Byla 2-532/2007
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui iki ieškinio padavimo, civilinėje byloje Nr. 2-2178-34/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui iki ieškinio padavimo, civilinėje byloje Nr. 2-2178-34/2007.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo - UAB „Mechanika“ piniginių lėšų banko sąskaitose areštą, leidžiant atlikti atsiskaitymus su valstybės biudžetu, valstybiniu socialiniu draudimu, mokėti darbo užmokestį, taip pat nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, uždraudžiant jį perleisti ir kitaip apsunkinti tol, kol nebus padengta visa skola. Apie prašymo nagrinėjimą pareiškėjas prašė nepranešti UAB „Mechanika“.

4Prašyme nurodė, kad pagal tarp UAB „Mechanika“ (pardavėjas), UAB „Nordea Finance Lithuania“ (pirkėjas) ir AB „Vakarų laivų gamykla“ (lizingo gavėjas) 2006 m. gegužės 9 d. sutartį Nr. 20051074 pardavėjas privalėjo iki 2006 m. birželio 30 d. pristatyti ir sumontuoti naują ožinį kraną su magnetine traversa, užtikrinant, kad pristatytas kranas atitiktų jo kokybei keliamus šalies gamintojos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, suteikiant 18 mėnesių garantiją. Pardavėjas iš esmės pažeidė nurodytus sutarties reikalavimus: 1) kranas pristatytas ir sumontuotas pavėluotai, t.y. 2006 m. rugsėjo 4 d.; 2) dėl neatitikimo kokybės reikalavimams lizingo gavėjas kraną iki šiol negali priimti, kadangi jis negali būti naudojamas pagal paskirtį. VĮ „Tuvtechnika“, 2007 m. balandžio 13 d. įvertinusi krano techninę būklę, dėl nustatytų defektų nerekomenduoja krano eksploatuoti. Lizingo gavėjas ir pirkėjas savo įsipareigojimus pagal minėtos sutarties punktus atitinkamai įvykdė tiksliai ir laiku, t.y. kiekvienas už kraną sumokėjo avansu po 672 600 Lt. Kadangi lizingo gavėjas negali priimti krano su defektais, nepasirašomas perdavimo - priėmimo aktas, kuris būtų pagrindas pirkėjui atlikti mokėjimą pardavėjui pagal sutarties 3.1.3 punktą. Kadangi pardavėjas pašalino tik dalį defektų ir neaišku, ar pašalins likusius esminius krano trūkumus ir dėl to, kad tokia nežinia pakankamai ilgai užsitęsė, lizingo gavėjas kreipėsi į pirkėją, prašydamas sutikimo nutraukti minėtą sutartį, ir į pardavėją su įspėjimu apie atsisakymą nuo sutarties. Iš pirkėjo gautas sutikimas nutraukti sutartį, kurio sąlygas lizingo gavėjas iš esmės įvykdė, sumokėdamas pirkėjui jo sumokėtus pardavėjui 672 600 Lt ir 15 702,97 Lt palūkanų pagal finansinės nuomos sutartį (iš viso 688 302,97 Lt). Tokiu būdu lizingo gavėjas iš pirkėjo perėmė reikalavimo teisę į 672 600 Lt, sumokėtus pagal sutarties Nr. 20051074 3.1.2 punktą. Iš viso už kraną pardavėjui sumokėta 1 345 200 Lt. Pagal sutarties Nr. 20051074 3.1.1 punktą lizingo gavėjas 672 600 Lt sumokėjo dar 2005 m. gruodžio 12 d. Įspėjimu pardavėjui dėl atsisakymo nuo sutarties lizingo gavėjas pareikalavo iš pardavėjo pasiimti savo kraną ir už jį sumokėtus pinigus, kas numatyta sutarties Nr. 20051074 7.1.1 ir 7.1.2 punktuose. Pagal sutartį nukentėjusioji šalis gali reikalauti padengti nuostolius arba sumokėti netesybas. Aiški nuostolių suma yra suma, sumokėta pagal finansinės nuomos sutartį, t.y. minėtos 15 702, 97 Lt palūkanos. Preliminari ieškinio suma yra 1 360 902,97 Lt. Būsimo ieškinio suma yra didelė, pardavėjas neskuba pašalinti krano trūkumų, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi pareiškėjo AB „Vakarų laivų gamykla“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir nutarė areštuoti UAB „Mechanika“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 1 360 902,92 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias UAB „Mechanika“ ir esančias pas ją ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su valstybės biudžetu, valstybiniu socialiniu draudimu, mokėti darbo užmokestį.

6Teismas nutartyje nurodė, kad, atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes bei į tai, kad nagrinėjamu atveju būsimo ieškinio suma yra didelė, t.y. 1 360 902,97 Lt, dėl ko gali padidėti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija, tačiau atsakovas į ją nereagavo, yra pagrindo teigti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne būsimo ieškinio pagrįstumas, o aplinkybės, ar yra reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Nagrinėjamu atveju ši grėsmė yra reali ir pagrįsta.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, prašymą atmesti.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, kad UAB „Mechanika“ bandytų slėpti ar stengtųsi mažinti savo turimą turtą. Teismui pateikta UAB „Mechanika“ 2007 m. finansinė atskaitomybė patvirtina, kad bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 13 399 080 Lt, o turimo turto vertė - 8 551 534 Lt. Tad būsimo ieškinio suma bendrovei nėra didelė. Prezumpcija dėl didelės ieškinio sumos remiasi prielaida, jos atsakovas gali privalėti panaudoti didelius finansus resursus. Teismas turi įvertinti atsakovo reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines ir turtines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė ar ne.

102. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija, tačiau atsakovas į ją nereagavo. Pretenzija yra niekinė, kadangi sumontuotas kranas veikia nuo 2006 m. rugsėjo 4 d.

11Atsiliepimu į UAB „Mechanika“ atskirąjį skundą pareiškėjas AB „Vakarų laivų gamykla“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartį palikti galioti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas dėl sudėtingos finansinės padėties nėra pajėgus greitai padengti skolą. Iš atskirojo skundo ir su juo pateiktų dokumentų neaišku, ar į pajamų sumą įtraukta krano pardavimo kaina, kas iškreiptų tikrą finansinę padėtį, taip pat kokios yra bendrovės sąnaudos.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13CPK 144 straipsnio pirmoji dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios proceso teisės normos pagrindu pagal suinteresuoto asmens prašymą teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

14Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Prezumpcija remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne.

15Iš pareiškėjo AB „Vakarų laivų gamykla“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo matyti, kad preliminari būsimo ieškinio suma yra 1 360 902,97 Lt (b.l. 1). Iš atsakovo prie atskirojo skundo pateikto 2007 m. gegužės 31 d. tarpinio balanso (b.l. 55-56) matyti, kad UAB „Mechanika“ turi 13 399 080 Lt vertės turto, iš kurio ilgalaikis turtas – 8 551 543 Lt. Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 9 897 382 Lt, iš jų 5 156 391 Lt suma yra mokėtina per vienerius metus. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą suabejojo atsakovo UAB „Mechanika“ 2007 m. tarpinio balanso duomenų teisingumu ir atsakovo finansinę padėtį mano esą tikslinga vertinti remiantis 2006 m. balansu (b.l. 80-81). Šio balanso duomenimis, atsakovo turtas yra 7 872 530 Lt vertės, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 3 268 229 Lt. Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 4 943 746 Lt, iš jų 3 425 979 Lt suma yra mokėtina per vienerius metus.

16Remiantis į bylą pateiktais tiek 2006 m., tiek ir 2007 m. balansais, kuriuose nurodyti duomenys yra prieštaringi ir todėl nepatikimi, negalima daryti išvados, kad atsakovo UAB „Mechanika“ turimo turto ir įsipareigojimų santykis užtikrina gerą bendrovės finansinę padėtį, o būsimo ieškinio suma bendrovei yra nedidelė. Esant šioms aplinkybėms galima teigti, kad būsimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu, todėl yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

17Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Dėl šios priežasties teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų dėl ieškovo pretenzijos atsakovui.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Pareiškėjas AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Prašyme nurodė, kad pagal tarp UAB „Mechanika“ (pardavėjas), UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi pareiškėjo AB... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad, atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Vilniaus... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, kad UAB „Mechanika“ bandytų... 10. 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą... 11. Atsiliepimu į UAB „Mechanika“ atskirąjį skundą pareiškėjas AB... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. CPK 144 straipsnio pirmoji dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje... 14. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 15. Iš pareiškėjo AB „Vakarų laivų gamykla“ prašymo taikyti laikinąsias... 16. Remiantis į bylą pateiktais tiek 2006 m., tiek ir 2007 m. balansais, kuriuose... 17. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 20. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą....