Byla 2-1183-351/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui V. G. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 981,12 Eur skolos, 651,48 Eur palūkanų, 482,20 Eur delspinigių, 101,19 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,5 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos 981,12 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2005-09-23 AB SEB bankas ir atsakovas V. G. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0450518054896-14 (toliau – Sutartis), pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB SEB bankui. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį, todėl AB SEB bankas ją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitas susijusias pinigines sumas. 2009-11-06 AB SEB bankas ir ieškovė UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį. Ieškovė CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas jų neįvykdė. Ieškovės reikalavimas pagal Sutartį yra: 981,12 Eur pagrindinė skolos suma, 651,48 Eur palūkanos, 482,20 Eur delspinigiai, 101,19 Eur ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, t.y. iš viso 2215,99 Eur. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2005-09-23 AB SEB bankas ir atsakovas V. G. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0450518054896-14, pagal kurią AB SEB bankas atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB SEB bankui (b. l. 12-19). Atsakovas netinkamai vykdė Sutartį, todėl AB SEB bankas ją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitas susijusias pinigines sumas. 2009-11-06 AB SEB bankas ir ieškovė UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį. Ieškovė CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį (b. l. 21), tačiau atsakovas jų neįvykdė. Ieškovės reikalavimas pagal Sutartį yra: 981,12 Eur pagrindinė skolos suma, 651,48 Eur palūkanos, 482,20 Eur delspinigiai, 101,19 Eur ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 6-11), t.y. iš viso 2215,99 Eur. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti (b. l. 20), tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Ieškovė UAB „Gelvora“ pateikė įrodymus, kad atsakovas V. G. nevykdo sutarties, todėl laikytina, jog jis nevykdydamas savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovo V. G. priteistina 981,12 Eur skola ieškovės naudai (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.).

7Iš delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad reikalavimo perleidimo momentu mokėtinų delspinigių dydis sudarė 129,00 Eur bei už 2009-11-06 - 2010-11-01 (360 dienų) laikotarpį apskaičiuoti delspinigiai – 353,20 Eur (b. l. 8). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Jos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku neatgautus pinigus. Vartojimo kredito sutartyje šalys numatė 0,1 proc. netesybų. Tokių didelių nuostolių ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Teismas turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007). Vartojimo kredito sutartyje numatytas delspinigių dydis (0,1 proc. už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc. delspinigiai yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d., 2005 m. birželio 6 d., 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-1070/2003; Nr. 3K-3-316/2005; Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai, atsižvelgiant į sutarties šalių santykių pobūdį, kai viena šalis yra juridinis asmuo, kita – fizinis asmuo, pažeidžia minėtus teisės principus, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies – delspinigiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., sumažintini iki 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos per dieną, kaip atitinkantys minimalius įstatyminius nuostolius, t. y. delspinigiai mažintini nuo 482,20 Eur iki 305,60 Eur.

8Iš palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad reikalavimo perleidimo momentu mokėtinų palūkanų dydis sudarė 144,02 Eur, o nuo reikalavimo perleidimo ieškovė apskaičiavo už 2009-11-06 - 2015-03-20 (už 1960 d. po 9,5 proc.) laikotarpį mokėtinas palūkanas – 507,46 Eur (b. l. 9). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į tai, kad byloje pateiktas tik vienintelis 2009-11-19 ieškovės pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo (b. l. 21) ir daugiau nepateikta jokių duomenų, kad ieškovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama nuo tada susigrąžinti skolą, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais, t.y. nuo 507,46 Eur iki 169,15 Eur.

9Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo priteistinos 9,5 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos - 981,12 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Taip pat iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai: 43,36 Eur žyminio mokesčio ir 1,01 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (kitų 100,18 Eur Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nurodytų išklotinės (b. l. 7) 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose ieškovė nepagrindė įrodymais), t.y. iš viso 44,37 Eur ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 262 str. 2 d., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - )

15- 981,12 Eur skolos,

16- 305,60 Eur delspinigių,

17- 169,15 Eur palūkanų,

18- 9,5 proc. metinių palūkanų nuo 981,12 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1455,87 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 44,37 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio... 2. atsakovui V. G. už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 981,12 Eur skolos, 651,48 Eur... 4. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2005-09-23 AB SEB bankas ir atsakovas V. G.... 7. Iš delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad reikalavimo perleidimo momentu... 8. Iš palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad reikalavimo perleidimo momentu... 9. Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo... 10. Taip pat iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo... 11. Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 12. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 13. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 14. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - )... 15. - 981,12 Eur skolos,... 16. - 305,60 Eur delspinigių,... 17. - 169,15 Eur palūkanų,... 18. - 9,5 proc. metinių palūkanų nuo 981,12 Eur sumos nuo bylos iškėlimo... 19. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1455,87 Eur sumą nuo bylos... 20. - 44,37 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Gelvora“, juridinio... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...