Byla 2-233/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atsakovo prašymu panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4583-798/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nada Focus“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Pagirių šiltnamiai“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nada Focus“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Pagirių šiltnamiai“ 177 981,37 Lt žalai atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas. Ieškovas teigė, kad ieškinio suma yra ypač didelė ir reikšminga ieškovui, todėl atsižvelgiant į sunkią ieškovo finansinę padėtį, taip pat į ilgamečius įtemptus ieškovo ir atsakovo santykius, darytina išvada, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

6Vilniaus apygardos teismas įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, sprendė, kad būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, atsižvelgiant į ieškinio sumą, gali padidėti, todėl 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir areštavo atsakovui AB „Pagirių šiltnamiai“ priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą 177 981,37 Lt sumai, nesant (trūkstant) tokio turto – atsakovo pinigines lėšas.

7Atsakovas nesutikdamas su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

8Atsakovo vertinimu, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėjo nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, tačiau nagrinėjamu atveju tokio vertinimo teismas neatliko ir nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė įrodymų, galinčių sukelti abejones atsakovo mokumu. Atsakovas nurodė, jog įmonė turi turto net už 28 546 441 Lt, o tai įrodo stabilią atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog dėl piniginių lėšų arešto atsakovas gali patirti nuostolių, gali sutrikti atsakovo ūkinė veikla, todėl nesant aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovas galimai nesąžiningai švaistys savo turtą, teigti, kad, atsakovas jį gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti, nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atsakovo manymu, tinkamai neįvertino svarbių bylos aplinkybių, todėl yra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir sutikdamas su jais 2012 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11Pirmosios instancijos teismas susipažinęs su atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais ir įvertinęs atsakovo turtinę padėtį bei reiškiamo reikalavimo dydį nusprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo reiškiamo reikalavimo suma yra reikšminga atsakovui ir sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Nada Focus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones.

14Ieškovo teigimu, tarp šalių kilę nesutarimai jau septynerius metus nagrinėjami teismuose, dėl to ieškovas patiria nuostolius. Ieškiniu prašoma priteisti suma ieškovui yra reikšminga. Ieškovas neturi galimybių įvertinti, kiek pagrįstas yra atsakovo nurodytas turimo materialaus turto dydis, todėl yra grėsmė, kad užsitęsus bylos nagrinėjimui, materialus turtas gali būti parduotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, taigi nėra pagrindo naikinti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovui įrodinėjant, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės, palyginus su atsakovo turimu turtu nėra jam reikšmingos, atsakovo teiginiai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės varžo atsakovo ūkinę – komercinę veiklą, laikytini nepagrįstais ir nesudaro pagrindo naikinti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Pagirių šiltnamiai“ prašo ieškovo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsakovo vertinimu, ieškovas atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, nesusijusiomis su nagrinėjamu klausimu. Be to, ieškovas klaidingai teigia, kad neturi galimybių susipažinti su atsakovo finansiniais dokumentais, kurie leistų įsitikinti atsakovo finansiniu stabilumu. Minėti duomenys pateikti teismui, ir ieškovas su jais turi teisę susipažinti. Ieškovas pripažįsta, kad reiškiamo reikalavimo suma, įvertinus atsakovo valdomo turto vertę, nėra reikšminga, todėl jam nepaneigus pirmosios instancijos teismo išvadų, nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėta ir pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Teismas taip pat gali panaikinti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, t. y. atsiranda naujos aplinkybės arba paaiškėja iki tol nežinotos buvusios aplinkybės, kurios sudaro pagrindą manyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra būtinas (CPK 149 str. 1 d.).

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo prašymą, 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi pritaikė atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, kad yra abi sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, tačiau bylos nagrinėjimo metu atsakovui pateikus prašymą su jį pagrindžiančiais įrodymais, teismas sprendė, kad nesant grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui nėra pagrindo byloje taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

20Ieškovas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvadomis grindžia ieškinio sumos dydžio reikšmingumu ieškovui. Teismų praktikoje taikant ieškinio sumos kriterijų laikomasi pozicijos, kad teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-532/2007). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė atsakovui, bet ne ieškovui. Vien aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė ieškovui nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Todėl pirmosios instancijos teismui nustačius, kad atsakovo finansinė padėtis yra stabili, jog įmonės turimo turto vertė sudaro net 28 546 441 Lt, o mokėtinos sumos tik 1 163 196 Lt, teismas pagrįstai sprendė, kad pateikti duomenys paneigia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

21Ieškovas taip pat mano, jog atsakovo prašyme panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones nurodytas argumentas, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės varžo atsakovo ūkinę veiklą, prieštarauja jo nurodytiems teiginiams apie gerą įmonės finansinę būklę. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas šią aplinkybę nurodė ne kaip pagrindinį argumentą, siekiant panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, bet kaip tikėtiną galimybę (o ne esamą situaciją), kokius padarinius sukeltų atsakovo lėšų areštas. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė įvertinęs tai, jog nėra grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o ne dėl to, jog dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patiria nuostolius.

22Ieškovas abejones dėl atsakovo galimybės įvykdyti būsimą, galimai ieškovui palankų, teismo sprendimą grindžia ir tuo, jog jam nesudaromos galimybės susipažinti su atsakovo finansinę būklę patvirtinančiais įrodymais, dėl to ieškovas negali įvertinti, ar pagrįstas atsakovo nurodomo materialaus turto dydis. Teisėjų kolegija atkreipia ieškovo dėmesį į tai, jog teisė bylos šalims susipažinti su bylos medžiaga numatyta CPK 42 straipsnio 1 dalyje, todėl šaliai tokia įstatymo suteikta teise nepasinaudojus, ieškovo teiginiai, jog jis neturėjo galimybių susipažinti su bylos medžiaga atmestini kaip nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas remdamasis bylos medžiaga įvertino, jog atsakovo turtinė padėtis yra stabili ir eliminuoja grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas įrodymų, paneigiančių nustatytas aplinkybes, nepateikė, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Ieškovas taip pat teigia, jog užsitęsus bylos nagrinėjimui atsakovas gali savo valdomą turtą perleisti, įkeisti, dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar net tapti neįmanomu. Teisėjų kolegija atkreipia ieškovo dėmesį, jog minėti argumentai paremti tik ieškovo nuogąstavimais, todėl nesant byloje įrodymų, jog atsakovas slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, tokie argumentai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

23Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Netenkinti atskirojo skundo.

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nada Focus“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Vilniaus apygardos teismas įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, sprendė,... 7. Atsakovas nesutikdamas su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis,... 8. Atsakovo vertinimu, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir... 11. Pirmosios instancijos teismas susipažinęs su atsakovo finansinės... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Nada Focus“ prašo Vilniaus apygardos... 14. Ieškovo teigimu, tarp šalių kilę nesutarimai jau septynerius metus... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Pagirių šiltnamiai“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėta ir pagrįsta yra pirmosios instancijos... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo... 20. Ieškovas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvadomis grindžia... 21. Ieškovas taip pat mano, jog atsakovo prašyme panaikinti taikomas laikinąsias... 22. Ieškovas abejones dėl atsakovo galimybės įvykdyti būsimą, galimai... 23. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Netenkinti atskirojo skundo.... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....