Byla e2S-916-265/2017
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutarties, kuria teismas tenkino pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., L. J

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G. (A. G.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutarties, kuria teismas tenkino pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., L. J..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės R. V. vykdomojoje byloje Nr. 0074/17/00178 atliekamą išieškojimą iki bus išnagrinėtas jo skundas dėl antstolės veiksmų.
 2. Nurodė, kad 2017-01-27 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Šveicarijos Konfederacijos Lavaux-Oron rajono taikos teismo 2010-09-14 sprendimo byloje Nr. 5366822 dalį, kuria pagal nutarties rezoliucinę dalį skolininkas A. G. įpareigotas sumokėti kreditorei L. J. 614 800,00 Šveicarijos frankų sumą ir 5 procentų metines palūkanas, mokėtinas nuo 2009-09-27. Nurodė, kad antstolė priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą pagal teismo vykdomąjį raštą byloje Nr. e2T-10-381/2017 Nr. S-17-74-2592, suėjus CPK 606 str. 2 d. numatytam senaties terminui, todėl vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti neteisėtai. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės R. V.: 2017-02-14 patvarkymą Nr. S-17-74-2592 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pagal teismo vykdomąjį raštą byloje Nr. e2T-10-381/2017, 2017-02-14 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-17-74-2691, 2017-02-14 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-17-74-2607 ir 2017-02-15 patvarkymą dėl arešto turtui Nr. S-17000854 suėjus CPK 606 str. 2 d. numatytam vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminui; vykdomąją bylą Nr. 0074/17/00178 nutraukti. Prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iki bus išspręstas šis skundas, siekiant išvengti žalos, galinčios atsirasti dėl neteisėtų antstolės veiksmų bei siekiant apginti skolininko interesus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 10 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino. Taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė antstolės R. V. vykdomojoje byloje Nr. 0074/17/00178 atliekamą išieškojimą iki bus teisme išspręstas pareiškėjo A. G. 2017-03-09 skundas dėl antstolės R. V. veiksmų.
 2. Teismas nurodė, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – antstolės R. V. išieškojimo sustabdymas vykdomojoje byloje Nr. 0074/17/00178 yra tiesiogiai susijęs su pareikšto skundo reikalavimais, užtikrina būsimo sprendimo dėl antstolio veiksmų įvykdymą bei užtikrina tiek išieškotojo, tiek skolininko teises, tiek civilinių teisinių santykių stabilumą.
 3. Pažymėjo, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų ir vėliau priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą būtų pažeisti tiek skolininko, tiek ir paties išieškotojo interesai bei lūkesčiai, o tai iš esmės pažeistų proceso ekonomiškumą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo L. J. atskiruoju skundo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo įvertinti, ar pareiškėjo skundas yra tikėtinai pagrįstas. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-01-27 nutartyje nustatė, jog vykdymo senaties terminas vykdomajam dokumentui pagal Šveicarijos Konfederacijos Lavaux-Oron rajono taikos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 5366822, nėra pasibaigęs, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo padaryti išvados, jog pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų gali būti tikėtinai pagrįstas, kadangi jis prieštarauja jau įsiteisėjusiai Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, kurios pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas.
  2. Lietuvos apeliaciniam teismui išaiškinus, jog vykdymo senaties terminas nėra suėjęs, ir tokiai nutarčiai įsiteisėjus pareiškėjo skundas negalės būti tenkinamas, todėl nekyla grėsmės ir dėl vykdymo ateityje negalimumo ar pasunkėjimo.
 2. Pareiškėjas A. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

107.1. Priešingai, nei teigia suinteresuotas asmuo, klausimas dėl senaties termino pasibaigimo/nepasibaigimo nėra išspręstas, todėl pagrindo išvadai, jog pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nepagrįstas, nėra.

117.2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas pagrįstai įvertino, kad egzistuoja pareiškėjui palankaus sprendimo galimybė, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų būtų pažeisti tiek skolininko, tiek ir paties išieškotojo interesai bei lūkesčiai, todėl pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

12Teismas

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas

15

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą tenkino preliminariai neįvertinęs pareiškėjo skundo pagrįstumo.
 3. Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144–152 straipsniai. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 4. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.
 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nurodė, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – antstolės R. V. išieškojimo sustabdymas vykdomojoje byloje Nr. 0074/17/00178 yra tiesiogiai susijusi su pareikšto skundo reikalavimais, todėl, siekiant nepažeisti tiek skolininko, tiek išieškotojos interesų, prašymą tenkino.
 6. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog sprendžiant procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą visų pirma preliminariai įvertinamas pareikštas reikalavimas ir pateikti įrodymai, tačiau teismas neatliko preliminaraus pareiškėjo skundo pagrįstumo vertinimo.
 7. Pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio (nagrinėjamu atveju skundo) pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas, nebuvimas eliminuoja sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinami, kai nustatoma, kad preliminariais duomenimis ieškinys (skundas) negali būti patenkinamas.
 8. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, esminis jo argumentas dėl antstolės R. V. neteisėtų veiksmų yra tai, kad antstolė, priimdama vykdomąjį dokumentą vykdyti, pažeidė imperatyvias įstatymo normas, priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą suėjus vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminui, todėl atliko neteisėtus veiksmus. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartyje nustatė, jog vykdymo senaties terminas vykdomajam dokumentui pagal Šveicarijos Konfederacijos Lavaux-Oron rajono taikos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 5366822, nėra pasibaigęs. Ši nustatyta aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neleidžia daryti kategoriškos išvados, kad pareiškėjo skundas preliminariai pagrįstas, todėl ir pagrindo nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra.
 9. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. G. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolė R. V., L. J.. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Kaip matyti iš minėtos nutarties turinio, Klaipėdos miesto apylinkės teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartyje, kuria leista Lietuvos Respublikoje vykdyti Šveicarijos Konfederacijos Lavaux – Oron rajono teismo 2010 rugsėjo 14 d. sprendimo dalį, nustatyta, jog CPK 606 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vykdymo senaties terminas vykdomajam dokumentui pagal minėtą teismo sprendimą paduoti nėra pasibaigęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 27 d. nutarties 40 punktas). Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatytas prejudicinis faktas.
 10. Esant nurodytoms aplinkybės apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Suinteresuotas asmuo L. J. pateikė prašymą dėl 221 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su 21 Eur žyminio mokesčio sumokėjimu, ir 200 Eur, susijusių su teisinės pagalbos teikimu, priteisimo.
 2. LR CPK 443 str. 6 d. nurodyta, jog ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Remiantis Lietuvos teismų praktika, atsižvelgiant į materialinius teisinius santykius tarp šalių, bylinėjimosi išlaidų neatlyginimas tam tikrais atvejais prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Taigi, teismui suteikiama teisė įvertinti dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumo bylos baigtimi bei materialinių teisinių interesų pobūdį ir iš jų spręsti apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą . Jeigu teismas vis dėlto nusprendžia, jog šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl reikėtų šalims paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, tokiais atvejais bylinėjimosi išlaidos turėtų būti paskirstytos vadovaujantis bendrosiomis bylinėjimosi išlaidų taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. R. V., bylos Nr. 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje G. B. v. L. B., bylos Nr. 3K-3-78/2009; 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje D. S. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-417/2008).
 3. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, iš pareiškėjo A. G. priteistina 221 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens L. J. naudai.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo A. G. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

19Iš pareiškėjo A. G. priteisti 221 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens L. J. naudai.

Ryšiai