Byla 2A-816/2014
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 126553 panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2370-657/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Garantas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinius atsakovui viešajai įstaigai „Tulpės“ sanatorijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 126553 panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Garantas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti VšĮ „Tulpės“ sanatorijos 2013 m. birželio 21 d. rašte Nr. SR-210 nurodytus sprendimus dėl UAB „Garantas“ pasiūlymo atmetimo bei pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo paskelbimo; atsakovės 2013 m. liepos 11 d. rašte Nr. SR-235 nurodytus sprendimus dėl neleidimo susipažinti su nekonfidencialia UAB „Vilungė“ pasiūlymo medžiaga.

3Ieškovas UAB „LitCon“ ieškiniu prašė panaikinti VšĮ „Tulpės“ sanatorijos 2013 m. birželio 21 d. rašte Nr. SR-212 nurodytą sprendimą dėl UAB „Vilungė“ įtraukimo į pasiūlymų eilę bei UAB „Vilungė“ paskelbimo konkurso laimėtoju.

4Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinius atmetė.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,LitCon“ prašė panaikinti šį teismo sprendimą dalyje dėl jo (UAB „LitCon“) ieškinio atmetimo ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Tulpės“ sanatorija prašė apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Ieškovas UAB „Garantas“ ir trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.

8Ieškovas (apeliantas) UAB „LitCon“, naudodamasis EPP sistema, 2014 m. sausio 3 d. pateikė pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo. Pareiškimas buvo patikslintas 2014 d. sausio 6 d., kuriame apeliantas nurodė, kad jam yra žinomos CPK 308 straipsnio 3 dalyje nurodytos apeliacinio skundo atsisakymo procesinės pasekmės.

9Prašymas tenkintinas.

10CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto apeliacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 str. 1 d., 308 str. 1 d.). Šios teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 str.) išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto apeliacinio proceso. Apeliacinio skundo atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 308 str. 1 d.).

11Nagrinėjamu atveju ieškovo (apelianto) UAB „LitCon“ pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo buvo pateiktas iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Šiame pareiškime patvirtinama, jog ieškovui (apeliantui) yra žinoma, kad apeliacinį skundą atsisakęs asmuo jį pakartotinai paduoti neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

12Įvertinusi pateiktą prašymą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto (ieškovo) pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 308 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų, kad apeliacinio skundo atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės ar viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 str.), taip pat į tai, kad, taip sprendžiant žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, iš dalies įgyvendinamas vienas civilinio proceso tikslų – skatinamas kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012). Taigi apeliantui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsisakius pareikšto apeliacinio skundo, jam grąžinamas visas (1 000 Lt) žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą.

15Atsakovas VšĮ „Tulpės“ sanatorija, pateikdamas atsiliepimą į apeliacinį skundą, nepateikė įrodymų apie jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17Priimti ieškovo UAB „LitCon“ apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2370-657/2013, atsisakymą ir apeliacinį procesą nutraukti.

18Grąžinti ieškovui UAB „LitCon“ ( - ) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. spalio 30 d. mokėjimo nurodymu Nr. 11392 per AB SEB banką.

Proceso dalyviai
Ryšiai