Byla 2-629-2/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria BAB „Daisotra“ bankroto byloje iš pareigų atstatydintas bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir administratoriumi paskirtas UAB „Jurveda“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ bei kreditorių UAB „Maxima Lt“ ir Z. Š. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria BAB „Daisotra“ bankroto byloje iš pareigų atstatydintas bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir administratoriumi paskirtas UAB „Jurveda“, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ buvo iškelta bankroto byla, o administratoriumi paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

3Kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. kreipėsi į teismą, prašydami atstatydinti bankroto administratorių, nes jis administratoriaus pareigas atlieka netinkamai, nevykdo kreditorių susirinkimų sprendimų. Be to, kreditoriai nurodė, kad administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir jo įgalioto asmens G. A. atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų, padarytų administruojant BAB „Daisotra“, o Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.20-2-412-08 nusprendė šešių mėnesių laikotarpiui nušalinti įtariamąjį G. A. nuo pareigų, susijusių su atstovavimu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas. Atstatydinus administratorių, kreditoriai prašė nauju administratoriumi paskirti UAB „Jurveda“ (27 t., b. l. 139-145).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi šiuos prašymus atsisakė priimti (27 t., b. l. 157-158), tačiau 2009 m. kovo 27 d. nutartimi savo iniciatyva atstatydino bankroto administratorių UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ iš pareigų BAB „Daisotra“ bankroto byloje ir paskyrė į šias pareigas UAB „Jurveda“ (27 t., b. l. 191-193). Teismas nurodė, jog G. A. , kuris yra bankroto administratoriaus direktorius, nušalinimas nuo pareigų baudžiamojoje byloje dėl administruojant BAB „Daisotra“ galimai padarytos nusikalstamos veikos, kelia pagrįstų abejonių administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ sugebėjimu išlaikyti jam suteiktą pasitikėjimą, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumą ir skaidrumą. Be to, teismas konstatavo, kad UAB ,,Jurveda“ atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, yra pateikusi teismui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (27 t, b. l. 154), deklaraciją-sutikimą dėl BAB ,,Daisotra“ administravimo (27 t., b. l. 153), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. kovo 27 d. raštu Nr. (6.20) A2-845 yra suderinęs šią kandidatūrą.

5BAB „Daisotra“ bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį, o skundą grindžia šiais argumentais:

61.

7Kauno apygardos teismas, inicijuodamas proceso (bylos) iškėlimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo, pažeidė CPK 5 str. 3 dalies nuostatą, draudžiančią teismui nesant asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimo (prašymo), nagrinėti civilinę bylą, bei CPK 13 straipsnyje įtvirtintą dispozityvumo principą, nustatantį šalių ir kitų proceso dalyvių teisę laisvai disponuoti joms priklausančioms procesinėmis teisėmis.

82.

9Teismas pažeidė CPK 266 straipsnyje įtvirtintą draudimą sprendime (nutartyje) nustatyti neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teises ir pareigas, kadangi nutartį priėmė į procesą neįtraukęs nei BAB „Daisotra“, nei šią bendrovę administruojančio bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

103.

11Apygardos teismas, grįsdamas abejones dėl administratoriaus tinkamumo eiti jam pavestas pareigas, remdamasis tuo, kad administratoriaus direktoriui pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje ir jis nušalintas nuo pareigų, pažeidė asmens nekaltumo prezumpciją.

124.

13Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, tapusių administratoriaus nušalinimo nuo pareigų pagrindu, pagrįstumo ir teisėtumo. Teismui abejones dėl administratoriaus tinkamumo eiti jam pavestas pareigas sukėlė aplinkybės, nurodytos Kauno miesto apylinkės teismo 2009-03-13 nutartyje dėl administratoriaus nušalinimo, tačiau šią nutartį teismas grindė ikiteisminio tyrimo byloje esančia informacija, pateikta būtent pareiškėjų UAB „Eurazijos logistika“ bei A. B. .

145.

15Nepagrįsti UAB „Eurazijos logistika“ prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo iš pareigų nurodyti argumentai dėl to, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. BAB „Daisotra“ kilnojamas bei nekilnojamas turtas iki šiol nebuvo parduotas dėl UAB „Eurazijos logistika“ balsais kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų, pažeidžiančių tiek BAB „Daisotra“, tiek ir kitų kreditorių teises.

16Kreditorius Z. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį, kadangi ji priimta pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas nepagrįstai administratoriaus atstatydinimo klausimą išsprendė savo iniciatyva, kadangi naujoji ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies redakcija nesuteikia teismui teisės savo iniciatyva, nesant šioje dalyje nurodytų asmenų (administratoriaus, kreditorių susirinkimo) prašymų, arba nesant informacijos apie teisės teikti administravimo paslaugas praradimą, iškelti klausimą dėl administratoriaus tinkamumo vykdyti jam pavestas pareigas.

182. Vadovaujantis CPK 153 straipsniu, bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimas turėjo būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, todėl teismas, nagrinėdamas šį klausimą rašytinio proceso tvarka pažeidė CPK 153 straipsnio nuostatas.

193. Kauno apygardos teismas neužtikrino tinkamo bylos išnagrinėjimo (CPK 158 str., 159 str.), išsprendė klausimą dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų. Šis pažeidimas, vadovaujantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu, yra absoliutus ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindas.

204. Teismas negalėjo vadovautis ta aplinkybe, jog BAB „Daisotra“ administratoriaus įgaliotam asmeniu yra pareikšti įtarimai, kadangi taip būtų pažeista asmens nekaltumo prezumpcija.

215. Nepagrįsti UAB „Eurazijos logistika“ prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo iš pareigų nurodyti argumentai dėl to, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. BAB „Daisotra“ kilnojamas bei nekilnojamas turtas iki šiol nebuvo parduotas dėl UAB „Eurazijos logistika“ balsais kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų, pažeidžiančių tiek BAB „Daisotra“, tiek ir kitų kreditorių teises.

22Kreditorius UAB „Maxima Lt“ atskiruoju skundu prašo panaikini Kauno apygardos teismo nutarties dalį, kuria bankrutavusios AB „Daisotra“ administratoriumi paskirta UAB „Jurveda“, ir klausimą išspręsti iš esmės - bankrutavusios AB „Daisotra“ administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Kadangi administratoriaus UAB „Jurveda“ kandidatūrą pasiūlė buvęs AB „Daisotra“ valdybos narys ir akcininkas A. B. , o taip pat didžiausias AB „Daisotra“ kreditorius - UAB „Eurazijos logistika“, šis faktas kelia abejonių dėl bankroto procedūrų vykdymo skaidrumo ir sklandumo, administratoriaus galimybių užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą. Be to, UAB „Jurveda“ direktorei ir administratorei G. Š. taip pat yra pareikšti įtarimai BK 231 straipsnio pagrindu.

242. UAB „Maxima LT“ bankrutavusios AB „Daisotra“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuri turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, reikiamą kvalifikaciją, atitinkamą darbuotojų skaičių, yra patyrusi ir viena didžiausių administratorių Lietuvoje, todėl yra tinkama kandidatūra vykdyti AB „Daisotra“ bankroto procedūras.

25Atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus ir UAB „Maxima LT“ atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Jurveda“ prašo atmesti apeliantų atskiruosius skundus. Nurodo, jog UAB „Maxima LT“ praleido terminą atskirajam skundui paduoti, todėl apeliacinis procesas dėl šio kreditoriaus skundo turi būti nutrauktas. Tai, kad UAB „Jurveda“ kandidatūrą pasiūlė buvęs BAB „Daisotra“ valdybos narys ir akcininkas A. B. , o taip pat didžiausias BAB „Daisotra“ kreditorius - UAB „Eurazijos logistika“ savaime nereiškia, kad minėtų asmenų pasiūlyta administratoriaus kandidatūra nepriimtina. Nepagrįsti apelianto UAB „Maxima LT“ skundo teiginiai, jog UAB „Jurveda“ direktorei ir administratorei G. Š. yra pareikšti įtarimai BK 231 straipsnio pagrindu, kadangi 2009-01-06 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta galutine ir neskundžiama nutartimi G. Š. dėl šių kaltinimų išteisinta. Be to, apelianto UAB „Maxima LT“ administratoriumi siūlomas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nėra patikimas kandidatas, kadangi paties apelianto cituojamoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civ. byloje Nr. 2-315/2007 konstatuota, kad ši įmonė netinkamai vykdė savo pareigas, be to, nagrinėjamoje byloje nušalintas G. A. ilgą laiką dirbo apelianto administratoriumi siūlomoje įmonėje.

26UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį. Nurodo, jog atskirąjį skundą padavė neįgaliotas asmuo, kadangi 2009-03-13 Kauno miesto apylinkės teismui nušalinus G. A. nuo pareigų, susijusių su atstovavimu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas, buvo apribotas ir visų įgaliojimų/perįgaliojimų, išduotų G. A. , galiojimas, tarp jų ir įgaliojimas B. D. , kuris ir pateikė BAB „Daisotra“ atskirąjį skundą. Todėl šis atskirasis skundas turi būti paliktas nenagrinėtu. BAB „Daisotra“ atskirojo skundo argumentai dėl CPK 5 straipsnio 3 dalies, 13 straipsnio ir 266 straipsnio bei nekaltumo prezumpcijos pažeidimo yra nepagrįsti.

27UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į UAB „Maxima LT“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį. Nurodo, jog apeliantas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, kadangi nepateikė teismui įrodymų, jog apie skundžiamą nutartį sužinojo vėliau. Ta aplinkybė, jog A. B. buvo AB „Daisotra“ valdymo organo nariu ir/ar akcininku, o UAB „Eurazijos logistika“ yra didžiausias BAB „Daisotra“ kreditorius, savaime nereiškia, kad jų pasiūlyta administratoriaus kandidatūra yra netinkama. Apelianto teiginiai dėl paskirto administratoriaus galimo nepatikimumo, suinteresuotumo ar nesugebėjimo atstovauti visų kreditorių teisėms ir interesams, grindžiami spėjimais, samprotavimais ir prielaidomis.

28Kreditorius Z. Š. atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus atskirąjį skundą prašo jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį. Nurodo, jog Kauno apygardos teismas neužtikrino administratoriaus dalyvavimo nagrinėjant jo atstatydinimo klausimą, todėl pagrįstai atskirajame skunde nurodyta, kad teismas išsprendė klausimą dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ar pareigų ir šis pažeidimas yra absoliutus ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindas. Teismas negalėjo vadovautis ta aplinkybe, jog BAB „Daisotra“ administratoriaus įgaliotam asmeniui yra pareikšti įtarimai, nes taip būtų pažeista asmens nekaltumo prezumpcija. BAB „Daisotra“ administratoriaus atskirajame skunde nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ginčijama Kauno apygardos teismo nutartis priimta pažeidžiant materialinės bei proceso teisės normas, todėl ji turi būti panaikinta.

29BAB „Daisotra“ administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atsiliepime į kreditoriaus Z. Š. atskirąjį skundą teigia, jog skundas yra pagrįstas ir prašo jį patenkinti.

30Atskirieji skundai netenkintini.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338 str.) nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

32Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

33UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus atskirąjį skundą nepagrįstai nurodo, jog atskirąjį skundą padavė neįgaliotas asmuo.

34Iš 2009-03-13 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad G. A. buvo laikinai nušalintas nuo pareigų, susijusių su atstovavimu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, šiai įmonei vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijas (27 t., b. l. 132-133). Kitaip tariant, G. A. nušalintas nuo pareigų kaip BAB „Daisotra“ juridinio administratoriaus įgaliotas asmuo, bet ne kaip UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ direktorius, todėl jis galėjo įgalioti savo vadovaujamos įmonės darbuotoją vykdyti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centrui“ pavestas bankroto administratoriaus funkcijas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įgaliojimas išduotas 2009-03-12, t. y. dieną prieš teismui nušalinant G. A. nuo pareigų (28 t., b. l. 39). Taigi nėra pagrindo teigti, kad UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atskirąjį skundą padavė neįgaliotas asmuo.

35Iš bylos duomenų matyti, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir savo iniciatyva atstatydamas bankroto administratorių, neinformavo suinteresuotų asmenų, tarp jų ir paties bankroto administratoriaus, apie posėdį.

36CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Jeigu yra prieštaravimų tarp šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi šio kodekso normomis, išskyrus atvejus, kai kodeksas suteikia pirmenybę kitų įstatymų normoms (CPK 1 str. 2 d.). Taisyklė, analogiška išdėstytai CPK 1 straipsnio 1 dalyje, nustatyta ir ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje: bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto administratoriaus atstatydinimo procedūrą reglamentuojančios proceso teisės normos imperatyviai nenumato, kad bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimas privalomai būtų svarstomas teismo posėdyje, dalyvaujant šalims ir kitiems teisinį suinteresuotumą šiuo klausimu turintiems asmenims, todėl šį klausimą teismas gali spręsti ir rašytinio proceso tvarka, nekviesdamas šalių ir kitų asmenų. Rašytinis bankroto bylų iškėlimo ir nagrinėjimo procesas būdingas Lietuvos teismų praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-315/2007).

37Pagal CPK 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bendrą taisyklę, apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys yra informuojami pranešimais. Šiuo atveju, kaip minėta, suinteresuotiems asmenims nebuvo pranešta apie posėdį, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą turėjo spręsti kuo operatyviau, kadangi neatstatydinus bankroto administratoriaus, kurio įgaliotas asmuo nušalintas nuo pareigų dėl įtarimų padarius nusikalstamas veikas, ir jam toliau vykdant bankroto administravimo procedūras, kiltų pagrįstų abejonių bankroto administratoriaus priimamų sprendimų nešališkumu ir teisėtumu, o suinteresuotiems asmenims juos ginčijant, būtų dar labiau vilkinamos bankroto procedūros ir pažeidžiamas viešasis interesas. Be to, suinteresuoti asmenys apie priimtą nutartį buvo informuoti ir pasinaudojo įstatymo suteikta galimybe ginčyti jos teisėtumą ir pagrįstumą. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, pirmosios instancijos teismo padarytas proceso teisės pažeidimas nėra pagrindas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, kadangi šis pažeidimas neturėjo esminės įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui bei nenulėmė neteisingo bylos išsprendimo (CPK 329 str. 1 d.).

38Bankrutuojančios įmonės administratorius bankroto proceso eigoje turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus, nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Įmonės administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį skirti. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šie įgaliojimai teismui suteikti, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-23 nutartys civ. bylose Nr. 2-468/2009, Nr. 2-322/2009).

39Nuo 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies redakcijai, iniciatyvos teisė atstatydinti bankroto administratorių numatyta pačiam bankroto administratoriui, kreditorių susirinkimui (komitetui) ir teismui (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tačiau teismas savo iniciatyva, nesant kreditorių ar paties administratoriaus kreipimosi, pagal galiojančią teisės normos redakciją gali atstatydinti administratorių tik tuo atveju, kai šis netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.). Šiuo atveju BAB „Daisotra“ bankroto administratorius teisės teikti bankroto administravimo paslaugas neprarado, nes nuo pareigų baudžiamojoje byloje buvo laikinai nušalintas tik juridinio bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo G. A. . Tačiau ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato bankroto administratoriaus atstatydinimo teisę įmonės kreditorių susirinkimui ar komitetui. Iš bylos duomenų matyti, kad BAB „Daisotra“ kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. kreipėsi tiesiogiai į teismą su prašymais atstatydinti bankroto administratorių, tačiau teismas atsisakė priimti jų prašymus, kadangi jie buvo pateikti ne kreditorių susirinkimo, bet atskirų kreditorių, o tokios tiesioginės kreipimosi į teismą teisės ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis kreditoriams nenumato (27 t., b. l. 157-158). Tačiau iš atsisakytų priimti prašymų teismas sužinojo informaciją, keliančią abejonių dėl galimybės administratoriui toliau tinkamai vykdyti savo pareigas, išlaikyti jam suteiktą pasitikėjimą, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumą ir skaidrumą. Ši informacija - tai Kauno m. apylinkės teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-412-08, kuria G. A. (bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ direktorius) nušalinamas nuo pareigų dėl administruojant BAB „Daisotra“ galimai padarytos nusikalstamos veikos (27 t., b. l. 132-133). Šios teismo nutarties teisėtumas buvo patvirtintas įsigaliojusia Kauno apygardos teismo 2009-04-07 nutartimi.

40Taigi apygardos teismas, žinodamas dalies kreditorių valią atstatydinti bankroto administratorių bei būtinybę tai padaryti dėl teismui pateiktų duomenų apie esamo administratoriaus negalėjimą toliau eiti pareigų, nedelsdamas, net ir nesant kreditorių susirinkimo kreipimosi, savo iniciatyva priėmė nutartį, kuria atstatydino BAB „Daisotra“ bankroto administratorių ir paskyrė kitą bankroto administratorių. Kaip minėta, teismui neatstatydinus bankroto administratoriaus, kurio įgaliotas asmuo nušalintas nuo pareigų dėl įtarimų padarius nusikalstamas veikas, ir jam toliau vykdant bankroto administravimo procedūras, kiltų pagrįstų abejonių bankroto administratoriaus priimamų sprendimų nešališkumu ir teisėtumu bei būtų pažeidžiamas viešasis interesas.

41Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atstatydindamas BAB „Daisotra“ administratorių, CPK 5 straipsnio 3 dalies nuostatų bei CPK 13 straipsnyje įtvirtinto dispozityvumo principo nepažeidė, kadangi teismo įgaliojimus atstatydinti bankroto administratorių suponuoja ne tik ĮBĮ 11 straipsnio nuostatos, bet ir viešasis interesas, įpareigojantis teismą bankroto procese būti aktyviu ir savo iniciatyva spręsti daugelį bankroto bylose iškylančių klausimų.

42Nepagrįstas apelianto BAB „Daisotra“ administratoriaus skundo teiginys, jog teismas, atsižvelgdamas į Kauno apylinkės teismo 2009-03-19 nutartį, kuria nuo pareigų nušalintas G. A. , pažeidė nekaltumo prezumpciją. Akivaizdu, kad minima teismo nutartimi baudžiamojoje byloje G. A. nėra pripažintas kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, tačiau teismas pagrįstai atsižvelgė į ją, spręsdamas klausimą dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ galimybės toliau vykdyti BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus pareigas, kadangi šia nutartimi paskirta procesinė prievartos priemonė bei teismo nutartyje nurodyti įtarimai G. A. padarius nusikalstamas veikas, vykdant būtent BAB „Daisotra“ administravimo procedūras, ne tik pašalina galimybę asmeniškai G. A. , kaip bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotam asmeniui, vykdyti BAB „Daisotra“ bankroto administravimą, bet ir leidžia pagrįstai abejoti paties juridinio asmens UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, kaip bankroto administratoriaus patikimumu toliau vykdant BAB „Daisotra“ bankroto administravimo procedūras. Tokią išvadą teismui leidžia daryti ta aplinkybė, kad G. A. yra ne tik UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo, bet ir šio juridinio asmens valdymo organas – direktorius (27 t., b. l. 178). Nors minėta teismo nutartimi baudžiamojoje byloje nuo pareigų nušalintas pats G. A. , o ne jo vadovaujamas juridinis asmuo UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, tačiau akivaizdu, kad ir paskyrus kitą šios bendrovės darbuotoją, kaip juridinio bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, vykdyti BAB „Daisotra“ bankroto administravimo procedūrų, išliktų nepašalintos pagrįstos abejonės dėl šio bankroto administratoriaus galimybės užtikrinti nešališką ir skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, kadangi išliktų abejonių, jog G. A. , kaip šios įmonės vadovas, galėtų įtakoti bet kurį savo vadovaujamos įmonės darbuotoją.

43Teisėjų kolegijos nuomone, pirmiau nurodytos aplinkybės yra pakankamos išvadai, jog UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ negali toliau vykdyti BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus funkcijų, todėl jis buvo pagrįstai atstatydintas, o visos kitos apeliantų skunduose nurodytos aplinkybės, susijusios su atstatydinto administratoriaus tinkamu pareigų vykdymu, nebeturi teisinės reikšmės, todėl nesvarstomos.

44

45

46

47Dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo

48Kreditoriaus UAB „Maxima LT“ atskirajame skunde iš esmės neginčijamas pats bankroto administratoriaus atstatydinimo faktas, tačiau nesutinkama su teismo parinkta naujo administratoriaus UAB „Jurveda“ kandidatūra.

49Nors atsiliepime į BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus ir UAB „Maxima LT“ atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Jurveda“ nurodo, jog UAB „Maxima LT“ praleido terminą atskirajam skundui paduoti, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad kreditoriui UAB „Maxima LT“ nebuvo įteikta skundžiama teismo nutartis, o būtent nuo teismo nutarties įteikimo ir skaičiuojamas jos apskundimo terminas (CPK 335 str.). Pats kreditorius atskirajame skunde nurodė, jog apie skundžiamą teismo nutartį sužinojo iš bankroto administratoriaus tik 2009-04-07, o atskirasis skundas paduotas 2009-04-14. Byloje nesant kitų duomenų apie skundžiamos nutarties įteikimą UAB „Maxima LT“, laikytina, kad apeliantas nepraleido termino atskirajam skundui paduoti.

50Apeliantas UAB „Maxima LT“ teigia, jog teismo parinkta administratoriaus UAB „Jurveda“ kandidatūra yra netinkama, kadangi ją pasiūlė buvęs AB „Daisotra“ valdybos narys ir akcininkas A. B. , o taip pat didžiausias AB „Daisotra“ kreditorius - UAB „Eurazijos logistika“.

51Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, ratą. Tarp tokių asmenų yra ir įmonės administracijos vadovas bei įmonės savininkas (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog būtent įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese, tuo tarpu administratoriaus kandidatūrą siūlančiam asmeniui reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi nenustatytas. Toks reikalavimas būtų nelogiškas, kadangi kiekvienas kreditorius bankroto byloje yra suinteresuotas kuo palankesne jam pačiam bylos baigtimi. Tuo tarpu bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teikia teismui pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Todėl teismų praktikoje pabrėžiama, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą turinčių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, verčiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-23 nutartis civ. byloje 2-468/2009).

52Apeliantas UAB „Maxima LT“ atskirajame skunde savo abejones dėl naujai paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo grindžia ir ta aplinkybe, kad UAB „Jurveda“ direktorei ir administratorei G. Š. yra pareikšti įtarimai BK 231 straipsnio pagrindu. Tačiau su atsiliepimu į šį atskirąjį skundą UAB „Jurveda“ pateikė 2009-01-06 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kuria G. Š. dėl šių kaltinimų išteisinta (28 t., b. l. 121-125). Taigi, apelianto skundo argumentas, susijęs su UAB „Jurveda“ netinkamumu dėl jos direktorei pareikštų įtarimų, nepagrįstas.

53Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str.). Apeliantas nepateikė teismui jo skundo teiginius dėl UAB „Jurveda“ galimo šališkumo ir netinkamumo pagrindžiančių duomenų. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad joje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą ar pagrįstai abejoti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius, nors ir pasiūlytas bankrutuojančios įmonės valdybos nario ir akcininko bei vieno iš kreditorių UAB „Eurazijos logistika“, bus suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, vykdydamas bankroto procedūras bus šališkas ar kitaip netinkamai vykdys savo pareigas.

54Priešingai, teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad teismo paskirtas administratorius yra tinkamas vykdyti jam pavetsas funkcijas ir įgaliojimus: UAB ,,Jurveda“ atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, yra pateikęs teismui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją-sutikimą dėl BAB ,,Daisotra“ administravimo, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. kovo 27 d. raštu Nr. (6.20) A2-845 yra suderinęs šią kandidatūrą (27 t., b. l. 153, 154, 198)).

55Teisėjų kolegija, pripažinusi, kad pirmosios instancijos teismo parinkta bankroto administratoriaus kandidatūra yra tinkama, nesvarsto apelianto UAB „Maxima LT“ argumentų dėl jo atskirajame skunde siūlomo kito bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo, juolab kad ta aplinkybė, jog teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo, jeigu vėliau iškiltų pagrįstų abejonių dėl naujai paskirto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

57Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį, kuria BAB „Daisotra“ bankroto byloje iš pareigų atstatydintas bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir administratoriumi paskirtas UAB „Jurveda“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ buvo... 3. Kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. kreipėsi į teismą,... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi šiuos prašymus atsisakė... 5. BAB „Daisotra“ bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas, inicijuodamas proceso (bylos) iškėlimą dėl... 8. 2.... 9. Teismas pažeidė CPK 266 straipsnyje įtvirtintą draudimą sprendime... 10. 3.... 11. Apygardos teismas, grįsdamas abejones dėl administratoriaus tinkamumo eiti... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, tapusių... 14. 5.... 15. Nepagrįsti UAB „Eurazijos logistika“ prašymo dėl administratoriaus... 16. Kreditorius Z. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 17. 1. Teismas nepagrįstai administratoriaus atstatydinimo klausimą išsprendė... 18. 2. Vadovaujantis CPK 153 straipsniu, bankroto administratoriaus atstatydinimo... 19. 3. Kauno apygardos teismas neužtikrino tinkamo bylos išnagrinėjimo (CPK 158... 20. 4. Teismas negalėjo vadovautis ta aplinkybe, jog BAB „Daisotra“... 21. 5. Nepagrįsti UAB „Eurazijos logistika“ prašymo dėl administratoriaus... 22. Kreditorius UAB „Maxima Lt“ atskiruoju skundu prašo panaikini Kauno... 23. 1. Kadangi administratoriaus UAB „Jurveda“ kandidatūrą pasiūlė buvęs... 24. 2. UAB „Maxima LT“ bankrutavusios AB „Daisotra“ administratoriumi... 25. Atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus ir UAB „Maxima LT“... 26. UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į BAB „Daisotra“... 27. UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į UAB „Maxima LT“ atskirąjį... 28. Kreditorius Z. Š. atsiliepime į BAB „Daisotra“ administratoriaus... 29. BAB „Daisotra“ administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo... 30. Atskirieji skundai netenkintini.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 32. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo... 33. UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į BAB „Daisotra“... 34. Iš 2009-03-13 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties rezoliucinės dalies... 35. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir... 36. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 37. Pagal CPK 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bendrą taisyklę, apie... 38. Bankrutuojančios įmonės administratorius bankroto proceso eigoje turi... 39. Nuo 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies... 40. Taigi apygardos teismas, žinodamas dalies kreditorių valią atstatydinti... 41. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus... 42. Nepagrįstas apelianto BAB „Daisotra“ administratoriaus skundo teiginys,... 43. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmiau nurodytos aplinkybės yra pakankamos... 44. ... 45. ... 46. ... 47. Dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo... 48. Kreditoriaus UAB „Maxima LT“ atskirajame skunde iš esmės neginčijamas... 49. Nors atsiliepime į BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus ir UAB... 50. Apeliantas UAB „Maxima LT“ teigia, jog teismo parinkta administratoriaus... 51. Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui... 52. Apeliantas UAB „Maxima LT“ atskirajame skunde savo abejones dėl naujai... 53. Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso... 54. Priešingai, teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų... 55. Teisėjų kolegija, pripažinusi, kad pirmosios instancijos teismo parinkta... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 57. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį,...