Byla 2-1564/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske Bank A/S atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje Nr. 2-3285-431/2009 pagal ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos ąžuolas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Danske Bank A/S, veikiantiss per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Baltijos ąžuolas“, prašydamas priteisti 1 381 605,96 EUR, 15 000 Lt bei nuo šios sumos paskaičiuotas 9 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 5 d. nutartimi nutarė palikti nenagrinėtu ieškovo dėl Danske Bank A/S ieškinį atsakovui UAB „Baltijos ąžuolas“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas nurodė, kad ieškovo atstovas neatvyko į teismo posėdį, duomenų apie neatvykimo priežastis negauta, taip pat negautas prašymas nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą ieškovui pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Teismas pažymėjo, kad atsakovo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių, prašė palikti ieškinį nenagrinėtu.

6Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimui buvo pasirengta paruošiamaisiais dokumentais, šalys pateikė dubliką ir tripliką. Teismas konstatavo, kad ieškovui apie paskirtą teismo posėdžio datą ir laiką buvo pranešta tinkamai, įteikiant teismo šaukimą. Teismas nurodė, kad ieškovo atstovas neatvyko į teismo posėdį, apie neatvykimo priežastis teismui nepranešė, o atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, todėl, vadovaujantis CPK 246 straipsnio pirmąja dalimi, ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

7Atskiruoju skundu ieškovas Danske Bank A/S prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį panaikinti. Apeliantas nurodo, kad nei teismo šaukimo, nei pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą nėra gavęs, todėl teismo nutartis naikintina kaip neteisėta ir pažeidžianti ieškovo interesus į teisminę gynybą. Apeliantas pažymi, kad teismas ieškovui atsiuntė tik atsakovo tripliką su lydraščiu, kuriame nurodoma, jog teismas persiunčia atsakovo UAB „Baltijos ąžuolas“ Vilniaus apygardos teismui pateikto tripliko nuorašą žiniai.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Baltijos ąžuolas“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą ir skirti ieškovui 20 000 Lt baudą. Atsakovas nurodo, kad, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad 2009 m. rugpjūčio 13 d. teismo šaukimą įteikus asmeniškai ieškovo darbuotojui – administravimo skyriaus specialistei A. N. nebuvo pažeista teismo šaukimų ir procesinių dokumentų įteikimo tvarka ir ieškovas turėjo pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą 2009 m. spalio 5 d. ir pasirengti bylai. Atsakovas taip pat nurodo, kad nuo atsakovo tripliko gavimo dienos ieškovas turėjo pakankamai laiko įvykdyti pareigą domėtis bylos eiga bei apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Atsakovo nuomone, ieškovui skirtina 20 000 Lt bauda, kadangi ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą reikalavimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo, sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, tokiais ieškovo nepagrįstais veiksmais tiesiogiai padaroma žalos ne tik atsakovui ir jo atstovui, bet ir valstybei, nes nepagrįstai eikvojama teismo, atsakovo ir jo atstovo lėšos ir laikas, taip pažeidžiant teisingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principus.

9Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

10Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi tinkamą teismo pranešimą, kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalis pageidauja vesti bylą per atstovą, ji turi pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.). CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Neatvykus ieškovui teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; be svarbių priežasčių neatvykus ieškovui arba jo atstovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdį, ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybes nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą.

11Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtą, nes į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad ieškovas nei teismo šaukimo, nei pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą nėra gavęs ir todėl teismo nutartis naikintina kaip neteisėta ir pažeidžianti ieškovo interesus į teisminę gynybą. Į bylą pateikta pažyma (t. 2 , b.l. 59) patvirtina, kad teismo šaukimas įteiktas asmeniškai Danske Bank A/S Lietuvos filialo administravimo skyriaus specialistei A. N. 2009 m. rugpjūčio 13 d. Į bylą nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad A. N. nėra Danske Bank A/S Lietuvos filialo darbuotoja. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo šaukimas ieškovui buvo įteiktas tinkamai (CPK 123, 124 str.) ir nėra pagrindo pripažinti, kad buvo pažeista ieškovo teisė į teisminę gynybą. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors ieškovas atskirajame skunde prašo išreikalauti įrodymus dėl tinkamo pranešimo ieškovui apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, tokio prašymo nėra pagrindo tenkinti, kadangi į bylą pateikta minėta pažyma patvirtina aplinkybes apie tinkamą teismo šaukimo įteikimą ieškovui. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, o byloje nėra duomenų apie jo neatvykimo priežastis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, nesant prašymo nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant bei atsakovui neprašant priimti sprendimą už akių, ieškinį paliko nenagrinėtą.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti ieškovui 20000 Lt baudą. Pagal CPK 95 straipsnio antrąją dalį teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio pirmojoje dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju tokio pagrindo nėra, kadangi ieškovas įgyvendino įstatyme įtvirtintą procesinę teisę skųsti teismo nutartis ir tokiuose ieškovo veiksmuose piktnaudžiavimo teise požymių nėra. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo ieškovui Danske Bank A/S skirti atsakovo nurodytą baudą.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.