Byla e2-22529-534/2016
Dėl skolos, kredito mokesčio, palūkanų, skolos išieškojimo išlaidų ir delspinigių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „ARN group“ ieškinį atsakovui Ž. M. dėl skolos, kredito mokesčio, palūkanų, skolos išieškojimo išlaidų ir delspinigių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas UAB „ARN group“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Ž. M. 400,00 Eur negrąžinto kredito, 70,60 Eur nesumokėtos kredito kainos, 154,04 Eur palūkanų, 4,24 Eur delspinigių, 75,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2015-04-06 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 105337, pagal kurią suteikė atsakovui 400,00 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ne vėliau kaip iki 2015-12-03. Atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu 154 dienas. Ieškovas, remdamasis sutarties 6.2 ir 9.1 punktu, paskaičiavo 154,04 Eur palūkanas už naudojimąsi kredito suma suėjus kredito grąžinimo terminui, o remdamasis sutarties 9.1 punktu – 4,24 Eur delspinigius nuo vėluojamos sumokėti kredito kainos sumos. Ieškovas dėl atsakovo skolos išieškojimo kreipėsi į skolų išieškojimo įmonę, skola nebuvo išieškota, dėl ko ieškovas patyrė 75,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovo.

4Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-06 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 105337, pagal kurią suteikė atsakovui 400,00 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ne vėliau kaip iki 2015-12-03. Kredito suteikimo faktą patvirtina ieškovo 2015-04-06 atliktas mokėjimas. Atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu 154 dienas. Remdamasis sutarties 6.2 ir 9.1 punktu ieškovas paskaičiavo 154,04 Eur palūkanas už naudojimąsi kredito suma suėjus kredito grąžinimo terminui, o remdamasis sutarties 9.1 punktu – 4,24 Eur delspinigius nuo vėluojamos sumokėti kredito kainos sumos. Ieškovas dėl atsakovo skolos išieškojimo kreipėsi į skolų išieškojimo įmonę, skola nebuvo išieškota, dėl ko ieškovas patyrė 75,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovo. Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs skolą, nėra, atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų (CPK 178 straipsnis).

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 400,00 Eur negrąžintas kreditas ir 70,60 Eur kredito mokestis (kredito kaina).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 154,04 Eur palūkanas, paskaičiuotas už 120 dienų už naudojimąsi kredito suma suėjus kredito grąžinimo terminui. Tarp šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punkte numatyta, kad už faktiškai kredito davėjo kredito gavėjui išmokėtą ir negrąžintą kredito sumą skaičiuojamos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos palūkanos už naudojimąsi kredito davėjo suteiktais pinigais; pagal 6.2 punktą minėtos palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti įvykdymo; 9.1 punkto pirmoje dalyje nustatyta, kad jeigu kredito gavėjas grąžintino kredito ar jo dalies nesumoka laiku arba jeigu sutartis yra nutraukiama, už naudojimąsi negrąžintu kreditu (jo dalimi) iki visiško faktinio kredito grąžinimo kredito davėjui dienos toliau skaičiuojamos sutarties bendrųjų sąlygų 6 skyriuje bei sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos palūkanos. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma sudaro 117,13 procento. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkto pirmoje dalyje numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Ieškovui iš atsakovo priteistina 24,00 Eur (0,05 procento * 120 dienų nuo negrąžintos kredito sumos) sutartinių palūkanų, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4,24 Eur delspinigius nuo vėluojamos sumokėti kredito kainos, paskaičiuotus už 120 dienų. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkto antroje dalyje įtvirtinta, kad jeigu kredito gavėjas mokėtinas palūkanas, kitas bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias sumas, bet kokį kitą mokėjimą pagal sutartį (išskyrus kreditą) ar bet kurios iš šių sumų dalies nesumoka laiku arba sutartis yra nutraukiama, tai už visas tokias laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat tai, kad atsakovas laiku nesumokėjo kredito mokesčio (kredito kainos), reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo 4,24 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas. Vartojimo kredito sutarties 9.2 punkte šalys susitarė, kad kredito gavėjui laiku negrąžinus kredito (jo dalies) ir/ar nesumokėjus bendros vartojimo kredito kainos (jos dalies) bei kitų įsiskolinimų pagal sutartį, kredito gavėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą trečiajam asmeniui. Nagrinėjamu atveju ieškovas, kuris yra juridinis asmuo, užsiimantis vartojimo kreditų teikimu, kas reiškia, jog jis turi darbuotojų (profesionalių specialistų), dirbančių su kreditų išdavimu, vėlavimu juos grąžinti ir pan., nedetalizavo kokias ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas jis patyrė, prašydamas, kad teisines paslaugas jam suteiktų kitas juridinis asmuo, o ne paties ieškovo darbuotojai. Be to, vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Vartojimo kredito davėjai neturi teisės taikyti jokių papildomų skolos išieškojimo, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą vykdo pats vartojimo kredito davėjas, ar yra pasitelkiami tretieji asmenys, pranešimo apie įsiskolinimą ir kitų mokesčių. Šie mokesčiai yra tiesiogiai susiję su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatai (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 75,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (498,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 70,87 procentus. Ieškovas patyrė 16,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 11,34 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,16 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

15Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16tenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) 400,00 Eur (keturis šimtus Eur 00 ct) negrąžinto kredito, 70,60 Eur (septyniasdešimt eurų 60 ct) kredito mokesčio, 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus 00 ct) palūkanų, 4,24 Eur (keturis eurus 24 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (498,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,34 Eur (vienuolika eurų 34 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,ARN group“, j.a.k. 302249035, naudai.

18Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

19Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio... 2. ieškovas UAB „ARN group“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Ž. M.... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2015-04-06 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo... 4. Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Civilinio proceso... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-06 ieškovas su atsakovu... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 154,04 Eur palūkanas,... 10. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4,24 Eur delspinigius nuo vėluojamos... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75,00 Eur skolos išieškojimo... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 70,87 procentus. Ieškovas patyrė 16,00 Eur... 14. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 16. tenkinti ieškinį iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo Ž. M., a. k. ( - ) 400,00 Eur (keturis šimtus Eur 00... 18. Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...