Byla 2A-1023/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-859-560/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „City service“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kalvarijų turgus“ dėl viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. balandžio 12 d. sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo dienos, tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Trikampis žiedas“, uždaroji akcinė bendrovė „Termomatika“, akcinė bendrovė „Tukompa“, uždaroji akcinė bendrovė „Apsaugos komanda“, uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“, uždaroji akcinė bendrovė „Force security“, uždaroji akcinė bendrovė „Invalda Service“, uždaroji akcinė bendrovė „Ainava“, uždaroji akcinė bendrovė „Eurocash1“, uždaroji akcinė bendrovė „Švarus pasaulis“, uždaroji akcinė bendrovė „Santjana“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilėja“, D. Petraitienės firma „Akvija“, uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „City Service“ kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Trikampis žiedas“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse dėl „Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinierinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimo“ (toliau – Konkursas) (t. 2, b. l. 80-154). 2010 m. balandžio 12 d. rašte Nr. S-10/44/3 (t. 1, b. l. 19-21) atsakovas nurodė, kad atmestas ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymas, kadangi jis neatitiko Konkurso sąlygų, t. y. nepateikti įrodymai, kad UAB „Trikampis žiedas“ sąskaitos nėra areštuotos (Konkurso sąlygų 10.2. punkto reikalavimų neatitikimas); nepateikta 2009 metų AB „City Service“ tinkamai patvirtinta pelno nuostolio ataskaitos kopija, o UAB „Trikampis žiedas“ pelno nuostolio ataskaita už 2007 metus yra neigiamos reikšmės (nuostolis) (Konkurso sąlygų 10.8. punkto reikalavimų neatitikimas); jungtinės veiklos sutartis nepatvirtinta notariškai (Konkurso sąlygų 14 ir 21.5 punktų reikalavimų neatitikimas); pateiktame UAB DK „PZU Lietuva“ Pasiūlymo laidavimo rašte nenurodyta įpareigojimo sąlyga „jeigu paslaugos tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti“ (Konkurso sąlygų 34.2. reikalavimų neatitikimas); pasiūlymo dokumentų kopijos patvirtinto nenurodant patvirtinimo datos (Konkurso sąlygų 10. Punkto pastabos Nr. 2. reikalavimų neatitikimas). Šiame rašte taip pat nurodė, kad ginčo konkurso laimėtoju pripažintas UAB „Dussmann Service“ ir UAB „Termomatika“ (jungtinė veikla) (t. 1, b. l. 19-21).

42010 m. balandžio 27 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją Nr. 20-15-765, kuria nesutiko su viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti ieškovo ir UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymą. Atsakovas, 2010 m. balandžio 28 d. atsakydamas į ieškovo pretenziją (t. 1, b. l. 14-18), atmetė ieškovo reikalavimus panaikinti ginčo sprendimą dėl dalyvių kvalifikacijos vertinimo bei įvertinti AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ pateiktą pasiūlymą ir paskelbti naują konkurso laimėtoją.

52010 m. gegužės 17 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ buvo sudaryta Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimo sutartis (toliau – ginčo Sutartis) (t. 1, b. l. 128-132).

6Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu atmesti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymą, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (t. 2, b. l. 1-9), prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą atmesti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymą Konkursui (toliau – Sprendimas); 2) įpareigoti atsakovą sudaryti naują Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę; 3) pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 17 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Dussmann Service“, nuo jos sudarymo dienos. Ieškovas 2010 m. gruodžio 9 d. pareiškimu atsisakė ieškinio reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę (t. 2, b. l. 175).

7Nurodė, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo ir UAB „Trikampis žiedas“ parengtą pasiūlymą yra nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas. Ieškovo nuomone, atsakovui buvo pateikta visa reikalinga informacija bei įrodymai, patvirtinantys, kad UAB „Trikampis žiedas“ sąskaitos nėra areštuotos, o atsakovo argumentai, kad turi būti pateikta speciali pažyma apie konkrečios banko sąskaitos areštą, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad, atsakovui kilus klausimų dėl UAB „Trikampis žiedas“ turto arešto aktų registro išrašų ir jame nurodytos informacijos, jis privalėjo papildomai paprašyti paaiškinti kvalifikacijos duomenis, o ne atmesti konkursui pateiktą pasiūlymą. Taip pat ieškovas nurodė, kad komisijai buvo pateikta tinkamai patvirtinta pelno nuostolių ataskaitos kopija, todėl atsakovo sprendimas ir šiuo atveju yra neteisingas. Be to, pažymėjo, kad CK 6.969 straipsnio 4 dalis numato, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o tik įstatymo nustatytais atvejais notarinės formos, todėl nebuvo jokio pagrindo konkurso sąlygų pagrindu nustatyti jungtinės veiklos sutarčiai notarinę formą ir to reikalauti. Pasak ieškovo, jis įvykdė konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą ir atsakovui pateikė laidavimo raštą, kuriame numatyta, jog draudimo bendrovė įsipareigoja išmokėti atsakovui išmoką, jeigu ieškovas raštu atsisakytų sudaryti pirkimo sutartį; be to, atsakovas netiksliai ir aplaidžiai atliko savo pareigas vokų atplėšimo procedūros ir pasiūlymo vertinimo metu, kadangi atsakovas privalėjo patikrinti, ar pateikto pasiūlymo dokumentų kopijos buvo patvirtintos pagal konkurso sąlygų reikalavimus jau vokų atplėšimo metu ir pastebėjus, kad yra tam tikrų netikslumų, suteikti teisę ieškovui ištaisyti trūkumus vokų atplėšimo metu; vien dėl to, kad pasiūlymo dokumentų kopijos nebuvo patvirtintos tinkamai pagal konkurso sąlygų reikalavimus, pasiūlymas negalėjo būti atmestas. Ieškovo nuomone, dėl nurodytų aplinkybių neteisėtas atsakovo sprendimas atmesti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymą konkursui, atsakovas, organizuodamas konkursą bei sudarydamas paslaugų pirkimo sutartį, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus, todėl paslaugų pirkimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Dussmann Service“, pripažintina negaliojančia.

8Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškiniu (t. 2, b. l. 177-181). Nurodė, kad, vadovaudamasis VPĮ nuostatomis bei UAB „Kalvarijų turgus“ audito ataskaita Nr. R-05-26, pripažįsta pagrįstais ieškovo paaiškinimus, jog atsakovas turėjo papildomai paprašyti ieškovo paaiškinti kvalifikacijos duomenis, taip pat, kad atsakovui pateiktos pelno nuostolių ataskaitos atitinka konkurso sąlygas, nes trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ paskutinių trejų metų vidutinis grynasis pelnas buvo teigiamas, be to, turėjo pripažinti, kad išduotas draudimo bendrovės laidavimo raštas atitinka konkurso sąlygas. Atsakovo teigimu, jis sutinka, jog 2010 m. gegužės 17 d. paslaugų tiekimo sutartis buvo sudaryta, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei nepagrįstai laimėtoju buvo pripažintas ženkliai aukštesnę kainą pasiūlęs tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“. Atsakovas prašė civilinę bylą nutraukti.

9Tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 164-170, t. 2, b. l. 155-162) prašė patenkinti ieškinį analogiškais ieškinyje nurodytais argumentais.

10Tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“, atsiliepdamas į ieškinį, prašė jį atmesti (t. 2, b. l. 47-50, t. 3, b. l. 1-7). Nurodė, kad ieškovas neatitiko konkurso sąlygų, dėl ko jo pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas. Pažymėjo, kad ieškovo pateiktas turto arešto registrų išrašas nėra tinkamas įrodymas, pagrindžiantis atitikimą Konkurso sąlygų 10.2. punkto reikalavimui, ieškovas turėjo pateikti pažymą iš Centrinės hipotekos įstaigos. Trečiojo asmens nuomone, atsakovas pagrįstai UAB „Trikampis žiedas“ laikė neatitinkančiu 10.8 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo, nes šios įmonės 2007 m. pelno nuostolių ataskaita buvo neigiamos reikšmės. Tretysis asmuo pažymėjo, kad nustatyta, jog ieškovas nepateikė notariškai patvirtintos jungtinės veiklos sutarties, kai notarinė sutarties forma buvo privalomasis konkurso sąlygų reikalavimas, todėl šios sąlygos nesilaikymas ir nulėmė ieškovo pasiūlymo neatitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams bei jo atmetimą; be to, ieškovo pateiktas UAB DK „PZU Lietuva“ laidavimo raštas neatitinka Konkurso sąlygų 34.2. punkto reikalavimų bei nepatvirtina, kad UAB DK „PZU Lietuva“ atlygintų atsakovo nuostolius, ieškovui gavus atsakovo pasiūlymą sudaryti paslaugų sutartį ir jam raštu atsisakius tai padaryti. Prašė tenkinti atsakovo prašymą nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti, kaip nenagrinėtiną teisme.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. sprendimu patenkino ieškovo ieškinį, pripažino negaliojančiu 2010 m. balandžio 12 d. UAB „Kalvarijų turgus“ pirkimų komisijos sprendimą atmesti AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ pateiktą pasiūlymą Konkursui; pripažino negaliojančia 2010 m. gegužės 17 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Dussmann Service“ nuo jos sudarymo dienos; priėmė ieškovo AB „City Service“ atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų, t. y. nuo reikalavimo įpareigoti atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, ir nutraukė šią bylos dalį (t. 3, b. l. 76-83).

13Apygardos teismas nurodė, kad, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, Konkurso sąlygų 49 punktu bei atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas atsiliepime pripažino ieškovo reikalavimus, sprendžia, kad atsakovas, nepareikalaudamas ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ paaiškinti arba papildyti pateiktus kvalifikacijos duomenis, nepagrįstai ir skubotai konstatavo, jog nurodytų asmenų pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 10.2. punkto reikalavimų dėl tiekėjo pareigos pateikti perkančiajai organizacijai pažymą iš Centrinės hipotekos įstaigos apie tai, jog sąskaitos neareštuotos ne ankstesnės kaip 2010 m. kovo 19 d. datos. Teismo nuomone, konkurse ieškovui dalyvaujant kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Trikampis žiedas“, pagal konkurso sąlygas užteko, kad pelno (nuostolių) ataskaitas pateiktų UAB „Trikampis žiedas“, ką pastarasis ir padarė; be to, 2007-2009 m. UAB „Trikampis žiedas“ gauto grynojo pelno vidurkis buvo 353 285,11 Lt, t. y. teigiamos reikšmės, todėl atsakovas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 10.8 punkto reikalavimų (pateikti paskutinių trejų metų arba laiko nuo paslaugos teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugos teikėjas vykdė veiklą trumpiau) pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, patvirtinančias, kad paslaugos teikėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per paskutinius trejus finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos yra teigiamos reikšmės).

14Teismo teigimu, Konkurso sąlygų 14 ir 21.6 punktuose numatytas reikalavimas pateikti notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją laikytinas pertekliniu, be to, ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ 2010 m. balandžio 6 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis atitinka konkurso sąlygų numatytus reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, manydamas, jog ieškovas ir tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ pateikė netikslius (neišsamius) duomenis apie savo kvalifikaciją, privalėjo paprašyti jungtinės veiklos dalyvius papildyti šiuos duomenis arba juos paaiškinti per protingą terminą.

15Teismas nustatė, kad kartu su pasiūlymu ieškovo pateiktame 2010 m. balandžio 7 d. UAB DK „PZU Lietuva“ laidavimo rašte Nr. 1168037 yra numatytas draudimo bendrovės įsipareigojimas išmokėti laidavimo rašte nurodytą sumą, kai pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ieškovas atsiima pasiūlymą, nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba neatvyksta sudaryti sutarties, o tai reiškia, kad ieškovo pateiktame laidavimo rašte yra įtvirtinta sąlyga, jog paslaugų teikėjui (ieškovui) atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, draudimo bendrovė įsipareigoja atsakovui išmokėti draudimo polise nurodytą sumą; tą patvirtina ir papildomai teismui pateiktas UAB DK „PZU Lietuva“ 2010 m. gruodžio 20 d. raštas „Dėl sutartinių prievolių laidavimo draudimo poliso“. Teismo nuomone, ieškovas įvykdė konkurso sąlygų 34.2 punkto reikalavimus pateikti laidavimo raštą.

16Apygardos teismo nuomone, nors kai kurios ieškovo pateiktos dokumentų kopijos nėra tinkamai patvirtintos, kaip to reikalaujama Konkurso sąlygų 10 punkto pastaboje Nr. 2, tačiau tai yra formalūs, neesminiai neatitikimai konkurso sąlygų ir jie negalėjo turėti esminės įtakos viešojo pirkimo komisijos galutiniams sprendimams ir pirkimo rezultatams; atsakovas turėjo pareigą paprašyti ieškovo per nustatytą terminą papildyti pateiktus duomenis.

17Teismas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pripažinęs negaliojančiu atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pateiktą pasiūlymą ginčo Konkursui, teigė, kad imperatyvaus pobūdžio VPĮ nuostatų, tarp jų ir viešųjų pirkimų principų, pažeidimas yra pagrindas konstatuoti ne tik konkretaus viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, bet ir šio sprendimo pagrindu sudarytų viešųjų pirkimų sandorių negaliojimą, todėl pripažino negaliojančia ginčo Sutartį nuo jos sudarymo dienos.

18Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, nurodė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“ suteikė paslaugas pagal 2010 m. gegužės 17 d. paslaugų teikimo sutartį, o atsakovas yra sumokėjęs ar įsipareigojęs sumokėti už šias paslaugas, be to, tarp šalių kilus ginčui dėl to, kad tretysis asmuo nevykdo įsipareigojimų pagal pasirašytą paslaugos sutartį, netaikytina restitucija.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 24 d. sprendimą ir nutraukti bylą; netenkinus šio prašymo, prašo panaikinti apygardos teismo sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (t. 3, b. l. 85-93). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neanalizavo ieškovo bei trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ atitikimo konkurso sąlygoms ir, formaliai įvertinęs šių asmenų atitikimą konkurso sąlygoms, padarė nepagrįstas išvadas.
  1. Trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ su pasiūlymu pateiktas priedas „Turto arešto aktų registro išsami informacija“ yra netinkamas įrodymas, kad įmonė atitinka konkurso sąlygų 10.2 punkto reikalavimus, kadangi pagal šią konkurso sąlygų nuostatą pasiūlymo teikėjas privalėjo pateikti pažymą iš Centrinės hipotekos įstaigos apie tai, kad jo sąskaitos neareštuotos ne ankstesnei kaip 2010 m. kovo 19 d.
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas dar iki bylos nagrinėjimo teisme UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymą laikė neatitinkančiu šio konkurso sąlygų 10.8 punkto reikalavimo, jog paslaugų teikėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per paskutiniuosius trejus metus turi būti teigiamos reikšmės, nesiaiškino, kodėl keitėsi atsakovo pozicija dėl trečiojo asmens atitikimo šiai konkurso sąlygai. Konkurso sąlygų 10.8 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas reiškia, jog paslaugų teikėjo kiekvienų metų vidutinis grynasis pelnas turi būti teigiamas.
  3. Ieškovas, teikdamas atsakovui pasiūlymą dalyvauti konkurse, sutiko su jo sąlygomis ir žinojo apie privalomą reikalavimą pateikti notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį, tačiau jo neįvykdė. Be to, pirkimo dokumentuose įtvirtintas specifinis privalomas reikalavimas jungtinės veiklos sutarties formai, atsižvelgiant į atsakovo perkamų paslaugų reikšmę, yra pagrįstas, teisėtas ir teisingas, neriboja konkurencijos bei jų nediskriminuoja. Todėl šio reikalavimo nesilaikymas turi būti pripažintas kaip neatitikimas konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams.
 2. Apygardos teismas, nuspręsdamas netaikyti restitucijos, negalėjo vadovautis ta aplinkybe, kad byloje nėra duomenų apie paslaugų suteikimą ir apmokėjimą pagal 2010 m. gegužės 17 d. sutartį, privalėjo ištirti paslaugų suteikimo ir apmokėjimo aplinkybes, ir tik jas tinkamai ištyręs, spręsti restitucijos taikymo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Sprendimas netaikyti restitucijos iki galo neišsprendžia tarp šalių susidariusios padėties. Juolab kad paslaugos pagal paslaugų pirkimo sutartį buvo teikiamos, už jas atsakovas atsiskaitydavo pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, be to, Lietuvos Arbitražo Teisme yra sprendžiami trys ginčai, kilę tarp apelianto ir atsakovo: du iš jų dėl skolos apeliantui už suteiktas paslaugas priteisimo, trečias – dėl atsakovo vienašalio paslaugų pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.
 3. Negalimas procesas pirmosios instancijos teisme, kuomet ginčijama apelianto su atsakovu sudaryta Paslaugų pirkimo sutartis, o atsakovas, kurio pusėje apeliantas įtrauktas trečiuoju asmeniu, nesigina, atitinkamai apeliantas negali tinkamai naudotis atsakovo teisėmis ir ginti savo interesų, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliantą byloje įtraukiant atsakovu.
 4. Ieškovas nesiekė, jog teismas įpareigotų atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, neginčijo atsakovo sprendimų dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo ir nugalėtojo pripažinimo, todėl darytina išvada, jog ieškovas nesiekė naudos sau, t. y. nesiekė tapti Kalvarijų turgavietės patalpų ir teritorijos valymo bei priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų teikėju, taigi reikalavimus teisme kelia neturėdamas jokio materialinio intereso. Be to, ieškovas ieškinį galėjo pareikšti tik kartu su UAB „Trikampis žiedas“, su kuriuo veikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kaip procesiniai bendrininkai (privalomas bendrininkavimas), o ieškovui ieškinį pareiškus savarankiškai, UAB „Trikampis žiedas“ nesuteikus įgaliojimų ieškovui veikti jo vardu (CPK 44 str. 2 d.), ieškovo ieškinys, apskritai turėjo būti atmestas, kaip pateiktas asmens, neturinčio savarankiškos teisės kreiptis į teismą, o tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą ir bylą nutraukti (CPK 326 str. 5 p.).

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „City service“ prašo atmesti trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinį skundą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. UAB „Trikampis žiedas“ pateikė atsakovui Centrinės hipotekos įstaigos išduotą pažymą apie UAB „Trikampis žiedas“ turto areštus; šios pažymos forma yra reglamentuota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2003 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu. Minėta pažyma įrodo, kad UAB „Trikampis žiedas“ pateikė atsakovui netgi išsamesnę informaciją, nei buvo reikalauta konkurso sąlygose. Be to, kilus abejonių, atsakovas privalėjo kreiptis į ieškovą su prašymu patikslinti pateiktus kvalifikacijos duomenis ir dokumentus.
 2. Pagal Konkurso sąlygų 10.8 punkto formuluotę ir pirmosios instancijos teismo išaiškinimą, atitikimas šiam kvalifikaciniam reikalavimui turi būti skaičiuojamas 2007-2009 metų pelno (nuostolių) atskaitų duomenų vidurkis, todėl UAB „Trikampis žiedas“ nurodytų duomenų vidurkis yra teigiamos reikšmės, t. y. UAB „Trikampis žiedas“ atitinka konkurso sąlygų 10.8 punkte nustatytus reikalavimus.
 3. Ieškovas, dalyvaudamas atsakovo paskelbtame konkurse kartu su UAB „Trikampis žiedas“, pateikė jungtinės veiklos sutartį, kurios turinys atitinka visus konkurso sąlygų 14 punkte numatytus reikalavimus jungtinės veiklos sutarčiai – numatyti kiekvienos iš šalių įsipareigojimai perkančiajai organizacijai, šių įsipareigojimų vertės dalis, solidari jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė, asmuo, kuris atstovauja jungtinės veiklos sutarties šalis, o notarinis jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas šiuo atveju neturi jokios įtakos sutarties galiojimui.
 4. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, jog teismas nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis, buvo pripažinta negaliojančia 2010 m. gegužės 17 d. paslaugų pirkimo sutartis. Apygardos teismas aiškiai pasisakė, kad atsakovas nesivadovavo VPĮ ir konkurso sąlygose numatytomis pasiūlymo vertinimo procedūromis ir taip pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų principus. Pripažinus neteisėtu dėl teisės normų pažeidimų atsakovo 2010 m. balandžio 12 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, jo pagrindu sudarytos sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Pagal Lietuvos teismų praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu, neatsižvelgiant į bylos dalyvių reikalavimus.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti konkurso dalyvio pateiktą pasiūlymą yra pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį. Teismas neturi teisinio pagrindo įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti konkretų sprendimą, todėl ir buvo pareikštas atsisakymas reikalavimo, kurio apygardos teismas nebūtų galėjęs įgyvendinti.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ prašo atmesti UAB „Dussmann Service“ apeliacinį skundą bei priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovas ir tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ pateikdami pažymą iš Centrinės hipotekos įstaigos, pateikė kur kas išsamesnę informaciją apie UAB „Trikampis žiedas“ turto areštus, nei buvo reikalauta konkurso sąlygose. Juolab kad perkančioji organizacija turi pareigą pareikalauti dalyvio paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis per protingą terminą, ir tik to nepadarius, atmesti pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų, taigi šiuo atveju perkančioji organizacija neatliko nurodytos pareigos.
 2. Iš byloje pateiktų UAB „Trikampis žiedas“ pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, jog UAB „Trikampis žiedas“ vidutinis metinis grynasis pelnas per trejus metus buvo teigiamos reikšmės, taigi įmonė atitiko konkurso sąlygą (10.8 p.).
 3. Pagal CK 6.969 straipsnio 4 dalį, jungtinės veiklos sutartis privalo būti notariškai tvirtinama tik įstatymo numatytais atvejais, be to, tai, kad jungtinės veiklos sutartis nepatvirtinta notariškai, nedaro jos negaliojančios nagrinėjamu atveju. Konkurso sąlyga dėl jungtinės veiklos sutarties tvirtinimo notariškai yra neproporcinga ir nepagrįstai apsunkina konkurso dalyvius, nes jungtinės veiklos sutarties notarinės formos reikalavimo nesilaikymas niekaip neįtakoja pateikto pasiūlymo turinio. Be to, atsakovui manant, jog jungtinės veiklos sutartis neatitiko konkurso sąlygų, jis privalėjo kreiptis į ūkio subjektų grupę, kad jie per nustatytą laiką pateiktų notariškai patvirtintą sutartį. To nepadarius, perkančiajai organizacijai tenka visos iš to kylančios neigiamos pasekmės.
 4. Kadangi viešojo pirkimo privalomosios procedūros buvo pažeistos, konkurso rezultatai yra neteisėti, o iš neteisėtų rezultatų negalėjo kilti jokios teisėtos pasekmės. Todėl 2010 m. gegužės 17 d. pirkimo sutartis, sudaryta su neteisėtu konkurso laimėtoju, yra laikytina nesukuriančia jokių teisėtų ir vykdytinų pasekmių. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, apeliantas turėjo teisę teikti teismui įrodymus, kurie patvirtintų apelianto atsakovui suteiktas paslaugas, tačiau nepateikė tokių dokumentų ir šių aplinkybių neįrodinėjo apygardos teisme, todėl, vadovaujantis CPK 306 straipsnio 2 dalimi, šiomis aplinkybėmis negalima grįsti apeliacinio skundo.
 5. Neaiškus pagrindas, kuriuo apeliantas mano, jog jis turėjo būti įtrauktas į bylą atsakovu. Ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ teises ir teisėtus interesus pažeidė būtent UAB „Kalvarijų turgus“, sudarydamas paslaugų teikimo sutartį su viešąjį konkursą neteisėtai laimėjusiu subjektu. UAB „Dussmann Service“ galėjo pats įstoti į procesą kaip tinkama šalis ir ginti, jo manymu, pažeistas teises; UAB „Dussmann Service“ prašymu, apygardos teismas įtraukė jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Taigi apeliantas pats nulėmė savo statusą ir teisių apimtį nagrinėjamoje byloje.
 6. Tais atvejais, kai konstatuojama, jog perkančioji organizacija neteisėtai atmetė pasiūlymą, jį pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija grąžinamas į pirminę padėtį, o negrąžinti šalių į pirminę padėtį, bet pripažinti visą konkursą negaliojančiu galima tik tada, kai perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai atlikti, nustatant pirkimo sąlygas. Šiuo atveju pastaroji sąlyga nebuvo ginčijama, todėl, ieškovo atsisakymas vieno iš ieškinio reikalavimų, nepanaikino jo materialinio suinteresuotumo. UAB „Trikampis žiedas“ buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, todėl buvo užtikrintas tinkamas jo teisių ir interesų gynimas, ir nėra pagrindo teigti, kad ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

25Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

26Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

27Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su ginčo esme, iš esmės tinkamai išaiškino ir pritaikė aukščiau nurodytas ir kitas civilinio proceso taisykles bei materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su perkančiosios organizacijos sprendimo ir ginčo Sutarties pripažinimo negaliojančiais.

28Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis nustato, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, turi užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principus. Viešųjų pirkimų principų laikymasis garantuoja pasiekimą viešojo konkurso tikslų ir išvengimą nesąžiningos konkurencijos.

29VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai kandidatas ar dalyvis pateikia netikslius arba neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Be to, Konkurso sąlygų 49 punkto nuostatomis, jeigu viešųjų pirkimų komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Duomenys apie kvalifikaciją laikytini neišsamiais ar netiksliais, kai tiekėjas pateikia jo kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų.

30Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, pateikia konkurso dalyvis, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005). Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. apžvalgoje „Dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo“ pažymėta, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama; tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti pateiktą informaciją apie kvalifikaciją.

31Taigi tik tuomet, jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija gali atmesti jo pasiūlymą (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

32Kolegijos nuomone, pagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas, nepareikalaudamas ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ paaiškinti arba papildyti pateiktus kvalifikacijos duomenis, nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 10.2. punkto (dėl sąskaitų arešto), 14 ir 21.6 punktų (dėl jungtinės veiklos sutarties patvirtinimo) bei 10 punkto pastabos Nr. 2 (dėl dokumentų kopijų patvirtinimo) reikalavimų.

33Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ sąskaitos 2010 m. kovo 19 d. buvo areštuotos (CPK 178 str., 185 str.), t. y. kad tretysis asmuo neatitiko Konkurso dalyvio kvalifikacijos reikalavimo. Tokių duomenų apeliantas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Viešųjų pirkimų komisijai kilus abejonių, ar trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pateikta pažyma yra išsami ir joje pateikti visi tuo metu įmonės turtui taikyti apribojimai (tarp jų – banko sąskaitoms), aukščiau nurodytų teisės aktų ir ginčo Konkurso sąlygų nustatyta tvarka privalėjo pareikalauti dalyvio (trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“) juos paaiškinti ar patikslinti. Atsakovas privalėjo taip pat pasielgti ir dėl ieškovo bei trečiojo asmens pateiktų jungtinės veiklos sutarties bei kitų dokumentų kopijų patvirtinimo.

34Taigi apygardos teismas pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad atsakovas virš nurodytais atvejais privalėjo nustatyti ieškovui ir trečiajam asmeniui terminą papildyti ir (ar) paaiškinti pateiktus duomenis, o to nepadaręs, nesudarė galimybės ginčo konkurso dalyviams pašalinti nustatytus neesminius trūkumus dokumentų, patvirtinančių tinkamą dalyvių kvalifikaciją (VPĮ 32 str. 5 d.).

35Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ieškovas ir tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ neatitiko ginčo Konkurso sąlygų 10.8 punkto reikalavimo. Bylos duomenimis, ieškovas AB „City Service“ pirkimų komisijai pateikė 2007-2009 metų pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, tačiau 2009 metų ieškovo pelno (nuostolių) ataskaitos kopija nebuvo tinkamai patvirtinta. Kaip minėta aukščiau, nustačius, kad kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, viešųjų pirkimų komisija privalo raštu paprašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (VPĮ 32 str. 5 d., Konkurso sąlygų 49 p.). Juolab kad tinkamai patvirtintas 2007-2009 metų pelno (nuostolių) ataskaitas pateikė kitas jungtinės veiklos partneris – tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“, kurio pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2007 m. įmonė turėjo 179 944 Lt nuostolių, 2008 m. - 352 429,33 Lt pelno, 2009 m. - 887 370 Lt pelno. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nagrinėjamu atveju nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra siejamas su nurodytų metų finansinių rodiklių visuma, o ne su kiekvienų metų finansiniais rodikliais.

36Dėl pasakyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija neteisingai įvertino ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ pateiktą pasiūlymą, nesiėmė visų galimų veiksmų išsiaiškinti, ar tretysis asmuo yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d., 5 d.), todėl, pažeisdama VPĮ nuostatas, priėmė neteisėtus sprendimus, o tai įtakojo neteisėtą ir neteisingą preliminariosios tiekėjų eilės sudarymą. Dėl ko apygardos teismas pagrįstai pripažino negaliojančiu atsakovo pirkimo komisijos ginčo sprendimą.

37CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Be to, vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, reikalavimą dėl niekinio sandorio pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo; niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva).

38Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti preliminarią laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009). Be to, visuotinai žinomas teisės principas skelbia, kad iš neteisės nekyla teisė (ex iniuria non oritur ius).

39Taigi apygardos teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimų, pagrįstai pripažino ginčo sutartį, sudarytą tarp UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Dussmann Service“, negaliojančia nuo jos sudarymo dienos (CK 1.80 str., 178 str. 1 d., 5 d.).

40Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą ir apeliacinio skundo argumentas, kad byla nutrauktina, ieškinį teismui padavus tik ieškovui, kuris, apelianto teigimu, neturi teisės atstovauti trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ interesų (CPK 44 str. 2 d., 3 d., 326 str. 5 p.). Iš byloje esančio ieškovo ir nurodyto trečiojo asmens 2010 m. balandžio 6 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 3.1 punkto matyti, kad atsakingu partneriu, kuriam suteikiami visi įgaliojimai, pareigos ir teisės, paskirtas ieškovas, todėl pastarasis turėjo teisę paduoti nurodytą ieškinį nagrinėjamoje byloje (CPK 44 str.).

41Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti teismo sprendimo dalies, kuria pripažinti negaliojančiais viešųjų pirkimų komisijos ginčo sprendimas bei ginčo sutartis (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

42Tačiau pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su restitucijos taikymu, suklydo aiškindamas bei taikydamas teisės normas, reglamentuojančias restitucijos taikymą, dėl ko negalima palikti galioti teismo sprendimo dalies, kuria nustatyta, jog nagrinėjamu atveju netaikytina restitucija.

43Pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostatas ir kasacinio teismo suformuotą praktiką, teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi savo iniciatyva (ex officio) konstatuoti niekinio sandorio faktą ir jo teisines pasekmes, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005).

44CK 1.80 straipsnio nuostatomis, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o, kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.). Pažymėtina, kad, konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės, nustatytos CK 6 knygos normose (CK 1.80 str. 3 d.).

45Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į teisinę padėtį, buvusią prieš pažeidimą, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

46Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas restitucijos taikymo klausimą, tinkamai neištyrė ir nevertino teisingam šio klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, tarp jų – ginčo sutarties vykdymo aplinkybių, taip pat aplinybių, reikšmingų restitucijos būdo parinkimui ar jos netaikymui, ir, nenustatęs išskirtinių aplinkybių, - jos netaikė, konstatuodamas, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių paslaugų teikimą bei jų apmokėjimą. Tačiau teismas net nepareikalavo, kad šalys pateiktų aukščiau nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Tokiu būdu apygardos teismas pažeidė civilinio proceso įstatymo taisykles bei materialinės teisės normas, kuriose įtvirtinta teismo pareiga savo iniciatyva rinkti įrodymus bei įpareigoti šalis juos pateikti, jeigu byloje esančių duomenų nepakanka teisingam klausimo išsprendimui, neatskleisdamas šio klausimo (reikalavimo) esmės (CK 1.78 str. 5 d., CPK 176 str., 179 str., 183 str., 185 str.). Juolab kad apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė dokumentus (tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus, sąskaitos išrašus, PVM sąskaitas – faktūras; t. 3, b. l. 164-220) apie paslaugų suteikimą ir apmokėjimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali išnagrinėti iš esmė šio kausimo, kurio teisingam išsprendimui reikalingas papildomas išsamus aplinkybių ir įrodymų tyrimas (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

47Dėl pasakyto panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria netaikyta restitucija, ir bylos dalis dėl restitucijos taikymo grąžintina nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

48Atkreiptinas dėmesys, kad, sprendžiant dėl restitucijos taikymo, pagal kasacinio teismo praktiką, svarstytinas klausimas dėl apelianto (trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“) procesinės teisinės padėties patikslinimo (CPK 42 str., 45 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

49Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą; jeigu apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, šį klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas.

50Iš dalies patenkinus trečiojo asmens „Dussmann Service“ apeliacinį skundą ir grąžinus pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti klausimą dėl restitucijos taikymo, nepriteistinos apeliacinės instancijos teisme apelianto ir trečiojo asmens UAB „Trikampis žiedas“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, o iš apelianto priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 302, 84, 92, 93, 96 str.; b. t. 3, 1. 135).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

52Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą.

53Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria netaikyta restitucija, ir bylos dalį dėl restitucijos taikymo perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

54Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

55Priteisti valstybei iš apelianto UAB „Dussmann Service“ (j. a. kodas 111617783) 4 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas AB „City Service“ kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Trikampis... 4. 2010 m. balandžio 27 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją Nr.... 5. 2010 m. gegužės 17 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Dussmann... 6. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu atmesti ieškovo ir trečiojo... 7. Nurodė, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo ir UAB „Trikampis... 8. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su... 9. Tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“ atsiliepime į ieškinį (t. 1, b.... 10. Tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“, atsiliepdamas į ieškinį, prašė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 24 d. sprendimu patenkino ieškovo... 13. Apygardos teismas nurodė, kad, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi,... 14. Teismo teigimu, Konkurso sąlygų 14 ir 21.6 punktuose numatytas reikalavimas... 15. Teismas nustatė, kad kartu su pasiūlymu ieškovo pateiktame 2010 m.... 16. Apygardos teismo nuomone, nors kai kurios ieškovo pateiktos dokumentų kopijos... 17. Teismas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pripažinęs negaliojančiu... 18. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą,... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Dussmann Service“ prašo panaikinti... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „City service“ prašo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Trikampis žiedas“... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 26. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 27. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 28. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis nustato, kad perkančioji... 29. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, perkančioji organizacija... 30. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokio turinio ir... 31. Taigi tik tuomet, jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas... 32. Kolegijos nuomone, pagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad... 33. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog trečiojo asmens UAB... 34. Taigi apygardos teismas pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad atsakovas virš... 35. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ieškovas ir tretysis asmuo UAB... 36. Dėl pasakyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 37. CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms įstatymo normoms... 38. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, kai perkančiosios... 39. Taigi apygardos teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą... 40. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą ir apeliacinio skundo... 41. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti teismo sprendimo... 42. Tačiau pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes,... 43. Pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostatas ir kasacinio teismo suformuotą... 44. CK 1.80 straipsnio nuostatomis, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo... 45. Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir... 46. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas restitucijos taikymo klausimą,... 47. Dėl pasakyto panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria netaikyta restitucija,... 48. Atkreiptinas dėmesys, kad, sprendžiant dėl restitucijos taikymo, pagal... 49. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šaliai, kurios naudai... 50. Iš dalies patenkinus trečiojo asmens „Dussmann Service“ apeliacinį... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 52. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą.... 53. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria netaikyta restitucija, ir bylos dalį... 54. Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.... 55. Priteisti valstybei iš apelianto UAB „Dussmann Service“ (j. a. kodas...