Byla e2-708-322/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Laima Borkovskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės J. D. 5 488,87 Eur negrąžintos paskolos, 3 193,98 Eur palūkanų, 746,94 Eur tarpininkavimo mokesčio, 12,98 Eur mokėjimo palūkanų, 35,43 Eur delspinigių, 18 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei J. D. teisėjos rezoliucija buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai įteikti 2018 m. gruodžio 6 d. Per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui ji nepateikė, todėl ieškovės prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė 2017 m. gruodžio 12 d. ieškovės administruojamoje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. 241458 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu skolintoju. Atsakovei buvo suteikta 5 500 Eur dydžio paskola refinansavimui 60 mėnesių terminui už 20 procentų metines palūkanas, kurią atsakovė privalėjo grąžinti dalimis Vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau, ieškovės teigimu, atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2018 m. liepos 5 d. informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo Vartojimo kredito bendrosios ir specialiosios sąlygos-paraiška (oferta), mokėjimų grafikas, įsiskolinimų sudarančių sumų paskaičiavimo lentelė, palūkanų ir mokesčių lentelė ir pranešimas apie sutarties nutraukimą.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 16 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 5 488,87 Eur dydžio negrąžinta paskola (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.886 straipsnis).

10Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais (CK 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.874 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovei nustatytu terminu su ieškove neatsiskaičius, iš atsakovės ieškovei priteistinos 3 193,98 Eur palūkanos.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 746,94 Eur administravimo mokesčio. Sudarydama vartojimo kredito paraišką (ofertą), atsakovė įsipareigojo sumokėti mėnesinį tarpininkavimo mokestį tol, kol visiškai grąžins kreditą (sutarties 2.6-2.8 punktai, 2.10 punktas). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 746,94 Eur siekiantį tarpininkavimo mokestį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 12,98 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų bei 35,43 Eur delspinigių. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014.). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

13Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti delspinigiai yra didesni už kompensuojamąsias palūkanas, todėl ieškovės paskaičiuotos mokėjimo palūkanos yra įskaitomos į delspinigių dydį. Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovės priteistini 35,43 Eur delspinigiai, o reikalavimas dėl 12,98 Eur mokėjimo (kompensuojamųjų) palūkanų priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šiuo atveju nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę skolininkė praleido. Todėl, atsižvelgiant į aplinkybę, jog atsakovė, sudarydama vartojimo sutartį įsipareigojo mokėti 18 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (sutarties 2.20 punktas), šis ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovė savo atstovui advokatui V. Zabuliui sumokėjo 1 452 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškinio ir jo priedų parengimas, žyminis mokestis, būtinosios vykdymo išlaidos ir kt.

16Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 213 Eur žyminio mokesčio, tačiau atsižvelgiant į tai, kad patenkinti apytiksliai 99 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 211 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

17Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (už paslaugas nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus); 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pagal LR Teisingumo ministro patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto maksimalaus dydžio patvirtinimo nuostatas, priteisiant užmokestį už advokato suteiktas teisines paslaugas turi būti atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

18Nagrinėjamu atveju ieškovė advokatui už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas sumokėjo 1 239 Eur (1 452 Eur – 213 Eur žyminis mokestis). Kadangi byla yra nesudėtinga, reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito sutarties, kuri sudaryta pagal standartines tokių sutarčių sąlygas, ieškinys nėra didelės apimties, vien šioje konkrečioje byloje nereikėjo naudoti specialių žinių ar išskirtinės teismų praktikos. Be to, byloje priimamas sprendimas už akių, kas rodo, jog ne tik ieškinio surašymas ir dokumentų rinkimas, bet ir pats procesas nebuvo sudėtingas, ilgos trukmės ar apimties. Nors prašomų priteisti išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau dėl aukščiau aptartų motyvų vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, priteisiamų atstovavimo išlaidų suma mažinama perpus iki 620 EUR, nes tokio dydžio išlaidos, teismo vertinimu, visiškai atitinka atstovavimo veiksmų ir išlaidų už juos pusiausvyrą.

19Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,15 Eur, todėl ši suma priteistina iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, įmonės kodas ( - ), 5 488,87 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 87 centus) negrąžintos paskolos, 3 193,98 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus 98 centus) palūkanų, 746,94 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 94 centus) tarpininkavimo mokesčio, 35,43 Eur (trisdešimt penkis eurus 43 centus) delspinigių, 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. lapkričio 27 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 831 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ) valstybei 3,15 Eur (tris eurus 15 centų) bylinėjimosi išlaidų.

24Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Laima Borkovskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ ieškiniu... 5. Atsakovei J. D. teisėjos rezoliucija buvo nustatytas keturiolikos dienų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei... 10. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas,... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 746,94 Eur administravimo mokesčio.... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 12,98 Eur mokėjimo... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti delspinigiai yra didesni už... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi... 16. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovė advokatui už pagalbą rengiant procesinius... 19. Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei... 23. Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ) valstybei 3,15 Eur (tris... 24. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...