Byla e2-37618-430/2015
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei D. Š. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-06-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 144,81 Eur/500,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-07-26. Paskolos suteikimo komisinis mokestis 28,96 Eur / 99,99 Lt. Atsakovė skolos negrąžino. Atsakovei buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, iš viso 312,79 Eur/ 1080,00 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 486,56 Eur skolą (paskolą, delspinigius, komisinį mokestį), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovei įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, remiantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-06-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 144,81 Eur/500,00 Lt (e.b.l. 6, 7-14, 16-17). Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-07-26. Paskolos suteikimo komisinis mokestis 28,96 Eur / 99,99 Lt. Atsakovė skolos negrąžino. Atsakovei buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, iš viso 312,79 Eur/ 1080,00 Lt (e.b.l. 3). Duomenų, kad atsakovė ieškovui būtų sumokėjusi skolą, nėra.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi iš jos priteistina 144,81 Eur skola, 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ieškovas yra paskaičiavęs 312,79 Eur delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną). Savo reikalavimą ieškovas grindžia Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (312,79 Eur) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 10.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 31,28 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 205,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-09-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 42,14 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 6,32 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

14Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (0,54 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovės D. Š., a.k. ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 81 ct) skolos, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis Eur 96 ct) komisinio mokesčio, 31,28 Eur (trisdešimt vieną Eur 28 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 205,05 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-09-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6,32 Eur (šešis Eur 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-06-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą... 3. Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-06-26 tarp ieškovo,... 7. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 8. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje... 9. Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 10. Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu... 11. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 14. Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovės D.... 18. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...