Byla 2-1207/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Ž. S. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1753-413/2012 pagal ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Ž. S., E. G., advokatų profesinei bendrijai „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, J. S., A. G., advokatų kontorai Balčiūnas ir Grajauskas, advokatų kontorai Eversheds Saladžius, advokatų kontorai Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai, advokatų L. Jako ir R. Kurlavičienės profesinei bendrijai „Adlex“, advokatų kontorai Ecovis Miškinis, Kvainauskas ir partneriai, advokatų profesinei bendrijai Černiauskas ir partneriai dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdant viešąjį pirkimą panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 32-14-94, kuriuo buvo netenkintas advokatų profesinės bendrijos Nordia Baublys & Partners prašymas pašalinti advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S., veikiantį jungtinės veiklos sutartimi su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., iš viešojo teisinių paslaugų pirkimo procedūrų, ir įpareigoti perkančiąją organizaciją klausimą spręsti iš naujo. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas byloje, sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomas supaprastinto teisinių paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 110842) procedūras. Nurodė, kad ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai yra pakankami išvadai, jog ieškinio reikalavimas atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį, todėl ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme. Pažymėjo, kad jeigu nebūtų sustabdytos viešojo pirkimo procedūros, būsimas teismo sprendimo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas, kadangi atsakovas toliau vykdytų neteisėtas konkurso procedūras – sudarytų pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, kuriuo pagal sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę yra pripažintas tiekėjas Ž. S., kuris, remiantis ieškinyje nurodytais motyvais, negalėjo būti pripažintas laimėtoju. Teigė, kad tolesnis procedūrų tęsimas sąlygotų būtinybę inicijuoti naujus teisminius ginčus ar koreguoti esamo ginčo apimtis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomas supaprastinto teisinių paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 110842) procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį, kol nebus priimtas ir įsiteisės teismo galutinis sprendimas šioje byloje. Teismas nurodė, kad ieškovas pareikštu ieškiniu siekia eliminuoti iš konkurso dalyvių advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokatą Ž. S., veikiantį jungtinės veiklos sutartimi su advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokatais E. G., J. S. ir A. G., kaip neatitinkantį konkurso sąlygų ir, nepaisant to, sudarytoje konkursinėje eilėje pripažintą konkurso nugalėtoju. Teismo vertinimu, kol šioje byloje teismine tvarka bus patikrintos ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės ir ieškovo reikalavimų pagrįstumas, tikėtina, kad atsakovas pasirašys pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, o tai apsunkintų galimai palankų ieškovui sprendimo įvykdymą. Teismas pažymėjo, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2011 m. rugpjūčio 31 d. protokolu Nr. 32-16-56 patvirtintų Teisinių paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, 14.1. punkte numatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą.

7Atsižvelgdamas į viešojo pirkimo tikslus, pirkimo procedūrų ypatumus bei pripažinęs, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju tikslinga taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, ieškinio pobūdis ir nagrinėjamo ginčo teisinio santykio, kuris tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu, specifika leidžia manyti, jog pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą gali apsunkinti jų taikymą, todėl laikinosios priemonės taikytinos atsakovui nepranešus.

9Teismas išaiškino, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio šalims bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimo.
  2. Kauno miesto savivaldybės administracija yra viešojo administravimo institucija, vykdanti Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose jai pavestas funkcijas, todėl negali būti nepaisoma viešųjų interesų. Be to, turi būti įvertintos ir kitos reikšmingos aplinkybės, t.y. sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turėjo atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamais sprendimais suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar laikinosios apsaugos priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.
  3. Teismas privalėjo įvertinti konkurso objektu esančių teiktinų teisinių paslaugų reikšmę miesto interesams bei tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir neleidžiant vykdyti supaprastinto teisinių paslaugų viešojo pirkimo procedūrų bei draudžiant atsakovui sudaryti pirkimo sutartį, kol nebus priimtas ir įsiteisės teismo galutinis sprendimas šioje byloje, gali kilti reali teisinio atstovavimo nebuvimo grėsmė ypatingos miestui ir jos gyventojams svarbos teisiniuose santykiuose.
  4. Teismas nesiaiškino, kokią realią žalą patirs Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrija, jei nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės, be to, nutartyje nepateikė motyvų, kodėl, teismo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės neviršys jų teikiamos naudos.
  5. Teismas nepagrįstai nepranešė apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą, pažeidė teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, nesuteikė atsakovui galimybė pareikšti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu bei tuo buvo neteisėtai apribotos atsakovo teisės į gynybą. Byloje esantys dokumentai nesuteikia pagrindo teigti, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, pranešus atsakovui, būtų galėjęs sukelti kokią nors grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija nurodo, kad su atsakovo atskirajame skunde išdėstytais motyvais ir reikalavimais nesutinka, mano, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo Ž. S. prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo nutartis iš esmės prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-174/2012, kuria teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, vykdančiam to paties viešojo pirkimo Nr. 110842 procedūras, dėl kurių vykdymo ieškovas pateikė ieškinį ir šioje Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje. Ieškovas, žinodamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra panaikinęs atsakovui, vykdančiam tą patį viešąjį pirkimą, pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, elgdamasis nesąžiningai ir piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, ieškinyje nutylėjo šią esminę faktinę aplinkybę. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, vykdančiam to paties viešojo pirkimo Nr. 110842 procedūras, klausimas Lietuvos apeliacinio teismo vieną kartą jau yra išspręstas, Kauno apygardos teismo priimta skundžiama nutartis laikytina nepagrįsta.
  2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai nevertino parinktų laikinųjų apsaugos priemonių poveikio viešajam interesui.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kuriomis sustabdytos viešojo pirkimo procedūros, nesusijęs su būsimo galimai ieškovui palankaus sprendimo vykdymu, kadangi net ir pašalinus iš pirkimo Ž. S., ūkio subjektų grupė gali dalyvauti pirkime ir be trečiojo asmens Ž. S.. Viešojo pirkimo procedūroms bei ieškovo pareikšto reikalavimo užtikrinimui neturi jokios įtakos tai, ar Ž. S. bus pašalintas iš viešojo pirkimo. Be to, ieškovas, prašydamas atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė įrodymų bei nenurodė aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.
  4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas siekiamiems tikslams, iškreipia šalių interesų pusiausvyrą, suteikia nepagrįsta procesinį pranašumą ieškovui ir apsunkina atsakovo bei konkurse dalyvaujančių trečiųjų asmenų pozicijas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai ieškovo siekiamiems tikslams pažeidžia viešąjį interesą.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija nurodo, kad su trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstytais motyvais ir reikalavimais nesutinka, mano, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybės administracija nurodo, kad su trečiojo asmens atskiruoju skundu sutinka, prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą tenkinti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai atmestini ir Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą

19Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovas nepagrindė ieškinio reikalavimų, ieškinyje rėmėsi įrodymais nepagrįstomis prielaidomis. Teisėjų kolegija su tokiais atsakovo argumentais nesutinka.

20Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje yra esant dviems sąlygoms: pirma, preliminariu vertinimu, ieškinys turi būti tik tikėtinai pagristas, antra, turi egzistuoti grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas.

21Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, priimtose jau galiojant naujajam CPK 144 straipsnio 1 dalies reikalavimui, nėra nukrypstama nuo jau anksčiau suformuotos nuosatos, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape teismas bylos iš esmės nesprendžia. Skirtumas tarp ieškinio pagrįstumo vertinimo sprendžiant bylą iš esmės ir tarp preliminaraus ieškinio pagrįstumo įvertinimo būtent CPK 144 straipsnio 1 dalies tikslais yra nurodytas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2465/2011: „Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, apeliantės argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.“

22Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas netiria ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir įrodymų pagrįstumo, o vertina tik ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdį.

23Pažymėtina, kad preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas taikant laikinąsias apsaugos priemones, negali būti tapatinamas su pareikštų reikalavimų vertinimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą. Teismo atliekamas prima facie ieškinyje išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagristas dėl to, kad ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagristas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t.y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo.

24Teisėjų kolegijos nuomone, remiantis ieškovo Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija ieškinyje išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, jas patvirtinančiais įrodymais (prie ieškinio pridėti dokumentai) bei ieškinio motyvais galima daryti pagrįstą prielaidą, jog ieškinio reikalavimas atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį ir todėl ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme ir apimtyje.

25Atsakovas atskirajame skunde klaidingai nurodo, kad ieškinyje išdėstyti reikalavimai nėra pagrįsti įrodymais, t.y. ieškovas remiasi tik nepagrįstomis prielaidomis. Tokius klaidingus atsakovo argumentus paneigia bylos duomenys apie ginčo aplinkybes.

26Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 786/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009).

27Ieškovas pagrįsdamas ieškinio argumentą jog perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo principus, kas prieštarauja viešajam interesui, į bylą ir teismui pateikė šiuos dokumentus: Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1076-230/2012, 2012 m. vasario 21 d. prašymą Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui, 2012 m. vasario 28 d. Kauno miesto Santakos PK Viešosios policijos skyriaus Šilainių policijos nuovados pranešimą Nr. 20-24-2-S-887, 2012 m. vasario 21 d. raštą Lietuvos advokatūrai dėl informacijos suteikimo, 2012 m. kovo 6 d. Lietuvos advokatūros raštą Nr. 218.

28Ieškovas pagrįsdamas ieškinio argumentą, kad perkančioji organizacija priimdama tiekėjo naujai pateiktą specialistų sąrašą leido tiekėjui atlikti pasiūlymo pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį, teismui pateikė šiuos dokumentus: Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. kovo 1 d. raštą Nr. 32-14-94, kuriame buvo nurodyta, kad 2011 m. spalio 17 d. tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė patikslintą specialistų sąrašą, kuriame buvo tik tie specialistai, kurie atitiko kvalifikacinius reikalavimus; 2012 m. vasario 21 d. prašymą dėl viešojo pirkimo konkurso medžiagos pateikimo; 2012 m. vasario 23 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. 32-14-77, kuriame buvo nurodyta, kad tiekėjo visi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai yra konfidencialūs ir dėl to perkančioji organizacija jų kopijų negali pateikti. Dėl šios priežasties daugiau įrodymų, kurie pagrįstų ieškinio reikalavimą ieškinio pateikimo teismui dieną, ieškovui nebuvo galimybės pateikti.

29Pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Todėl apelianto nurodytos aplinkybės, susijusios su ieškinio pagrįstumu, negali turėti esminės reikšmės, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

30Pagal nurodytas aplinkybes ir bylos duomenis darytina išvada, kad ieškovas pateikė pakankamai svarių įrodymų, jog teismas preliminariai (prima facie) būtų galėjęs spręsti, jog ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Todėl laikytina, jog pagrindo teigti, kad pagal atsakovo skunde dėstomus argumentus ieškovo reikalavimai yra prima facie nepagrįsti ir kad dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, netinkamai taikė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, nėra.

31Dėl viešojo intereso

32Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, jog skundžiama nutartimi buvo pažeistas viešasis interesas, kadangi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali kilti grėsmė ypatingos miestui ir jos gyventojams svarbos teisiniuose santykiuose. Taip pat apeliantai nurodo, kad nebuvo įvertinti argumentai, ar šio ginčo atveju privatus interesas yra aukščiau už viešąjį interesą ir ar žala, kurią ieškovas galimai patirs, bus adekvati žalai, kurią patirs viešojo administravimo subjektas. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti apeliantų argumentai taip pat yra nepagrįsti.

33Pažymėtina, kad nors viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu, o viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tačiau viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

34Nagrinėjamo ginčo atveju nėra pagrindo išvadai, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas (viešojo pirkimo sustabdymas, kurio objektas yra teisinių paslaugų pirkimas) sąlygotų viešojo intereso pažeidimą. Ta aplinkybė, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nusikėlus su atsakovo vykdoma veikla susijusių teisinių paslaugų teikimui galėtų būti pažeisti atitinkamos grupės asmenų teisėti lūkesčiai ir tai galėtų sąlygoti žalos jiems atsiradimą, negali būti pripažinta Konstitucijoje įtvirtintų, jos saugomų ir ginamų vertybių pažeidimu, kuris leistų daryti išvadą dėl būtinybės nagrinėjamu atveju apsaugoti viešąjį interesą, kadangi nėra pagrindo spręsti, kad be minėtų perkamų teisinių paslaugų Kauno miesto savivaldybės administracija negalėtų tinkamai veikti ir vykdyti jam priskirtas funkcijas, ar dėl to galėtų kilti žala visuomenei, jos daliai ar žmonių gerovei. Viešai prieinamos informacijos priemonėmis yra žinoma, kad atsakovas turi daugiau negu 20 kvalifikuotų teisės specialistų, tad sustabdžius ginčo viešojo pirkimo procedūras nenukentės Kauno miesto bendruomenės teisėti interesai, kadangi teisniai santykiai nebus nutraukiami ar kaip kitaip pažeidžiami.

35Teismų praktikoje yra pasisakoma, kad būtent teisinių paslaugų viešojo pirkimo sustabdymas negali būti vertinamas kaip viešojo intereso pažeidimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1704/2010).

36Viešasis interesas, viešajame pirkime apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga taikant laikinąsias apsaugos priemones turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendimas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba pritaikytas panaikinti viešojo intereso dėl pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos apsaugos tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu, o šio ginčo atveju nėra nustatyta bei apeliantai nepateikia jokių pagrįstų įrodymų apie realiai galimą atsirasti žalą ar konkrečią neigiamą įtaką žmonių gerovei.

37Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai pateikia tik nepagristas prielaidas, jog viešojo pirkimo sustabdymo atveju nebus galima teikti teisines paslaugas, susijusias su svarbių miestui interesu gynimu bei su didelės vertės objektais, nebus kas atstovauja perkančiąją organizaciją didelės apimties, sudėtingose bylose. Atskiruosiuose skunduose jokios didelės apimties, sudėtingos bylos nėra įvardinamos, didelės vertės objektai - nenurodomi. Atskirtųjų skundų tokie argumentai yra laikyti tik nepagrįstomis prielaidomis, kuriomis teismas nėra įpareigotas remtis.

38Pažymėtina, kad jeigu laikinosios apsaugos priemonės byloje būtų nepritaikytos ir būtų tęsiamos pirkimo procedūros (pasirašoma pirkimo sutartis), tai ieškinio patenkinimo atveju būtų patvirtintas neteisėtų paslaugų atsakovui teikimo faktas, o tai reikštų, jog mokesčių mokėtojų pinigai būtų mokami bei naudojami netinkamai. Tokia situacija būtų nesuderinama su viešuoju interesu, kadangi iš esmės reikštų, kad viešojo savivaldybės biudžeto lėšos iki to laiko vykdant pirkimo sutartį buvo naudojamos neteisėtai ir neracionaliai (mokėta už paslaugas, teiktas neteisėtu pagrindu sudaryto sandorio pagrindu, kai galioja Konstitucinio Teismo doktrinoje išplėtotas principas ex injuria ius non oritur). Kaip jau minėta, net ir konstatavus pirkimo sutarties neteisėtumą, restitucijos taikymas būtų sudėtingas arba negalimas.

39Taigi viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d.) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Kas šiuo atveju ir buvo atlikta. Pažymėtina, kad tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2347/2011).

40Tuo atveju, jeigu atsirastų grėsmė, kad bus pažeistas viešasis interesas dėl to, jog tinkamai nebus teikiamos teisinės paslaugos didelės apimties ir sudėtingose bylose ar dėl didelės vertės objektų teisinių klausimų, atsakovas turi teisę kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu leisti sudaryti sutartį dėl konkretaus pavedimo, kurio neatlikimas gali pažeisti viešąjį interesą.

41Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo viešojo pirkimo laimėtoju buvo paskelbtas būtent tiekėjo pateiktas pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu teismas konstatuos, kad viešojo pirkimo metu buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, ir, nepritaikius skundžiamoje nutartyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju ir ją įvykdžius, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Perkančiajai organizacijai tęsiant viešojo konkurso procedūras bei jas užbaigus (sudarius sutartį su laimėtoju), ieškovo pareikšti reikalavimai gali netekti teisinės prasmės. Tokiu atveju, panaikinus atsakovo sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius

42Apibendrinant konstatuotina, kad iš apeliantų pateiktų atskirųjų skundų argumentų nėra pagrindo daryti išvados, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sąlygotų itin neigiamų pasekmių atsakovui ar kitiems asmenims atsiradimą ar kad jų netaikymu būtų pasiekta žymiai didesnė nauda nei ta, kurią, pritaikius procesines teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, galima būtų pasiekti viešųjų pirkimų metu užtikrinant tinkamą lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei racionalų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų naudojimą.

43 Dėl ekonomiškumo principo

44Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, neatsižvelgė, ar ekonomiškai yra naudinga taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones bei nesivadovavo ekonomiškumo principu. Nurodyti apeliantų argumentai yra nepagrįsti.

45Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Nors ir teismas tiesiogiai nutartyje neįvardina, kad pritaikomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ekonomiškumo principo, tačiau iš pačios bylos esmės ir faktinės situacijos matyti, kad šio ginčo atveju tokios priemonės yra būtinos ir tik tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės (pirkimo procedūrų sustabdymas) maksimaliai užtikrins būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribos atsakovo interesus. Apeliantai nenurodo pagrįstų motyvų ir nepateikia įrodymų, kodėl konkrečiai skundžiama teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą.

46Ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu. Todėl apeliantai vadovaudamiesi vien tik nepagrįstomis prielaidomis apie ekonomiškumo principo pažeidimą nepagrįstai teigia, kad buvo pažeistas ekonomiškumo principas. Pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo parinktos būtent vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais.

47Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Teisėjų kolegijos nuomone, tokios aplinkybės byloje nėra nustatytos.

48Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino ieškovui galinčių kilti neigiamų pasekmių ir jų nelygino su perkančiajai organizacijai galinčiomis kilti neigiamomis pasekmėmis, kadangi Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartyje pasisakė, jog kol šioje byloje teismine tvarka bus patikrintos ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės ir ieškovo reikalavimų pagrįstumas, teismo vertinimu, tikėtina, kad atsakovas pasirašys pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, o tai apsunkintų galimai palankų ieškovui sprendimo įvykdymą. Taip pat pirmosios instancijos teismas pasisakė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2011 m. rugpjūčio 31 d. protokolu Nr. 32-16-56 patvirtintų Teisinių paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, 14.1. punkte numatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo sustabdymą. Visa tai yra pagrindas išvadai, kad pati perkančioji organizacija neprieštarauja, kad laikinosios apsaugos priemonės (procedūrų sustabdymas) gali būti taikomos, jeigu tiekėjas mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus.

49Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK numato pakankamai trumpus bylų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo terminus. Dėl to taip pat laikytina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, ieškovui ginčijant atsakovo sprendimus, negali būti vertinamas kaip ekonomiškumo, interesų pusiausvyros, teisingumo, proporcingumo principų pažeidimas.

50Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiama teismo nutartimi ekonomiškumo principas nebuvo pažeistas, o proceso šalių interesų pusiausvyra buvo išlaikyta.

51Dėl laikinų apsaugos priemonių pritaikymo nepranešus atsakovui

52Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai sprendė laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo klausimą neinformavus atsakovo. Šie argumentai, teisėjų kolegijos nuomone, yra nepagrįsti.

53Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, apie šio prašymo nagrinėjimą gali pranešti, jei mano, kad tai yra būtina. Įstatymas nustato teismui teisę, o ne pareigą taikant laikinąsias apsaugos priemones apie tai informuoti asmenį, kurio atžvilgiu šios priemonės taikomos, todėl ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neišklausė atsakovo nuomonės, nėra pagrindas konstatuoti, kad skundžiama nutartis priimta pažeidžiant proceso teisės normų reikalavimus.

54Pažymėtina, kad atsakovui dar iki 2012 m. kovo 22 d. nutarties priėmimo buvo žinoma apie tai, kad toks prašymas yra pateiktas teismui. Tai patvirtina CVP IS sistemoje ieškovo patalpintas pranešimas atsakovui apie ieškinio pateikimą. Taigi atsakovas jau 2012 m. kovo 20 d. turėjo galimybę susipažinti su pačiu ieškiniu, kuriame ir buvo išdėstyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šiame teisminiame ginče. Tokiu būdu atsakovas turėjo laiko iki nutarties priėmimo teismui pateikti paaiškinimus, prašymus ar kitus dokumentus.

55Teisėjų kolegijos nuomone, teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus apie tai atsakovui teismo nutarties nedaro negaliojančia.

56Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-174/2012

57Trečiasis asmuo Ž. S. atskirtajame skunde nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-174/2012 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7544-590/2011, kuria buvo pritaikytos analogiškos laikinosios apsaugos priemonės (konkurso procedūrų sustabdymas) tame pačiame viešajame pirkime tik pagal advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai prašymą, neva dėl to, kad viešasis interesas šioje byloje reikalauja jau šiuo metu užtikrinti nepertraukiamą kvalifikuotą teisinių paslaugų teikimą Kauno miesto savivaldybei. Tokie apelianto teiginiai yra nepagrįsti.

58Dar iki priimant Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. sausio 19 d. nutartį, Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-7544-590/2011 2011 m. gruodžio 14 d. priėmė sprendimą, kuriuo buvo nutarta ieškovo advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai ieškinį atmesti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Taigi pirmosios instancijos teismas, nors dar neįsiteisėjusiu sprendimu, tačiau jau pasisakė iš esmės dėl byloje kilusio ginčo ir priėmė ieškovui nepalankų teismo sprendimą.

59Lietuvos apeliacinis teismas nurodytoje nutartyje pasisakė, kad tik esant aplinkybių visumai, tame tarpe ir fakto, jog pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė, yra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

60Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad šio ginčo atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-174/2012 teismas neturėtų vadovautis, nes ji buvo priimta egzistuojant kitoms (ne analogiškoms) aplinkybėms.

61Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

62Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

63Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija kreipėsi... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė ieškovo Nordia... 7. Atsižvelgdamas į viešojo pirkimo tikslus, pirkimo procedūrų ypatumus bei... 8. Teismas nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, ieškinio pobūdis ir... 9. Teismas išaiškino, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio šalims bet... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordia Baublys & Partners... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo Ž. S. prašo apeliacinės instancijos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordia Baublys & Partners... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybės administracija... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirieji skundai atmestini ir Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d.... 18. Dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovas nepagrindė ieškinio... 20. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 21. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, priimtose jau... 22. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas netiria... 23. Pažymėtina, kad preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas taikant... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, remiantis ieškovo Nordia Baublys & Partners... 25. Atsakovas atskirajame skunde klaidingai nurodo, kad ieškinyje išdėstyti... 26. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas... 27. Ieškovas pagrįsdamas ieškinio argumentą jog perkančioji organizacija... 28. Ieškovas pagrįsdamas ieškinio argumentą, kad perkančioji organizacija... 29. Pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 30. Pagal nurodytas aplinkybes ir bylos duomenis darytina išvada, kad ieškovas... 31. Dėl viešojo intereso... 32. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, jog skundžiama nutartimi buvo... 33. Pažymėtina, kad nors viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju... 34. Nagrinėjamo ginčo atveju nėra pagrindo išvadai, jog laikinųjų apsaugos... 35. Teismų praktikoje yra pasisakoma, kad būtent teisinių paslaugų viešojo... 36. Viešasis interesas, viešajame pirkime apima tiek visuomenės interesą tam... 37. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai pateikia tik nepagristas... 38. Pažymėtina, kad jeigu laikinosios apsaugos priemonės byloje būtų... 39. Taigi viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 40. Tuo atveju, jeigu atsirastų grėsmė, kad bus pažeistas viešasis interesas... 41. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija... 42. Apibendrinant konstatuotina, kad iš apeliantų pateiktų atskirųjų skundų... 43. Dėl ekonomiškumo principo... 44. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 45. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją... 46. Ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims,... 47. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 48. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas, priimdamas skundžiamą... 49. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK numato pakankamai trumpus bylų,... 50. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiama teismo nutartimi ekonomiškumo... 51. Dėl laikinų apsaugos priemonių pritaikymo nepranešus atsakovui... 52. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 53. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, spręsdamas laikinųjų... 54. Pažymėtina, kad atsakovui dar iki 2012 m. kovo 22 d. nutarties priėmimo buvo... 55. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos... 56. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje... 57. Trečiasis asmuo Ž. S. atskirtajame skunde nurodo, kad Lietuvos apeliacinis... 58. Dar iki priimant Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. sausio 19 d. nutartį,... 59. Lietuvos apeliacinis teismas nurodytoje nutartyje pasisakė, kad tik esant... 60. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad šio ginčo atveju... 61. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisiškai... 62. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad pirmosios instancijos... 63. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....