Byla 2A-705-603/2015
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto ieškovo UAB ,,Nordecum“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Nordecum“ ieškinį atsakovui R. T. (R. T.) dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 700 Lt skolą, 314 Lt sutartines palūkanas, 369,04 Lt delspinigius, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad šalys 2011-02-24 sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 700 Lt. Paskolos sutarties terminas - 180 dienų, paskolos grąžinimo terminas - iki 2011 08 23. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies.

5Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad šalys 2011-02-24 sudarė vartojimo kredito sutartį (b. l. 4- 8). Pagal šią sutartį ieškovas paskolino atsakovui 700 Lt (b. l. 3). Atsakovas įsipareigojo iki 2011-08-23 grąžinti paskolą (b. l. 3), tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nepateikė. Teismas, konstatavęs, kad byloje nėra duomenų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, jog atsakovas įsiskolinimo ieškovui nesumokėjo, ieškovui iš atsakovo priteisė skolą (negrąžintas kreditas) - 700 Lt ir nesumokėtas palūkanas- 314 Lt. Pagal 2011-02-24 sutarties 8.3. p. atsakovas, laiku nesumokėjęs mokėjimų, įsipareigojo sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už laikotarpį nuo 2011-03-27 iki 2014-03-31 (1 100 d.). Teismas konstatavo, kad nesant jokių kliūčių ieškovas nepagrįstai delsė kreiptis į teismą, todėl vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais sumažino delspinigių dydį priteisiant delspinigius už šešių mėnesių laikotarpį.

6Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą dalyje dėl delspinigių priteisimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo 369,04 Lt delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad teismas gali taikyti šešių mėnesių senatį netesybų reikalavimui tik esant kitos šalies prašymui. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, jog ieškovas nepagrįstai delsė kreiptis į teismą nesant jokių kliūčių, kadangi apeliantas turi teisę, bet neprivalo dėl skolos priteisimo kreiptis anksčiau. Apeliantas siekė surasti skolininką, norėdamas skolą susigrąžinti neteismine tvarka, tačiau atsakovas į apelianto raginimus grąžinti skolą nereagavo. Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, kad netesybos tapo didesnės už pačią skolą.

8Atsakovas atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

12Byloje ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių nekyla, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų nekartoja.

13Apeliantas ginčija pirmos instancijos sprendimo dalį, kurioje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo buvo tenkintas iš dalies teismui savo iniciatyva sutrumpinus laikotarpį, už kurį priteisiami delspinigiai.

14Teismų praktikoje pasisakyta, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl sutartimi nustatytų palūkanų (delspinigių) dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.), ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5 str.). CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-562/2013).

15Byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą dieną, už laikotarpį nuo 2011-03-27 iki 2014-03-31 (1 100 d.), kurie sudaro 369,04 Lt. Tuo tarpu neįvykdyta prievolė yra 700 Lt.

16Teismas, mažindamas netesybas, taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-578/2012).

17Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovo reikalavimai atsakovui yra kilę iš vartojimo teisinių santykių, t. y. atsakovas buvo silpnesnioji šios sutarties šalis (vartotojas). Pažymėtina, kad kontroliuoti netesybų dydį yra ypač svarbu, kai jų dydis yra nustatytas vartojimo sutartyse. Kasacinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Dėl šių priežasčių vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva, nes šios kategorijos bylose teismas yra aktyvus, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-541/2009).

18Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pritaikytas šešių mėnesių senaties terminas, o netesybos sumažintos dėl to, kad jos tapo nepagrįstai didelės lyginant su pačios prievolės dydžiu.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei teismų praktiką, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas neįrodinėjo patyręs didesnius nei minimalūs nuostoliai, taip pat į tai, kad viena iš šalių yra vartotojas, kad sutartis nebuvo vykdoma ilgą laiką, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai laikėsi įstatymų reikalavimų, kasacinio teismo išaiškinimų bei teisminės praktikos, nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, dėl ko pagrįstai sumažino priteistinų delspinigių dydį, kuris atsižvelgiant į įstatyme nustatytus minimalius kreditoriaus nuostolius teisiniuose santykiuose, yra sąžiningas, protingas ir proporcingas neįvykdytai sutartinei prievolei (CPK185 str., 178 str.)

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimo. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teismo išvadai dėl ginčo susiformuoti.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 700 Lt skolą, 314 Lt sutartines... 3. Nurodo, kad šalys 2011-02-24 sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu už akių... 5. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad šalys... 6. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 7. Nurodo, kad teismas gali taikyti šešių mėnesių senatį netesybų... 8. Atsakovas atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 11. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą anksčiau nurodytais... 12. Byloje ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių nekyla, apeliacinės instancijos... 13. Apeliantas ginčija pirmos instancijos sprendimo dalį, kurioje reikalavimas... 14. Teismų praktikoje pasisakyta, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 % dydžio... 16. Teismas, mažindamas netesybas, taiko esminį kriterijų – netesybų santykį... 17. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovo... 18. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pritaikytas šešių mėnesių... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei teismų... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinės instancijos teismas... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti...