Byla 2S-884-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Alma Urbanavičienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kredo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutarties civilinėje byloje dėl įpareigojimo perimti įkeistą turtą pagal ieškovo UAB „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kredo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė perleisti Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, nuosavybės teises į: žemės sklypą, esantį Gegliškių k., Vilniaus r. (duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Gegliškių k., Vilniaus r. (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Paežerių k., Vilniaus r. (duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Ažulaukės k., Vilniaus r. (duomenys neskelbtini), kartu nustatant, kad nuo nuosavybės teisių į aukščiau nurodytą turtą perėjimo momento visi ieškovo įsipareigojimai pagal 2006-03-09 kredito sutartį Nr. K200603-0252 (įskaitant visus jos pakeitimus ir papildymus) laikytini įvykdytais tinkamai ir nustatant, kad nuosavybės teisės perduodamos bei kredito sutartis laikoma įvykdyta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad ieškovas, vykdydamas savo veiklą, su atsakovu sudarė 2006-03-09 kredito sutartį Nr. K200603-0252 (įskaitant visus jos pakeitimus ir papildymus), kuria buvo finansuotas žemės sklypų, esančių Paežerių k., Vilniaus r., Gegliškių k., Vilniaus r. ir Ažulaukės k., Vilniaus r., įsigijimas. Dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos jis 2008 m. patyrė laikinų mokumo sunkumų ir nesugebėjo tinkamai vykdyti įsipareigojimų pagal minėtą kredito sutartį. 2009-03-12 jis gavo atsakovo raštą, kuriuo atsakovas jį informavo apie kredito sutarties 42 p. pažeidimą ir 51 p. pagrindais pareikalavo iki 2009-03-19 grąžinti atsakovui visas pagal sutartį mokėtinas sumas bei sumokėti netesybas. Atsakovas 2009-03-19 raštu sutiko atidėti sutarties nutraukimo terminą iki 2009-04-05. 2009-04-24 atsakovui buvo įteiktas pakartotinis ieškovo prašymas dėl įsiskolinimo apmokėjimo išdėstymo, tačiau atsakovas į šį raštą neatsakė. 2009-05-13 atsakovas dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą dėl atsakovo išieškojimo iš laiduotojų, laidavusių pagal ieškovo ir atsakovo sudarytas kredito sutartis Nr. K-200511 ir Nr. K200603-0252. Ieškovas, nesutikdamas su tokia atsakovo pozicija, kreipėsi į teismą, prašydamas sutarčių nutraukimus pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais, nurodydamas, kad kredito sutarčių nutraukimas yra neproporcinga atsakovo pritaikyta priemonė ieškovo atžvilgiu. Kadangi atsakovas nesutinka savanoriškai perimti turto, kurio įsigijimui finansuoti buvo suteikti tiksliniai kreditai, vengiant prisiimti verslo riziką, CK 1.138 str. pagrindu prašo modifikuoti tarp šalių susiklosčiusius santykius.

4Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-21851-727/2009. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2006-03-09 sudarė kredito sutartį Nr. K200603-0252, pagal kurią atsakovas ieškovui suteikė kreditą, o ieškovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Ieškovui nevykdant įsipareigojimų, dėl esminio sutarties pažeidimo atsakovas sutartį nutraukė. 2009-09-15 ieškovas pateikė ieškinį Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui, kuriuo, be kitų reikalavimų, reikalauja, kad kredito sutarties nutraukimas būtų pripažintas negaliojančiu bei būtų pakeistas sutarties 2.2 p., galutinį kredito grąžinimo terminą numatant 2014-12-31. Šio ieškinio pagrindu Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-4434-727/2010. Kadangi Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjamas ieškovo reikalavimas pripažinti, jog sutarties nutraukimas yra negaliojantis, mano, jog šioje byloje teismas negali nagrinėti klausimo dėl sutarties nuostatų pakeitimo, kol nėra aišku, ar sutartis apskritai yra galiojanti, ar nėra nutraukta. Prašo sustabdyti civilinę bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu, kol bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kadangi ieškovo reikalavimai atsakovui šioje byloje yra tiesiogiai susiję su byla dėl sutarties nutraukimo. Ieškovas piktybiškai vengia vykdyti įsipareigojimus ir pagal kitas su atsakovu sudarytas kredito sutartis, naudojasi civilinių procesų daugetu, byloje dėl sutarties nutraukimo reiškia daugybę prašymų dėl posėdžių atidėjimo.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-3799-494/2010 pagal ieškovo UAB „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl įpareigojimo perimti įkeistą turtą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad iš Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui pateikto ieškinio matyti, jog, be kitų reikalavimų, ieškovas kreipėsi į teismą ir dėl 2006-03-09 kredito sutarties Nr. K200603-0252 nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, sutarties 2.2 p. pakeitimo, nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą 2014-12-31, kad tarp bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. kad ieškovo reikalavimai atsakovui gali būti sprendžiami tik tuo atveju, jeigu bus nuginčytas kredito sutarties, kurią Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamojoje byloje ieškovas reikalauja pripažinti įvykdyta, nutraukimas, kad nutraukus kredito sutartį, jos pakeitimas, įskaitant ir pripažinimą įvykdyta, yra neįmanomas, taip pat į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4434-727/2010 neišnagrinėta, civilinę bylą sustabdė CPK 163 str. 3 p. pagrindu.

6Ieškovas UAB „Kredo“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą sustabdyti bylą atmesti. Nurodo, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme pateiktu ieškiniu prašoma pakeisti atsiskaitymo pagal prievolę būdą. CK 6.221 str. 3 d. yra aiškiai įtvirtinta, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos galiojimui tokių sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo, todėl atitinkamos sąlygos (prievolė atsiskaityti ir jos įvykdymo būdas) galioja tol, kol nėra įvykdytos. Dėl to galima ir pagrįsta prašyti pakeisti neabejotinai galiojančias sutarties sąlygas, prašant vietoje pinigų prievolę įvykdyti natūra, kadangi nepriklausomai nuo pačios sutarties likimo, prievolė atsiskaityti egzistuoja. Ieškovas turi teisę reikalauti sutartį įvykdyti natūra tiek sutarties galiojimo, tiek sutarties negaliojimo atveju. Ieškovas savo ieškinio reikalavimus palaiko nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas ieškovo ieškinys civilinėje byloje Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme bus atmestas ar patenkintas, t. y. siekia įvykdyti visas prievoles pagal sutartį būtent ieškinyje nurodytu būdu ir terminais. Byloje, nagrinėjamoje Vilniaus rajono apylinkės teisme, keliami klausimai yra visiškai nepriklausomi nuo to, ar atitinkamą sutartį Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas pripažins nutraukta teisėtai bei netenkins ieškovo prašymo pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu. Teismo nutartis yra nepagrįsta, priimta netinkamai aiškinant materialinės teisės normas, t. y. teisės normas, susijusias su CK 6.221 str. taikymu. Klausimas dėl bylos sustabdymo išnagrinėtas skubiai, nepranešus apie jo nagrinėjimą ieškovui. Nėra aišku, kodėl nebuvo suteikta galimybė pateikti atsiliepimą į atitinkamą prašymą, taip pat kodėl klausimo dėl bylos sustabdymo nebuvo galima išnagrinėti parengiamojo teismo posėdžio metu. Teismas, priimdamas nutartį bylos stabdymo klausimu, neatsiklausdamas ieškovo nuomonės (net nesudarydamas galimybių ją pateikti), pažeidė esminius civilinio proceso principus bei reikalavimus. Teismas, priėmęs nutartį sustabdyti civilinę bylą, nutartyje, pažeisdamas CPK 166 str. 1 d. 2 p. reikalavimus, nenurodė iki kada sustabdyta byla.

7Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu į ieškinį prašo skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčo sutartį atsakovas nutraukė dėl sutarties sąlygų nevykdymo t. y. dėl kredito įmokų nemokėjimo. Sutarties nutraukimas reiškia, jog sutartis pasibaigia, t. y. nutraukus sutartį, nustoja galioti ir sutarties sąlygos, reglamentuojančios atsiskaitymo būdą. Nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog nutraukus sutartį galioja sutarties sąlygos, numatančios prievolės įvykdymo būdą. Teismas, atsižvelgdamas į Vilniaus rajono apylinkės teismui ir Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui pateiktų ieškovo ieškinių pagrindą ir dalyką, nutartimi pagrįstai nustatė, kad tarp šių bylų yra prejudicinis ryšys. Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje teismas negali nagrinėti klausimo dėl sutarties nuostatų pakeitimo iki tol, kol nėra aišku, ar ta sutartis apskritai yra galiojanti, kadangi sutartį nutraukus, ji pasibaigia. Tai, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama byla kvalifikuotina kaip byla, kurioje pareikštas ieškovo reikalavimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo, patvirtina ir Vilniaus apygardos teismo 2010-09-24 nutartis, kuria buvo sprendžiamas ieškovo ieškinio teismingumo klausimas ir kurioje buvo konstatuota, jog „ieškovas pateikė ieškinį dėl sutarčių sąlygų pakeitimo, reikalaudamas pakeisti kreditavimo sutarčių sąlygas: pripažinti skolininko teisę pagal ginčo sutartis piniginę prievolę hipotekiniam kreditoriui įvykdyti ne pinigais, o nekilnojamais daiktais". CPK nereglamentuoja, kokio, t. y. žodinio ar rašytinio proceso, tvarka turėtų būti nagrinėjamas prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo, todėl teismas turėjo diskreciją pasirinkti prašymo nagrinėjimo tvarką. Ieškovas, nesutikdamas su teismo sprendimu dėl bylos sustabdymo, gali jį skųsti CPK nustatyta tvarka (CPK 165 str.). Kadangi ieškovas šia teise pasinaudojo, todėl nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Iš motyvuojamosios nutarties dalies yra aišku, jog Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama byla yra stabdoma iki įsiteisės sprendimas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4434-727/2010. CPK 166 str. 2 d. aiškiai nustato iki kada yra sustabdoma byla CPK 163 str. p d. atveju, todėl nelaikytina nutarties trūkumu tai, jog teismas šios nuostatos neperrašė, nors aiškiai motyvuojamoje dalyje nurodė, dėl ko yra stabdoma civilinė byla.

8Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 163 str. 3 p. nurodytą privalomojo bylos sustabdymo pagrindą, todėl nepagrįstai sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo panaikintina.

10Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). CPK 163 str. 3 p. numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutartis ar nutarimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, kai tarp nagrinėjamos bylos ir kitos bylos yra toks ryšys, kad pirmosios bylos negalima nagrinėti tol, kol nebus išnagrinėta kita byla. Toks ryšys yra tada, kai tarp bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2009; 2009-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2005-09-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005; ir kt.). Civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas privalomajam bylos sustabdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007).

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl įpareigojimo perimti įkeistą turtą pagal ieškovo UAB „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Kadangi atsakovas nesutinka savanoriškai perimti turto, kurio įsigijimui finansuoti buvo suteiktas tikslinis kreditas, vengia prisiimti verslo riziką, ieškovas CK 1.138 str. pagrindu prašo pakeisti prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo būdą, t. y. perleisti Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, nuosavybės teises į: žemės sklypą, esantį Gegliškių k., Vilniaus r. (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Gegliškių k., Vilniaus r. (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Paežerių k., Vilniaus r. (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), žemės sklypą, esantį Ažulaukės k., Vilniaus r. (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), kartu nustatant, kad nuo nuosavybės teisių į aukščiau nurodytą turtą perėjimo momento visi ieškovo įsipareigojimai pagal 2006-03-09 kredito sutartį Nr. K200603-0252 (įskaitant visus jos pakeitimus ir papildymus) laikytini įvykdytais tinkamai ir nustatant, kad nuosavybės teisės perduodamos bei kredito sutartis laikoma įvykdyta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą. Prašymą sustabdyti civilinę kol bus išspręsta kita civilinė byla grindė tuo, kad 2009-09-15 ieškovas pateikė ieškinį Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui, kuriuo, be kitų reikalavimų, reikalauja, kad kredito sutarties nutraukimas būtų pripažintas negaliojančiu bei būtų pakeistas sutarties 2.2 p., galutinį kredito grąžinimo terminą numatant 2014-12-31. Kadangi Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjamas ieškovo reikalavimas pripažinti, jog sutarties nutraukimas yra negaliojantis, todėl šioje byloje teismas negali nagrinėti klausimo dėl sutarties nuostatų pakeitimo, kol nėra aišku, ar sutartis apskritai yra galiojanti. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo prašymą, į tai, kad iš Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui pateikto ieškinio matyti, jog, be kitų reikalavimų, ieškovas kreipėsi į teismą ir dėl 2006-03-09 kredito sutarties Nr. K200603-0252 nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, sutarties 2.2 p. pakeitimo, nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą 2014-12-31, kad tarp bylų yra prejudicinis ryšys, taip pat į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4434-727/2010 neišnagrinėta, civilinę bylą sustabdė CPK 163 str. 3 p. pagrindu. Teismas padarė išvadą, jog byloje prejudicinis ryšys yra tai, kad ieškovo reikalavimai atsakovui gali būti sprendžiami tik tuo atveju, jeigu bus nuginčytas kredito sutarties, kurią Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamojoje byloje ieškovas reikalauja pripažinti įvykdyta, nutraukimas, kad nutraukus kredito sutartį, jos pakeitimas, įskaitant ir pripažinimą įvykdyta, yra neįmanomas. Iš byloje esančio patikslinto ieškinio pagrindo ir dalyko matyti, kad ieškovas siekia pakeisti prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo būdą, t. y. piniginę prievolę įvykdyti atsakovui perleidžiant nekilnojamąjį turtą, kurio finansavimui buvo suteiktas kreditas (b. l. 99-103). Įvertinusi šį ieškinio pagrindą ir dalyką, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

12CK 6.221 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Kaip matyti iš byloje esančio Vilniaus rajono apylinkės teismui pateikto ieškinio, ieškovas kreipėsi į teismą dėl atsiskaitymo pagal prievolę būdo pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, kad prievolė atsiskaityti ir jos įvykdymo būdas galioja tol, kol nėra įvykdytos, sutarties nutraukimas, jos tolesnis galiojimas ar negaliojimas nepanaikina ieškovo prievolės atsiskaityti su atsakovu pagal kredito sutartį. Ieškovas, prašydamas pakeisti atsiskaitymo būdą pagal prievolę, siekia atsiskaityti su atsakovu, perleidžiant atsakovui nekilnojamąjį turtą, kartu nustatant, kad nuo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą perėjimo atsakovui, įsipareigojimai pagal 2006-03-09 kredito sutartį Nr. K200603-0252 (įskaitant visus pakeitimus ir papildymus) laikytini įvykdytais tinkamai. Kadangi sutarties nutraukimas nepanaikina prievolės atsiskaityti pagal sutartį, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimas nėra priklausomas nuo sutarties galiojimo ar negaliojimo. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegiją sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui kita civilinė byla neužkerta kelio nagrinėti civilinės bylos dėl įpareigojimo perimti įkeistą turtą pagal ieškovo UAB „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Dėl to pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomasis civilinės bylos sustabdymo pagrindas, ir šią civilinę bylą sustabdė.

13Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šią civilinę bylą sustabdė, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, atsakovo prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337-339 str.,

Nutarė

17Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

18Netenkinti atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą prašymo sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-21851-727/2009 (2011 m. šios bylos Nr. 2-1092-727/2011).

19Bylą perduoti nagrinėti Vilniaus rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai