Byla 2-473-761/2019
Dėl nepilnametės dukros gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant Virginijai Makarienei, dalyvaujant ieškovės S. A. atstovams advokatui V. S. ir pagal įgaliojimą V. A., institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius atstovei J. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ir ieškovės S. A. ieškinį atsakovui A. J., institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnametės dukros gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė S. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. J., institucijos teikiančios išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnametės dukros gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

5Ieškovė ieškiniu ir jo 2019-02-05 patikslinimu prašo priteisti iš atsakovo A. J. išlaikymą vaikui V. J. nuo 2019 m sausio 10 d. po 300 eurų kas mėnesį iki dukters pilnametystės. Priteisti 1250 eurų įsiskolinimą vaiko išlaikymui. Nustatyti vaiko, V. J. gyvenamąją vietą su mama S. A., jos gyvenamojoje vietoje. Nustatyti atsakovo bendravimo su dukra tvarką: atsakovas gali aplankyti dukrą kartą per mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį nuo 12 val. iki 17.30 val. jos gyvenamojoje vietoje; kai dukra lankys mokyklą galės paimti dukrą iš jos namų penktadienį 17.00 val. ir grąžina dukrą į tą pačią vietą sekmadienį. Esant nenumatytoms aplinkybėms vaiko pasiėmimo ir grąžinimo laiką ir vietą suderina su ja telefonu.

6Ieškovė ieškinyje nurodė bei jos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad ji su atsakovu kartu gyventi pradėjo nuo 2014 m. spalio mėnesio. Gyvendama su atsakovu ( - ) susilaukė dukros V. J.. A. J. tėvystę pripažino. Jos santykiai su atsakovu buvo įtempti, nes nuo pat santykių pradžios atsakovas naudojo psichologinį smurtą. Tuo metu jie gyveno ir dirbo Anglijoje. Pradžioje dukrą augino ir prižiūrėjo kartu. Tačiau 2018 m. rugpjūčio mėn. atsakovas prieš ją panaudojo smurtą, tai yra tampė už plaukų trenkė ją į lovą, tuo sukeldamas jai skausmą. Todėl po šio smurto ji grįžo į Lietuvą. Netrukus į Lietuvą grįžo ir A. J.. Jis įtikino ją, kad pasikeis, todėl vėl pradėjo gyventi kartu. Apsigyveno T. atsakovo bute. Ji įsidarbino IKI parduotuvėje, o atsakovas neieškojo darbo nedirbo. Nors atsakovas nedirbo, tačiau dukros neprižiūrėjo ja nesirūpino. Todėl tomis dienomis kai dirbo ji dukrą nuveždavo pas mamą, kad ji pasirūpintų jų dukra. Tuo tarpu atsakovo elgesys nepasikeitė. 2018 m. gruodžio 31 d. A. J. ją parvertė ir rankomis suspaudė veidą. 2018-01-04 atsakovas taip pat panaudojo prieš ją fizinį smurtą, dėl ko kreipėsi į policiją. Tą pačią dieną ji su dukra paliko atsakovą ir apsigyveno pas mamą Šilalės r. D. V. J. nuo gimimo turi įgimtą nepagydomą kraujagyslių ligą dėl ko kas du mėnesius reikia važiuoti į Vilnių gydymo procedūroms su lazeriu atlikti. Dukrai reikalinga nuolatinė priežiūra, jai specialiai turi būti ruošiamas maistas. Dėl įgimtos ligos reikalingas ir dantų gydymas ir taisymas, todėl turi papildomų išlaidų, nes reikia samdyti automobilį dukrai į gydymo įstaigas nuvežti. Dėl padidėjusių vaiko poreikių susijusių sveikatos būkle prašo išlaikymą priteisti po 300 eurų nuo 2019 m. sausio 10 d. Kadangi dukra gimė Anglijoje ji iš ten gauna vaiko išlaikymo išmokas kas mėnesį po 82 svarus. Šiuo metu ieškovė yra išvykusi dirbti į Angliją. Ten per penkias dienas uždirbo 320 svarų. Atsakovas yra darbingas jauno amžiaus, todėl gali teikti prašomą išlaikymą. Po to kai ji paliko atsakovą jis dukrą aplankė tik vieną kartą. Tačiau apsilankė apie 22.30 val., kuomet V. jau miegojo, todėl su vaiku neleido susitikti ir pasiūlė jam aplankyti dukrą dienos metu. Tačiau atsakovas savo dukros neaplankė ja nesidomėjo, prie jos išlaikymo neprisidėjo. Kadangi atsakovas su dukra nebendrauja jos nelanko nesidomi ja prašo nustatyti jos siūlomą minimalią atsakovo bendravimo su dukra tvarką.

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka. 2019-05-13 gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Atsakovas vėliau nesidomėjo bylos eiga su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstove nebendravo jam nutrauktas nemokamos teisinė pagalbos teikimas. Kadangi atsakovas apie priežastis dėl kurių negalėtų dalyvauti bylos nagrinėjime teismui nepranešė, bylos eiga nesidomėjo, byla nagrinėjama atsakovui A. J. nedalyvaujant.

82019-05-13 atsiliepimu į ieškinį A. J. su ieškiniu sutiko iš dalies, tai yra sutiko, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove S. A.. Sutinka, kad iš jo būtų priteistas išlaikymas dukrai, tačiau prašo priteisti po 200 eurų kas mėnesį. Nurodė, kad ieškovė nepagrindė, kad ji išleidžia dukros išlaikymui po 600 eurų kas mėnesį, todėl nesąžiningai nori prisiteisti iš jo didesnį išlaikymą dukrai. Taip pat ieškovė klaidina teismą nurodydama, kad jis neprisidėjo prie dukros išlaikymo nuo 2018-08-01. Iki 2019 m. sausio 4 d. jis gyveno kartu su ieškove, jo įsigytame bute Tauragės m., vedė su ja bendrą ūkį. Todėl reikalavimas priteisti išlaikymą vaikui nuo 2018-08-01 atmestinas. Be to jie gyvendami Jungtinėje Karalystėje, gimus dukrai V. S. A. vardu susitvarkė išmokų gavimą už vaiko auginimą. Gaunamos lėšos yra pakankamos vaiko auginimui, tačiau papildomai lėšų skirdavo ir jis iš savo asmeninių lėšų. Dėl bendravimo tvarkos atsakovas nurodė, kad jis siekia dažniau ir kokybiškiau bendrauti su dukra, tačiau ieškovė yra aikštinga, sunkaus charakterio ir siekia maksimaliai apriboti jo bendravimą su dukra. Ieškovė nuo 2019-01-04 nė karto neleido jam susitikti su dukra, perduoti jai dovanas ar pabendrauti su dukra.

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Nustatyta, kad S. A. su A. J. kartu gyveno Jungtinėje Karalystėje nuo 2014 m. spalio mėnesio. Gyvendama su atsakovu 2016-02-25 susilaukė dukros V. J.. A. J. tėvystę pripažino. 2018 m. rugpjūčio mėn. po konflikto S. A. su dukra grįžo į Lietuvą. Netrukus į Lietuvą grįžo ir A. J.. Šalys su vaiku vėl pradėjo gyventi kartu, apsigyveno T. A. J. bute. S. A. įsidarbino IKI parduotuvėje. A. J. neįsidarbino, tačiau dukros S. A. darbo metu neprižiūrėjo. Vaiką prižiūrėti jos darbo laiku S. A. nuveždavo savo mamai V. A.. Po konfliktų 2018-12-31 ir 2019-01-04, S. A. paliko A. J. ir apsigyveno pas mamą V. A. ( - ). Atsakovas finansiškai prie dukros išlaikymo nuo grįžimo į Lietuvą momento neprisidėjo. Po 2019-01-04 dukros nelankė, ja nesidomėjo, prie jos auklėjimo neprisidėjo.

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

13Teismų praktikoje pasisakyta, kad teismas, nagrinėjantis ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, prioritetiškai turi vadovautis vaiko interesais. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vaiko interesus pirmiausia lemia jo, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, augimas ir tobulėjimas, todėl, spręsdamas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai gyvena skyrium, teismas turi atsižvelgti į tokius juridinius faktus: kiekvieno tėvo galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, taip pat panaudojant valstybės teikiamą paramą; kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, t. y. tas sąlygas, kuriomis vaikui teks gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; vaiko norus ir pažiūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2007; 2016 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-916/2016). Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2012).

14Institucija teikianti išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius bei jo atstovė teismo posėdyje sutiko, kad dukters V. J. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su mama S. A. jos gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad 2019-01-07 iš Koordinacinio centro „Gilė“ gavo informaciją, kad S. A. dėl nuo sugyventinio A. J. patirto smurto artimoje aplinkoje teikiama specializuota kompleksinė pagalba. S. A. su dukra V. J. gyvena pas tėvus jų name. Namas senas be patogumų, 65 m2 ploto, remontuotinas. Mažametė V. J. miega virtuvėje arba pas močiutę kambaryje. Šeimos namuose yra pagrindiniai baldai, namų apyvokos reikmenys. Mažametė turi savo lovą žaislų. Atsakovas A. J. Vaiko teisių apsaugos skyriui nepateikė duomenų apie buities ir gyvenimo sąlygas. A. J. nesudarė galimybės apsilankyti jo gyvenamojoje vietoje. Į telefoninius skambučius A. J. neatsiliepė. Atsakovas yra neatsakingas, jis gali nepasirūpinti vaiku. Skyrius su šeima dirba nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., tačiau su A. J. nepavykdavo susikalbėti dėl jo konfliktiško būdo. Kadangi S. A. deda pastangas sudaryti tinkamas sąlygas dukrai gyventi ir augti, pastoviai ja rūpinasi, tarp jų yra labai glaudus ryšys, vaiko V. J. gyvenamoji vieta nustatytina su mama S. A..

15Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.

16Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta, kad visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. CK 3.192 straipsnio, reglamentuojančio tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme įtvirtintas vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Kartu, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

17Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, jog ji viena nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. prižiūri ir išlaiko dukrą V. J.. Tuo metu kai nedirbo S. A. pragyveno iš socialinės pašalpos, išmokų vaikui bei santaupų. Nuo 2019-04-26 S. A. įsidarbino UAB „( - )“ už minimalų darbo užmokestį. 2019 m. rugpjūčio pradžioje ieškovė išvyko į Jungtinę karalystę užsidirbti lėšų pragyvenimui ir vaikui išlaikyti. Jos pirmas uždarbis buvo 320 svarų (352 eurai) už penkias dienas darbo. Ieškovei išvykus vaiką padeda išlaikyti jos mama V. A.. D. V. J. nuo gimimo turi įgimtą nepagydomą ligą. V. J. diagnozuota periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi ydos. Dėl to ji turi trumpą liežuvio pasaitėlį, kas apsunkina rijimą. V. J. rekomenduojama taikyti etapinį gydymą lazeriu. Dėl ko kas du mėnesius reikia važiuoti į Vilnių gydymo procedūroms su lazeriu atlikti. Dukrai reikalinga nuolatinė priežiūra, jai specialiai turi būti ruošiamas maistas. Dėl įgimtos ligos reikalingas ir dantų gydymas ir taisymas, todėl turi papildomų išlaidų, nes reikia samdyti automobilį dukrai į gydymo įstaigas nuvežti. Kadangi dukra V. J. gimė Jungtinėje Karalystėje jai iš ten yra mokamos vaiko išlaikymo išmokos kas mėnesį po 82 svarus (90,3 eurai). Ieškovė pateikė teismui dokumentus patvirtinančius dalį turėtų išlaidų vaikui maitinti, gydymui higieninėms prekėms ir kitiems poreikiams tenkinti.

18Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jis nuo 2019-01-30 dirba UAB „( - )“, gauna 730 Eur. Darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių. Iš atsakovo pateiktos darbo sutarties, jo atstovės paaiškinimo 2019-06-26 teismo posėdžio metu matosi, kad atsakovo darbas yra susijęs su darbu užsienyje - Švedijoje ir jam yra mokami dienpinigiai. Atsakovas nepateikė duomenų apie darbo Švedijoje metu jam mokamus dienpinigius ar kiltas išmokas. Iš V.Į. „Registrų centras“ išrašo matosi, kad atsakovas 2019-01-15 pardavė butą Tauragėje. Todėl atsakovas yra pajėgus teikti prašomą išlaikymą dukrai.

19Įvertinus nurodytas aplinkybes, vadovaujantis proporcingumo ir protingumo ir teisingumo kriterijais, siekiant užtikrinti protingą šalių interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į vaiko V. J. papildomus poreikius susijusius su jos sveikatos būkle tai, kad vaikui yra mokama pašalpa iš Jungtinės Karalystės po 90,3 eurus kas mėnesį ir atsakovo priteistinas išlaikymas po 250 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra nuo 2019 m. sausio 10 d. iki vaiko pilnametystės (CPK 178, 197, 185 straipsniai, CK 3.156 straipsnis, 3.192 straipsnis, 3.194 straipsnio 1 dalis, 3.196 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Išlaikymas kasmet indeksuojamas LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.200 straipsnis, 3.208 straipsnis), išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriama V. J. atstovė pagal įstatymą S. A..

20Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

21Ieškovė ieškiniu taip pat prašo iš atsakovo A. J. priteisti išlaikymo įsiskolinimą 1250 Eur, nes atsakovas vaikui išlaikymo neteikia nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Iš šalių pateiktų duomenų matosi, kad grįžę į Lietuvą šalys iki 2019 m. sausio 4 d. gyveno A. J. asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ). Atsakovas nurodo, kad jis iki 2019-01-04 gyveno kartu su ieškove jo bute, vedė bendrą ūkį, vaiko išlaikymui papildomai skirdavo lėšų ir jis iš savo asmeninių lėšų.

22CK 3.200 straipsnyje nurodyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Išlaikymas turi būti priteisiamas nuo to momento, kai atsiranda teisė jo reikalauti, o teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tos dienos, kai vaiko tėvai (arba vienas iš jų) nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką.

23Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, jog atsakovas išlaikymo neteikė nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo prie dukros išlaikymo, todėl teismas laiko, kad atsakovas jokių lėšų dukros išlaikymui nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. sausio 4 d. neteikė. Remiantis LR CK 3.192 straipsniu 3.200 straipsniu ir išdėstytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prisidėjo prie vaiko išlaikymo tik suteikdamas butą, mokamas išlaikymas vaikui iš Jungtinės Karalystės iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. sausio 10 d. skaičiuojant po 200 eurų kas mėnesį. Todėl priteistinas išlaikymo įsiskolinimas sudaro 1067 eurai. Priteistų išlaikymo įsiskolinimo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skirtina mama S. A..

24Dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo

25Įstatymas nustato, kad visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamą klausimą sprendžia teismas (Civilinio kodekso (toliau - CK) 3.165 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.170 straipsnio 2 dalį vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais.

26Po šalių išsiskyrimo A. J. tik vieną kartą pageidavo pamatyti vaiką, tačiau atvyko tik 22.30 val. kai vaikas jau miegoje, todėl su vaiku nesusitiko. Ieškovė prašo nustatyti minimalią vaiko ir atsakovo bendravimo tvarką, tai yra, kad atsakovas gali aplankyti dukrą kartą per mėnesį – kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį nuo 12 val. iki 17.30 val. jos gyvenamojoje vietoje. Kai dukra lankys mokyklą galės pasiimti vaiką tokia tvarka: iš jos namų pasiima penktadienį 17 val. ir grąžina dukrą sekmadienį 17 val. Esant nenumatytoms aplinkybėms vaiko pasiėmimo ir grąžinimo laiką ir vietą suderina su ja.

27Institucija teikianti išvadą savo išvadoje ir jos atstovė teismo posėdžio metu neprieštaravo, kad atsakovui išreiškus norą bendrauti būtų nustatyta minimali vaiko ir tėvo bendravimo tvarka. Siūlo nustatyti tokią bendravimo tvarką: A. J. bendraus su dukra V. J. kas antrą savaitgalio šeštadienį nuo 10 val. iki 18 val., susitikimų metu dalyvaujant mergaitės mamai S. A.; A. J., negalėdamas su dukra susitikti nustatytu laiku, turi apie tai pranešti S. A. ne vėliau kaip prieš 24 val. Geriausiai mažamečio vaiko interesus atitiktų abiejų tėvų gebėjimas susitarti taikiai, taip pat ateityje tarpusavio pagarba ir pozityvumu grįstas tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, sprendžiant su vaiku susijusius klausimus, vaiko interesams teikiant prioritetą.

28Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.175 straipsnio 2 dalį teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymas nėra savitikslis, ja visų pirma siekiama išlaikyti, atkurti, jei jis yra nutrūkęs ar susilpnėjęs, vaiko ryšį su skyrium gyvenančiu vaiko tėvu (motina), nes vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpinimasis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2014 m. balandžio 11 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014; 2016 m. vasario 19 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-99-969/2016).

29Įvertinus aptartas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad A. J. nerodo iniciatyvos bendrauti su vaiku, nesidomi jos auklėjimu ir vystymusi, institucijos teikiančios išvadą pasiūlyta tėvo A. J. ir dukros V. J. bendravimo tvarka iš esmės atitinka vaiko interesus.

30Pažymėtina, kad abiejų tėvų tikslas turi būti vienas – užtikrinti vaiko saugų ryšį su abiem tėvais, todėl tėvai turi netrukdyti vienas kitam bendrauti su vaiku, skatinti priešingos šalies bendravimą, susitardami taikiai ir nesudarydami tam nereikalingų kliūčių. Vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpinimasis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia. Abiejų tėvų tikslas turi būti vienas – užtikrinti vaiko saugų ryšį su abiem tėvais.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

32Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo pačiu sprendimu išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2019-07-25 sprendimu yra 100 % atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Iš 2019-08-21 Nr. NTP- 7- 4624 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos matosi, kad S. A. suteiktos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 97,50 Eur.

33Už reikalavimą nustatyti vaiko gyvenamąją vietą ir atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, mokėtinas po 100 Eur žyminio mokesčio už kiekvieną reikalavimą.

34Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiami (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš atsakovo priteistas išlaikymas po 250 Eur mokamomis kasmėnesinėmis išmokomis. Žyminis mokestis dėl išlaikymo priteisimo sudaro (250 x 12 = 3000 x 3% = 90 Eur). Iš atsakovo priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas 1067 eurai. Žyminis mokestis dėl išlaikymo įsiskolinimo sudaro (1067 x 3% = 32 Eur.).

35Atsakovas 2019-02-04 Nr. 2.3-(NTP -2)-19-T-190-1977, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimu buvo 100 % atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Iš 2019-06-25 Nr. NTP-7-3831 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos matosi, kad A. J. suteiktos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 214,50 Eur. 2019-08-02 Nr. 2.3-(NTP-2)-19-N-190-12649, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus pranešimu Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimas A. J. nutrauktas, pareiškėjo A. J. prašymu. Iš 2019-07-15 Nr. S-15 advokatės E. M. pranešimo matosi, kad A. J. su VGTP tarnybos paskirta advokate nebendradarbiauja neatvyko į teismo posėdį, nors jam apie posėdžio vietą ir laką buvo pranešta tinkamai. A. J. jam paskirtai advokatei nepateikė informacijos apie būtinumą atstovauti jo interesus bei nenurodė kokios pozicijos laikosi, kokius teiks įrodymus ir kt...

36Pagal CPK 99 straipsnio 2 dalį Valstybinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. A. J. neargumentuotai atsisakė nuo jam suteiktos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, todėl teismas remdamasis CPK 96 straipsnio 5 dalimi nukrypsta nuo šio straipsnio 1,2,3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių ir jam suteiktos teisinės pagalbos išlaidas 214,50 Eur. priteisia iš paties A. J..

37Todėl iš atsakovo A. J. valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis 322 eurai ir 312 eurų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos patirtų išlaidų.

38Sprendimas, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, vykdytinas skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 392 straipsniu. teismas

Nutarė

40Ieškinį patenkinti iš dalies.

41Nepilnametės V. J., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su vaiko motina S. A., asmens kodas ( - ) pagal jos gyvenamąją vietą.

42Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai V. J., asmens kodas ( - ) po 250 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra nuo 2019 m. sausio 10 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti V. J. atstovę pagal įstatymą S. A., priteistas įmokas sumokant į sąskaitą ( - ) (AB Swedbank).

43Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nepilnametei dukrai V. J. už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. sausio 10 d. 1067 Eur (vieną tūkstantį šešiasdešimt septynis eurus), išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti V. J. atstovę pagal įstatymą S. A., priteistas lėšas sumokant į sąskaitą ( - ) (AB Swedbank).

44Nustatyti atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) bendravimo su dukra V. J. tvarką: A. J. bendraus su dukra V. J. kas antrą savaitgalio šeštadienį nuo 10 val. iki 18 val., susitikimų metu dalyvaujant mergaitės mamai S. A.; A. J., negalėdamas su dukra susitikti nustatytu laiku, turi apie tai pranešti S. A. ne vėliau kaip prieš 24 val.

45Priteisti iš A. J., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 322 Eur (tris šimtus dvidešimt du eurus) žyminį mokestį. Žyminis mokestis turi būti sumokėtas į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

46Priteisti iš A. J., asmens kodas ( - ) 312 Eur (tris šimtus dvylika eurų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis: už antrinę teisinę pagalbą.

47Sprendimą dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti skubiai.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ir... 3. Teismas... 4. Ieškovė S. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. J., institucijos... 5. Ieškovė ieškiniu ir jo 2019-02-05 patikslinimu prašo priteisti iš atsakovo... 6. Ieškovė ieškinyje nurodė bei jos atstovai teismo posėdžio metu nurodė,... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jam... 8. 2019-05-13 atsiliepimu į ieškinį A. J. su ieškiniu sutiko iš dalies, tai... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Nustatyta, kad S. A. su A. J. kartu gyveno Jungtinėje Karalystėje nuo 2014 m.... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 13. Teismų praktikoje pasisakyta, kad teismas, nagrinėjantis ginčą dėl vaiko... 14. Institucija teikianti išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 15. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.... 16. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, jog ji viena nuo 2018 m. rugpjūčio 1... 18. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jis nuo 2019-01-30 dirba UAB „( - )“,... 19. Įvertinus nurodytas aplinkybes, vadovaujantis proporcingumo ir protingumo ir... 20. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.... 21. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo iš atsakovo A. J. priteisti išlaikymo... 22. CK 3.200 straipsnyje nurodyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 23. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nurodė, jog atsakovas išlaikymo neteikė nuo... 24. Dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo... 25. Įstatymas nustato, kad visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai... 26. Po šalių išsiskyrimo A. J. tik vieną kartą pageidavo pamatyti vaiką,... 27. Institucija teikianti išvadą savo išvadoje ir jos atstovė teismo posėdžio... 28. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.175 straipsnio 2 dalį teismas nustato skyrium... 29. Įvertinus aptartas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad A. J. nerodo... 30. Pažymėtina, kad abiejų tėvų tikslas turi būti vienas – užtikrinti... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 32. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo... 33. Už reikalavimą nustatyti vaiko gyvenamąją vietą ir atsakovo bendravimo su... 34. Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 35. Atsakovas 2019-02-04 Nr. 2.3-(NTP -2)-19-T-190-1977, Valstybės garantuojamos... 36. Pagal CPK 99 straipsnio 2 dalį Valstybinės teisinės pagalbos išlaidos... 37. Todėl iš atsakovo A. J. valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis 322... 38. Sprendimas, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis,... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 40. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 41. Nepilnametės V. J., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su vaiko... 42. Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnametei... 43. Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) išlaikymo įsiskolinimą... 44. Nustatyti atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) bendravimo su dukra V. J. tvarką:... 45. Priteisti iš A. J., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 322 Eur (tris šimtus... 46. Priteisti iš A. J., asmens kodas ( - ) 312 Eur (tris šimtus dvylika eurų)... 47. Sprendimą dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti skubiai.... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...