Byla 2-997-471/2010
Dėl negrąžinto kredito ir delspinigių priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui T. K. dėl negrąžinto kredito ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo T. K. 1928,76 lt. negrąžinto kredito, 2190,40 lt. delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas T. K., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu / 16, 20 l. /, per teismo nustatytą terminą / 12 l. / atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu / 4 l. / priimamas sprendimas už akių / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Teismui pateiktais rašytiniais įrodymais – vartojimo kredito sutartimi / 5-6 l. / ir delspinigių skaičiavimo lentele / 7 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šalių 2007m. gruodžio 21d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 1600 lt. dydžio vartojamasis kreditas / grąžintina galutinė suma - 1928,76 lt. /. Sutartimi atsakovas įsipareigojo jam suteiktą vartojamąjį kreditą grąžinti dalimis iki 2008m. gruodžio 21d., mokėdamas kiekvieną mėnesį 160,73 lt. dydžio įmokas, o praleidęs pastarųjų mokėjimo terminą - mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

6Iš pateiktų įrodymų darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – nesumokėjo ieškovui nė vienos sutarto dydžio įmokos; prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo ar jo dydžio atsakovas T. K. nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo negrąžintą vartojimo kreditą ir delspinigius pripažįstami pagrįstais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /. Todėl pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-2009 /. Aptartais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta nederinant sutarties sąlygų, o prisijungimo būdu, t.y. atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengtą sutartį, įskaitant ir jos specialiąsias sąlygas. Atsakovui visiškai nevykdant prievolės mokėti įmokas pats ieškovas beveik trejus metus / 3 l. / nesiėmė jokių priemonių išsiieškoti negrąžintą kreditą ir delspinigius / Lietuvos CK 6.874str. 2d. /, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą, o tuo pačiu - ir priskaičiuojamų delspinigių dydį.

8Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003m. vasario 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo / Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. /. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų / delspinigių / dydis – 0,5 proc. nuo reikalaujamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną / sutarties 6.5 p. /, kurias priteisti ieškiniu prašo ieškovas, sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelėmis, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį net 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005m. birželio 06d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsėjo 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todėl jos turi būti mažinamos.

10Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį / ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. lapkričio 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti, todėl atsižvelgiant į sandorio turinį / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių sumos susidarymo aplinkybes / sąlygotas paties ieškovo neveikimo /, negrąžinto kredito ir sutartyje numatytų palūkanų dydžius, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažįstami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negrąžinto kredito už kiekvieną pradelstą dieną / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, tačiau ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 347,18 lt. dydžio delspinigius.

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas taip pat yra tenkintinas.

13Tenkinant ieškinį iš dalies proporcingai patenkintai ieškinio daliai / 2275,94 : 4119,16, t.y. 55 proc. / iš atsakovo ieškovui priteistini 68,20 lt. sumokėto žyminio mokesčio / nuo 124 lt. - 2 l. / ir 94,50 lt. išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu / nuo 171,82 lt. - 21 l. /, viso 162,70 lt. bylinėjimosi išlaidų / Lietuvos CPK 93str. 2d. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš T. K., a/k ( - ) UAB „General Financing“, įmonės kodas ( - ), vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt aštuonis litus 76ct. / 1928,76 lt. / negrąžinto kredito ir tris šimtus keturiasdešimt septynis litus 18ct. / 347,18 lt. / delspinigių, viso du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt penkis litus 94ct. / 2275,94 lt. /,

17penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2010m. spalio 11d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir vieną šimtą šešiasdešimt du litus 70ct. / 162,70 lt. / bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai