Byla 2A-920/2014
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tvirta“ ir atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-841-425/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tvirta“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Utenos melioracija“, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tvirta“ ieškiniu prašė: panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimus atmesti ieškovo UAB „Tvirta“ pasiūlymą ir jo (ieškovo) pretenziją; grąžinti UAB „Tvirta“ pasiūlymą į konkursą.

4Nurodė, kad atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija organizavo viešąjį pirkimą „Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas Utenos mieste“ (pirkimo numeris 139275). Savo komercinį pasiūlymą atsakovui 2013 m. liepos 10 d. pateikė ieškovas. Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu paprašė ieškovo iki 2013 m. rugpjūčio 9 d. patikslinti tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus: pateikti 2012 m. balansą su VĮ Registrų centro žyma; patikslinti banko pažymą, nurodant ar lėšos banko sąskaitoje yra apyvartinės bei patvirtinti, kad pateiktoje banko pažymoje duomenys yra aktualūs vokų atplėšimo dieną; patikslinti įvykdytų sutarčių sąraše nurodytus duomenis apie sporto aikštynų sutarties rangovą; pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad pateiktą atsiliepimą apie tilto tarp Niedaus ir Dumbliaus ežerų statybos sutartį pasirašęs asmuo turi įgaliojimus pasirašyti minėtą dokumentą. Nors atsakydamas į atsakovo raštą jis (ieškovas) pateikė paaiškinimus ir UAB „Irdaiva“ atsiliepimą apie UAB „Tvirta“ atliktus darbus, tačiau, ieškovo nuomone, atsakovo prašymas dėl duomenų patikslinimo buvo nepagrįstas, nes: pateikti 2012 metų įmonės balansą su VĮ Registrų centro žyma buvo naujas tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas, nenurodytas pirkimo dokumentuose; nebuvo nustatyta datos reikalavimo pažymai apie banko sąskaitoje esančias apyvartines lėšas, o tiekėjo pateikta pažyma buvo galiojanti; atsakovas nepagrįstai reikalavo įgaliojimo, nes Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vidaus dokumentai jam (ieškovui) viešai nepasiekiami.

52013 m. rugpjūčio 28 d. jis (ieškovas) gavo atsakovo raštą Nr. VS-1420, kuriame buvo nurodyta, kad tiekėjas iki nustatyto termino nepateikė tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, todėl viešojo pirkimo komisija atmetė UAB „Tvirta“ pasiūlymą. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB „Tvirta“ pasiūlymą buvo pateikta pretenziją, tačiau ji nebuvo patenkinta. Ieškovas įsitikinęs, kad jis atitiko konkurso sąlygų reikalavimus dėl kvalifikacijos ir įvykdė reikalavimą patikslinti kvalifikaciją įrodančius duomenis. Kartu su pasiūlymu jis (ieškovas) pateikė Šiaulių banko 2013 m. kovo 28 d. pažymą apie sąskaitų likučius, o atsakydamas į atsakovo raštą, paaiškino, jog sąskaitoje esančios lėšos (523 611,17 Lt) yra apyvartinės. Finansinės atskaitomybės dokumentai buvo patvirtinti vienintelio akcininko 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. SP-2013/01 (VĮ Registrų centrui pateikti 2013 m. rugsėjo 11 d.).

6Ieškovas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, atmesdama jo pasiūlymą, tik lakoniškai nurodė, kad nebuvo pateikti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, tačiau konkretus atmetimo pagrindas nebuvo nurodytas, todėl mano, jog perkančioji organizacija atmetė jo pasiūlymą, nes negavo tiekėjo teiktų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Dėl šios priežasties ieškovas negalėjo pretenzijoje pateikti argumentų dėl nesutikimo su faktiniais pasiūlymo atmetimo pagrindais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „Tvirta“ atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos naudai 800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą nebuvo išsamus, tačiau glausti viešojo pirkimo komisijos motyvai dėl pasiūlymo atmetimo nepažeidė ir neapribojo tiekėjo UAB „Tvirta“ teisių ir teisėtų interesų. Tiekėjas UAB „Tvirta“ buvo informuotas, kokius konkrečiai dokumentus turi pateikti ir kokius duomenis patikslinti, todėl ieškovas turėjo žinoti, jog šių dokumentų ar Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 32 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka kitų perkančiajai organizacijai priimtinų dokumentų, patvirtinančių tiekėjo kvalifikaciją, nepateikimas gali nulemti, jog tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjas, sulaukęs komisijos pranešimo apie priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą, neabejotinai turėjo suprasti, kokiu pagrindu pasiūlymas atmestas ir kurių konkrečių duomenų nepatikslinimas lėmė tokio sprendimo priėmimą. Teismas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo komisija, atsakydama į UAB „Tvirta“ pretenziją, išsamiai nurodė pasiūlymo atmetimo priežastis, teisės normas bei teismų praktiką, kuriomis rėmėsi.

10Teismas sprendė, kad ieškovo UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštas Nr. SN-2013/283 nebuvo pretenzija, nes šiame rašte nebuvo keliami jokie reikalavimai. Ieškovas yra juridinis asmuo, dažnai dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose, todėl neabejotinai žino, kaip formuluojama ir kokia tvarka turi būti teikiama pretenzija. UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. rašte - atsakyme išdėstė savo paaiškinimus ir pastabas dėl komisijos prašymo patikslinti duomenis, tačiau teise pateikti pretenziją (dėl atsakovo reikalavimų patikslinti kvalifikacijos duomenis) nepasinaudojo.

11Byloje esančių duomenų pagrindu teismas priėjo prie išvados, kad ieškovas UAB „Tvirta“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimo turėti ne mažiau 400 000 Lt sukauptų apyvartinių lėšų per visą sutarties trukmę (pirkimo dokumentų 3.2 lentelės 11 p.). Teismo nuomone, daugiau nei prieš tris mėnesius išduota banko pažyma apie UAB „Tvirta“ banko atsiskaitomojoje sąskaitoje esančias apyvartines lėšas nepagrindžia tiekėjo ekonominės būklės sutarties vykdymo laikui. Nors banko pažymos datos ir aktualumo reikalavimas pirkimo dokumentuose nebuvo aiškiai išreikštas, tačiau, įvertinęs viešojo pirkimo principus ir kvalifikacijos reikalavimų tikslą, teismas sprendė, kad pakankamą lėšų kiekį įrodantys dokumentai turėjo būti išduoti kaip galima ankščiau iki pasiūlymo pateikimo dienos, o geriausia – po viešojo pirkimo paskelbimo datos, kad perkančiajai organizacijai nekiltų abejonių dėl stabilios tiekėjo finansinės būklės. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog yra abejotina, kad veiklą vykdanti bendrovė tris mėnesius nedisponavo apyvartinėmis lėšomis ir pateikti kovo mėnesio duomenys iki liepos mėnesio visiškai nepakito, todėl tikėtina, kad 2013 m. kovo 28 d. išduotoje banko pažymoje nurodyti duomenys neatitiko esamos situacijos. Dėl šios priežasties atsakovas turėjo pagrindą kreiptis į tiekėją, kad šis patikslintų pateiktą informaciją apie savo kvalifikaciją. Teismo įsitikinimu, ieškovas nepagrįstai nurodė, kad negalėjo pateikti naujos banko pažymos apie finansinę būklę, nes tiekėjas turi teisę ir pareigą neaiškumus tikslinti vėlesnės datos dokumentais, kurie patvirtina padėtį, buvusią pasiūlymų pateikimo dieną ar iki jos. UAB „Tvirta“ turėjo galimybę arba kreiptis į banką pažymos, patvirtinančios lėšų UAB „Tvirta“ banko sąskaitoje kiekį 2013 m. liepos 11 d., arba VPĮ 35 straipsnio 3 dalies tvarka pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus. Tiekėjui to nepadarius, perkančioji organizacija turėjo pagrindą pripažinti, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų ir tiekėjui per papildomai nustatytą terminą šio trūkumo neištaisius, pasiūlymą atmesti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

12Vertindamas ieškovo atitikimą pirkimo dokumentų 3.2 lentelės 10 punkto reikalavimui dėl kritinio likvidumo koeficiento, teismas nustatė, kad šiam reikalavimui pagrįsti ieškovas pateikė UAB „Tvirta“ direktoriaus antspaudu ir parašu patvirtintą 2012 m. balanso kopiją su žymomis „Kopija tikra“ bei „2013-07-10“. Perkančioji organizacija, numatydama sąlygą tiekėjams pateikti paskutiniųjų finansinių metų balansą, tiesiogiai nenurodė, kad šis dokumentas turi būti patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka, tačiau toks reikalavimas yra savaime suprantamas, nes numatytas įstatymuose (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 str.). Ieškovo pateiktas balansas buvo be titulinio puslapio, balanso formos viršuje grafa „Patvirtinta“, kurioje paprastai įrašoma akcininkų susirinkimo data bei protokolo numeris, tuščia, nėra aišku, kada šis balansas buvo sudarytas, ar jis buvo patvirtintas, nėra įmonės finansininko parašo (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 str.). Nors VĮ Registrų centras jam teikiamų dokumentų turinio netikrina, tačiau šiai įstaigai teikiami dokumentai turi būti tinkamai patvirtinti. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad viešojo pirkimo procedūrų metu ieškovo balansas viešajam registrui nebuvo pateiktas (pateikė tik 2013 m. rugsėjo 1 d.). Teismas, įvertinęs šias faktines aplinkybes priėjo prie išvados, kad UAB „Tvirta“ reikalavimo pateikti tinkamai patvirtintą balansą neįvykdė, todėl atsakovas turėjo pagrindą pasiūlymą atmesti.

13Nors ieškovas atsisakė pateikti atsakovui įgaliojimą ar kitą dokumentą apie tai, kad atsiliepimą apie tilto tarp Niedaus ir Dumbliaus ežerų statybos sutartį pasirašęs asmuo turi įgaliojimus tokį dokumentą pasirašyti, atsakovas 2013 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. VS-1365 pats kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją ir gavo tokį patvirtinimą. Minėto dokumento nepateikimas nebuvo pagrindas atmesti UAB „Tvirta“ pasiūlymą, kadangi šioje dalyje tiekėjo kvalifikacija objektyviai egzistavo ir buvo nustatyta perkančiosios organizacijos.

14Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, teismas konstatavo, jog, ieškovui nepateikus dviejų jo, kaip tiekėjo, kvalifikaciją įrodančių dokumentų (tinkamai patvirtinto 2012 metų balanso ir aktualios banko pažymos apie turimas lėšas) bei perkančiajai organizacijai neturint galimybės šių ieškovo finansinio pajėgumo įvertinti remiantis kitais šaltiniais, atsakovas pagrįstai ir teisėtai atmetė UAB „Tvirta“ pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

15Pirkimo procedūros vykdytos teisėtai, pagal galiojančius teisės aktus, todėl teismas ieškinio reikalavimus pripažino nepagrįstais ir ieškinio netenkino.

16Teismas priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 800 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo prašymą dėl 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas netenkino, nes iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo pateiktas šių išlaidų paskaičiavimas ir pagrindimas. Be to, nors atsakovas pateikė AB SEB banke esančios sąskaitos išrašą apie tai, kad Utenos rajono savivaldybės administracija sumokėjo 1 000 Lt advokatei J. Murauskaitei pagal 2013 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą Nr. S13-20, tačiau nurodyta sąskaita teismui nebuvo pateikta.

17III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

18Ieškovo UAB „Tvirta apeliacinis skundas

19Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Tvirta“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir išspręsti dėl atsakovo neteisėtų veiksmų kilusių padarinių pašalinimo.

20Apeliacinio skundo argumentai:

211) Sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes priimtas neteisingai įvertinus faktines bylos aplinkybes. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad glausti viešojo pirkimo komisijos motyvai dėl pasiūlymo atmetimo nepažeidė ir neapribojo tiekėjo UAB „Tvirta“ teisių ir interesų. Perkančiosios organizacijos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo stokoja informuotumo, išsamumo ir buvo klaidinantis, sudarantis pagrindą manyti, kad atsakovas iš viso negavo ieškovo 2013 m. rugpjūčio 9 d. rašto. Be to, kaip paaiškėjo tik teisminio nagrinėjimo metu, faktiniais ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindais buvo dviejų iš keturių perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų (naujos banko pažymos ir įmonės balanso su VĮ Registrų centro gavimo žyma) nepateikimas. Reikšdamas pretenziją ieškovas neturėjo pakankamos informacijos, reikalingos ginant savo teises, pateikiant tinkamus ir pakankamus nesutikimo su sprendimu atmesti pasiūlymą argumentus ir (ar) tai patvirtinančius dokumentus;

222) Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad perkančiajai organizacijai pateikta banko pažyma apie tiekėjo banko atsiskaitomojoje sąskaitoje esančias apyvartines lėšas nepagrindžia UAB „Tvirta“ ekonominės būklės sutarties vykdymo laikotarpiu. Atsakovas konkurso sąlygose nenustatė reikalavimo, kiek maksimaliai/minimaliai dienų iki vokų atplėšimo gali būti išduota reikalaujama pateikti banko pažyma apie banko sąskaitoje sukauptas lėšas, todėl perkančiajai organizacijai pateikta Šiaulių banko 2013 m. kovo 28 d. pažyma kartu su ieškovo 2013 m. rugpjūčio 9 d. paaiškinimais apie tai, kad banko pažyma yra galiojanti ir aktuali vokų atplėšimo dieną ir kad banko sąskaitoje esančios lėšos yra apyvartinės, buvo tinkamas įrodymas, kad ieškovas atitinka konkurso sąlygų 3.2 lentelės 11 punkto kvalifikacijos reikalavimą. Teismas, konstatuodamas, kad banko pažyma turi būti išduota kaip galima arčiau pasiūlymo pateikimo dienos, o geriausia - po viešojo pirkimo paskelbimo datos, pernelyg plečiamai aiškino nurodytą konkurso sąlygą;

233) Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu paprašė ieškovo pateikti 2012 m. balansą su VĮ Registrų centro žyma. Taigi perkančioji organizacija neakcentavo ir neprašė ištaisyti, papildyti ar paaiškinti tų dalykų, kuriuos pirmosios instancijos teismas vertino kaip netinkamai patvirtintą įmonės balansą. Ieškovas nekvestionuoja atsakovo teisės reikalauti, kad tiekėjai pateiktų tinkamai patvirtintas finansines ataskaitas, tačiau VĮ Registrų centro žyma apie gavimą ant įmonės balanso nėra tinkamo finansinės atskaitomybės dokumentų patvirtinimo įrodymas, o tiesiog naujas formalus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas, kuris nebuvo nurodytas konkurso sąlygose. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, tiekėjo kvalifikacijos tikrinimo metu reikalaudama iš ieškovo pateikti konkurso sąlygose nenumatytų duomenų (dokumentų), pažeidė VPĮ 32 straipsnio 7 dalį. Įmonės finansinių ataskaitų pateikimo VĮ Registrų centrui tvarka yra pareikštinė, nes VĮ Registrų centras netikrina įmonės finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo ir pagrįstumo, todėl, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, finansinių ataskaitų pateikimas VĮ Registrų centrui nerodo ir neliudija tinkamo įmonės finansinės atskaitomybės popieriniu formatu patvirtinimo;

244) Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškovo argumentų dėl tiekėjų UAB „Akordas-1“ ir UAB „Tvirta“ kvalifikacijos vertinimo pagal skirtingus kriterijus, aplinkybių, kad atsakovas ignoravo ieškovo paaiškinimus.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

26Atsakovo motyvai: priešingai nei teigia ieškovas, UAB „Tvirta“ teisės ir teisėti interesai net ir dėl glaustų viešojo pirkimo komisijos motyvų nebuvo pažeisti. Jam (ieškovui) buvo suprantama, kad atsakovas gavo jo paaiškinimus, nes dar ieškinyje nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštas Nr. SN-2013/283 perkančiosios organizacijos atstovės buvo gautas ir perskaitytas tą pačią dieną per CVP IS sistemą.

27Svarbi bylai faktinė aplinkybė, kad ieškovas kvalifikacinių duomenų nepatikslino nei perkančiosios organizacijos prašyta, nei kita forma. Vien tas faktas, kad tiekėjas pateikė atsakymą į perkančiosios organizacijos prašymą patikslinti kvalifikacinius duomenis, negali būti pripažintina, kad jis patikslino kvalifikacinius duomenis.

28Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad duomenys turi būti aktualūs vokų atplėšimo dieną. Nors konkurso dokumentuose nebuvo nustatytas minimalus/maksimalus terminas banko pažymos galiojimui, tačiau sąžiningas, atidus ir rūpestingas tiekėjas, o ypač turintis tokią didelę patirtį viešuosiuose pirkimuose kaip ieškovas, privalėjo suprasti, kad prieš kelis mėnesius išduota pažyma apie lėšas banko sąskaitoje niekaip negalės būti vertinama kaip aktuali vokų atplėšimo dieną. Be to, ieškovas nesinaudojo teise prašyti paaiškinti konkrečią konkurso sąlygą ar ginčyti. Ieškovas net nesiteikė patikslinti šiuos duomenis, nors to buvo prašoma.

29Lygiateisiškumo principo pažeidimas gali būti konstatuotas tik tuo atveju, jeigu tapačios situacijos yra vertinamos skirtingai. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad, vertinant tiekėjus UAB „Akordas-1“ ir UAB „Tvirta“, buvo taikomi dvigubi standartai. Vertinant UAB „Akordas-1“ kvalifikacijos duomenis, atsakovui nekilo klausimų dėl šio tiekėjo pateiktos banko pažymos duomenų aktualumo, tačiau kilo neaiškumų dėl pažymos autentiškumo. Šiuos neaiškumus perkančioji organizacija išsiaiškino, nes turėjo galimybę duomenis patikrinti. Ieškovo banko duomenų (sąskaitos turinio) perkančioji organizacija savarankiškai patikrinti negalėjo, todėl dėl šios informacijos patikslinimo kreipėsi į tiekėją.

30Tiekėjas UAB „Tvirta“ nepagrįstai siaurai aiškina atsakovo prašymą patvirtinti, kad pateiktoje banko pažymoje duomenys yra aktualūs. Vien žodis „patvirtinti“ nereiškia, kad tiekėjas galėjo apsiriboti atsakymu „patvirtinu“, nepateikdamas jokių tai įrodančių dokumentų.

31Ieškovas nepagrįstai akcentuoja vien įmonės balanso popierinio varianto tinkamą įforminimą. Esmė ne pats įforminimas, o įmonės balanso teisingumas ir teisėtumas. Nors VĮ Registrų centras jam teikiamų dokumentų turinio netikrina, tačiau šiai įstaigai teikiami dokumentai turi būti tinkamai patvirtinti, todėl bet kuris asmuo, kuris gauna duomenis iš VĮ Registrų centro, pagrįstai juos pripažįsta teisingais.

32Teismas visiškai teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštas Nr. SN-2013/283 nėra pretenzija pagal VPĮ 93 straipsnio 3 dalį. Šioje dalyje ieškovas teismo sprendimo neskundė, todėl atsakovas mano, kad ieškovas, nesilaikęs ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, negali ginčyti atsakovo reikalavimų patikslinti kvalifikacinius duomenis.

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ palaiko atsakovo poziciją.

34Trečiojo asmens motyvai: teismas atliko nuoseklią bylos faktinių duomenų analizę ir jos pagrindu visiškai teisėtai konstatavo, jog ieškovas privalėjo žinoti bei suprasti, kad kvalifikacijos tikslinimo metu perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų nepateikimas yra tiek teisės aktų, tiek pirkimo dokumentų normų nesilaikymas. Be to, ieškovo sąmoningas elgesys, neteikiant perkančiajai organizacijai jos prašomų dokumentų, suponavo ir ieškovo suvokimą, kokiu teisiniu pagrindu pasiūlymas yra atmetamas. Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendime Nr. VS-1420 aiškiai išdėstė, jog ieškovo pasiūlymas atmetamas tuo pagrindu, jog tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Toks atsakovo teiginys niekaip negalėjo susiaurinti ieškovo galimybių imtis savo turtinių teisių bei interesų gynybos. Tai, kad ieškovas pakankamai gerai suvokė susiklosčiusios situacijos realumą, įrodo ir jo pretenzijoje dėstomi motyvai.

35Atsakovo suformuluotas prašymas patikslinti ieškovo duomenis apie turimas apyvartines lėšas, kurie būtų aktualūs vokų atplėšimo dieną, visiškai aiškiai orientavo ieškovą į tai, jog atsakovui būtų perduoti dokumentai, kurie neleistų abejoti tiekėjo finansiniu pajėgumu konkurso organizavimo laikotarpiu. Ieškovui atsisakius teikti kokius nors naujus rašytinius dokumentus, tiekėjas neįvykdė atsakovo nurodymų ir savo kvalifikacinių gebėjimų nepatvirtino.

36Atsakovas, tinkamai vykdydamas jam VPĮ 32 straipsnyje numatytas pareigas, reikalavo iš ieškovo paskutinių finansinių metų balanso, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius įstatymus. Paskutinių finansinių metų balansas VĮ Registrų centrui turi būti perduodamas ne vėliau nei iki einamųjų metų gegužės 31 d. (ABI 24 str. 1 d.) Atsižvelgiant į tai. kad konkursas buvo skelbiamas 2013 m. liepos mėnesį, todėl atsakovo konkurso sąlygų kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams dėl paskutinių finansinių metų balanso pateikimo preziumavo reikalavimą, kad šie dokumentai bus teikiami jau įvykdžius Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalies įpareigojimus, todėl atsakovas neturėjo papildomai nurodyti, kad teikiamas balansas turėjo būti pateiktas VĮ Registrų centrui.

37Atsakovo Utenos savivaldybės administracijos apeliacinis skundas

38Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo pakeisti teismo sprendimą, priimtą dėl atsisakymo priteisti 1 000 Lt atsakovo patirtų išlaidų už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme, ir šias išlaidas priteisit iš ieškovo.

39Apeliacinio skundo argumentai: teismas nepagrįstai nepriteisė 1 000 Lt atsakovo turėtų išlaidų už advokato pagalbą, rengiant atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo atmestas visa apimtimi, todėl atsakovas įgijo teisę reikalauti savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 98 str. 1 d.). Atsakovas aiškiai išreiškė valią, kad bylinėjimosi išlaidos būtų priteistos iš ieškovo bei pateikė patirtas išlaidas įrodančius dokumentus. Teismas nepagrįstai sprendė, kad vien apmokėjimą įrodantis dokumentas (banko pavedimo kopija) nėra tinkamas įrodymas dėl patirtų 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš banko pavedimo matyti, kad atsakovas sumokėjo 1 000 Lt advokatei J. Murauskaitei pagal 2013 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą Nr. S13-20. Atsižvelgiant į tai, kad mokėjimo pavedimas buvo pateiktas kartu su procesiniu dokumentu (atsiliepimu į ieškinį), pavedimas atliktas būtent atsakovo ir adresuotas advokatei J. Murauskaitei, esančiai atsakovo atstove šioje byloje, pavedimo data sutampa su atsiliepimo parengimo data - šios aplinkybes teismą turėjo pakankamai įtikinti, kad tai neabejotinai atsiskaitymą už atsiliepimo parengimą įrodantis dokumentas.

40Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Tvirta“ prašo jį atmesti ir skundžiamoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

41Ieškovo motyvai: advokatės J. Murauskaitės atsakovui 2013 m. rugsėjo 25 d. išrašyta sąskaita Nr. S13-20 teismui buvo pateikta kartu su apeliaciniu skundu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog negali daryti išvados, kad 1 000 Lt advokatei buvo sumokėti už atsiliepimo į ieškinį nagrinėjamoje byloje paruošimą.

42Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinio skundo priėmimo klausimą, nes atsakovas tinkamai nesumokėjo žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą. Atsakovas apeliacinį skundą apmokėjo 54 Lt žyminiu mokesčiu, tačiau bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, žyminis mokestis yra 1 000 Lt arba 750 Lt elektroninėse bylose (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 7 d.).

43Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ palaiko atsakovo poziciją.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

45Ieškovo UAB „Tvirta“ apeliacinis skundas netenkinamas, o atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos apeliacinis skundas tenkinamas.

46CPK 320 straipsnio 1 ir 2 daly nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

47Dėl ieškovo UAB „Tvirta“ apeliacinio skundo

48Apeliaciniu skundu UAB „Tvirta“ ginčija teismo sprendimą, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, jog: atsakovo 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą neapribojo UAB „Tvirta“ teisių ir interesų į veiksmingą savo teisių gynybą; tiekėjas UAB „Tvirta“ tinkamai nepagrindė (nepatikslino) kvalifikacijos reikalavimų, numatytų konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 ir 11 punktuose. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, prieina prie išvados, kad apeliantas UAB „Tvirta“ nepaneigė pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

49Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija, organizavo viešąjį pirkimą „Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas Utenos mieste“. Pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonėmis. Apeliantas UAB „Tvirta“, sutikdamas su konkurso sąlygomis, 2013 m. liepos 10 d. pateikė savo komercinį pasiūlymą atsakovui. Tikrindamas tiekėjo UAB „Tvirta“ atitikimą pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams, atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija nustatė, kad tiekėjas tinkamai nepagrindė savo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams, numatytiems konkurso sąlygų 3.2 lentelės 8, 10 ir 11 punktuose, bei nepateikė dokumento dėl atsiliepimo apie statybos sutartį pasirašiusio asmens įgaliojimus. Dėl nustatytų trūkumų, atsakovas 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 1288 kreipėsi į UAB „Tvirta“, prašydamas pateikti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius konkrečius dokumentus. Atsakydamas į nurodytą raštą, UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. rašte Nr. VS-1288 išdėstė savo motyvus, kuriais nesutiko su atsakovo reikalavimu pateikti 2012 m. balansą su VĮ Registrų centro pažyma, patikslintą banko pažymą apie apyvartines lėšas bei dokumentą apie statybos sutartį pasirašiusio asmens įgaliojimus. CVP IS duomenimis, nurodytas tiekėjo raštas buvo perskaitytas (2013 m. rugpjūčio 9 d.) atsakovo atstovo. Iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 20 d. protokolo matyti, kad, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Tvirta“ nepateikė reikalaujamų dokumentų, komisija nusprendė kreiptis į VĮ Registrų centrą su prašymu pateikti UAB „Tvirta“ balansą už 2012 m. bei į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją su prašymu patvirtinti, kad UAB „Tvirta“ buvo pateikta pažyma apie įvykdytą sutartį bei pažymą išdavęs asmuo buvo įgaliotas ją (pažymą) pasirašyti. VĮ Registrų centras pateikė informaciją, kad UAB „Tvirta“ nėra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinio už 2012 metus. Utenos rajono savivaldybės administracija patvirtino duomenis apie pažymos išdavimą bei ją pasirašiusio asmens įgaliojimus. Gavus nurodytą informaciją, viešojo pirkimo komisija 2013 m. rugpjūčio 28 d. nusprendė atmesti UAB „Tvirta“ pasiūlymą, nes tiekėjas nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, o būtent: nepateikė 2012 m. balanso su VĮ Registrų centro pažyma; nepatikslino banko pažymos, kurios duomenys būtų aktualūs vokų atplėšimo dieną. Taigi apelianto UAB „Tvirta“ pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad UAB „Tvirta“ nepatikslino duomenų apie tai, kad jis atitinka konkrečius du kvalifikacijos reikalavimus, numatytus konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 ir 11 punktuose. 2013 m. rugpjūčio 218 d. raštu Nr. VS-1420 atsakovas informavo UAB „Tvirta“ apie priimtą sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, nes UAB „Tvirta“ nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Atsakovas tiksliau nedetalizavo, kokių konkrečiai kvalifikacijos reikalavimų UAB „Tvirta“ nepatikslino.

50Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises. Vertinant tiekėjų informatyvumo pakankamumą, atsižvelgtina į tai ar atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti perkančiosios organizacijos sprendimai (protokolai, pranešimas apie konkurso rezultatus), nors ir būdami lakoniški, glausti ir stokojantys išsamumo, užtikrina minimalios informacijos tiekėjui, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, pateikimą ar ne. Šiam vertinimui yra svarbūs ir pirminiai perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinantys dokumentai, ir tie, kurie buvo surašyti prasidėjus šalių ginčui (tiekėjo pretenzija, perkančiosios organizacijos atsakymas į ją). Jeigu pirminiai dokumentai ne visiškai atitiko VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjams leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo bei tiekėjų interesų pažeidimo apimtį ir taip buvo užtikrinta jų galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, tai teismas gali daryti išvadą, kad pažeidimai dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo nėra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

51Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „Tvirta“ teigia, kad atsakovo rašte 2013 m. rugpjūčio 28 d. nurodytas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą buvo neišsamus bei klaidinantis, todėl apribojo jo (apelianto) teises į tinkamą bei veiksmingą gynybą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais, nes atsakovas 2013 m. rugpjūčio 218 d. rašte Nr. VS-1420 nurodė, kokiu pagrindu jis atmetė tiekėjo UAB „Tvirta“ pasiūlymą (tiekėjas nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją). Suteikdamas tokią informaciją apie UAB „Tvirta“ pasiūlymo atmetimo priežastis, tiekėjas turėjo galimybę imtis atitinkamų priemonių dėl savo galbūt pažeistų teisių gynybos. Šia teise tiekėjas UAB „Tvirta“ pasinaudojo, pateikdamas atsakovui pretenziją, o ją atmetus – ieškinį teismui. Tuo atveju, jeigu tiekėjui UAB „Tvirta“ kilo neaiškumų, kokiais konkrečiais motyvais atsakovas atmetė jo pasiūlymą, galėjo dėl tokios informacijos kreiptis į atsakovą, tačiau dėl nežinomų priežasčių to nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas teigia, kad vien ta faktinė aplinkybė, kad atsakovas 2013 m. rugpjūčio 218 d. rašte nepatikslino, jog UAB „Tvirta“ pasiūlymas yra atmetamas nepatikslinus tik dviejų kvalifikacinių reikalavimų, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeistos UAB „Tvirta“ teisės.

52Minėta, kad sprendžiant ar tiekėjas buvo pakankamai informuotas apie atsakovo sprendimus, vertintini ir pirminiai perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinantys dokumentai, ir tie, kurie buvo surašyti prasidėjus šalių ginčui (tiekėjo pretenzija, perkančiosios organizacijos atsakymas į ją). Bylos duomenys įrodo, kad, prieš atmesdamas apelianto UAB „Tvirta“ pasiūlymą, atsakovas kreipėsi į tiekėją, prašydamas pateikti konkrečius tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis. Neatsižvelgdamas į atsakovo prašymą, tiekėjas UAB „Tvirta“ nepateikė atsakovo reikalaujamų dokumentų (2012 m. balanso su VĮ Registrų centro pažyma, patikslintos banko pažymos apie apyvartines lėšas, įgaliojimo), todėl, gavęs atsakovo sprendimą, kuriuo atmetamas jo pasiūlymas, privalėjo suprasti, kokių konkrečių duomenų nepatikslinimas nulėmė tokį atsakovo sprendimą. Be to, tiekėjui pateikus pretenziją ir atsakovui ją išnagrinėjus, atsakovas su 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu dėl pretenzijos atmetimo kartu pateikė ieškovui viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą, kuriame išsamiai nurodė UAB „Tvirta“ pasiūlymo atmetimo priežastis bei pagrindus (teisinius bei faktinius).

53Byloje esančių duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja ir tai, kad UAB „Tvirta“ tinkamai nepagrindė ir, atsakovui prašant, nepatikslino duomenų, jog atitiko tiekėjui keliamus kvalifikacijos reikalavimus, numatytus konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 ir 11 punktuose. Įrodymų, jog UAB „Tvirta“ atitiko kvalifikacijos reikalavimus pagal konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 ir 11 punktus, byloje nėra. Tokių įrodymų nepateikta ir su apeliaciniu skundu.

54VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Taigi kvalifikacija – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

55Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

56Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas atmetė UAB „Tvirta“ pasiūlymą, nustatęs, kad tiekėjas nepagrindė kvalifikacijos, neįvykdė reikalavimų, nustatytų konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 ir 11 punktuose. Reikalavimas dėl kritinio likvidumo, t. y., tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis turėjo būti ne mažesnis kaip 1. Šiam reikalavimui pagrįsti buvo būtina pateikti paskutinių finansiniu metų balansą arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą. Nustatyta, kad UAB „Tvirta“ pateikė 2012 metų balansą, tačiau atsakovas, prašydamas patikslinti tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis, papildomai pareikalavimo pateikti bendrovės 2012 metų balansą su VĮ Registrų centro žyma. Apelianto UAB „Tvirta“ teigimu, toks reikalavimas buvo iš esmės naujas, nes pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta pateikti balansą su VĮ Registrų centro žyma. Sutikti su apelianto teiginiais nėra pagrindo, nes atsako reikalavimas pateikti balansą su VĮ Registrų centro žyma buvo sąlygotas to, jog atsakovas, skaičiuodamas bendrovės likvidumo koeficientą, turėtų tinkamus bei teisingus tiekėjo finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsakovo reikalavimas taip pat atitiko galiojančius įstatymus, numatančius bendrovių pareigą pateikti VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentus (Akcinių bendrovių įstatymo 58 str. 3 d.). Pažymėtina ir tai, kad UAB „Tvirta“ pasiūlymo pateikimo metu (2013 m. liepos 10 d.), tuo labiau 2013 m. rugpjūčio 5 d., kada atsakovas prašė tiekėjo pateikti 2012 metų balansą su VĮ Registrų centro žyma, UAB „Tvirta“ objektyviai galėjo įvykdyti atsakovo reikalavimą, nes jau buvo suėjęs terminas bendrovių prievolei pateikti VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2012 metus (Akcinių bendrovių įstatymo 58 str. 3 d., 24 str. 1 d.). Ieškovas UAB „Tvirta“ pripažino, kad per įstatymo nustatytus terminus finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui nepateikė, jie nebuvo pateikti ir iki atsakovo organizuoto konkurso pabaigos. Priežastys, dėl kurių UAB „Tvirta“ nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui, nagrinėjamam ginčui neturi teisinės reikšmės. Pažymėtina ir tai, kad tiekėjas UAB „Tvirta“ nepateikė atsakovui ir kito dokumento (VPĮ 35 str. 4 p., konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 p.), kurio pagrindu atsakovas galėjų spręsti, kad tiekėjas atitinka konkurso sąlygų 3.2 lentelės 10 punkto kvalifikacinį reikalavimą (reikalavimą neviršyti minimalaus kritinio likvidumo koeficiento). Tokių įrodymų apeliantas UAB „Tvirta“ nepateikė ir bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui, nei su apeliaciniu skundu.

57Apeliantas (ieškovas) UAB „Tvirta“ tinkamai neįrodė ir kitos faktinės aplinkybės, t. y., kad atsakovui pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog jis atitinka konkurso sąlygų 3.2 lentelės 11 punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą turėti ne mažiau kaip 400 00 Lt sukauptų apyvartinių lėšų. Šiam reikalavimui pagrįsti atsakovas nurodė pateikti banko pažymą apie sąskaitose sukauptas lėšas arba kitą dokumentą, pagrindžiantį turimą kredito liniją ar deklaraciją, kad bankas besąlygiškai suteiks konkurso dalyviui atitinkamo dydžio paskolą. UAB „Tvirta“ pateikė atsakovui 2013 m. kovo 28 d. Šiaulių banko pažymą, kurioje nurodyta, kad 2013 m. kovo 27 d. bendrovė sąskaitoje turėjo 523 611,17 Lt. Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu paprašė tiekėjo patikslinti banko pažymą, nurodant ar lėšos banko sąskaitoje yra apyvartinės bei patvirtinti, kad nurodytoje pažymoje esantys duomenys yra aktualūs vokų atplėšimo dieną. UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. rašte nurodė, kad lėšos sąskaitoje yra apyvartinės ir duomenys aktualūs vokų atplėšimo dieną bei pažymėjo, kad bankas negali išduoti pažymos atgaline data, o tiekėjas negali pateikti naujos pažymos. Vertindamas pastarąją situaciją, pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad tiekėjas turėjo teisę ir pareigą tikslinti kilusius neaiškumus dėl jo kvalifikacijos ir vėlesniais dokumentais, kurie patvirtina padėtį pasiūlymų pateikimo dieną ar iki jos. Teigdamas, kad jis (UAB „Tvirta“) negalėjo įvykdyti pastarojo reikalavimo, apeliantas nepateikė jokių jo teiginius patvirtinančių įrodymų, pagrindžiančių jo kreipimąsi į banką, o šis atsisakė išduoti pažymą, patvirtinančią lėšų, tiekėjo turėtų pasiūlymo pateikimo metu. Apeliantas nepateikė ir kitų dokumentų, iš kurių atsakovas galėtų nuspręsti apie UAB „Tvirta“ kvalifikaciją, tiekėjo atitikimą konkurso sąlygų 3.2 lentelės 11 punkto reikalavimas.

58Apeliantas UAB „Tvirta“ yra neteisus, teigdamas, kad atsakovas neturėjo pagrindo reikalauti duomenų apie tiekėjo turimas lėšas, aktualias vokų atplėšimo metu. Reikalavimą papildyti, paaiškinti bei patikslinti duomenis apie viešojo pirkimo dalyvio kvalifikaciją, kuri būtų aktuali vokų atplėšimo dieną, tiesiogiai numatė konkurso sąlygų 5.9.4 punktas, todėl atsakovas turėjo teisę bei pagrįstai reikalavo, kad UAB „Tvirta“ patikslintų duomenis apie lėšas, kuriomis tiekėjas disponuotų vokų atplėšimo metu ( 2013 m. liepos 11 d.). Nors apeliantas UAB „Tvirta“ teigia, kad 2013 m. kovo 28 d. banko išduotoje pažymoje esantys duomenys apie tiekėjo turimas lėšas buvo aktualūs vokų atplėšimo metu 2013 m. liepos 11 d.), tačiau tokių teiginių jis (apeliantas) nepagrindė įrodymais (CPK 178 str.-179 str.), todėl perkančioji organizacija turėjo pagrindą pripažinti, jog tiekėjo kvalifikacija nebuvo tinkamai pagrįsta.

59Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas UAB „Tvirta“ nepateikė dviejų kvalifikaciją įrodančių dokumentų (2012 m. balanso su VĮ Registrų centro žyma ir aktualios banko pažymos apie turimas lėšas), todėl atsakovas pagrįstai ir teisėtai atmetė UAB „Tvirta“ pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

60Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog patikslinti kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančius duomenis (2012 m. balanso su VĮ Registrų centro žyma bei duomenų apie apyvartines lėšas) atsakovas prašė ir kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų (UAB „Dangų centras“ ir UAB „Tiltuva“, UAB „Akordas-1“, UAB „Litcon“), todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad, vertindamas tiekėjų kvalifikaciją, atsakovas diskriminavo UAB „Tvirta“ ir tuo pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą (VPĮ 3 str. 1 p.).

61Priešingai nei teigia apeliantas, reikalaudamas tiekėjo UAB „Tvirta“ patikslinti duomenis apie jo tinkamą kvalifikaciją pagal pirkimo sąlygas, atsakovas nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

62Į esminius apeliacinio UAB „Tvirta“ skundo argumentus atsakyta. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais ir naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

63Dėl atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracinio apeliacinio skundo

64Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija ginčija teismo sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai nepriteisė jam 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokatės pagalbą pirmosios instancijos teisme.

65Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

66Nagrinėjamu atveju iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsakovas pateikė pirmosios instancijos teismui savo sąskaitos, esančios AB SEB banke, išrašą. Pagal pateiktą išrašą matyti, kad 2013 m. rugsėjo 26 d. mokėjimo pavedimu atsakovas pervedė advokatei Justinai Murauskaitei 1 000 Lt. Mokėjimo nurodyme buvo detalizuota, kad mokėjimas atliekamas pagal 2013 m. rugsėjo 25 d. sąskaitą Nr. S13-20. Spręsdamas atsakovo 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė šių išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo, įskaitant 2013 m. rugsėjo 25 d. sąskaitos Nr. S13-20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, faktinė aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikta 2013 m. rugsėjo 25 d. sąskaita Nr. S13-20 bei detalus atstovavimo išlaidų (1 000 Lt) paskaičiavimas, nesudarė pakankamo pagrindo teismui netenkinti šioje dalyje atsakovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Byloje esantys duomenys įrodo, kad šioje byloje atsakovą atstovavo advokatė Justina Murauskaitė. Atsakovas, 2013 m. rugsėjo 26 d. mokėjimo pavedimu pervesdamas advokatei Justinai Murauskaitei 1 000 Lt, detalizavo mokėjimą (nurodė mokėjimo pagrindą – konkrečią sąskaitą) ir tokį mokėjimą atliko nagrinėjamos bylos metu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą pripažinti, kad 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidas atsakovas patyrė šioje byloje ir jos (išlaidos) buvo objektyviai pagrįstos. Be to, faktinę aplinkybę, kad minėtos išlaidos buvo patirtos nagrinėjamoje byloje, įrodo apeliacinės instancijos teismui pateikta sąskaita, nurodyta banko išraše. Atsakovo patirta 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų suma už advokatės teisines paslaugas, surašant atsiliepimą į ieškinį neviršijo teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (8.2 p.).

67Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, formaliai įvertinęs atstovavimo ir jas pagrindžiančių išlaidų dokumentus, atsisakė priteisti atsakovui iš ieškovo 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, todėl skundžiamas teismo sprendimas šioje dalyje keistinas.

68Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UAB „Tvirta“ teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimą, nes jis (apeliacinis skundas) buvo tinkamai neapmokėtas.

69Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus, nes atsakovo apeliacinis skundas buvo paduotas ne dėl bylos esmės (materialinių reikalavimų), o dėl procesinių klausimų - bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. CPK nuostatose, reglamentuojančiose apeliacinio skundo apmokėjimą žyminiu mokesčiu, nėra nustatyta, kad procesinio pobūdžio reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, todėl ir apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo dalies, kuria buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, neapmokestinamas žyminiu mokesčiu. Kadangi atsakovas (apeliantas) Utenos rajono savivaldybės administracija be pagrindo sumokėjo 54 Lt žyminį mokestį, todėl sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas atsakovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

70Dėl bylinėjimosi išlaidų

71Apeliantas (atsakovas) Utenos rajono savivaldybės administracija prašė atlyginti 1 000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl apeliacinio proceso; prašymą pagrindė rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.-179 str.). Prašomų priteisti atstovavimo išlaidų dydis neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (8.11 p.), todėl atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apelianto (ieškovo) UAB „Tvirta“ (CPK 93, 98 str.).

72Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, taip pat prašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

73Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimą iš dalies pakeisti. Teismo sprendimo dalį, kuria nepatenkintas atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos prašymas priteisti iš ieškovo UAB ,,Tvirta“ 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos prašymą patenkinti ir priteisti atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai ( - ) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tvirta“ ( - ) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

75Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

76Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tvirta“ ( - ) atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai ( - ) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

77Grąžinti atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai ( - ) 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013 m. gruodžio 6 d. AB Swedbank mokėjimo nurodymu Nr. 2036.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Tvirta“ ieškiniu prašė: panaikinti atsakovo Utenos rajono... 4. Nurodė, kad atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija organizavo... 5. 2013 m. rugpjūčio 28 d. jis (ieškovas) gavo atsakovo raštą Nr. VS-1420,... 6. Ieškovas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, atmesdama jo pasiūlymą,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad atsakovo sprendimas atmesti... 10. Teismas sprendė, kad ieškovo UAB „Tvirta“ 2013 m. rugpjūčio 9 d.... 11. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas priėjo prie išvados, kad ieškovas... 12. Vertindamas ieškovo atitikimą pirkimo dokumentų 3.2 lentelės 10 punkto... 13. Nors ieškovas atsisakė pateikti atsakovui įgaliojimą ar kitą dokumentą... 14. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, teismas konstatavo, jog, ieškovui... 15. Pirkimo procedūros vykdytos teisėtai, pagal galiojančius teisės aktus,... 16. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 800 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 17. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. Ieškovo UAB „Tvirta apeliacinis skundas... 19. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Tvirta“ prašo panaikinti teismo... 20. Apeliacinio skundo argumentai:... 21. 1) Sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes priimtas neteisingai... 22. 2) Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad perkančiajai organizacijai... 23. 3) Atsakovas 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu paprašė ieškovo pateikti 2012... 24. 4) Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškovo argumentų dėl... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės... 26. Atsakovo motyvai: priešingai nei teigia ieškovas, UAB „Tvirta“ teisės ir... 27. Svarbi bylai faktinė aplinkybė, kad ieškovas kvalifikacinių duomenų... 28. Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad duomenys turi būti aktualūs... 29. Lygiateisiškumo principo pažeidimas gali būti konstatuotas tik tuo atveju,... 30. Tiekėjas UAB „Tvirta“ nepagrįstai siaurai aiškina atsakovo prašymą... 31. Ieškovas nepagrįstai akcentuoja vien įmonės balanso popierinio varianto... 32. Teismas visiškai teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad UAB „Tvirta“ 2013... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“... 34. Trečiojo asmens motyvai: teismas atliko nuoseklią bylos faktinių duomenų... 35. Atsakovo suformuluotas prašymas patikslinti ieškovo duomenis apie turimas... 36. Atsakovas, tinkamai vykdydamas jam VPĮ 32 straipsnyje numatytas pareigas,... 37. Atsakovo Utenos savivaldybės administracijos apeliacinis skundas... 38. Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo... 39. Apeliacinio skundo argumentai: teismas nepagrįstai nepriteisė 1 000 Lt... 40. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Tvirta“ prašo jį... 41. Ieškovo motyvai: advokatės J. Murauskaitės atsakovui 2013 m. rugsėjo 25 d.... 42. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė atsakovo... 43. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 45. Ieškovo UAB „Tvirta“ apeliacinis skundas netenkinamas, o atsakovo Utenos... 46. CPK 320 straipsnio 1 ir 2 daly nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės... 47. Dėl ieškovo UAB „Tvirta“ apeliacinio skundo... 48. Apeliaciniu skundu UAB „Tvirta“ ginčija teismo sprendimą, teigdamas, kad... 49. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas - Utenos rajono savivaldybės... 50. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų... 51. Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „Tvirta“ teigia, kad atsakovo rašte... 52. Minėta, kad sprendžiant ar tiekėjas buvo pakankamai informuotas apie... 53. Byloje esančių duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja... 54. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 55. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia... 56. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas atmetė UAB „Tvirta“... 57. Apeliantas (ieškovas) UAB „Tvirta“ tinkamai neįrodė ir kitos faktinės... 58. Apeliantas UAB „Tvirta“ yra neteisus, teigdamas, kad atsakovas neturėjo... 59. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas UAB „Tvirta“ nepateikė dviejų... 60. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog patikslinti... 61. Priešingai nei teigia apeliantas, reikalaudamas tiekėjo UAB „Tvirta“... 62. Į esminius apeliacinio UAB „Tvirta“ skundo argumentus atsakyta. Tenkinti... 63. Dėl atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracinio apeliacinio skundo... 64. Apeliaciniu skundu atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija... 65. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98... 66. Nagrinėjamu atveju iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsakovas... 67. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai,... 68. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UAB „Tvirta“ teigia,... 69. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus,... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 71. Apeliantas (atsakovas) Utenos rajono savivaldybės administracija prašė... 72. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“, pateikęs atsiliepimą į... 73. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 74. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimą iš dalies... 75. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 76. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tvirta“ ( - )... 77. Grąžinti atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai ( - ) 54 Lt...