Byla 2-397-723/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. G., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei B. J. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi su ieškiniu (b.l. 2) į teismą, prašydamas iš atsakovės B. J. priteisti 6079,60 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1869,91 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2010-08-17 ir 2010-09-20 su atsakove sudarytomis tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) ir paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) suteikė atsakovei paskolą personaliniam kompiuteriui įsigyti ir 5000 Lt paskolą. Pagal sutartis atsakovė įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo - mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. (pagal sutartį Nr. ( - )), 0,5 proc. (pagal sutartį Nr. ( - )) nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. 2012-11-15 atsakovės skola ieškovui yra 6079,60 Lt likusių mokėjimų, 1869,91 Lt delspinigių, iš viso – 7949,51 Lt. Atsakovei buvo siųstos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, bandyta susisiekti su atsakove ieškovui žinomais jos kontaktiniais duomenimis, tačiau taikios derybos su atsakovu nedavė jokių rezultatų.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą (b.l. 22-23), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, o vartojimo kreditų sutartys yra sudarytos trejų metų laikotarpiui. Ieškovas prieš nutraukdamas su atsakove sutartis jos neinformavo. Po banko ,,Snoras“ veiklos sustabdymo atsakovei nebuvo pranešta kur mokėti eilines įmokas, jokių pranešimų paštu ar telefonu ji negavo. Per masines informavimo priemones buvo skelbiama, kad visi mokėjimai yra sustabdomi, nes turi būti nurodomos sąskaitos, į kurias turi mokėti atsakovė ir kiti banko ,,Snoras“ skolininkai. Ieškovas neinformavo apie tai, bet dar ir pakeitė savo buveinės adresą, apie tai irgi neinformavo atsakovės. Kadangi sutarties įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, tai ieškovas tik tinkamai informavęs atsakovę gali nutraukti su ja sutartį, prieš tai dar suteikiant protingą terminą įvykdyti pradelstus mokėjimus (LR CK 6.209 str.). Atsakovė nurodo, kad ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė vartojimo kreditų sutartis, todėl turi teisę reikalauti tik tų mokėjimų, kurie yra pradelsti mokėti šiai dienai. Ieškovas pateikė teismui reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, kurie sudaro 1869,91 Lt ir yra paskaičiuoti už kiekvieną dieną po 0,5%. Tokie delspinigiai neatitinka teismų praktikos ir dešimteriopai viršija ieškovo galimus nuostolius. Šiuo konkrečiu atveju atsakovė nuo paskolų sudarymo dienos visus metus tvarkingai mokėjo visus mokėjimus ir daugiau nei trečdalį paskolų apmokėjo. Objektyviai ji neturėjo galimybės mokėti eilinių mokėjimų, nes pats ieškovas nepateikė duomenų apie jo naujus rekvizitus ir sąskaitas. Ieškovas taip pat neinformavo apie savo buveinės pasikeitimą. Todėl ieškovo paskaičiuoti delspinigiai mažintini ir negali sudaryti ne daugiau nei 0,02% už pradelstą dieną. Atkreipė dėmesys į tai, kad ieškovas ieškinyje nenurodė už kurį laikotarpį prašoma priteisti delspinigius. Ieškovas apskaičiavo delspinigius pagal vieną sutartį už 19 mėnesių, o pagal kitą už 17 mėnesius. Sutinkamai su LR CK 1.125str. 5 d. l p. ieškiniams dėl delspinigių priteisimo taikytinas šešių mėnesių ieškininės senaties terminas, todėl ieškinys dėl delspinigių priteisimo yra atmestinas. Nurodė, kad šeimoje dirba tik ji viena, turi viena išlaikyti šeimą ir mokėti visus mokesčius.

4Ieškovas pateikė dubliką (b.l. 25-27), kuriame pažymėjo, kad atsakovei buvo siunčiami raginimai ir pretenzijos dėl netinkamai vykdomų sutarčių sąlygų ieškovo turimais kontaktiniais duomenimis. Šiuo duomenis nurodė pati atsakovė sudarydama sutartis. Remiantis Sutarčių 5.1.2 p. ir 4.1.2 p., atsakovė apie savo pasikeitusius kontaktinius duomenis privalėjo pranešti per 5 dienas. Atsakovė buvo tinkamai informuota apie esamą įsiskolinimą, tačiau piktybiškai vengė vykdyti savo įsipareigojimus ir įsiskolinimo nepadengė. 2011-12-06 pretenzijoje buvo nurodyti sąskaitų, į kurias buvo galima mokėti įmokas, numeriai. Taip pat visa informacija dėl mokėjimų buvo skelbiama ieškovo internetinėje svetainėje. Atsakovė buvo sudariusi sutartis ir prisiėmusi kreditorinius įsipareigojimus, tačiau pati savo mokėjimais nesirūpino ir į ieškovą duomenų nesikreipė. Dubliku atkreipė dėmesį, kad net ir gavusi ieškinio nuorašą, kuriame aiškiai nurodyti ieškovo rekvizitai, atsakovė iki šios dienos nėra sumokėjusi jokios skolos dalies. Pažymėjo, jog atsakovė painioja skirtingus juridinius asmenis. Ieškovas - UAB „Snoro lizingas“ ir BAB bankas ,,SNORAS“ yra atskiri juridiniai asmenys, todėl BAB bankas ,,SNORAS“ negalėjo paveikti ir sustabdyti mokėjimų kitam juridiniam asmeniui UAB „Snoro lizingas“. Ieškovas nei savo buveinės adreso, nei kontaktinio telefono numerio, nei internetinės svetainės adreso nekeitė.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti (b.l. 34-36). Nurodė, kad pagal sutartis buvo mokėta, įmokos vėlavo. Pagal vieną sutartį sumokėjo apie 2000 Lt, o pagal kitą virš 2000 Lt. Likutis apima paskolą, palūkanų dalį ir dalį sutarties mokesčio. Atsakovė gali matyti kas sudaro įmoką. Šalis pati pasirenka mokėjimo grafiką. Nustojo mokėti 2011 m. spalio mėnesį. Pagal sutartį, jei vėluojama 45 dienas reikalaujama sumokėti visą sumą. Viena sutartis nutraukta 2011-12-27, kita 2012-03-02. Užšaldžius banke ,,Snoras“ sąskaitas, buvo duotas terminas žmonėms, kad susimokėtų. Skola buvo bandoma išieškoti neteisminiu keliu per skolų administravimo bendrovę. Delspinigiai buvo sumažinti. Mano, kad 0,17 proc. delspinigiai sąžiningi ir protingi. Pripažino, kad kreipusis į teismą anksčiau, būtų buvę suskaičiuoti mažesni delspinigiai.

6Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai (b.l. 31), į teismo posėdį atsakovė neatvyko, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-08-17 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) sudaryta tarp ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovės B. J., atsakovei buvo suteikta tikslinė paskola personaliniam kompiuteriui įsigyti (b.l. 4-6), o 2010-09-20 paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - )atsakovei ieškovas suteikė 5000 Lt paskolą (b.l.10-12). Kaip matyti iš sutarčių turinio, atsakovė įsipareigojo pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2013-08-17, o pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2013-09-20 kas mėnesį mokėti įmokas ieškovui pagal sutartus grafikus (b.l. 4,). Teismas atmeta atsakovės argumentus, kad sustabdžius BAB banko ,,Snoras“ veiklą, jai turėjo būti pranešta kur mokėti eilines įmokas ieškovui. BAB bankas „Snoras“ ir ieškovas yra atskiri juridiniai asmenys, todėl BAB bankas ,,Snoras“ negalėjo įtakoti ar sustabdyti mokėjimų kitam juridiniam asmeniui. Kadangi atsakovė savo sutartinių prievolių, nepaisant ieškovo raginimų ir pretenzijų (b.l. 7-9, 13-15), tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, visų pagal sutartį priklausančių įmokų nesumokėjo, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti dalyje dėl skolos už likusius mokėjimus - iš atsakovės priteisti 6079,60 Lt likusių mokėjimų(LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.886 str.).

10Ieškovas paskaičiavo delspinigius už 791 ir 759 dienas, po to paskaičiavo už 182 dienas pagal kiekvieną sutartį – atitinkamai 1790,88 Lt ir 3741,92 Lt (b.l. 17-18) ir sumažino delspinigius iki 1869,91 Lt bendroje sumoje už abi sutartis (b.l. 24).

11Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

12LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 182,5 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

13Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, daugiau nei metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį (b.l. 17-18) nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.). Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,5 procento per dieną - 15 proc. per mėnesį, 182,5 proc. per 365 dienas ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato, kad ieškovas be pagrindo nesikreipė pagal sutartyje numatytas sąlygas į teismą, nors sutartys buvo nutrauktos 2012 metais pradžioje, o ieškovo nurodomas neteisminis ginčo sprendimo būdas - priminimas SMS žinutėmis yra protingai ir racionaliai niekuo nepagrįstas. Teismas mato, kad nesikreipti į teismą kuo ilgesnį laiko tarpą tampa ieškovui naudinga, kas nėra teisinga ir sąžininga formuojant gerą tokio pobūdžio santykių praktiką. Teismas konstatuoja esant protinga ir teisinga sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyse numatytų metinių palūkanų normą – 13,60 proc. nuo priteistos sumos – viso (6079,60 x 13,60 proc.) 826,83 litų. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 6906,43 Lt įsiskolinimo.

15Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškovo prašomų likusių mokėjimų, sumos, t.y. nuo 6079,60 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 206 Lt žyminio mokesčio proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai (b.l. 1).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės B. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į.k. ( - )) 6079,60 Lt (šešis tūkstančius septyniasdešimt devynis litus 60 ct) skolos ir 826,83 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt šešis litus 83 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą, t.y. 6079,60 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-11-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 206 Lt (du šimtus šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi su ieškiniu (b.l. 2) į teismą,... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą (b.l. 22-23), kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Ieškovas pateikė dubliką (b.l. 25-27), kuriame pažymėjo, kad atsakovei... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti (b.l.... 6. Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai (b.l.... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-08-17 tikslinės... 10. Ieškovas paskaičiavo delspinigius už 791 ir 759 dienas, po to paskaičiavo... 11. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių... 12. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 13. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 14. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, daugiau nei metus laiko... 15. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui... 16. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovo... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės B. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“... 20. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...