Byla 2-825/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas), Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutarties, kuria teismas netenkino šių kreditorių skundų dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų sprendimų ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais LAB „Daisotra“ bankroto byloje Nr. B2-58-436/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra” iškelta bankroto byla. Šio teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartimi AB „Daisotra” pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Įmonės kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ skundu prašė Kauno apygardos teismą pripažinti negaliojančiais ir panaikinti LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus sprendimus ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

5Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ skunde nurodė, kad LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą sušaukė netinkamas subjektas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, nes tai atliko jau po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. liepos 17 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį atstatydinti LAB “Daisotra” administratorių UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras. Be to, skundo faktiniu pagrindu nurodomos aplinkybės, susijusios su netinkamu kreditorių informavimu apie 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą; administratoriaus UAB „Jurveda” nedalyvavimu kreditorių susirinkime; neaiškumu, ar kreditorius Z. Š., kurio vardu inicijuotas 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo sušaukimas, iš tiesų yra išreiškęs valią inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą; jei Z. Š. iš tiesų inicijavo 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo sušaukimą, tai jis piktnaudžiauja savo teisėmis; susirinkime priimtų skundžiamų nutarimų nepagrįstumu, prieštaravimu Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Pripažinus, kad 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimas sušauktas neteisėtai, jame priimti nutarimai, iš kurių vienas - išrinkti kreditorių komitetą, taip pat neteisėti. Tai reiškia, kad 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimti sprendimai yra neteisėti ir naikintini.

62009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimas taip pat sušauktas neteisėtai, nes jį sušaukė 2009 m. liepos 31 d. neteisėtai įvykusiame kreditorių susirinkime išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Be to, kreditorių susirinkime priimti nutarimai prieštarauja teismų priimtiems procesiniams sprendimams ir imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms.

7Kitas įmonės kreditorius A. B. skundu taip pat prašė Kauno apygardos teismą pripažinti negaliojančiais ir panaikinti LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus sprendimus ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Šio kreditoriaus skundo argumentai iš esmės sutampa su UAB „Eurazijos logistika“ skundo argumentais.

8Atsakovo LAB „Daisotra“ administratoriaus UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro įgaliotas asmuo G. A. atsiliepimuose į kreditorių skundus prašė juos atmesti. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

 1. Skundai paduoti praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodytą jų padavimo terminą. Kreditorius UAB Eurazijos logistika“ nepagrįstai nurodo, kad apie LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus sprendimus ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus sužinojo tik 2009 m. rugsėjo 18 d., kai Lietuvos Aukščiausiajame Teisme susipažino su LAB „Daisotra“ byla. Byloje yra 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditoriaus prašymas, adresuotas UAB „Jurveda“, dėl pasiaiškinimo dėl pareigų nevykdymo. Iš šio dokumento matyti, kad UAB Eurazijos logistika“ jau 2009 m. rugpjūčio 7 d. žinojo apie 2009 m. liepos 31 d. LAB „Daisotra“ susirinkime priimtus nutarimus. Be to, abu kreditoriai, skundžiantys kreditorių susirinkimų nutarimus, apie kreditorių susirinkimus buvo informuoti tinkamai, laikantis kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos.
 2. 2009 m. liepos 31 d. įvykęs kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai, pranešimai apie jį buvo išsiųsti 2009 m. liepos 16 d., kai administratoriumi dar buvo UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras.
 3. Tai, jog administratorius UAB „Jurveda“ nedalyvavo kreditorių susirinkimuose nedaro jų negaliojančiais. Administratorius turi teisę, bet neprivalo dalyvauti kreditorių susirinkimuose.
 4. Kreditorių susirinkimuose nėra uždrausta svarstyti klausimų, kuriais jau buvo priimti sprendimai.
 5. Tai, jog prieš 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą kreditoriaus Z. Š. atstovui buvo įteiktas kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ pranešimas apie „kreditorių susirinkimo neteisėtumą“ nereiškia, kad susirinkimas iš tiesų neteisėtas.
 6. Byloje nėra jokių įrodymų, jog kreditorius Z. Š. neišreiškė valios inicijuoti 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą.
 7. Renkant kreditorių susirinkimo pirmininką nėra būtina gauti jo raštiško sutikimo. Be to, kad K. B. sutiko juo būti patvirtina jo tolimesni veiksmai, nes jis vykdė kreditorių susirinkimo pirmininko funkcijas.
 8. 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras ataskaitą už laikotarpį, kurio metu UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras buvo įmonės administratoriumi.
 9. Tai, jog prieš renkant kreditorių komiteto narius, nebuvo išreikštas jų sutikimas būti šiais nariais, nereiškia, kad kreditorių komitetas ar jo nariai išrinkti neteisėtai. Vykdydami kreditorių komiteto narių funkcijas, jie sutiko su paskyrimu.
 10. 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimas galėjo priimti sprendimus dėl turto pardavimo tvarkos ir turto pardavimo pradinių kainų, nes turėjo pakankamai informacijos spręsti šiuos klausimus.
 11. 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimas turėjo teisę priimti sprendimą dėl 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo sustabdymo.
 12. 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, nes kreditorių komitetas išrinktas teisėtai, jo posėdis sušauktas laikantis nustatytos tvarkos. Be to, kreditoriai yra praleidę terminus, skųsti jame priimtus nutarimus.
 13. 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, nes kreditorių susirinkimas sušauktas laikantis nustatytos tvarkos, o kreditorių skunduose nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti priimtus nutarimus.

9Kreditorius Z. Š. atsiliepimu į kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimo argumentai iš esmės sutampa su administratoriaus UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras atsiliepimo argumentais. Atsiliepime Z. Š. akcentavo, kad yra suteikęs įgaliojimus P. P. veikti AB „Daisotra“ bankroto byloje kreditoriaus vardu, todėl abejoti dėl jo valios inicijuoti 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą nėra pagrindo.

10Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi atmetė UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. skundus dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų sprendimų ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas, spręsdamas dėl kreditorių informavimo apie 2009 m. liepos 31 d. ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimus, nustatė, kad LAB „Daisotra“ 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarka, kurios 4 punktas numatė, kad kreditoriai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą informuojami pasirašytinai arba registruotu laišku, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. Teismas iš administratoriaus įgalioto atstovo pateikto 2009 m. liepos 16 d. pašto siuntų, siuntinių priėmimo-išdavimo lydraščio, kuriame yra UAB „Bijusta“, teikiančios pašto paslaugas, atsakingo darbuotojo įrašai apie siuntos priėmimą 2009 m. liepos 16 d. 15 val. 30 min., sprendė, jog kreditoriams UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. pranešimai apie 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą buvo išsiųsti registruotais laiškais, laikantis Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkoje nustatytų terminų. Be to, byloje yra 2009 m. rugpjūčio 10 d. pašto siuntų, siuntinių priėmimo-išdavimo lydraštis, kuriame esantys UAB „Bijusta“, teikiančios pašto paslaugas, atsakingo darbuotojo įrašai apie siuntos priėmimą 2009 m. rugpjūčio 10 d. 15 val. 50 min., patvirtina, kad kreditoriams UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. pranešimai apie 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimą taip pat buvo išsiųsti registruotais laiškais, laikantis Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarkoje nustatytų terminų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad skundus padavę kreditoriai apie 2009 m. liepos 31 d. ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimus buvo informuoti tinkamai. Teismas taip pat nustatė, kad kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ tikrai buvo žinoma apie 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą, nes šio kreditoriaus prašymu antstolis I.Gaidelis 2009 m. liepos 31 d., atvykęs į kreditorių susirinkimą, surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Teismas, spręsdamas dėl subjekto, turinčio teisę šaukti kreditorių susirinkimus, atmetė kaip nepagrįstus skundus padavusių kreditorių argumentus, jog administratorius UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras neturėjo teisės sušaukti 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo. Nors Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. nutartimi atstatydino administratorių UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras iš pareigų AB „Daisotra“ bankroto byloje, tačiau ši nutartis įsiteisėjo tik 2009 m. liepos 17 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas atmetė UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras atskirąjį skundą. Todėl iki 2009 m. liepos 17 d. LAB „Daisotra“ bankroto byloje UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras vykdė administratoriaus pareigas ir iki šios dienos jo atlikti veiksmai šaukiant 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą yra teisėti. Nustatęs, kad pranešimai apie 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą kreditoriams buvo išsiųsti 2009 m. liepos 16 d., teismas sprendė nesant pagrindo pripažinti, jog šį kreditorių susirinkimą sušaukė netinkamas subjektas. Be to, teismas nustatė, kreditorius Z. Š., turintis 52,866 procentus visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, inicijavo 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo sušaukimą. Kadangi kreditoriai, apskundę 2009 m. liepos 31 d. ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimų nutarimus, apie kreditorių susirinkimus buvo informuoti tinkamai ir laiku, apie kreditorių susirinkimų nutarimus jie galėjo ir turėjo sužinoti nutarimų priėmimo dieną. Todėl kreditoriai, paduodami skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais atitinkamai 2009 m. spalio 5 d. ir 2009 m. lapkričio 23 d., ženkliai praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą 14 dienų jų padavimo terminą. Tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti skundus. Teismas sprendė, jog skunduose nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto procesinio kreditorinių susirinkimo nutarimų apskundimo termino. Atmetus skundų dalis dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimų nutarimų, nėra pagrindo tenkinti skundų dalių dėl 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto, kuris buvo išrinktas 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime, sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

11Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį, kuria buvo atmestas UAB „Eurazijos logistika“ skundas ir tenkinti apelianto prašymą pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2009 m. liepos 31 d. vykusio LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo, 2009 m. rugpjūčio 7 d. vykusio LAB „Daisotra“ kreditorių komiteto posėdžio, 2009 m. rugpjūčio 21 d. vykusio LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas skundžiama nutartimi nusprendė dėl neįtrauktų į bylą dalyvauti asmenų teisių ir pareigų, nes bylą išnagrinėjo nedalyvaujant LAB „Daisotra“ administratoriui UAB „Jurveda“ ir jam nepranešus apie nagrinėjamą bylą, bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Teismui į bylą įtraukus su LAB „Daisotra“ nuo 2009 m. liepos 17 d. nesusijusį asmenį UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras (atstatydintas administratorius), negalima laikyti, kad į bylą buvo įtraukta LAB „Daisotra“.

132. Teismas, padarydamas išvadą, kad LAB „Daisotra“ kreditoriams buvo tinkamai pranešta apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, o būtent 2009 m. liepos 16 d. pašto siuntų, siuntinių priėmimo-išdavimo lydraštį, kuriame yra UAB „Bijusta“, teikiančios pašto paslaugas, atsakingo darbuotojo įrašas apie siuntos priėmimą 2009 m. liepos 16 d., 15.30 val. Šis įrodymas negali būti laikomas leistinu įrodymu, nes jį pateikė tokios teisės neturintis asmuo – UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras įgaliotas asmuo. Be to, šis lydraštis neįrodo kreditoriams skirtų pranešimų išsiuntimo ir įteikimo fakto, šių pranešimų turinio. Teismas neatsižvelgė į apelianto prašymą išreikalauti objektyvius pranešimo išsiuntimo įrodymus – sąskaitas už korespondencijos siuntimą bei šių sąskaitų apmokėjimo dokumentus. Pateiktame lydraštyje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių siuntų priėmimo laiką.

143. Tą aplinkybę, kad nei LAB „Daisotra“ administratorius, nei UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras nesiuntė jokių pranešimų apie šaukiamą LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą per UAB „Bijusta“, patvirtina kreditoriaus UAB „Cargo via“ pateikti duomenys, kad jis gavo LAB „Daisotra“ siųstą ir B. Didonio pasirašytą pranešimą apie 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą, tačiau šis pranešimas buvo siųstas per AB „Lietuvos paštas“ ir priimtas išsiuntimui tik 2009 m. liepos 20 d., o ne 2009 m. liepos 16 d.

154. Kadangi nuo 2009 m. liepos 17 d., kai įsiteisėjo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartis, kuria UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras buvo atstatydintas iš LAB „Daisotra“ pareigų, LAB „Daisotra“ administratoriumi yra UAB „Jurveda“, todėl tik šis administratorius, vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi, turėjo kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę. Kadangi LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimą sušaukė tokios teisės neturintis asmuo, todėl kreditoriai neprivalėjo dalyvauti neteisėtame kreditorių susirinkime, o visi neteisėto kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai yra neteisėti.

165. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Eurazijos logistika“ praleido terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, yra grindžiama netinkamu įrodymų vertinimu, nustatant, jog LAB „Daisotra“ buvo žinoma apie 2009 m. liepos 31 d. LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Ta aplinkybė, kad antstolis I. Gaidelis UAB „Eurazijos logistika“ pavedimu buvo nuvykęs fiksuoti 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo eigą, neleidžia daryti išvados, jog apeliantui buvo žinoma apie šiame susirinkime priimtus nutarimus, kadangi antstolis pačioje susirinkimo pradžioje buvo pašalintas.

176. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ siekė sužinoti apie LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Apeliantui su skundžiamų kreditorių susirinkimų ir kreditorių komiteto nutarimais pavyko susipažinti tik 2009 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Aukščiausiame Teisme susipažinus su bylos medžiaga. Todėl apeliantas nepraleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto termino skundui dėl priimtų nutarimų paduoti.

187. Teismas, nagrinėdamas UAB „Eurazijos logistika“ skundą, negalėjo jo atmesti motyvuodamas termino skundui paduoti praleidimu, kadangi šis klausimas turėjo būti išspręstas skundo priėmimo stadijoje. Nusprendęs priimti skundą, teismas privalėjo jį išnagrinėti, o nusprendęs atsisakyti jį priimti – skundą grąžinti pareiškėjui, tokiu būdu užtikrinant jam teisę į apeliaciją.

198. Skundžiama nutartis pažeidžia UAB „Eurazijos logistika“ teisę į apeliaciją, kadangi teismas, nurodydamas, kad aplinkybės, susijusios su termino skundui paduoti praleidimu, sudaro pagrindą tą skundą atmesti nepasisakant ir neanalizuojant kitų skundo motyvų, vis dėlto pasisakė dėl kai kurių skundo motyvų – dėl informavimo apie kreditorių susirinkimus bei dėl subjekto, turinčio teisę šaukti kreditorių susirinkimus. Esant tokiai situacijai, apeliantui nėra aišku, ką skųsti – ar tai, kad skundas buvo atmestas dėl praleisto termino, ar dėl atskirų teismo nutarties motyvų.

20Kreditorius A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį ir tenkinti jo skundą: panaikinti LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus; panaikinti LAB „Daisotra“ 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdžio priimtus sprendimus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą skundo padavimo terminą. Kadangi Kauno apygardos teisme LAB „Daisotra“ bankroto bylos nebuvo nuo 2009 m. liepos mėnesio pabaigos iki 2009 m. lapkričio mėnesio, todėl apeliantas su byla susipažino tik po to, kai ji buvo grąžinta Kauno apygardos teismui, t. y. 2009 m. lapkričio 19 d. Be to, nurodo, jog jis neprivalėjo dalyvauti 2009 m. liepos 31 d. vykusiame LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime ir jo apskritai negalima laikyti teisėtu susirinkimu, nes jį sušaukė ir pravedė tokios teisės neturintis asmuo – UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras.

222. Teismas, priėmęs A. B. skundą dėl kreditorių susirinkimų ir kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, negalėjo jo atmesti, nurodydamas, kad praleistas skundo padavimo terminas.

233. Skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta dėl absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, t.y. todėl, kad teismas neišsprendė visų skunde nurodytų reikalavimų (CPK 329 str. 2 d. 7 p.), o taip pat todėl, kad byla buvo išnagrinėta į bylą neįtraukus LAB „Daisotra“ ir nepranešus LAB „Daisotra“ atstovui apie nagrinėjamą bylą (CPK 329 str. 2 d. 2 p., 329 str. 3 d. 1 p.).

244. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras pateiktas 2009 m. liepos 16 d. pašto siuntų lydraštis įrodo, kad kreditoriams apie susirinkimus buvo pranešta registruotais laiškais. Visų pirma, UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, nebūdamas LAB „Daisotra“ administratoriumi, neturėjo teisės teikti į bylą jokių įrodymų, o teismas neturėjo jų priimti. Antra, pagal LAB „Daisotra“ 2007 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkime patvirtintą Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komitetų posėdžių) šaukimo tvarką, pranešimą apie kreditorių susirinkimo šaukimą administratorius kreditoriams turi įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku. Apeliantas nurodo, jog nebuvo gavęs jokio pranešimo apie šaukiamus 2009 m. liepos 31 d. ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimus. UAB „Bijusta“ lydraštis neįrodo, kad pagal šį lydraštį išsiųsti laiškai buvo registruoti, nėra pateikti registruotos korespondencijos registro numeriai. Be to, nėra jokių įrodymų, kad pranešimai apskritai buvo išsiųsti (nėra sąskaitos faktūros už laiškus, kasos kvito ir kt.).

255. LAB „Daisotra“ atstovavo tokios teisės neturintis asmuo – UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, kadangi jis buvo atstatydintas iš LAB „Daisotra“ administratoriaus pareigų ir nuo 2009 m. liepos 17 d. nebeturėjo įgaliojimų veikti LAB „Daisotra“ vardu. Todėl skundžiami susirinkimai buvo sušaukti ir pravesti pašalinio asmens, kuris negalėjo užtikrinti ir neturi atsakomybės, kad visi kreditoriai būtų informuoti apie susirinkimą, galėtų balsuoti raštu, taip pat, kad būtų pasirūpinta patalpomis.

266. Teismas netinkamai vertino korespondencijos įteikimo apeliantui A. B. aplinkybes, konstatuodamas, kad jis vengia priimti korespondenciją. Byloje nėra įrodymų, kad pranešimai apie LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimus būtų teikiami A. B., bet neįteikti. Nurodo, jog jis niekada nevengė priimti korespondencijos, ir kad jo žiniomis jo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini) jokia korespondencija nebuvo siunčiama. Be to, dėl darbo pobūdžio jis pastaruoju metu dažnai išvykdavo į užsienį.

27UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro įgaliotas asmuo G. A. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskiruosius skundus grindžia šiais argumentais:

281. Kadangi Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartis, kuria UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras buvo nušalintas nuo LAB „Daisotra“ administratoriaus pareigų vykdymo, įsigaliojo 2009 m. liepos 17 d., o pranešimai apie 2009 m. liepos 31 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą buvo išsiųsti dar 2009 m. liepos 16 d., todėl UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras turėjo teisę šaukti kreditorių susirinkimą. Be to, nuo 2009 m. spalio 12 d. LAB „Daisotra“ teisėtu administratoriumi pripažintinas UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, nes Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-3106-485/2009, sustabdė Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties vykdymą.

292. Pranešimai apie 2009 m. liepos 31 d. vyksiantį LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą apeliantams buvo išsiųsti 2009 m. liepos 16 d. Tai, kad apeliantas UAB „Eurazijos logistika“ gavo jam siunčiamą pranešimą liudija tai, jog jis per antstolį I. Gaidelį 2009 m. liepos 31 d. vykusiam susirinkimui pateikė savo nuomonę, jog šis susirinkimas yra neteisėtas. Todėl apeliantas UAB „Eurazijos logistika“ žinodamas apie 2009 m. liepos 31 d. įvykusį susirinkimą galėjo jame dalyvauti ir apie jame priimtus nutarimus sužinoti tą pačią dieną. Todėl ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas 14 dienų apskundimo terminas apelianto UAB „Eurazijos logistika“ atžvilgiu turėjo būti pradėtas skaičiuoti 2009 m. rugpjūčio 1 d. Apelianto UAB „Eurazijos logistika“ prie atskirojo skundo pateikta laiško kopija nėra susijusi su pranešimu apie 2009 m. liepos 31 d. LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimą išsiuntimu.

303. Apeliantas A. B. nepagrįstai savo atskirąjį skundą grindžia argumentais dėl netinkamo jo informavimo apie kreditorių susirinkimą. Faktą, kad pranešimai buvo įteikti pašto įstaigai UAB „Bijusta“ patvirtina šios bendrovės įgalioto asmens parašais patvirtintos pašto siuntų, siuntinių priėmimo-išdavimo lydraščių kopijos, kuriuose yra nurodytas kiekvienas kreditorius, kuriam buvo siunčiamas pranešimas. Administratorius nėra įpareigotas apie įvyksiančius kreditorių susirinkimus pranešdamas registruotais laiškais rūpintis tinkamu siuntos įteikimu adresatams. Apeliantas A. B., gavęs pranešimus apie gautą siuntą ir jos neatsiimdamas, nesirūpino savo teisių įgyvendinimu.

314. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad teismas, priėmęs jų skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, negalėjo jų atmesti tuo pagrindu, kad praleistas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas jų padavimo terminas. Šis apeliantų argumentas prieštarauja CK 1.126 straipsnio 1 dalies nuostatai, kurioje nurodyta, jog reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad pasibaigęs ieškinio senaties terminas.

32Atskirieji skundai atmestini.

33Bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str.). Prielaidas kreditorių šių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. Vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Įmonėje nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka yra privaloma tiek bankroto administratoriui, tiek ir įmonės kreditoriams. Tuo atveju, kai šioje tvarkoje nustatyti reikalavimai nepažeisti ir visi kreditoriai, kurių kreditorinius reikalavimus patvirtino teismas, laikantis šios tvarkos informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, šiame susirinkime priimti nutarimai, tuo argumentu, kad kreditorius nežinojo apie susirinkimą, neturi būti naikinami.

34Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo pranešimo būdo parinkimą ir šio pranešimo įteikimą/išsiuntimą nustatytais terminais. Tik tinkamai informuotas apie numatomą kreditorių susirinkimą kreditorius gali įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbą ir pasekmes, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-413/2009). Kreditorių susirinkime negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami. Situacija, kai dalis kreditorių neinformuojama apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo, nepateisinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2008). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007, išaiškino, kad teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

35LAB „Daisotra“ kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarką reglamentuoja AB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo 2007 m. sausio 3 d patvirtinta Kreditorių susirinkimo (Kreditorių komiteto posėdžių) šaukimo tvarka (toliau - Tvarka). Šios tvarkos 4 punkte numatyta, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo šaukimą administratorius įteikia kreditoriui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos.

36Teisėjų kolegija, nekvestionuodama kreditorių teisės į tinkamą informavimą apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą bankroto byloje svarbos, pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo, reikšmingi ne vien procedūriniai pažeidimai. Kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti ir nutarimų esme, t. y. įvardyti, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias jų teises pažeidžia. Priimtų nutarimų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, turinys turi būti ydingas ir neatitikti ĮBĮ reikalavimų. Todėl kreditorių skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo visų pirma ir turėtų būti grindžiami nutarimų turiniu, o ne procedūriniais pažeidimais. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių skundų pagrįstumo, turi atsižvelgti ir į kreditorių, kurie teikia skundus, galimą įtaką sprendimų priėmimui, t. y. ar tų kreditorių, jeigu jie būtų dalyvavę susirinkime, turimų balsų būtų užtekę priimti kitokius sprendimus.

37Bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditorių, kurie neturi lemiamos įtakos sprendimų priėmime, veiksmai, kai jie ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus iš esmės tik dėl procedūrinių dalykų, t. y. dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos nesilaikymo, dėl administratoriaus kandidatūros, ir kai šių klausimų nagrinėjimas užtrunka beveik metus laiko, tačiau nekeliamas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas materialiaisiais aspektais, neatitinka bankroto (likvidavimo) proceso esmės ir paskirties. ĮBĮ neatsitiktinai nustato trumpus terminus bankroto bylos iškėlimo, kreditorių reikalavimų padavimo klausimams išspręsti, kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, taip pat likvidavimo procedūroms atlikti ir pan. Bankroto procese neturinčių lemiamos įtakos kreditorių įvairaus pobūdžio skundų, kurie grindžiami ne skundžiamų sprendimų esme, o tik procedūriniais pažeidimais, padavimas ir nagrinėjimas prailgina bankroto procedūras. Tuo pačiu sudaromos kliūtys teismui susikoncentruoti į pagrindinį bankroto bylos tikslo įgyvendinimą – operatyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras, efektyviai jas užbaigti. Kolegijos nuomone, lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai, kurie nepateikia svarių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo, neturėtų vien dėl procedūrinių dalykų skųsti šių nutarimų. Antraip, jų veiksmai turi būti vertinami kaip sąmoningas trukdymas veikti prieš bankroto bylos greitą išnagrinėjimą, t. y. prieš bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės bei kitų kreditorių interesus.

38Nagrinėjamoje byloje ir susiklostė būtent tokia situacija. Pagrindinis likviduojamos įmonės „Daisotra“ kreditorius turi 52,866 % visų kreditorinių reikalavimų sumos (t. 30, b.l. 89). Šis kreditorius dalyvavo susirinkimuose, kuriuose priimti nutarimai skundžiami šioje byloje. Kreditorių susirinkimo nutarimus skundžiantys kreditoriai UAB „Eurazijos logistika“ ir A. B. turi atitinkamai 29,196 % ir 0,019 % visų kreditorinių reikalavimų sumos (t. 30, b.l. 86, 89), t. y. jie neturi lemiamos įtakos sprendimų priėmime.

39Dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ir jame priimtų sprendimų teisėtumo

40Pažymėtina, kad kreditorių sprendimų dėl bankroto bylos eigos priėmimui apskritai turėtų neturėti esminės reikšmės aplinkybė, ar kreditorių susirinkimą sušaukė administratorius, kuris sušaukimo momentu jau neturėjo įgaliojimų, ar dalyvavo susirinkime naujasis administratorius, kadangi tai nelemia priimamų sprendimų turinio. Juo labiau šiuo aspektu nereikšminga turėtų būti aplinkybė, kai įgaliojimus turintis bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, tačiau kreditorių susirinkimas vyksta pasibaigus jį sušaukusio administratoriaus įgaliojimams.

41Nagrinėjamoje byloje dviejų LAB „Daisotra“ kreditorių atskirieji skundai, kaip ir jų skundai dėl likviduojamos įmonės kreditorių susirinkimų nutarimų bei kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais, iš esmės grindžiami tik procedūriniais pažeidimais, konkrečiai tuo, kad pirmasis iš ginčijamų susirinkimų, įvykęs 2009 m. liepos 31 d., yra neteisėtas, nes apie jį ne visi kreditoriai buvo informuoti Tvarkoje nustatytu būdu ir terminu. Apeliantų nuomone, po to vykęs kreditorių komiteto posėdis ir jame priimti sprendimai bei dar vėliau įvykęs įmonės kreditorių susirinkimas bei jame priimti nutarimai yra neteisėti būtent dėl pirmojo kreditorių susirinkimo neteisėtumo, t. y. iš neteisėtų pirmųjų nutarimų negali atsirasti teisėti padariniai.

42Byloje nustatyta, kad LAB „Daisotra“ kreditorius Z. Š. 2009 m. liepos 15 d. pateikė bankroto administratoriui UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centrui prašymą dėl LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo sušaukimo. Kitą dieną po prašymo gavimo dienos LAB „Daisotra“ bankroto administratorius UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras surašė pranešimą likviduojamos įmonės kreditoriams apie 2009 m. liepos 31 d. 10:00 val. šaukiamą kreditorių susirinkimą. Bankroto administratorius UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras pranešime išdėstė susirinkimo darbotvarkę ir pridėjo balsavimo raštu biuletenį su nutarimų projektais (t. 30, b.l. 12-14). Pastebėtina, kad 2009 m. liepos 16 d., kai buvo surašytas ir išsiųstas pranešimas kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą, LAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus pareigas teisėtai vykdė UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras. Ši įmonė neteko įgaliojimų vykdyti LAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus paslaugas 2009 m. liepos 17 d., kai įsiteisėjo apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl bankroto administratoriaus pakeitimo LAB „Daisotra“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-629-2/2009, t. 30, b.l. 28-35; CPK 301 str.). Teismo proceso dėl bankroto administratoriaus pakeitimo metu UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras įgaliojimai teikti LAB „Daisotra“ bankroto administravimo paslaugas nebuvo sustabdyti, todėl šis administratorius, esant pagrindinio įmonės kreditoriaus išreikštai susirinkimo sušaukimo iniciatyvai, turėjo teisę 2009 m. liepos 16 d. siųsti pranešimus LAB „Daisotra“ kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą.

43Iš pašto siuntų, siuntinių priėmimo lydraščio matyti, kad LAB „Daisotra“ pateikė, o UAB „Bijusta“ atstovas 2009 m. liepos 16 d. 15:30 val. priėmė registruotas pašto siuntas išsiuntimui (t. 32, b.l. 53-58). Šis dokumentas įrodo, kad LAB „Daisotra“ perdavė kurjerių tarnybai dokumentus, kad juos išsiųstų registruotu paštu nurodytiems asmenims. Tarp asmenų, kuriems 2009 m. liepos 16 d. perduotos išsiuntimui pašto siuntos nurodyti tiek A. B., tiek ir UAB „Eurazijos logistika“. A. B. pranešimas išsiųstas paskutiniu žinomu bankroto administratoriui nurodytu šio kreditoriaus adresu duomenys neskelbtini (t. 32, b.l. 53). Tuo tarpu UAB „Eurazijos logistika“ pranešimas išsiųstas net trimis skirtingais adresais – duomenys neskelbtini (t. 32, b.l. 57-58). Tvarkoje nenustatytas reikalavimas tik asmeniškai informuoti kiekvieną kreditorių apie šaukiamą susirinkimą. Siuntos išsiuntimas nurodytu adresu registruotu paštu atitinka Tvarkos 4 punkte nustatytą informavimo būdo reikalavimą. Įmonės kreditoriai, kuriems tinkamai išsiųsti pranešimai, turi pareigą elgtis apdairiai ir operatyviai pasirūpinti, kad jiems išsiųstų pranešimų turinys taptų žinomas, o pasikeitus gyvenamosios vietos adresui – apie tai nedelsiant informuoti bankroto administratorių. Apeliantams nepaneigus duomenų apie registruotų pranešimų išsiuntimą jiems jų pačių nurodytais adresais, daryti išvadą apie jų netinkamą informavimą nėra pagrindo. Teisėtai, nors ir paskutinę savo darbo dieną, veikusio LAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus veiksmai, registruotu paštu informuojant apie 2009 m. liepos 31 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą atitinka pačių kreditorių patvirtintas Tvarkos taisykles – tiek dėl informavimo būdo, tiek ir dėl terminų. Atkreiptinas dėmesys, kad LAB „Daisotra“ kreditoriams registruotu paštu buvo išsiųsti ne tik pranešimai apie šaukiamą susirinkimą, bet ir balsavimo raštu biuleteniai su nutarimų projektais. Šių dokumentų išsiuntimas kreditoriams kartu su kreditorių susirinkimo darbotvarke atitinka teismų formuojamą praktiką šiais klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2008).

44Apeliantų argumentas, kad LAB „Daisotra“ kreditoriaus UAB „Cargo via“ pateikti duomenys įrodo, kad UAB „Bijusta“ netinkamai išsiuntė pranešimus apie šaukiamą susirinkimą ir kitiems įmonės kreditoriams, atmestinas kaip nepagrįstas. Pirma, šioje byloje nėra sprendžiamas UAB „Cargo via“ teisių ir pareigų klausimas. Antra, tai, kad likviduojamos įmonės kreditoriui išsiųstas pranešimas ir neregistruotu laišku (nes registruotu laišku jis informuotas pagal pašto siuntų registravimo lydraštį, t. 32, b.l. 58) dar nereiškia, kad kiti kreditoriai nebuvo informuoti apie kreditorių susirinkimą (t. 30, b.l. 15-16).

45Be to, iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Eurazijos logistika“ prašymu 2009 m. liepos 31 d. įvykusiame LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime šio susirinkimo eigą fiksavo antstolis Irmantas Gaidelis, veikęs UAB „Eurazijos logistika“ prašymu (t. 31, b.l. 116-118). Ši aplinkybė įrodo, kad LAB „Daisotra“ kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“ buvo žinoma apie šį susirinkimą. Nors LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime vėliau buvo nutarta neleisti antstoliui Irmantui Gaideliui fiksuoti susirinkimo eigos ir jis buvo pašalintas iš susirinkimo, susirinkimo data, vieta bei priimti sprendimai galėjo ir turėjo būti žinomi LAB „Daisotra“ kreditoriui UAB „Eurazijos logistika“.

46Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms ir apeliantams nenurodžius kitų argumentų, susijusių su prašymu 2009 m. liepos 31 d. LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pripažinti negaliojančiais, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2009 m. liepos 31 d. įvykęs kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir įvyko nepažeidžiant teisės reikalavimų.

47Dėl 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. susirinkimo sušaukimo tvarkos ir jame priimtų sprendimų teisėtumo

48Apeliantai LAB „Daisotra“ 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ginčijo, motyvuodami 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo neteisėtumu. Konstatavus, kad LAB 2009 m. liepos 31 d. susirinkimas buvo sušauktas teisėtai ir nėra pagrindo pagal apeliantų išdėstytus argumentus jame priimtus nutarimus pripažinti negaliojančiais, apeliantų ginčijamo kreditorių komiteto 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimai apeliantams nenurodžius kitų argumentų, taip pat paliktini galioti.

49Dėl 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo pažymėtina, kad LAB „Daisotra“ 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime pirmininku išrinktas K. B. 2010 m. rugpjūčio 10 d. registruotais pranešimais informavo LAB „Daisotra“ kreditorius apie 2009 m. rugpjūčio 21 d. susirinkimą, nurodė susirinkimo darbotvarkę bei išsiuntė balsavimo raštu biuletenį su nutarimų projektais (t. 31, b.l. 113-116). Apeliantai apie šaukiamą susirinkimą informuoti registruotu paštu 2009 m. rugpjūčio 10 d. tais pačiais adresais išsiųstais pranešimais (t. 31, b.l. 67, 70). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo naikinti teisėtai sušauktame ir įvykusiame 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komitete priimtų sprendimų bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų. Kitų argumentų, dėl kurių 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto sprendimai bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimai turėtų būti pripažinti negaliojančiais, apeliantai nenurodė.

50Dėl ieškinio senaties termino

51Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti nepagrįstai pripažino procesiniu. Tai ieškinio senaties terminas, kadangi šiuo terminu nustatomas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti galimai pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškinio senaties klausimus reglamentuoja CK Pirmosios knygos VII skyriaus nuostatos. Remiantis CK 1.127 straipsnio pirmąja dalimi, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. CK 1.126 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas reikalavimą apginti pažeistą teisę priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs. Todėl apelianto UAB „Eurazijos logistika“ argumentas, kad teismas skundo priėmimo stadijoje turėjo taikyti ieškinio senatį, nepagrįstas. Ieškinio senatį teismas taiko nagrinėjant ieškinį (pareiškimą, skundą) iš esmės ir tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.). Tiesa, teismas, esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 str. 2 d.). Pagal bendrą įrodinėjimo taisyklę praleistų priežasčių svarbumą turi įrodyti ieškinio senatį praleidęs asmuo (CPK 12 str.). Teismui nustačius, kad ieškinio senaties terminas praleistas ir jo neatnaujinus, ieškinys turi būti atmestas, o pareikštų reikalavimų turinys bei ieškinyje išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio padavimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

52Nors pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienų termino kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti priimtoje nutartyje aiškiai neįvardijo kaip ieškinio senaties termino, su kuriuo siejama asmens teisė skųsti susirinkime priimtus nutarimus, tačiau teismas, atsakovui atsikirtimus grindžiant ir senaties termino pasibaigimu, pripažino, kad šis terminas turi būti skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimų sušaukimo dienos, nurodė, kad kreditoriai nepateikė įrodymų, jog terminą praleido dėl svarbių priežasčių, ir skundus atmetė (t. 32, b.l. 172). Tai reiškia, kad teismas nustatė senaties termino pradžios momentą, įvertino priežastis, dėl kurių kreditoriai per įstatyme nustatytą terminą nesikreipė su ieškiniu į teismą ir atmetė pareikštus reikalavimus dėl ieškinio senaties termino pabaigos. Todėl apeliantų argumentai, kad neaišku, kokiu pagrindu žemesnės instancijos teismas netenkino jų reikalavimų, nepagrįsti.

53Nagrinėjamu atveju iš tiesų buvo pagrindas atmesti LAB „Daisotra“ kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ paduotus skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų bei kreditorių komiteto sprendimų apskundimo vien dėl 14 dienų ieškinio senaties termino skųsti šiems nutarimams ir sprendimams praleidimo. Aplinkybė, kad teismas netinkamai įvardijo 14 dienų termino rūšį ir paskirtį nelėmė klausimo išsprendimo neteisingo rezultato (CPK 328 str.).

54Kaip jau buvo minėta, LAB kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ apie 2009 m. liepos 31 d. vykusį kreditorių susirinkimą buvo informuotas tinkamai, t. y. turėjo žinoti apie jį. Tai patvirtina ne tik jam išsiųsti pranešimai registruotu paštu, bet ir UAB „Eurazijos logistika“ prašymu šio susirinkimo eigą fiksavusio antstolio Irmanto Gaidelio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Duomenų apie tai, kad šis kreditorius būtų kreipęsis į atsakovą dėl susipažinimo su ginčijamo kreditorių susirinkimo protokolu ir jame priimtais nutarimais, o atsakovas būtų atsisakęs suteikti tokią informaciją, byloje nėra. Teisėjų kolegijos nuomone, kai pats kreditorius, būdamas tinkamai informuotas apie šaukiamą susirinkimą, neatvyko į jį ir po to nesiekė susipažinti su susirinkimo rezultatais, laikytina, kad jis veikė nepakankamai rūpestingai ir apdairiai, juolab, kad tai yra juridinis asmuo, todėl jam taikomi didesni atidumo, kruopštumo, rūpestingumo reikalavimai. Toks kreditorius turėjo žinoti apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus susirinkimo dieną. Nuo tos dienos ir turėjo prasidėti ieškinio senaties termino eiga. Atsakovas atsiliepime į kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ skundą nurodė, kad šis skundas paduotas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą, taip pat, jog vien šiuo pagrindu skundas turėtų būti atmestas (t. 32, b.l. 61-62). Esant tokiam atsakovo prašymui, kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ 2009 m. spalio 5 d. paduotas skundas teismui dėl 2009 m. liepos 31 d. įvykusiame LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, laikomas paduotu praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą. Duomenų apie tai, kad UAB „Eurazijos logistika“ šį terminą praleido dėl pateisinamų priežasčių, byloje nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas, remdamasis ĮBĮ nustatyto 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienų termino kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti pasibaigimu, pagrįstai netenkino pareikštų reikalavimų.

55Tas pats pasakytina ir apie kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ paduotus skundus dėl 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto sprendimų ir 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Apeliantui nepateikus byloje kitokių duomenų, ieškinio senaties termino pradžia šiems sprendimams bei nutarimams ginčyti, laikoma jų priėmimo diena. Nesant duomenų, kad šis kreditorius dėl pateisinamų priežasčių praleido įstatymo nustatytą terminą skundams paduoti, nėra pagrindo jo atnaujinti (CK 1.131 str.).

56Aukščiau minėta, jog LAB „Daisotra“ kreditorius A. B. taip pat buvo tinkamai informuotas apie jo ginčijamuose susirinkimuose priimtus sprendimus, turėjo domėtis bankroto proceso eiga ir informuoti LAB „Daisotra“ bankroto administratorių, jeigu pasikeitė jo korespondencijos adresas. Neatlikęs šių veiksmų, jis negali pasiteisinti nežinojimu ir negalėjimu sužinoti anksčiau apie priimtus sprendimus. Todėl šio kreditoriaus pateikti skundai taip pat pagrįstai atmesti dėl ieškinio senaties termino praleidimo (CK 1.131 str. 1 d.). Argumentų, susijusių su ginčijamų nutarimų ir sprendimų esme, šis kreditorius taip pat nenurodė.

57Dėl apeliantų kitų argumentų

58Iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo (bylos Nr. A2-3106-485/2009) sustabdė nutarties dalies dėl LAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus UAB „Jurveda“ paskyrimo, vykdymą. Ši nutartis įsiteisėjo pasibaigus jos apskundimo terminui. Esant tokiai situacijai, UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras nuo šios nutarties įsiteisėjimo iki 2010 m. balandžio 15 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-595/2010 atnaujino Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-89-436/2009, vykdymą toliau teisėtai vykdė likviduojamos įmonės „Daisotra“ bankroto administravimo paslaugas. Todėl ji pagrįstai įtraukta į nagrinėjamą bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu, kuris gina likviduojamos įmonės teises ir pagrįstai teikė įrodymus byloje. Įtraukti į bylos nagrinėjimą bankroto administratorių UAB „Jurveda“, kurio įgaliojimai byloje sustabdyti teismo įsiteisėjusia nutartimi, nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir teikiant procesinius dokumentus apeliacinės instancijos teismui, nebuvo pagrindo. UAB „Jurveda“, kaip teisėtas bankroto administratorius, savo pareigas turi vykdyti po 2010 m. balandžio 15 d., kai atnaujintas minėtos teismo nutarties vykdymas.

59Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

60Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusiame LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai sprendė ir jiems įstatymų nepriskirtus klausimus. Iš byloje esančio 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolo metu matyti, jog susirinkimo darbotvarkėje penktu numeriu buvo sprendžiamas klausimas dėl UAB „Jurveda“ tinkamumo vykdyti LAB „Daisotra“ administratoriaus pareigas (t. 31, b.l. 17). ĮBĮ nuostatos kreditorių susirinkimui suteikia teisę nustatyti bankroto administratoriui atlyginimą, sudaryti su juo pavedimo sutartį, kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo ir pan. (ĮBĮ 23 str. 9, 10, 13 p.). Kai teismai išsprendė ginčus tarp kreditorių dėl bankroto administratoriaus pakeitimo ir administratorių byloje pakeitė, teismo įsiteisėjusi nutartis turi būti vykdoma. Kreditorių susirinkimas neturi teisės ir įgaliojimų nevykdyti res judicata galią turinčios teismo nutarties ir ją kvestionuoti (CPK 18 str.), tikrinti šio asmens tinkamumą vykdyti savo pareigas. Bankroto administratorius yra asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka savo pareigas vykdo remdamasis nešališkumo, skaidrumo, sąžiningumo principais. Bankroto administratoriaus skyrimo bankroto byloje klausimas įstatymu priskirtas išimtinai teismo kompetencijai (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Spręsdamas šį klausimą, teismas, be kita ko, patikrina ir asmens, kuris pretenduoja eiti bankroto administratoriaus pareigas, tinkamumą šioms pareigoms. Kreditorių susitrinkimas turi teisę nesudaryti su teismo paskirtu bankroto administratoriumi pavedimo sutarties tik tuo atveju, jeigu šalys nesutaria dėl pavedimo sutarties esminių sąlygų (atlyginimo už paslaugas ir pan.). Tačiau ir tokio pobūdžio nesutarimas savaime nesudaro pagrindo kreditorių susirinkimui keisti bankroto administratorių byloje, nes to nenumato ĮBĮ nuostatos. Nesutarimus dėl pavedimo sutarties sąlygų tarp kreditorių ir teismo paskirto bankroto administratoriaus sprendžia teismas.

61LAB „Daisotra“ kreditoriai 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusiame kreditorių susirinkime pagal susirinkimo darbotvarkę svarstydami penktu numeriu pažymėtą klausimą, nutarė pripažinti, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Jurveda“ yra netinkamas vykdyti LAB „Daisotra“ administratoriaus pareigas, atsisakė su juo pasirašyti pavedimo sutartį, atstatydino šį administratorių iš pareigų ir įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo ir naujo administratoriaus (tiksliau - iki tol šias pareigas ėjusio asmens, kurį teismas atstatydino) paskyrimo (t. 31, b.l. 21). Kaip minėta, klausimas dėl teismo paskirto LAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus atstatydinimo priklauso teismo, o ne kreditorių susirinkimo kompetencijai. Todėl 2009 m. rugpjūčio 21 d. LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo penktu klausimu priimto nutarimo dalis, kuria kreditorių susirinkimas atstatydino bankroto administratorių UAB „Jurveda“ iš pareigų, kaip prieštaraujanti teisės imperatyvams, yra niekinė ir negalioja. Kreditorių susirinkimas negali bankroto administratoriui atsisakyti suteikti įgaliojimus, kuriuos suteikė teismas įsiteisėjusia nutartimi. Likviduojamos įmonės kreditoriai turi koncentruotis į bankroto proceso esmę, spartų įmonės likvidavimo procedūrų vykdymą, o ne į šalutinius klausimus, tokius kaip bankroto administratoriaus kandidatūra, kuri parenkama atsižvelgiant į kreditorių, o ne pačių administratorių interesus.

62Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad po 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusio kreditorių susirinkimo tarp kreditorių vyko ginčas proceso atnaujinimo forma dėl teismo paskirto administratoriaus UAB „Jurveda“ atstatydinimo ir buvusio administratoriaus sugrąžinimo į pareigas, pažymi, kad niekinis ir negaliojantis nutarimas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo iš pareigų realių teisinių padarinių nesukėlė. Todėl naikinti to, kas ir taip negalioja bei negali būti vykdoma, nėra pagrindo. 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusio LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo penktu klausimu priimto nutarimo dalis, kuria nutarta kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo nauju administratoriumi, turi būti perduota spręsti teismui (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

63Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lemiamos įtakos sprendimų priėmimui neturintys kreditoriai likviduojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus skundė iš esmės dėl procedūrinių pažeidimų. Tokie jų veiksmai neatitinka bankroto bylos išnagrinėjimo pagrindinių principų – operatyvumo ir skaidrumo. Pirmosios instancijos teismui nenustačius nei procedūrinių pažeidimų, nei priimtų nutarimų turinio neatitikimo ĮBĮ nuostatoms, pripažinti 2009 m. liepos 31 d., 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusiuose LAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimuose, kurie sušaukti teisėtai ir kuriuose dalyvavo daugiau kaip pusė visų patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, priimtus nutarimus, taip pat 2009 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame kreditorių komitete priimtus sprendimus negaliojančiais LAB „Daisotra“ kreditorių A. B. ir UAB „Eurazijos logistika“ skundų bei atskirųjų skundų argumentais, nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

64Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

65Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra” iškelta... 4. Įmonės kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ skundu prašė Kauno... 5. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ skunde nurodė, kad LAB... 6. 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimas taip pat sušauktas... 7. Kitas įmonės kreditorius A. B. skundu taip pat prašė Kauno apygardos... 8. Atsakovo LAB „Daisotra“ administratoriaus UAB Kauno įmonių... 9. Kreditorius Z. Š. atsiliepimu į kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi atmetė UAB... 11. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. 1. Teismas skundžiama nutartimi nusprendė dėl neįtrauktų į bylą... 13. 2. Teismas, padarydamas išvadą, kad LAB „Daisotra“ kreditoriams buvo... 14. 3. Tą aplinkybę, kad nei LAB „Daisotra“ administratorius, nei UAB Kauno... 15. 4. Kadangi nuo 2009 m. liepos 17 d., kai įsiteisėjo Kauno apygardos teismo... 16. 5. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Eurazijos logistika“... 17. 6. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ siekė sužinoti apie LAB... 18. 7. Teismas, nagrinėdamas UAB „Eurazijos logistika“ skundą, negalėjo jo... 19. 8. Skundžiama nutartis pažeidžia UAB „Eurazijos logistika“ teisę į... 20. Kreditorius A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 21. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5... 22. 2. Teismas, priėmęs A. B. skundą dėl kreditorių susirinkimų ir... 23. 3. Skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta dėl absoliučių... 24. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo... 25. 5. LAB „Daisotra“ atstovavo tokios teisės neturintis asmuo – UAB Kauno... 26. 6. Teismas netinkamai vertino korespondencijos įteikimo apeliantui A. B.... 27. UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro įgaliotas asmuo G. A. atsiliepimu... 28. 1. Kadangi Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartis, kuria UAB Kauno... 29. 2. Pranešimai apie 2009 m. liepos 31 d. vyksiantį LAB „Daisotra“... 30. 3. Apeliantas A. B. nepagrįstai savo atskirąjį skundą grindžia argumentais... 31. 4. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad teismas, priėmęs jų skundus dėl... 32. Atskirieji skundai atmestini.... 33. Bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti... 34. Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo... 35. LAB „Daisotra“ kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių... 36. Teisėjų kolegija, nekvestionuodama kreditorių teisės į tinkamą... 37. Bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditorių, kurie neturi lemiamos... 38. Nagrinėjamoje byloje ir susiklostė būtent tokia situacija. Pagrindinis... 39. Dėl 2009 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ir jame... 40. Pažymėtina, kad kreditorių sprendimų dėl bankroto bylos eigos priėmimui... 41. Nagrinėjamoje byloje dviejų LAB „Daisotra“ kreditorių atskirieji... 42. Byloje nustatyta, kad LAB „Daisotra“ kreditorius Z. Š. 2009 m. liepos 15... 43. Iš pašto siuntų, siuntinių priėmimo lydraščio matyti, kad LAB... 44. Apeliantų argumentas, kad LAB „Daisotra“ kreditoriaus UAB „Cargo via“... 45. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Eurazijos logistika“ prašymu... 46. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms ir apeliantams nenurodžius kitų... 47. Dėl 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto ir 2009 m. rugpjūčio 21 d.... 48. Apeliantai LAB „Daisotra“ 2009 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių komiteto... 49. Dėl 2009 m. rugpjūčio 21 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo... 50. Dėl ieškinio senaties termino... 51. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 24 straipsnio... 52. Nors pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14... 53. Nagrinėjamu atveju iš tiesų buvo pagrindas atmesti LAB „Daisotra“... 54. Kaip jau buvo minėta, LAB kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ apie 2009... 55. Tas pats pasakytina ir apie kreditoriaus UAB „Eurazijos logistika“ paduotus... 56. Aukščiau minėta, jog LAB „Daisotra“ kreditorius A. B. taip pat buvo... 57. Dėl apeliantų kitų argumentų... 58. Iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti, kad... 59. Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai nėra... 60. Tuo pačiu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2009 m.... 61. LAB „Daisotra“ kreditoriai 2009 m. rugpjūčio 21 d. įvykusiame... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad po 2009 m. rugpjūčio 21 d.... 63. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lemiamos įtakos... 64. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 65. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą....