Byla B2-2198-221/2012
Dėl 2012-04-12 bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo dalies pripažinimo negaliojančia, suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB; „Swedbank lizingas, UAB; Vazlstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius; AB „Turto bankas“; Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, rašytinio proceso tvarka

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, turinti savo žinioje civilinę bylą, kurioje nagrinėjamas pagal kreditoriaus T. B. skundas dėl 2012-04-12 bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo dalies pripažinimo negaliojančia, suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB; „Swedbank lizingas, UAB; Vazlstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius; AB „Turto bankas“; Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2kreditorius T. B. skundu prašė pripažinti negaliojančiu 2012-04-12 BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą Nr. 2 „Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuriuo patvirtinta BUAB „Tobta ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo susijusio bei ilgalaikio kilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., pradinė pardavimo kaina ir tvarka.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą, išėjęs priimti sprendimą pasitarimų kambaryje, nustatęs, jog reikalinga išsiaiškinti aplinkybę dėl kreditoriaus T. B. pateikto skundo dėl kito BUAB „Tobra ir Ko“ susirinkimo nutarimų ginčijimo dėl to paties objekto pardavimo kainų nustatymo ir tvarkos, bylos nagrinėjimą atnaujino.

4Besiaiškinant minėtą aplinkybę, nustatyta, jog teisme 2012-06-27 gautas pareiškėjo T. B. skundas dėl 2012-06-13 BUAB „Tobra ir Ko“ 2012-06-13 kreditorių susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia. Kaip matyti iš skundo reikalavimų, vienas iš jų yra dėl to paties turtinio objekto, t.y. dėl BUAB „Tobta ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo susijusio bei ilgalaikio kilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., naujos pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

6CPK 136 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad būtų kartu išnagrinėtos bylos, jeigu taip sujungus bylas bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėtis skyrium.

7Kadangi sprendžiami to paties kreditoriaus reikalavimai dėl dviejuose kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų dėl to paties turtinio objekto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, byloje yra tie patys dalyvaujantys asmenys, todėl, teismo nuomone, tikslinga šias bylas sujungti į vieną bylą.

8Vadovaudamasis CPK 290 straipsniu, 136 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

9sujungti civilines bylas Nr. B2-1933-221/2012 ir Nr. B2-2198-221/2012 į vieną, paliekant numerį B2-1933-221/2012.

10Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka 2012-08-30 13.30 val.

11Apie priimtą nutartį informuoti dalyvaujančius byloje asmenis.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai