Byla 2-859-370/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „GLOBUS DISTRIBUTORS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-841-603/2018, kuria netenkintas prašymas atidėti už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „ISTVESTAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GLOBUS DISTRIBUTORS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „ISTVESTAS“ ieškinį atsakovei UAB „GLOBUS DISTRIBUTORS“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, 2018 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį tenkino: 1) ieškovei iš atsakovės priteisė 279 775,39 Eur skolos, 25 469,01 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) valstybei iš atsakovės priteisė 4 361 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Atsakovė UAB „GLOBUS DISTRIBUTORS“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, taip pat atidėti 4 352 Eur dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, atsižvelgiant į tai, kad UAB „ISTVESTAS“ buvo atidėtas žyminis mokestis, apeliantei mokėtino žyminio mokesčio suma yra reikalinga kasdieninėje veikloje. Atsakovės teigimu, neatidėjus žyminio mokesčio sumokėjimo būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, teisė į apeliaciją.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 12 d. nutartimi (nutartyje nurodyta klaidinga 2018 m. sausio 12 d. nutarties priėmimo data) atsakovės UAB „GLOBUS DISTRIBUTORS“ prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo netenkino, įpareigojo ją per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti 4 352 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovė, prašydama atidėti žyminį mokestį, nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą apie sudėtingą bendrovės finansinę padėtį, o byloje nesat duomenų apie jos turimą kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises ir pan., nesant pateikto bendrovės balanso, teismas neturi galimybės nustatyti atsakovės finansinės padėties ir konstatuoti, jog ji šiuo metu neturi galimybių sumokėti reikiamo dydžio žyminį mokestį (CPK 84 str.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atsakovė UAB „GLOBUS DISTRIBUTORS“ (toliau ir – apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartį, atidėti apeliantei 4 352 Eur dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo ir klausimą išspręsti iš esmės – apeliacinį skundą priimti. Teismui nusprendus neatidėti žyminio mokesčio sumokėjimo, leisti apeliantei jį sumokėti per 6 mėn., įmokas sumokant lygiomis dalimis.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Už apeliacinį skundą mokėtina žyminio mokesčio suma (4 352 Eur) apeliantei reikalinga vykdant kasdieninę bendrovės veiklą.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad neturi duomenų apie atsakovės finansinę padėtį, nes nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismui buvo pateikti finansiniai dokumentai apie mokėtinas sumas tiekėjams, darbuotojams.
  3. Teismas, nusprendęs neatidėti visos žyminio mokesčio sumos sumokėjimo, galėjo žyminio mokesčio sumą įpareigoti sumokėti dalimis per tam tikrą laiką.
  4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 8 d. nutartimi šioje byloje ieškovei UAB „ISTVESTAS“ atidėjo žyminio mokesčio sumokėjimą, todėl teismui atsisakius tenkinti apeliantės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinį skundą, pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, teisė į apeliaciją.
  5. 2017-07-28 UAB „ISTVESTAS“ kreditorių susirinkimas nusprendė bendrovei iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka, taigi atsakovei ieškinį pareiškė bankrutuojanti bendrovė. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-5188-794/2017, t. y. po ieškinio pateikimo, nutrauktas UAB „ISTVESTAS“ bankroto procesas ne teismo tvarka. Vilniaus apygardos teisme 2018-04-04 paskirtas posėdis dėl bankroto bylos UAB „ISVESTAS“ iškėlimo. Šios aplinkybės sudaro pagrindą apeliantę atleisti nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apeliantės prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą už apeliacinį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui. Siekiant žyminio mokesčio atidėjimo reikia įrodyti dvi aplinkybes: pirma, kad prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės šiuo metu sumokėti žyminio mokesčio; antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį. Prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, turės galimybę sumokėti (CPK 84 str., 178 str.) (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-128-180/2017).
 4. Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, kad atsakovės prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ir (ar) jį išdėstyti netenkintas tinkamai jo nepagrindus, t. y. kartu su procesiniu prašymu nepateikus jokių įrodymų apie atsakovės turinę padėtį, iš kurių būtų galima spręsti apie galimybių šiuo metu sumokėti žyminį mokestį neturėjimą.
 5. Apeliantė, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu, atskirajame skunde ne tik kvestionuoja skundžiamos nutarties motyvus, kurių pagrindu netenkintas prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą ir (ar) jį išdėstyti, bet ir nurodo naują aplinkybę – 2018-04-04 teismo posėdyje nagrinėtiną bankroto bylos iškėlimo UAB „ISTVESTAS“ klausimą, kaip pagrindą ją atleisti nuo mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu.
 6. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami: įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.
 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šios normos taikymo, pažymėjo, kad pirma, žyminio mokesčio lengvata pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą taikoma ne visiems asmenims, bet tik tokiems, kurie turi specifinį statusą, t. y. asmenims, kuriems iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kuriuose vykdoma neteisminė bankroto procedūra, todėl žyminio mokesčio lengvata gali būti taikoma tik tokiu atveju, jei tie asmenys patys dalyvauja procese; antra, siekiant užtikrinti tokiose bylose, kai byla pradedama specifinį statusą turinčio asmens iniciatyva, dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą ir galimybes apginti savo teises, atitinkamai dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018).
 8. Apeliacinės instancijos teismui patikrinus duomenis teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-3319-431/2018, UAB „ISTVESTAS“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „DIVINGAS“ (nutartis įsiteisėjo 2018-04-17) (CPK 179 str. 3 d.). Bankroto bylos iškėlimo nutartyje nurodyta, kad pagal UAB „ISTVESTAS“ direktoriaus E. I. inicijuotą kreditorių susirinkimą, 2017-07-28 buvo priimti UAB „ISTVESTAS“ kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriais nuspręsta bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-5188-794/2017, UAB „ISTVESTAS“ kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais panaikinti, pradėtas bendrovės bankroto procesas ne teismo tvarka nutrauktas.
 9. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat ieškinio pateikimo datą (2017-08-29) spręstina, kad ši civilinė byla pradėta pagal bankrutuojančios bendrovės ieškinį atsakovei. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors nagrinėjamu atveju apeliantės skundas dėl jai nepalankaus teismo sprendimo pateiktas ieškovei jau nebeturint bankrutuojančios įmonės statuso (žr. į šios nutarties 14 p.), tačiau atsižvelgiant į atskirojo skundo nagrinėjimo metu paaiškėjusią naują aplinkybę – bankroto bylos ieškovei UAB „ISTVESTAS“ iškėlimo (ir įsiteisėjimo) faktą, konstatuotina, kad atsakovė patenka į asmenų, kuriems taikomas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindas, ratą.
 10. Aukščiau nustatytos aplinkybės ir teisiniai motyvai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria apeliantė, netenkinus jos prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, įpareigota per nustatytą terminą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 185 str.) .
 11. Apeliantei išaiškintina, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas (CPK 315 str. 1 d.), todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui atlikti kitus bylos ruošimo apeliacijai veiksmus (CPK 315–317 str.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti.

13Bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui atlikti kitus bylos ruošimo apeliacijai veiksmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai