartotinai neatvyksta į teismo posėdį, nors ir buvo iš anksto gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl galimybės sudaryti takos sutartį, susiklostė dar ir dėl ieškovo procesinės pareigos nevykdymo – tinkamo atstovavimo pasirūpinimu byloje (C P K 42 straipsnio 5 dalis). Taigi, skundžiama pirmosios instancijos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis ieškinį palikti nenagrinėtą atitinka pagrindinius proceso tikslus, todėl panaikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis paliekama nepakeista (C P K 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

30Atskirąjį skundą atmesti.

31Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Teismas,... 3. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti... 5. Ieškovas pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes vyksta... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 9. Atskiruoju skundu ieškovas D. F. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 10. kadangi vyko taikos derybos tarp ieškovo ir UAB „Ferikas“ ir byla buvo... 11. UAB „Zeraida“ norėjo įsigyti žemės sklypą už sutartą 80 000 Lt... 12. telefonu buvo suderinta patogi posėdžio data gruodžio 18 d. ieškovams... 13. kadangi tiek su UAB „Ferikas“, tiek su UAB „Zeraida“ derybos buvo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Zeraida“ ir UAB... 15. taikiai susitarti šioje civilinėje byloje šalims nepavyko ir tokios... 16. ieškovai nenurodė jokių svarbių neatvykimo į teismo posėdį... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinės žemės tarnyba prie... 18. ieškovai neatvyko jau ir į 2013-11-22 vykusį teismo posėdį, kuris buvo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. C P K 246 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu duomenų apie šalių... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi... 24. Peržiūrėjęs civilinės bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas... 25. Klausimui dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrįstumo vertinimo svarbios... 26. Vienas civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp... 27. Nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad ieškovo tiek... 28. Be aukščiau nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. Atskirąjį skundą atmesti.... 31. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....