Byla 2YT-14983-793/2016
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjos O. M. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ bankas,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas antstolės raštas dėl skundo pateikimo, kuriuo teismui perduotas pareiškėjos O. M. skundas dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0005/15/01828, Nr. 0005/15/01829. Pareiškėja skundu prašo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti antstolės priimtą sprendimą pradėti varžytynes Nr. 126243. Nurodė, kad 2016-07-21 antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo, kuriuo pareiškėjai priklausantį gyvenamąjį namą ir žemės sklypą, esančius ( - ), įvertino 360000,00 Eur. Gavusi 2016-07-21 patvarkymą 2016-07-26 pareiškėja išsiuntė antstolei prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kuriuo prašė priimti patvarkymą dėl papildomos ekspertizės atlikimo. Teigia, jog po 2016-07-26 patvarkymo antstolei išsiuntimo, pareiškėja negavo jokių patvarkymų, todėl mano, kad pakartotinė ar papildoma ekspertizė paskirta nebuvo. Nurodo, kad pareiškėjai priklausantis turtas įvertintas netinkamai, neatitinka realios rinkos vertės.

3Antstolė 2016-09-16 patvarkymu dėl O. M. 2016-08-26 skundo ir 2016-07-26 prieštaravimo dėl turto įkainojimo netenkino pareiškėjos skundo ir jos prieštaravimų dėl turto įkainojimo, nurodydama, kad O. M. skundas yra nepagrįstas ir grindžiamas vien deklaratyviais teiginiais, nepagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais, o 2016-07-26 prieštaravimai visiškai nemotyvuoti, paremti subjektyvia pareiškėjos nuomone. Pažymėjo, jog pareiškėjos 2016-07-26 prieštaravimai dėl turto įkainojimo gauti tik 2016-09-14. Teigia, kad pateikta AB „Lietuvos paštas“ pažyma neįrodo ir nepatvirtina, kad siuntą antstolei siuntė būtent skolininkė O. M. Nurodė, jog pareiškėjai priklausantis turtas įvertinas tinkamai, atspindint šiuo metu vyraujančias analogiško nekilnojamojo turto kainas, todėl nėra jokio pagrindo atšaukti varžytynes.

4Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/15/01828, pradėtą pagal Klaipėdos miesto 4-ojo notaro biuro 2015-04-07 vykdomąjį įrašą Nr. M-1971 dėl 489538,82 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės O. M. išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai; vykdomąją bylą Nr. 0005/15/01829, pradėtą vykdyti pagal Klaipėdos miesto 4-ojo notaro biuro 2015-04-07 vykdomąjį įrašą Nr. M-1969 dėl 489538,82 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės O. M. išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai. 2016-05-27 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo Nr. S-16013789 paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė žemės sklypui ir gyvenamajam namui, esantiems ( - ). Apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavesta atlikti nepriklausomam turto vertintojui UAB ,,Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas (b. l. 55-56). 2016-07-21 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-16018776 pareiškėjai priklausantis turtas – žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ), įkainoti 360000,00 Eur (b. l. 11-12). Tuo pačiu patvarkymu pareiškėjai išaiškinta, kad ji turi teisę per 3 darbo dienas pareikšti prieštaravimus dėl išvaržomo turto įkainojimo. Minėtas patvarkymas pareiškėjai įteiktas 2016-07-23.

7Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėja nesutinka su jai priklausančio turto – žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), nustatyta verte. O. M. teigimu, ji 2016-07-26 išsiuntė antstolei prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kuriuo prašė priimti patvarkymą dėl papildomos ekspertizės atlikimo, tačiau nuo 2016-07-26 iki 2016-08-25 pareiškėja iš antstolės negavo jokių dokumentų. Teigia, jog jai priklausančio turto rinkos vertė yra ženkliai didesnė, nei nustatė UAB „Ober Haus“. Pažymi, kad pasirinkta nekilnojamojo turto vertinimo bendrovė nėra kompetentinga ekspertizės įstaiga. Atsižvelgiant į tai, prašo pripažinti negaliojančiu, panaikinti ir atšaukti antstolės sprendimą pradėti varžytynes Nr. 126243.

8Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų pusiausvyros, areštuotas skolininkui priklausantis turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims (CPK 682 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju jau nustatyta, kad 2016-07-21 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-16018776 antstolė vadovaudamasi 2016-07-13 turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ ekspertizės aktu pareiškėjai priklausantį turtą įvertino 360000,00 Eur. Minėtas patvarkymas pareiškėjai įteiktas 2016-07-23. Pareiškėjos teigimu, ji 2016-07-26 išsiuntė antstolei prieštaravimus dėl turto įkainojimo, prašydama paskirti papildomą ekspertizę, kuris jai įteiktas 2016-07-28. Įvertinus bylos duomenis nustatyta, kad O. M. pateikė AB „Lietuvos paštas“ 2016-09-09 pažymą Nr. 3-6002 apie registruotosios korespondencijos siuntos įteikimą, iš kurios matyti, kad registruota korespondencijos siunta Nr. RN254187281LT adresuota antstolei Brigitai Tamkevičienei, ( - ), 2016-07-28 įteikta inspektorei A. Š. (b. l. 10). Nors minėta pažyma adresuota O. M., tačiau iš minėtos siuntos nėra galimybės nustatyti, kas buvo siuntos gavėjas, t. y., ar pareiškėja 2016-07-26 išsiuntė antstolei prieštaravimus. Vykdomosiose bylose taip pat nėra jokių duomenų, kad 2016-07-28 antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje būti gauti 2016-07-26 pareiškėjos prieštaravimai dėl turto įkainojimo. Pažymėtina, jog rašytiniai bylos duomenys patvirtina, kad 2016-08-26 antstolės kontoroje gavus pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, antstolė 2016-09-02 patvarkymu Nr. S-16022343, nurodė O. M. pateikti kasos kvitą, kuris turėjo būti išduotas 2016-07-26 siunčiant siuntą, kuriame nurodytas siuntos registracijos numeris; 2016-07-26 prieštaravimus dėl turto įkainojimo (b. l. 22-24). Pareiškėja iš dalies įvykdė antstolės nurodymus – 2016-09-14 pateikė 2016-07-26 prieštaravimus dėl turto įkainojimo ir 2016-09-09 AB „Lietuvos paštas“ pažymą, iš kurios, kaip minėta, nėra galimybės nustatyti, registruotos pašto siuntos, skirtos antstolei Brigitai Tamkevičienei, siuntėją. Bylos duomenys patvirtina, kad antstolė 2016-09-14 gavusi O. M. 2016-07-26 prieštaravimus dėl turto įkainojimo, 2016-09-16 patvarkymu kartu išnagrinėjo ir pareiškėjos 2016-08-26 skundą, ir 2016-07-26 prieštaravimus. Išnagrinėjusi 2016-07-26 prieštaravimus, netenkino paskirti papildomą ekspertizę, nurodydama, kad prieštaravimai yra visiškai nepagrįsti jokiais įrodymais ir deklaratyvaus pobūdžio. Nėra pagrindo abejoti turto vertinimo ekspertizės aktu, kadangi ekspertizė atlikta objektyviai ir kompetentingai.

10Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir neveikiamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

11Įvertinus pareiškėjos skundo argumentus ir byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad O. M. priklausančio turto žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), vertinimas atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išraše. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Atkreiptinas dėmesys ir į aplinkybę, kad CPK suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 682 str. 2 d.). Pareiškėja nesutikdama su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB „Ober Haus“ ekspertizės aktu. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėja nepateikė, taip pat nepateikė jokių apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės grindžia tik savo subjektyvia nuomone, kuri nepagrįsta jokiais rašytiniais įrodymais. Tai, jog, anot O. M., ji turi ilgametę darbo su nekilnojamuoju turtu patirtį, todėl teigia, kad jos turtas turi kainuoti ne mažiau kaip 550000,00 Eur, laikyti tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, nesudarančiais pagrindo abejoti nustatyta turto verte, dėl ko turėtų būti atšauktos 2016-08-26 sprendimu Nr. 126243 paskelbtos varžytynės.

12Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus nepažeidė jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, todėl tenkinti pareiškėjos skundą jame nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, nėra pagrindo.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,

Nutarė

14pareiškėjos O. M. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ bankas atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąsias bylas Nr. 0005/15/01828, Nr. 0005/15/01829 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai