Byla 2-110-531/2014
Dėl įsiskolinimo pagal paskolos sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo R. Š. (R. Š.),-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį dėl įsiskolinimo pagal paskolos sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo R. Š. (R. Š.),-

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 750,00 Lt paskolos pagal paskolos sutartį, 1350,00 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo R. Š. (R. Š.). Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovui R. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2014 m. sausio 21 d.

5Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ su atsakovu R. Š. 2010 m. gruodžio 13 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu UAB „4finance“ įsipareigojo suteikti 750,00 Lt kreditą atsakovui, o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą iki 2011 m. sausio 12 d. grąžinti.

11Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010 m. gruodžio 13 d. mokėjimo nurodymas Nr. 3983201, kuriame nurodyta, jog 750,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo R. Š. sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 3983201.

12Atsakovas paskolos 2011 m. sausio 12 d. negrąžino, taip pat ir iki ieškinio parengimo teismui dienos negrąžino.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovas savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, taigi netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant 750,00 Lt paskolos sumą.

14Savo reikalavimą priteisti 1350,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, kurie skaičiuojami po 1 % nuo negrąžintos mokėjimų sumos nuo 2011 m. sausio 13 d. už kiekvieną kalendorinę dieną už 180 dienų.

15Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

16Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1980,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str.).

17Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 7.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365 % metinių delspinigių. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutartis sudaryta 750,00 Lt sumai, ieškovo prašomas priteisti 1350,00 Lt delspinigių dydis yra beveik dvigubai didesnis už suteiktos paskolos sumą, ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis fiziniams asmenims trumpalaikius kreditus, todėl išduodamas paskolą turėjo atsižvelgti į atsakovo mokumą, ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną, t.y. 36,5 % metinių delspinigių. Todėl iš atsakovo priteistina ieškovui 135,00 Lt (750,00 Lt × 0,1 % × 180 dienų) delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

18Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 885,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gruodžio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

19Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

20Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 42,14 % (885,00 Lt : 2100,00 Lt × 100 % = 42,14%), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,4214.

21Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 22,76 Lt žyminio mokesčio (54,00 Lt × 42,14 % = 22,76 Lt).

22Pašto išlaidos byloje sudaro 16,20 Lt, paskirsčius jas proporcingai tarp ieškovo ir atsakovo, jos sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą, priteistiną iš kiekvienos šalies. Todėl vadovaujantis vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos nepriteistinos.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

24Ieškinį tenkinti dalinai.

25Priteisti iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) 750,00 Lt (septynių šimtų penkiasdešimties Lt 00 ct) paskolą, 135,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt Lt 00 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 855,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. gruodžio 20 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,76 Lt (dvidešimt du Lt 76 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB “4finance”, į.k. 301881644, naudai.

26Sprendimas už akių atsakovo R. Š. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

27Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 750,00 Lt... 4. Atsakovui R. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 12. Atsakovas paskolos 2011 m. sausio 12 d. negrąžino, taip pat ir iki ieškinio... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Savo reikalavimą priteisti 1350,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 15. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 16. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 17. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 18. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 19. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 20. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 21. Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai... 22. Pašto išlaidos byloje sudaro 16,20 Lt, paskirsčius jas proporcingai tarp... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4... 24. Ieškinį tenkinti dalinai.... 25. Priteisti iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) 750,00 Lt (septynių šimtų... 26. Sprendimas už akių atsakovo R. Š. apeliacine ir kasacine tvarka... 27. Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...