Byla 2-1704/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno technologijos universiteto atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2780-510/2010 pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno technologijos universitetui (toliau - KTU), prašydamas pripažinti KTU supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 90284) pirkimo dokumentų 3.1.7. ir 3.1.8. punktus prieštaraujančiais LR Viešųjų pirkimų įstatymui ir viešųjų pirkimų principams, todėl neteisėtais bei juos panaikinti. Nurodė, kad KTU supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo „Teisinės paslaugos“ pirkimo procedūras. Ieškovas, susipažinęs su konkurso pirkimo dokumentais ir juos išanalizavęs, pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso pirkimo dokumentų atitikimo VPĮ reikalavimams. Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo pretenziją, pateikė atsakymą, su kuriuo ieškovas nesutiko. Nurodė, kad konkurso pirkimo dokumentų 3.1.7 ir 3.1.8 punktuose įtvirtinti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui prieštarauja VPĮ nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti KTU supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 90284) vykdymą, įpareigoti atsakovą nesudaryti jokių pirkimų sutarčių, atsakovui sudarius (pasirašius) pirkimo sutartį, sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi tenkino ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki bus išnagrinėta byla sustabdė atsakovo biudžetinės įstaigos Kauno technologijos universiteto supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ vykdymą bei įpareigojo nesudaryti pirkimų sutarčių, o, atsakovui sudarius pirkimo sutartį – įpareigojo sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei vykdymą. Teismas, nustatęs, kad ieškovas pareikštu ieškiniu ginčija supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, sprendė, jog yra tikslinga iki bus išspręstas ginčas sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą (VPĮ 95 str. 3 d.), atsakovą įpareigojant nesudaryti pirkimo sutarčių, o sudarius pirkimo sutartį, įpareigojant sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei vykdymą (CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

7Atsakovas Kauno technologijos universitetas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Advokatų bendrijos KSP GROUP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti skubiai vykdyti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 90284), siekdamas pirkti specializuotas teisines paslaugas, nurodytas konkurso Nr. 90284 pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje. Teisinės paslaugos reikalauja patirties atstovauti tarptautinėse organizacijose, teismuose, kitose organizacijose. Atsakovas vykdo labai svarbias daugeliui virtualios erdvės vartotojams .lt domeno ir kitų domenų administravimo paslaugas. Administravimo kvalifikuotas teisinis atstovavimas yra esminis ir labai svarbus daugeliui asmenų. Šių teisinių paslaugų teikimo atidėjimas ar nukėlimas neapibrėžtam laikotarpiui pažeistų daugelio asmenų, įskaitant ir teismus, teisėtus lūkesčius ir interesus. Kadangi dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui objektyviai nepavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti domenų administravimo paslaugų, susijusių su viešu interesu, kvalifikuoto teisinio atstovavimo, domenų vartotojai, ginčuose dėl domenų dalyvaujančios šalys, kiti asmenys patirtų didelę žalą.

92. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas ekonomiškumo principas, kuris, be kita ko, reiškia, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškai tikslingos ir neturėtų būti taikomos, jeigu jas pritaikius kitos šalys patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs asmuo. Ieškovo galimi nuostoliai, jeigu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų nustatyta, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą, būtų jo negautas pelnas. Tuo tarpu dėl šių priemonių taikymo kitiems asmenims būtų padaryta daug didesnė žala.

103. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros principai, kadangi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamam tikslui. Sustabdžius pirkimo procedūrą, tuo pačiu sustabdomas teisinių paslaugų teikimo pradžios įgyvendinimas. Tokios laikinosios apsaugos priemonės neduos naudos viešam interesui, kadangi reikalingų paslaugų teikimas nusikels neapibrėžtam laikui, o tokia situacija nesuderinama su viešo (visuomenės) intereso poreikiu.

114. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas proceso teisės normas, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė apie tai nepranešęs atsakovui. Tokiu būdu buvo apribota atsakovo teisė būti išklausytam ir teisė į visapusišką ir objektyvų klausimo nagrinėjimą, o taip pat apribota teisė laiku užtikrinti nuostolių atlyginimą bei teisė atstatyti pusiausvyrą tarp šalių.

12Ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP atsiliepimo į atskirąjį skundą nebuvo gauta.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus ieškinio ir (ar) priešieškinio tenkinimo atveju iškils grėsmė teismo sprendimo įvykdymui arba jo įvykdymas pasidarys nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

15CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių rūšių sąrašas, sudarantis teismui galimybę imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol nėra pasibaigęs viešasis pirkimas, t.y. kol nesudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nenustatytas projekto konkurso laimėtojas (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Kiekvieno tiek viešajame pirkime dalyvaujančio, tiek iš viešojo konkurso eliminuoto tiekėjo, kuris pageidauja būti sugrąžintas į jį, pagrindinis tikslas ir interesas yra su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, kurios įvykdymas jam garantuotų ekonominės naudos gavimą. Be to, greta šio tiekėjų intereso egzistuoja ir bendrasis interesas, jog viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdyto kaip laikinosios apsaugos priemonės, kai teisme pareikštas ieškinys dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, išliktų grėsmė, jog, viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, savo pažeistas teises teisme ginantis tiekėjas prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti šią sutartį. Be to, nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, taip pat išliktų grėsmė, jog pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nebūtų ekonomiškai naudingiausias ar neatitiktų mažiausios kainos kriterijaus.

16Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės (viešojo pirkimo procedūrų vykdymo sustabdymas, o esant pagrindui – ir pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas) skundžiama Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartimi buvo pritaikytos po to, kai teisme buvo gautas tiekėjo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinys dėl Viešųjų pirkimų įstatymui ir viešųjų pirkimų principams prieštaraujančių pirkimo dokumentų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Atsakovas Kauno technologijos universitetas, ginčydamas Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, savo skundą grindžia viešojo intereso, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų (ekonomiškumo, proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros) pažeidimu bei neigiamomis pasekmėmis, kurias gali sukelti šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

17Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įstatyminis reglamentavimas yra įtvirtintas VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatyta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi vadovautis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Be to, teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas, gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymo neigiamos pasekmės viršytų netaikymo teikiamą naudą.

18Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas KTU vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 90284). Vykdomo viešojo pirkimo objektą, vadovaujantis pirkimo dokumentų 2.1 punktu, sudaro perkančiosios organizacijos atstovavimas teismuose, susijusiuose su KTU Informacinių technologijų plėtros instituto Interneto paslaugų skyriaus vykdoma veikla; oficialių teisinių dokumentų, .LT domeno procedūrinio reglamento naujų redakcijų ir sutarčių ruošimo teisinės paslaugos; perkančiosios organizacijos atstovavimas tarptautiniuose centrinės organizacijos organizuojamuose teisininkų susirinkimuose (Legal & Regulatory workgroup), ICANN bei kituose forumuose, bei šioms organizacijoms iš perkančiosios organizacijos reikalingų teisinių dokumentų ruošimas; teisinės atstovavimo ir konsultavimo paslaugos. Detalus perkamų paslaugų apibūdinimas ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1). Remiantis techninės specifikacijos 1 punktu, „teisinių paslaugų tikslas – teikti teisines bei advokato paslaugas KTU Informacinių technologijų plėtros instituto Interneto paslaugų skyriui, vykdančiam .LT domeno administravimo paslaugas, bei .LT ir kitų domenų registravimo ir aptarnavimo paslaugas“. Taigi nagrinėjamu atveju pirkimo objektą sudaro teisinės paslaugos (atstovavimas, dokumentų ruošimas, konsultavimas), susijusios su KTU Informacinių technologijų plėtros instituto Interneto paslaugų skyriaus vykdoma .LT domeno administravimo bei .LT ir kitų domenų registravimo ir aptarnavimo veikla.

19Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija. Ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, turi būti įmanoma pagrįsti, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos ir tam tikros Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, bylos Nr. 35/03-11/06). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog viešojo pirkimo sustabdymas, kurio objektas yra teisinių paslaugų, būtinų atsakovui vykdant .LT domeno administravimo bei .LT ir kitų domenų registravimo ir aptarnavimo veiklą, pirkimas, sąlygotų viešojo intereso pažeidimą. Ta aplinkybė, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nusikėlus su atsakovo vykdoma veikla susijusių teisinių paslaugų teikimui galėtų būti pažeisti atitinkamos grupės asmenų, susijusių su domenų .LT vartojimu, teisėti lūkesčiai ir tai galėtų sąlygoti žalos jiems atsiradimą, negali būti pripažinta Konstitucijoje įtvirtintų, jos saugomų ir ginamų vertybių pažeidimu, kuris leistų daryti išvadą dėl būtinybės nagrinėjamu atveju apsaugoti viešąjį interesą. Iš apelianto pateiktų atskirojo skundo argumentų taip pat nėra pagrindo daryti išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sąlygotų itin neigiamų pasekmių atsakovui ar kitiems asmenims atsiradimą ar kad jų netaikymu būtų pasiekta žymiai didesnė nauda nei ta, kurią, pritaikius procesines teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, galima būtų pasiekti viešųjų pirkimų metu užtikrinant tinkamą lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei racionalų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų naudojimą. Pažymėtina, jog ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu. Todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovo reikalavimus ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, daro išvadą, jog šia nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus (LR CPK 17 str., 145 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto atskirojo skundo argumentą dėl LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos proceso teisės normos pažeidimo kaip neturintį įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovams, tačiau išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir jiems nepranešus. Pažymėtina, jog teisė spręsti dėl LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų buvimo, sprendžiant dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, priklauso teismui. Nors atsakovas nebuvo pranešta apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, jam iš karto buvo suteikta reali galimybė pareikšti savo nuomonę dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, sudarant procesinę galimybę pasinaudoti apeliacijos teise bei pateikti visus argumentus, kurie, jo manymu, yra svarbūs sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad LR CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos procesinės teisės normos pažeidimas nagrinėjamu atveju negali sudaryti pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla arba atskiras procesinis klausimas byloje (LR CPK 329 str. 1 d.).

21Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti KTU... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Atsakovas Kauno technologijos universitetas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 9. 2. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas ekonomiškumo principas, kuris, be... 10. 3. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas proporcingumo bei šalių interesų... 11. 4. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas proceso teisės... 12. Ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP atsiliepimo į atskirąjį... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos,... 15. CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas nebaigtinis laikinųjų apsaugos... 16. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės (viešojo pirkimo... 17. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo kaip laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas KTU vykdo supaprastintą atvirą... 19. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog... 20. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto atskirojo skundo... 21. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 23. Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą....