Byla 2A-85-280/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui M. R. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 1038,00 Lt skolą, 350,24 Lt delspinigius, 77,89 Lt aptarnavimo mokestį, 182,00 Lt (146 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos 600,00 Lt, skaičiuojamas nuo 2011-04-17 iki 2011-07-01, ieškinio paruošimo teismui dienos, 146 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos 600,00 Lt, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio įstatymines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 m. spalio 18 d. su atsakovu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 129 per UAB „Sostinės kreditai“ internetinį puslapį. Pagal sutartį ieškovas paskolino 600 Lt, atsakovas M. R. įsipareigojo 600 Lt sumą grąžinti.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių ir ieškinį atmetė. Darė išvadą, jog ieškinys pagal ieškovo į bylą pateiktus įrodymus negali būti tenkinamas, nes dokumentais nepatvirtintas pinigų atsakovui perdavimo faktas, kas sutinkamai su LR CK 6.870 str. 2 d. nuostatomis, nesudaro prielaidos teigti, jog kreditavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta, ir kad ji buvo sudaryta ieškovo ieškinyje nurodytomis sąlygomis.

5Apeliaciniu skundu UAB „Sostinės kreditai“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą už akių panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas priimti teisingą sprendimą, galėjo nustatyti terminą pateikti papildomiems dokumentams, įrodantiems pinigų perdavimo faktą atsakovui. Siekdamas patvirtinti savo teisėtus reikalavimus, pateikia banko išrašą, kuriuo patvirtina, jog UAB „Sostinės kreditai“ pagal sudarytą sutartį pervedė M. R. 600 Lt.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-10-20 sprendimas už akių naikintinas ir priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus tai, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. spalio 18 d. tarp šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 129 (b. l. 5-6), kuria ieškovas atsakovui suteikė 600 Lt kreditą, 600 Lt sumokėdamas 2010-10-19 į atsakovo sąskaitą. Pagal sutartį atsakovas M. R. įsipareigojo 600 Lt sumą grąžinti su 12,16 proc. mėnesinėmis palūkanomis, t.y. 146 proc. metinėmis palūkanomis iki 2011 m. balandžio 17 d. viso 1038 Lt. Kredito grąžinimo data numatyta 2011-04-17. 2010-10-19 sąskaitos išrašas patvirtina, kad M. R. gavo 600 Lt (b.l. 50). Duomenų apie tai, ar atsakovas su ieškovu yra atsiskaitęs, byloje nėra.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1038,00 Lt skolą, 350,24 Lt delspinigių, 77,89 Lt aptarnavimo mokesčio, 182,00 Lt (146 procentų dydžio metinių palūkanų už negrąžinto kredito sumą600,00 Lt, skaičiuojamų nuo 2011-04-17, kredito grąžinimo datos, iki 2011-07-01 , ieškinio paruošimo teismui dienos, 146 procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos 600,00 Lt, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio įstatymines procesines palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas M. R. atsiliepimo į ieškinį ir apeliacinį skundą nepateikė, apie teismo posėdį jam paskelbta viešai ( CPK 130 str.).

11Nagrinėjamu atveju Vartojimo kredito sutartyje šalys numatė, kad M. R. pagal mokėjimo grafiką grąžins 1038 Lt nuo 2010-11-19 iki 2011-04-17, po 173 Lt kas mėnesį. Pažymėtina, kad konkrečios sutarties aiškinimas yra fakto klausimas, tačiau kiekvienu atveju aiškinant sutartis reikia atsižvelgti į CK 6 knygos XIV skyriuje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles. Šiuo atveju, kaip matyti iš sutarties formos, šalys sudarė vartojimo kredito sutartį pagal kredito davėjo iš anksto paruoštas sąlygas. Kredito sutartyje numatyta, kad kredito suma yra 600 Lt, bendra kredito kaina 1038 Lt, kredito grąžinimo paskutinė diena 2011-04-17, mėnesinė palūkanų norma 12,16 procentų. Taigi, vartojimo kredito sutartimi šalys sutarė dėl 12,16 proc. dydžio palūkanų, kurios turi būti sumokėtos iki viso vartojimo kredito sutartyje nurodyto kredito grąžinimo termino, tai yra iki 2011-04-17, t.y. šalys aiškiai susitarė, jog 12,16 proc. dydžio mėnesinės palūkanos atlieka tik atlyginimo už naudojimąsi kredito suma funkciją ir yra skaičiuojamos iki 2011-04-17, tai yra iki vartojimo kredito sutartyje nustatyto kredito grąžinimo termino. Iš to seka, kad ieškovo prašoma priteisti 1038 Lt skola yra pagrįsta.

12Paskolos teisiniuose santykiuose palūkanos atlieka dvejopo pobūdžio funkcijas – atlyginimo už naudojimąsi paskolintais pinigais funkciją bei paskolos davėjo nuostolių, kuriuos jis patiria dėl laiku negrąžintos paskolos, kompensavimo funkciją. Šias skirtingo pobūdžio funkcijas atliekančias palūkanas paskolos teisiniuose santykiuose reglamentuoja skirtingi CK straipsniai. CK 6.872 str. 1 d. nustato palūkanų, kurios atlieka atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma, teisinį reglamentavimą. Pastarajame straipsnyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas įtvirtino šalims visišką laisvę (kuria jos turi naudotis sąžiningai ir nepiktnaudžiaudamos) pačioms susiderėti dėl pastarųjų palūkanų dydžio ir mokėjimo tvarkos. Atitinkamai CK 6.872 str. 2 d. įtvirtina, kad jeigu šalys nėra susitariusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta. Aiškinant pastarojoje teisės normoje žodžių „iki paskolos suma bus grąžinta“ tikrąją prasmę, reikia atsižvelgti į pačių palūkanų, kurios atlieka atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma, dydžio nustatymo būdą. Pažymėtina, kad palūkanų (atliekančių atlyginimo funkciją) procentinio dydžio nustatymas paprastai tiesiogiai priklauso nuo suteikiamos paskolos dydžio bei paskolos grąžinimo termino, o palūkanų (atliekančių atlyginimo funkciją) galutinė suma paprastai paskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos sutartyje nustatytą konkretų paskolos grąžinimo terminą. Atsižvelgiant į išdėstytą, bei sisteminiu būdu įvertinus CK 6.873 str. ir CK 6.874 str. įtvirtintas teisės normas, daroma išvada, jog CK 6.872 str. 2 d. įtvirtintoje teisės normoje žodžiai „iki paskolos suma bus grąžinta“ turi būti aiškinami siaurąja prasme, tai yra iki šalių sutarto paskolos grąžinimo termino, o ne iki realaus paskolos grąžinimo.

13Tuo tarpu, jei iki šalių sutarto paskolos grąžinimo termino, paskolos gavėjas nesumoka paskolos ir/ar už paskolos suteikimą mokėtinų palūkanų, jis privalo nuo nesumokėtos paskolos ir/ar už paskolos suteikimą mokėtinų palūkanų dalies mokėti paskolos davėjui palūkanas, kurios atlieka kompensacinio pobūdžio funkciją. Pastarųjų palūkanų teisinis reglamentavimas įtvirtintas CK 6.874 str., kurio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas CK 6.874 str. 1 d. įtvirtino taisyklę, kad paskolos gavėjas už laiku neįvykdyta mokestinę prievolę (tai yra laiku negrąžintą paskolos sumą ir/ar sutartyje nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi paskolos suma) privalės paskolos davėjui mokėti kompensacinio pobūdžio palūkanas (kurių dydis, tuo atveju, jei šalys nebus sutartyje sutarusios dėl kitokio, nei nustatytas 6.210 str.) bei 6.37 str. 2 d. nustatytas procesinio pobūdžio palūkanas. Atsižvelgiant į išdėstytą, daroma išvada, jog nuo to momento, kai paskolos gavėjas praleidžia paskolos sutartyje nustatytą terminą paskolai grąžinti, iki to momento, kai faktiškai grąžina paskolą, paskolos gavėjas privalo mokėti paskolos davėjui kompensacinio pobūdžio palūkanas už negrąžintą paskolos dalį, kuria paskolos davėjas dėl paskolos gavėjo kaltės negali naudotis ir tokiu būdu patiria nuostolius.

14Sprendžiant dėl apelianto reikalavimo priteisti sutartines palūkanas 182,00 Lt (146 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos 600,00 Lt , reikšminga aplinkybe pripažintinas faktas, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Įstatymas draudžia paslaugos tiekėjui naudotis išimtine teise aiškinti vartojimo sutartį (CK 6.188 str. 2 d. 14 p.) savo naudai..

15Šalių sudarytoje sutartyje (b.l. 7-8) nėra aiškiai apibrėžta palūkanų funkcija ( 6.1 p.) jei laiku kreditas nebus grąžintas, todėl kreditoriaus vienašalis argumentas, kad buvo susitarta dėl mokėjimo funkciją atliekančių 12,16 proc. dydžio mėnesinių palūkanų iki paskolos sumos grąžinimo, laikytinas neatitinkančiu kitos, silpnesniosios sandorio šalies, vartotojo interesų, yra nesąžiningas. Tokių palūkanų priteisimas kartu su įstatyme nustatyto dydžio palūkanomis į ateitį neatitinka vartotojo interesų, neproporcingai apsunkina jo padėtį. Kreditorius po sutarties įvykdymo termino pabaigos siekia privilegijuotos padėties – iki paskolos grąžinimo gauti didesnes, negu buvo susitarta, palūkanas. Atsakovas nagrinėjamoje civilinėje byloje yra pasyvus, tačiau, atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką bei galimas pasekmes kitiems vartotojams, teismas daro išvadą, kad šių ginčų sprendimas susijęs su viešuoju interesu ginti vartotojų teises. Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 12,16 proc. dydžio mėnesinės palūkanos, atliekančios tik mokėjimo funkciją už suteiktą paskolą, yra pernelyg didelės, todėl jos negali būti pripažintos kompensuojančiomis, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Byloje nėra duomenų apie priežastis, dėl kurių nutrūko įmokų pagal grafiką mokėjimas.

16Remiantis aukščiau aptartais argumentais, teismas laiko, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos 182,00 Lt (146 procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžinto kredito 600,00 Lt sumos, skaičiuojamos nuo 2011-04-17, kredito grąžinimo dienos, iki 2011-07-01, ieškinio paruošimo teismui dienos, 146 procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžinto kredito, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, yra nepagrįstai didelės, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Pakankama kompensacija nagrinėjamu atveju laikytinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, kaip pakankama kompensacija kreditoriui už patirtą riziką dėl vartojimo kredito sandorio sudarymo su skolininku. Pastarąją apeliacinės instancijos teismo išvadą patvirtina ir tai, kad paskolos (kredito) gavėjas šiuo atveju yra vartotojas, jis Vartojimo kredito sutartį pasirašė prisijungimo būdu, kas reiškia, kad visi neaiškumai turi būti aiškinami būtent jo naudai (CK 6.193 str. 4 d.).

17Analogiškai šalys, sudarydamos Vartojimo kredito sutartį, tinkamai nesusitarė ir dėl delspinigių dydžio ( CK 6.71 str., CK 6.72 str.).

18Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kuriais remiantis jis tvirtina, kad šalys susitarė, jog 12,16 proc. dydžio mėnesinės palūkanos atliks ir kompensacinę funkciją, kad atsakovas mokės 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, tai yra, kad bus mokami po sutartyje nurodyto praleisto Vartojimo kredito grąžinimo termino pabaigos iki realaus jo grąžinimo, atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

19Ieškovas taip pat prašo priteisti 77,89 Lt aptarnavimo mokesčio, tačiau šių savo patirtų išlaidų ieškovas neįrodė (CPK 178 str.).

20Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas patyrė pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose 253,42 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 16, 32 a, 41-42, 56). Kadangi ieškinys tenkintinas 63 proc., todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 152 Lt (CPK 88 str.1 d. 3 p., 9 p.) bylinėjimosi išlaidų.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą už akių panaikinti, priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - ) gyv. Ramioji g. 12-11, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.) 1038 Lt (tūkstantį trisdešimt aštuonis litus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 1038 Lt sumos už laiką nuo 2011-04-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo UAB “Sostinės kreditai” (į.k. 302513887) naudai.

24Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - ) gyv. Ramioji g. 12-11, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.) 152 Lt (šimtą penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB “Sostinės kreditai” (į.k. 302513887) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 1038,00 Lt skolą, 350,24 Lt... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių ir... 5. Apeliaciniu skundu UAB „Sostinės kreditai“ prašo Panevėžio miesto... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio miesto apylinkės... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. spalio 18 d. tarp šalių buvo sudaryta... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1038,00 Lt skolą, 350,24 Lt... 10. Atsakovas M. R. atsiliepimo į ieškinį ir apeliacinį skundą nepateikė,... 11. Nagrinėjamu atveju Vartojimo kredito sutartyje šalys numatė, kad M. R. pagal... 12. Paskolos teisiniuose santykiuose palūkanos atlieka dvejopo pobūdžio... 13. Tuo tarpu, jei iki šalių sutarto paskolos grąžinimo termino, paskolos... 14. Sprendžiant dėl apelianto reikalavimo priteisti sutartines palūkanas 182,00... 15. Šalių sudarytoje sutartyje (b.l. 7-8) nėra aiškiai apibrėžta palūkanų... 16. Remiantis aukščiau aptartais argumentais, teismas laiko, kad prašomos... 17. Analogiškai šalys, sudarydamos Vartojimo kredito sutartį, tinkamai... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kuriais... 19. Ieškovas taip pat prašo priteisti 77,89 Lt aptarnavimo mokesčio, tačiau... 20. Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 22. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimą už akių... 23. Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - ) gyv. Ramioji g. 12-11, Liūdynės k.,... 24. Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - ) gyv. Ramioji g. 12-11, Liūdynės k.,...