Byla e2-1464-464/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo D. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3476-580/2018 pagal ieškovo D. J. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Emsi“ ir bankrutavusiai akcinei bendrovei Ūkio bankui dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Vakoil“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Vakuolė“ ir notaras Mindaugas Kačergis,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas D. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti negaliojančia atsakovių BAB Ūkio banko ir UAB „Emsi“ 2017-07-27 sudarytą reikalavimo teisės pirkimo–pardavimo sutartį; 2) pripažinti negaliojančia atsakovių 2017-07-27 sudarytą hipotekos ir įkeitimo teisių perleidimo sutartį; 3) taikyti dvišalę restituciją, grąžinant BAB Ūkio bankui reikalavimo teises ir jų užtikrinimus, o UAB „Emsi“ šių sutarčių pagrindu BAB Ūkio bankui sumokėtus 635 000 Eur; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2018-06-21 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Ieškovas 2018-07-23 pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį patenkinti. Ieškovo teigimu, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu už apeliacinį skundą žyminis mokestis nėra mokamas, kadangi viena iš šalių – atsakovė BAB Ūkio bankas, yra bankrutuojanti įmonė.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2018-07-25 nutartimi nustatė ieškovui D. J. terminą iki 2018-08-02 apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – sumokėti 5 738 Eur žyminį mokestį ir pateikti jo sumokėjimą patvirtinančius įrodymus, taip pat išaiškino, kad šio nurodymo neįvykdžius apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

134.

14Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su ieškovo pozicija bei vadovaudamasis teismų išaiškinimais kitose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-08 nutartis byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-05 nutartis byloje Nr. 2-859-370/2018), padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta išimtis negali būti taikoma ir ieškovas privalo sumokėti įstatyme numatyto dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Teismas nurodė, kad byla pradėta pagal ieškovo, fizinio asmens, kuris nėra bankrutuojantis, ieškinį, atsakovai UAB „Emsi“ ir BAB „Ūkio bankas“ nereiškė jokių savarankiškų reikalavimų, be to, šis ieškinys pareikštas ne atsakovės BAB Ūkio banko bankroto, o savarankiškoje byloje. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas žyminį mokestį už ieškinį yra sumokėjęs, kas papildomai pagrindžia aplinkybę, jog žyminis mokestis turi būti mokamas ir už apeliacinį skundą.

155.

16Mokėtino žyminio mokesčio dydį teismas apskaičiavo atsižvelgęs į byloje pareikšto turtinio 635 000 Eur reikalavimo sumą bei į tą aplinkybę, kad apeliacinis skundas yra pateiktas dėl visų atmestų reikalavimų (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 85 str. 1 d. 11 p.).

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Ieškovas D. J. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-07-25 nutartį panaikinti ir apeliacinį skundą priimti, arba nustatyti, kad už apeliacinį skundą mokėtinas 100 Eur žyminis mokestis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Skundžiamoje nutartyje nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. e3K-3-19- 1075/2018 pateikti išaiškinimai nagrinėjamai bylai neaktualūs. Šioje nutartyje kasacinis teismas pasisakė dėl specifinį statusą turinčio (bankrutavusio) subjekto procesinių teisių perėjimo negalimumo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatų taikymo prasme. Šis išaiškinimas buvo pateiktas dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimo ir taikymo, kai apeliacinį skundą paduoda ieškovas, nupirkęs bylos nagrinėjimo metu bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisę ir tapęs šios įmonės procesinių teisių perėmėju.

236.2.

24Šiuo atveju aktualūs yra kasacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2014, kurios faktinės aplinkybės sutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, parteikti išaiškinimai. Joje kasacinis teismas nurodė, kad kai atsakovais yra ne tik įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, bet ir daugiau asmenų, kuriems bankroto byla neiškelta, tai kiti byloje dalyvaujantys asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už apeliacinius ir kasacinius skundus mokėjimo ir dėl tų reikalavimų dalies, kurie pareikšti ne bankrutavusiai įmonei, o kitam asmeniui, kuriam bankroto byla nėra iškelta.

256.3.

26Nesutinka ir su teismo išvada, kad byloje yra pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas. Ieškinyje nurodytą turtinę naudą gautų ne ieškovas, o atsakovė UAB ,,Emsi“, kuriai ieškinyje nurodytą 635 000 Eur sumą turėtų grąžinti atsakovė BAB Ūkio bankas. Be to, net ir netaikius restitucijos ieškovo interesai būtų apginti.

276.4.

28Lietuvos apeliacinio teismo 2018-03-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-422-178/2018, dėl pateikto ieškinio reikalavimų jau konstatuota, kad jie yra neturtiniai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas byloje nekelia jokių savo materialinio pobūdžio reikalavimų atsakovei BAB Ūkio bankas, t. y. tokių reikalavimų, kurie galėtų suponuoti ieškovui teisę reikšti finansinį reikalavimą BAB Ūkio bankas bankroto byloje ar sukurti kitokias teises toje byloje.

29Teisėja

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

322.

33Byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus bei motyvus, patikrintina, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, tinkamai išaiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, ir ar pagrįstai taikė apeliacinio skundo trūkumų šalinimo institutą, įpareigodamas apeliantą sumokėti už paduodamą skundą žyminį mokestį.

343.

35Apeliacijos teisė kaip ir kiekviena kita procesinė teisė turi būti įgyvendinama CPK nustatyta tvarka. Įstatymų leidėjas įpareigoja pirmosios instancijos teismą spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą (CPK 315 str. 1 d.), todėl šis teismas, vadovaudamasis įstatymu ir esant įstatyminiam pagrindui, gali, o kartu ir turi pareigą nustatyti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, o jų nepašalinus – taikyti įstatymo tiesiogiai nurodytus padarinius (CPK 316 str.). Šiuo konkrečiu atveju kliūtimi priimti apelianto D. J. apeliacinį skundą dėl šioje byloje priimto Vilniaus apygardos teismo 2018-06-21 sprendimo teismas pripažino žyminio mokesčio nesumokėjimo faktą.

364.

37Pirmosios instancijos teismas išvadą, kad apeliantas negali būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, padarė, be kita ko, ir vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-08 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e3K-3-19-1075/2018, pateiktais išaiškinimais, susijusiais su minėtos normos taikymu. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apelianto skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo kaip precedentu vadovautis toje byloje pateiktais išaiškinimais, nes nėra esminio abiejų bylų faktinių aplinkybių panašumo.

385.

39Kasacinis teismas nuosekliai formuoja poziciją, kad teismai, nagrinėdami bylas, aiškina ir taiko teisės normas ne a priori (iš anksto, nepatikrinus faktų), bet atsižvelgdami į tos konkrečios bylos ratio decidendi (faktines aplinkybes, argumentus, kuriuo grindžiamas sprendimas) ir šias siedami su taikytina teisės norma. Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Todėl kitoje byloje pateiktais teismo taikytinos teisės aiškinimais gali būti vadovaujamasi tik tuomet, jeigu lyginamų bylų esminės faktinės aplinkybės, lemiančios vienos ar kitos normos taikymą, yra tapačios ar iš esmės panašios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-186/2009, 2017-11-03 nutartis civilinėje byloje e3K-3-382-421/2017, 26 p., 2018-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-969/2018, 31 p.).

406.

41Pirmosios instancijos teismo cituotoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018 klausimas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu buvo sprendžiamas atsižvelgiant į tokias faktines aplinkybes: buvo pareikštas bankrutuojančios įmonės netiesioginis ieškinys; jį pareiškusi bankrutuojanti įmonė vėliau pardavė savo reikalavimo teises fiziniam asmeniui. Būtent tokių faktinių aplinkybių kontekste kasacinis teismas ir išaiškino, kad asmuo, įgydamas iš bankrutavusios įmonės reikalavimo teisę, kartu neįgijo ir negalėjo įgyti buvusios ieškovės bankrutuojančios įmonės teisinio statuso. Tokį specifinį statusą asmuo gali įgyti tik Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir šis statusas siejamas tik su jį įgijusiu asmeniu, todėl negali būti kokiu nors būdu perleidžiamas kitam asmeniui. Reikalavimo teisę įgijęs ieškovas neturi bankrutuojančios įmonės statuso, todėl jam, atitinkamai, negali būti taikomos CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytos žyminio mokesčio lengvatos.

427.

43Vadinasi, kasacinio teismo nagrinėtoje byloje buvo susiklosčiusi tokia procesinė situacija, kuomet bankrutuojanti įmonė išstojo iš bylos proceso, todėl ir jos materialinis suinteresuotumas tos bylos baigtimi išnyko (pasibaigė). Tačiau nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra kitokios, nes fizinis asmuo (apeliantas), pareiškęs ieškinį atsakovėms, kurių viena yra bankrutuojanti įmonė, prašo atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo įstatyme nurodytu pagrindu ne kaip bankrutuojančios įmonės reikalavimą perėmęs asmuo, o kaip proceso, kuriame dalyvauja ir bankrutuojanti įmonė, šalis.

448.

45Akivaizdu, kad kasacinio teismo nagrinėtos ir šios bylos ratio decidendi, kiek tai susiję su šalies procesinės pareigos, nustatytos CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte, įgyvendinimu, yra iš esmės skirtingi. Todėl, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, aptarti kasacinio teismo išaiškinimai, pateikti visai kitokių faktinių aplinkybių kontekste, savaime nelemia vertinimo, kad apeliantui kyla pareiga sumokėti žyminį. Kitaip nei kasacinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018, šioje byloje apelianto ieškinys buvo pareikštas (įskaitytinai) bankrutavusiai įmonei, jokie reikalavimai byloje nebuvo perleisti ir šalių procesinė padėtis viso bylos proceso metu nekito, t. y. tiek pirmosios instancijos teisme, tiek pradedant apeliacinį procesą bankrutavusi įmonė buvo ir tebėra atsakove.

469.

47Sutiktina su apeliantu ir tuo aspektu, kad nagrinėjamu atveju galėtų būti vadovaujamasi kitos, 2014-11-28 kasacinio teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2014, išaiškinimais dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatų taikymo. Pastarojoje byloje kasacinis teismas sprendė ir tokį klausimą, ar ieškinį pareiškusi ieškovė turi pareigą mokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kai viena iš atsakovių byloje yra bankrutavusi įmonė. Nagrinėjamos ir kasacinio teismo išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės, kurių kontekste buvo suformuota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, yra labai panašios, todėl toliau apeliacinis teismas vadovaujasi šioje nutartyje kasacinės instancijos teismo suformuluotomis taisyklėmis.

4810.

49Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2014 visų pirma nurodė, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą reiktų taikyti ne tik tais atvejais, kai įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, yra ieškovė, bet ir tais atvejais, kai ji byloje yra atsakovė, pažymėdamas, kad būtent tokią išvadą suponuoja sisteminis teisės normų aiškiniams – tais atvejais, kai nuo žyminio mokesčio atleidžiamas tik ieškovas, ši aplinkybė būna tiesiogiai įvardina (pvz., CPK 83 str. 1 d. 1–4 p.). Be to, kasacinio teismo vertinimu, priešingas šios teisės normos aiškinimas, t. y. kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas taikytinas tik toms byloms, kuriose įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, yra ieškovė, lemtų situaciją, kad tais atvejais, kai įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, būtų atsakovė ir paduotų toje byloje apeliacinį ar kasacinį skundą, ji nuo žyminio mokesčio nebūtų atleista, o toks aiškinimas prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijams. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-28 nutartyje buvo pasisakyta ir dėl dar vienos panašios su nagrinėjama byla aplinkybės, pažymint, kad net ir tuo atveju, kai atsakovais byloje yra ne tik įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, bet ir daugiau asmenų, kuriems bankroto byla neiškelta, tai kiti byloje dalyvaujantys asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už apeliacinius bei kasacinius skundus ir dėl tų reikalavimų dalies, kurie pareikšti ne įmonei, kuriai iškelta bankroto byla, o kitam asmeniui, kuriam bankroto byla nėra iškelta.

5011.

51Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo pasisakyta ir dėl įstatymų leidėjo ketinimų, nustačius būtent tokį teisinį reglamentavimą, kuris atleidžia asmenis nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinius ir kasacinius procesus jų ginčuose su bankrutuojančiu subjektu. Nurodyta, kad taip yra siekiama įtvirtinti teisminio proceso, kuriame dalyvauja bankrutuojantis subjektas, dalyvių lygiateisiškumą, kad šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su bankrutuojančioms įmonėms nukreiptais reikalavimais. Bankrutuojanti įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio vėliau ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011, 2011-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011, 2011-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1686/2011, 2012-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012). Tai, atitinkamai, reikštų, kad ieškovo padėtis taptų neproporcingai blogesnė, nei bankrutuojančio atsakovo, o tokia situacija prieštarautų šalių procesinės lygybės principui (CPK 17 str.). Įstatymo leidėjo ketinimų išaiškinimai, pateikti ankstesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, yra aktualūs ir sprendžiant dėl apelianto pareigos sumokėti žyminį mokestį nagrinėjamoje byloje.

5212.

53Kaip matyti, nagrinėjamoje byloje apeliantas yra pareiškęs ieškinį dviem atsakovėms, kurių viena yra bankrutavusios įmonės statusą turintis subjektas, o antrajai atsakovei bankroto byla nėra iškelta. Apeliantas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis šių atsakovių 2017-07-27 sudarytas reikalavimo teisių perleidimo, hipotekos ir įkeitimo teisių perleidimo sutartis, taikyti dvišalę restituciją, grąžinant atsakovei BAB Ūkio bankui reikalavimo teises ir jų užtikrinimus, perleistas pagal ginčo sutartis, įpareigoti atsakovę UAB „Emsi“ grąžinti šių sutarčių pagrindu BAB Ūkio bankui sumokėtus 635 000 Eur. Pirmosios instancijos teismas 2018-06-21 sprendimu ieškinį atmetė, o apeliaciniu skundu apeliantas ginčija visą teismo sprendimą, t. y. ir dėl reikalavimų dalies, kurie jo buvo pareikšti bankrutuojančiai įmonei. Tokiu atveju, vadovaujantis pirmiau aptartais aktualiais teismų išaiškinimais, pripažintina, kad apeliantui taikytinos CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos, atleidžiančios asmenis nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinius skundus bylose, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė (įstaiga).

5413.

55Papildomai pažymėtina, kad nors apeliantas ieškinį CK 6.227 straipsnio 3 dalies pagrindu pareiškė ne kaip bankrutavusios atsakovės BAB Ūkio banko kreditorius, bet siekdamas kitų savo asmeninių interesų patenkinimo (t. y. deklaruodamas buvusius savo paties ketinimus įsigyti ginčo objektu tapusias reikalavimo teises už, kaip teigiama, didesnę pasiūlytą kainą, nei siūlė atsakovė UAB „Emsi“), tokia nagrinėjamos bylos baigtis, kurios inicijuodamas apeliacinį procesą siekia apeliantas, galėtų turėti įtakos bankrutuojančios įmonės kreditorių turtiniams interesams. Todėl ir tokie skundžiamos nutarties argumentai, kad ši byla pradėta atskirai nuo bankroto bylos, o ginčas nebuvo nagrinėjamas atsakovės BAB Ūkio bankas bankroto byloje, nesuponuoja vertinimo, jog apeliantas neturėtų būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą įstatyminiu pagrindu. Be to, įstatymų leidėjo valia, reikalavimai bankrutuojančiam subjektui turi būti akumuliuojami tame teisme, kuris nagrinėja bankroto bylą, bet ne pačioje bankroto byloje (CPK 34 str. 2 d. 5 p.).

5614.

57Pirmiau nustačius, kad apeliantas patenka į subjektų, kurie pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, sąrašą, dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės nagrinėjamos klausimo išsprendimui, nepasisakytina.

5815.

59Kadangi pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio mokėjimo ir atleidimo nuo jo mokėjimo atvejus, bei nepagrįstai taikė trūkumų šalinimo institutą, šią klaidą ištaiso apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą 2018-07-25 nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Apelianto D. J. apeliacinio skundo priėmimo klausimas pagal kompetenciją perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

61Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas D. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1)... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2018-06-21 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018-07-25 nutartimi nustatė ieškovui D. J.... 13. 4.... 14. Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su ieškovo pozicija bei... 15. 5.... 16. Mokėtino žyminio mokesčio dydį teismas apskaičiavo atsižvelgęs į byloje... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Ieškovas D. J. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-07-25... 21. 6.1.... 22. Skundžiamoje nutartyje nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje... 23. 6.2.... 24. Šiuo atveju aktualūs yra kasacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje... 25. 6.3.... 26. Nesutinka ir su teismo išvada, kad byloje yra pareikštas turtinio pobūdžio... 27. 6.4.... 28. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-03-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje... 29. Teisėja... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 2.... 33. Byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus bei motyvus,... 34. 3.... 35. Apeliacijos teisė kaip ir kiekviena kita procesinė teisė turi būti... 36. 4.... 37. Pirmosios instancijos teismas išvadą, kad apeliantas negali būti atleistas... 38. 5.... 39. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja poziciją, kad teismai, nagrinėdami... 40. 6.... 41. Pirmosios instancijos teismo cituotoje civilinėje byloje Nr.... 42. 7.... 43. Vadinasi, kasacinio teismo nagrinėtoje byloje buvo susiklosčiusi tokia... 44. 8.... 45. Akivaizdu, kad kasacinio teismo nagrinėtos ir šios bylos ratio decidendi,... 46. 9.... 47. Sutiktina su apeliantu ir tuo aspektu, kad nagrinėjamu atveju galėtų būti... 48. 10.... 49. Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2014 visų pirma nurodė, kad... 50. 11.... 51. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo pasisakyta ir dėl įstatymų... 52. 12.... 53. Kaip matyti, nagrinėjamoje byloje apeliantas yra pareiškęs ieškinį dviem... 54. 13.... 55. Papildomai pažymėtina, kad nors apeliantas ieškinį CK 6.227 straipsnio 3... 56. 14.... 57. Pirmiau nustačius, kad apeliantas patenka į subjektų, kurie pagal CPK 83... 58. 15.... 59. Kadangi pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas teisės normas,... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 61. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir...