Byla B2-1633-230/2015

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Alilito“ bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ įgaliotam asmeniui R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditorės Lietuvos gretutinių teisių asociacijos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Alilito“ bankroto byloje.

2Teisėja, išnagrinėjusi nurodyto kreditoriaus reikalavimą,

Nustatė

3Kreditorė Lietuvos gretutinių teisių asociacija raštu pareikštu prašymu prašo patvirtinti jos reikalavimą UAB „Alilito“ bankroto byloje 351,21 Eur (1 212,66 Lt) sumai. Nurodo, kad UAB „Alilito“ 2012-08-01 su Lietuvos gretutinių teisių asociacija pasirašė Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam skelbimui sutartį Nr. 02-1166. Pagal šią sutartį UAB „Alilito“ už suteiktą teisę viešai skelbti fonogramas ar jų kopijas Lietuvos gretutinių teisių asociacijai liko skolinga 1 027,69 Lt. Be to, remiantis minėtos sutarties 4.3. punktu, UAB „Alilito“ privalo mokėti 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną –184,97 Lt. Bendra įsiskolinimo suma 1 212,66 Lt.

4Atsakovės UAB „Alilito“ bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ įgaliotas asmuo R. K. pateikė teismui prieštaravimus dėl Lietuvos gretutinių teisių asociacijos kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Alilito“ bankroto byloje. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prieštaravimuose nurodė, kad pagal sudarytą sutartį UAB „Alilito“ įsipareigojo per AGATA mokėti atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams už komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų panaudojimą viešam paskelbimui. Vyninė „MJUZ“ negavusi leidimų veiklai taip ir nepradėjo verstis ūkine veikla, todėl kreditorė nebuvo informuota apie vyninės veiklos pradžią. Kadangi UAB „Alilito“ veiklos taip ir nepradėjo vykdyti, todėl komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų jokia forma viešam skelbimui nepanaudojo, t. y. neatliko veiksmų, kurie yra apmokestinami pagal sutartį. Be to, pažymėjo, jog administratorius iš buvusio administracijos vadovo ar buhalterio nėra gavęs jokių dokumentų, kurių pagrindu būtų atsiradusi pareiga sumokėti šio kreditorinio reikalavimo sumą, įmonės apskaitoje nėra jokių kreditorės išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, o kreditorės pateiktos PVM sąskaitos faktūros nepasirašytos UAB „Alilito“ .

5Lietuvos gretutinių teisių asociacija pateiktame atsiliepime į prieštaravimus nurodo, kad tarp UAB „Alilito“ ir Lietuvos gretutinių teisių asociacijos pasirašytos sutarties 8.1. punkte buvo numatyta, jog apie veiklos sustabdymą ar nutraukimą naudotojas privalo informuoti kitą šalį registruotu laišku per 10 dienų nuo fakto atsiradimo dienos. Lietuvos gretutinių teisių asociacija apie tai nebuvo tinkamai informuota. UAB „Alilito“ direktoriaus L. M. sprendimu PVM sąskaitos faktūros buvo siunčiamos paprastu paštu jo nurodytu adresu: ( - ). Iki 2013 m. birželio mėn. sąskaitos negrįždavo, todėl laikė, kad jos pasiekė atsakovę.

6Kreditorė raštu prašo patvirtinti jos pareikštą reikalavimą ir bylą nagrinėti nedalyvaujant jos atstovei.

7Atsakovės atstovė R. K. prašo reikalavimo netvirtinti. Paaiškino, kad atsakovė 2011 m. pabaigoje sudarė su Lietuvos Kolpingo kolegija negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, patalpų paskirtis buvo numatyta – maitinimas. 2012 m. pradžioje paėmė paskolą, kurią panaudojo veiklos plėtrai. Kadangi pastatas, kuriame vyninė turėjo pradėti veiklą, buvo įregistruotas kaip mokymo įstaiga, todėl atsakovė negavo reikiamų leidimų alkoholio prekybai ir vyninė negalėjo pradėti veiklos. Nepradėjusi veiklos, atsakovė fonogramų nepanaudojo viešam paskelbimui, todėl neatsirado prievolė už tai sumokėti.

8Kreditorės Lietuvos gretutinių teisių asociacijos finansinis reikalavimas netvirtintinas. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsakovei UAB „Alilito“ iškelta bankroto byla. 2015 m. vasario 25 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „Alilito“ kreditorius ir jų finansinius reikalavimus (b. l. 21), tačiau kilus ginčui Lietuvos gretutinių teisių asociacijos kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas nagrinėtas ginčo teisenos tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiajam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Tačiau kreditorė neįrodė, o atsakovė pateiktais duomenimis paneigė reiškiamo reikalavimo pagrįstumą.

9Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. 2 ir 3 d. nustato, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų naudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu ir autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Be to, kiekvienas kūrinio atlikėjas ir kiekvienas fonogramų gamintojas, tiek Lietuvos, tiek užsienio, turi teisę gauti atitinkamą atlyginimą už komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį naudojimą viešam paskelbimui. Komerciniai tikslai – tai tikslai, kuriais siekiama tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos; su jais paprastai nesiejama veikla, kurią gera valia vykdo galutiniai vartotojai. Mokėdami už kūrinių naudojimą, asmenys sumoka autoriams, atlikėjams ir fonogramų gamintojams už šių darbą ir naudojimąsi jų nuosavybe – sukurtais objektais. Šios nuostatos reiškia, kad svarbus yra kūrinio, fonogramų naudojimo faktas, nuo ko ir priklauso atlyginimas už tai.

10Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2012-08-01 tarp Lietuvos gretutinių teisių asociacijos ir UAB „Alilito“ buvo sudaryta komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis Nr. 02-1166 (b. l. 6–9). Šios sutarties dalykas yra komerciniais tikslais bet kokiose laikmenose išleistų fonogramų (įskaitant fonogramų, transliuojamų per TV ir/ar radiją), panaudojimas viešam paskelbimui. Pagal sutarties 3.2. punktą naudotojas (šiuo atveju UAB „Alilito“) įsipareigojo per AGATA mokėti atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams už komerciniais tikslais išleistų fonogramų (įskaitant fonogramų, transliuojamų per TV ir/ar radiją) ar jų kopijų panaudojimą viešam paskelbimui. Pagal sutarties 4.1. punktą naudotojas (UAB „Alilito“) už komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui įsipareigojo kartą per mėnesį mokėti AGATA-ai Priede Nr. 1 paskaičiuoto dydžio atlyginimą ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), remiantis Kultūros ministerijos kolegijos pritarta tarifų sistema. Priede Nr. 1 buvo numatyta nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. naudotojo mokėtina suma 104 Lt ir PVM kartą per mėnesį. Pagal byloje esančios komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutarties Nr. 02-1166 1.8. punktą viešas paskelbimas – tai bet koks gretutinių teisių objekto viešas perdavimas, įskaitant fonogramoje įrašytų garsų arba garsų išraiškos padarymą viešai girdimais, išskyrus transliaciją. Iš komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutarties Priedo Nr. 1 matyti, jog Lietuvos gretutinių teisių asociacija ir UAB „Alilito“ susitarė, kad fonogramos viešam paskelbimui bus naudojamos vyninėje „MJUZ“, adresu ( - ). Iš atsakovės UAB „Alilito“ atstovės įgalioto asmens papildomai teismui pateiktų rašytinių paaiškinimų ir prie jų pridėtų priedų matyti, kad 2011-11-26 atsakovė UAB „Alilito“ ir Lietuvos Kolpingo fondas sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 22 dėl 237,80 kv. m. patalpų, esančių ( - ), nuomos, patalpų paskirtis – maitinimas (b. l. 78–81). VĮ Registrų centras duomenys patvirtina, kad pastato, esančio ( - ), paskirtis – mokslo (b. l. 74–77). Atsižvelgiant į tai, jog vyninė „MJUZ“ dėl tokios įregistruotos pastato paskirties negalėjo gauti reikiamų leidimų alkoholio prekybai, ji nebuvo atidaryta patalpose, esančiose adresu ( - ), UAB „Alilito“ nepradėjo vykdyti numatytos ūkinės komercinės veiklos, todėl komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų nepanaudojo viešam paskelbimui, t. y. neatliko veiksmų, kurie yra apmokestinami pagal tarp UAB „Alilito“ ir Lietuvos gretutinių teisių asociacijos sudarytą sutartį. Pažymėtina, kad pastato, kuriame turėjo pradėti veiklą vyninė, nuosavybės teisė ir pastato paskirtis buvo įregistruota 2012-07-17 statybos užbaigimo akto pagrindu, kas patvirtina faktą, jog atsakovė negalėjo pradėti planuotos veiklos nuo 2012-08-01.

11Be to, pažymėtina, kad šalių pasirašytos sutarties 3.3. punkte buvo numatyta, kad apie naujų įstaigų, kuriose viešam paskelbimui bus naudojamos komerciniais tikslais išleistos fonogramos, atidarymą naudotoja (UAB „Alilito“) privalėjo informuoti AGATA-ą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki tokio fakto atsiradimo. Kadangi vyninė dėl atsiradusių kliūčių (netinkamos pastato paskirties) nepradėjo veiklos, todėl atsakovei neatsirado pareiga apie tai informuoti kreditorę, o pastaroji nepateikė įrodymų, kad tokį pranešimą iš jos buvo gavusi. Todėl atsakovei nepradėjus veiklos, neatsirado ir pareiga mokėti pagal su Lietuvos gretutinių teisių asociacija pasirašytą sutartį numatyto užmokesčio. Lietuvos gretutinių teisių asociacijai negavus pranešimo apie atsakovės pradėtą veiklą, ji iš esmės neturėjo pagrindo teikti atsakovei PVM sąskaitų faktūrų už fonogramų panaudojimą viešam paskelbimui (b. l. 11–19). Nors šios sąskaitos buvo siunčiamos paprastu paštu atsakovės nurodytu adresu: ( - ) (b. l. 37–45), tačiau tai nesuteikia savarankiško pagrindo atsirasti atsakovės mokėjimo prievolei pagal sutartį, nes fonogramos faktiškai nebuvo naudojamos. Kreditorė taip pat nurodo, kad tarp UAB „Alilito“ ir Lietuvos gretutinių teisių asociacijos pasirašytos sutarties 8.1. punkte buvo numatyta, jog apie veiklos sustabdymą ar nutraukimą naudotojas privalo informuoti kitą šalį registruotu laišku per 10 dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau, remiantis kitu virš nurodytu šios sutarties 3.3. punktu, pirmiausia turėjo būti gauta informacija apie naujos įstaigos (vyninės „MJUZ“) atidarymą, o tai neįvyko, todėl sustabdyti dar nepradėtos veiklos negalima ir pareigos apie tai pranešti neatsirado.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad ieškovės reikalavimas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nėra pagrįstas, kadangi fonogramos viešam paskelbimui faktiškai nebuvo naudojamos, nes, kaip nustatyta, vyninė „MJUZ“ nepradėjo veiklos, todėl toks reikalavimas netvirtintinas (CPK 178 str.).

13Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

14netenkinti kreditorės Lietuvos gretutinių teisių asociacijos prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Alilito“ bankroto byloje 351,21 Eur sumai.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai