Byla B2-1933-221/2012
Dėl 2012 m. balandžio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimų nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,

2dalyvaujant pareiškėjo T. B. atstovui advokatui T. L. P., atsakovo UAB ,,Tobra ir Ko“ atstovui advokatui G. N., suinteresuoto asmens ,,Swedbank“, AB atstovui R. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo T. B. skundą dėl 2012 m. balandžio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimų nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas:

51. pripažinti negaliojančiu 2012 m. balandžio 12 d. BUAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą Nr. 2 ,,Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuriuo patvirtinta BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo susijusio bei jame esančio ilgalaikio nekilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., pradinė pardavimo kaina ir tvarka;

62. pripažinti negaliojančiais 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ priimtus nutarimus Nr. 2 ir 3;

73. pripažinti negaliojančiais 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ priimtus nutarimus Nr. a ir Nr. b.

8Nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teisme UAB ,,Tobra ir Ko“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2010 m. gruodžio 27 d. priimta nutartis įmonę likviduoti. 2012 m. balandžio 12 d. įvyko UAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi klausimai:

91) dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2) dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo; 3) dėl 2011 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo. Pareiškėjas yra suinteresuotas, kad įmonės turimas turtas bankroto proceso metu būtų parduotas kaip įmanoma pelningiau ir įmonėje esančio turto (piniginių lėšų) pakaktų maksimaliai patenkinti įmonės kreditorių teisėtus interesus (reikalavimus). Nutarimo klausimu Nr. 2 patvirtinta pradinė turto komplekso pardavimo kaina trečioms varžytynėms 2 112 240 Lt plius PVM, turto nepardavus trečiose varžytynėse, patvirtinta pradinė turto komplekso pardavimo kaina ketvirtoms varžytynėms – 1 584 180 Lt plius PVM. Pirmosiose ir antrosiose varžytynėse objekto kaina patvirtinta 2 623 000 Lt sumai, todėl kreditorių susirinkimo metu nepagrįstai buvo sumažinta objekto pardavimo kaina 20 procentų. Kreditorių galimybė maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto priklauso nuo bankrutavusios įmonės turimo turto pardavimo kainos ir tokios kainos nustatymo. Skundžiamu nutarimu buvo patvirtintos vertingiausio bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto pardavimo kainos. Pardavimo kainos trečioms ir ketvirtoms varžytynėms nustatytos be jokių motyvų ir argumentų, prieštarauja LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo bei protingumo principams, taip pat LR CK 1.2 straipsnyje įtvirtintiems visų kreditorių lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių gauti maksimalų savo reikalavimų patenkinimą principams. Nurodė, kad BUAB ,,Tobra ir Ko“ turto pardavimo kainos ir pardavimo tvarka nustatyta neskaidriai.

10Dėl 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimo „Dėl BUAB „Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ buvo nustatyta turto pardavimo kaina ir tvarka bei priimti šie nutarimai:

111. BUAB „Tobra ir Ko“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo susijusį bei jame esantį ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir 0,5837 ha žemės sklypą, esantį Marijampolės sav., Adomiškių kaime, parduoti komplekse iš jų 2001 m. liepos 3 d. LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą trečioms varžytynėms 2 376 270 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas (tame tarpe įkeisto turto kaina - 2 279 700 Lt). Turto nepardavus trečiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą ketvirtoms varžytynėms 2 112 240 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas;

122. Turto nepardavus ketvirtosiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą penktoms varžytynėms 1 848 210 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas. Turto nepardavus penktosiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą šeštoms varžytynėms 1 584 180 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas;

133. Turto nepardavus šeštosiose varžytynėse, patvirtinti turto komplekso pardavimo kainą septintoms varžytynėms – 1 320 150 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas. Turto nepardavus septintosiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto komplekso kainą aštuntoms varžytynėms 1 056 120 Lt plius PVM, jeigu turtas PVM objektas.

14Nutarimais nustatytos trečių-aštuntų varžytynių kainos. Nutarimai Nr. 2 ir 3 neteisėti, nes tokiais nutarimais nustatyta būsima turto pardavimo kaina paneigia galimybę parduoti turtą maksimaliomis kainomis ir maksimaliai galimai patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, kai turtą reikėtų pardavinėti galimai penktose, šeštosiose, septintose ir aštuntose varžytynėse, turtas nurodytose varžytynėse būtų pardavinėjamas už kainą, kuri buvo nustatyta prieš ilgą laiko tarpą (apie pusę metų) iki penktųjų ir šeštųjų varžytynių vykdymo laiko ir apie 8-9 mėnesius iki septintųjų ir aštuntųjų varžytynių.

15Dėl administravimo išlaidų sąmatos nurodė, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas atlyginimas administratoriui – 5 000 Lt plius PVM visam bankroto procesui iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos yra aiškiai neprotingas ir neskatinantis administratoriaus skirti maksimalias pastangas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų apsaugai. Ginčijamu nutarimu nustatytas administratoriaus atlyginimas skatins bankroto administratorių bankroto procedūrą vykdyti paviršutiniškai, visą savo dėmesį nukreipiant į galimai vykdomas kitas bankroto procedūras, kuriose už teikiamas paslaugas yra mokamas protingas atlyginimas. Administratorius, sutikdamas su neprotingu atlyginimu, veikia savo veiksmus derindamas išskirtinai tik su didžiaisiais kreditoriais, galimai tikėdamasis galimo savo palankumo įvertinimo iš didžiųjų kreditorių pusės, o tuo pačiu ir pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte įtvirtintą pareigą ginti bankrutuojančios įmonės ir visų (t. y. ne tik didžiųjų) kreditorių interesus.

16Atsakovas BUAB ,,Tobra ir Ko“ atsiliepimuose į skundus nurodė, jog sutinka tik su skundo dalimi dėl atlyginimo administratoriui nustatymo (byla Nr. B2-1933-221/2012, b.l. 62-65; Nr. B2-2198-221/2012, b.l. 99-103). Atsiliepimuose, kuriuos atstovas palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad nėra nustatyti kreditorių susirinkimo sušaukimo ir vedimo tvarkos pažeidimai. Kreditoriai realizavo savo teises ir nustatė turto pardavimo kainą. Nurodė, kad 2012 m. balandžio 12 d. atsakovo kreditorių susirinkime buvo nustatyta turto, kurio vertę yra nustatęs nepriklausomas turto vertintojas, pardavimo kaina. Kaina už konkretų turtą yra reliatyvus vertės patvirtinimas, padarytas konkrečių pardavėjų ir pirkėjų tam tikromis aplinkybėmis. Todėl ketvirtoms varžytynėms kreditorių nustatyta turto pardavimo kaina 1 584 180 Lt nepaneigia nepriklausomų turto vertintojų nustatytos turto rinkos vertės. Nesutinka su motyvu, kad ginčijama turto pardavimo kaina ir tvarka buvo nustatyta neskaidriai, slepiant nuo kitų kreditorių. Pranešimai apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo išsiųsti visiems UAB ,,Tobra ir Ko“ kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Kreditoriai turėjo nevaržomą galimybę su pasiūlytu nutarimo projektu bet kuriuo metu susipažinti atvykę pas įmonės bankroto administratorių. Savo poziciją kreditoriai išreiškė balsuodami. Kreditorių sušaukimo tvarka ir kreditorių susirinkime priimti nutarimai neprieštarauja teisei. 2012 m. birželio 13 d. susirinkime nustatyta aukštesnės turto pardavimo kainos nei buvo nustatytos 2012 m. balandžio 12 d. susirinkime. Kaina vėliau galimai vykstančioms varžytynėms nustatyta nuosekliai mažinant kainą 10 procentų, tačiau tai nereiškia, jog turtas bus parduotas tik vėlesnėse varžytynėse. Nurodė, jog administratoriaus sutikimą su skundo dalimi dėl atlyginimo administratoriui nustatymo lemia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai bei teisė į tinkamą atlikto darbo apmokėjimą. Kreditorių susirinkime administratoriaus atlyginimas sumažintas tik dėl to, kad atsakovo bankroto procedūra užsitęsė, o ankstesnis 4 000 Lt ir PVM per mėnesį kreditorių susirinkimo atlyginimas buvo nustatytas tikintis, kad bankroto procedūra bus baigta per pusantrų metų. Bankroto procedūra užsitęsė ne dėl administratoriaus kaltės. Nėra jokio pagrindo nustatyti maksimalią išlaidų turto išlaikymui ribą, nes visos turto išlaikymo išlaidos apmokamos išskirtinai tik pagal faktą ir turto išlaikymo išlaidų yra tiek, kiek būtina išlaikyti geros būklės ir patrauklų potencialiems pirkėjams.

17VĮ Turto bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad pritaria skundui ir prašo jį patenkinti

18(byla Nr. B2-1933-221/2012, b. l. 59-60).

19Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“, AB atsiliepime į skundą nurodė, kad nesutinka su skundu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu buvo patvirtintos BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kauno g. 160, Marijampolėje, ir žemės sklypo, esančio Adomiškių km., Marijampolės raj., pardavimo 3-8 varžytynėse pradinės pardavimo kainos, kainas mažinant ne po 20, o po 10 procentų. Pardavimo kainos nustatytos tinkamai ir teisingai, tačiau tai nereiškia, kad turtas ir bus parduotas už tokią kainą. Turtą galima pardavinėti mažinant kainas ar jas nuolat didinant, todėl motyvai dėl nutarimų pripažinimo yra negaliojančiais yra nepagrįsti. Pareiškėjo nurodyti motyvai, kad 5-8 turto varžytynės galbūt vyks praėjus ilgam terminui nuo pradinių pardavimo kainų nustatymo ir per tą laiką gali pasikeisti situacija nekilnojamojo turto rinkoje yra tik prielaidos, nes nepateikta tai pagrindžiančių įrodymų. Motyvas dėl galimybės turtą parduoti specialistų profesionalų pagalba yra grindžiamas pareiškėjo samprotavimais. ĮBĮ teikia prioritetą turto pardavimui iš varžytynių.

20Suinteresuoti asmenys „Swedbank lizingas“, UAB ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepimų į skundus nepateikė.

21Skundai tenkintini iš dalies. .

22Bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas visuomet privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo teisėtumo atsižvelgiant vien į ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas (nutarimų priėmimo daugumos principu) patikrinimu. Taigi teismas, nepriklausomai nuo to, ar kreditorių susirinkimo nutarimui pritarė daugumą finansinių reikalavimų turintys kreditoriai, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir interesų, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-434/2012).

23Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB “Tobra ir Ko” kreditorių 2012 m. balandžio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. susirinkimų nutarimų teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė. Nutarimo priėmimo procedūrų neginčijo ir dalyvaujantys byloje asmenys, kas reiškia, kad byloje nėra ginčo dėl to, ar buvo laikomasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir ginčijamo nutarimo priėmimo tvarkos.

24Dėl 2012 m. balandžio 12 d. bankrutuojančios UAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia

25ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliaus kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kaip matyti, minėtoje teisės normoje nustatyta bankrutuojančios įmonės kreditorių teisė ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą.

26Kreditorius T. B., pasinaudodamas minėta teise, ginčija 2012 m. balandžio 12 d. nutarimo dalį Nr. 2 ,,Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuria buvo patvirtinta BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo bei jame esančio ilgalaikio kilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., pradinė pardavimo kaina ir tvarka trečiosiose ir ketvirtosiose varžytynėse, t. y. nesutinka, kad trečiosiose varžytynėse turtas būtų parduodamas už 2 112 240 Lt, o ketvirtosiose - už 1 584 180 Lt.

27Teismo nuomone, šis skundo reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo iš esmės pakartotinai, atsižvelgiant į pareiškėjo skundą dėl 2012 m. balandžio d. susirinkime priimto nutarimo, buvo svarstomas BUAB ,,Tobra ir Ko“ ginčo turto pardavimo kainų klausimas, tik pastarojo susirinkimo metu kreditoriai nustatė aukštesnes turto pardavimo kainas nei 2012 m. balandžio 12 d. susirinkime, tuo pačiu nustatant didesnį varžytynių skaičių (iki aštuonių). Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad pareiškėjo reikalavimas dėl 2012 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo nors ir netenka prasmės, kadangi 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytos didesnės turto pardavimo varžytynėse kainos, jas mažinant po 10, o ne po 20 procentų, tačiau 2012 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 2 ,,Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuria buvo patvirtinta BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo bei jame esančio ilgalaikio kilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., pradinė pardavimo kaina ir tvarka trečiosiose ir ketvirtosiose varžytynėse, nebuvo panaikintas, todėl jo nepanaikinus, susidarytų situacija, jog galioja du skirtingi nutarimai tuo pačiu klausimu. Esant nurodytoms aplinkybėms 2012 m. balandžio 12 d. nutarimas dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainų nustatymo panaikintinas.

28Dėl 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo Nr. 2 darbotvarkės klausimu ,,Dėl BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ priimtų nutarimų Nr. 2 ir Nr. 3.

29Skundžiamu 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytos ne tik pradinės trečiųjų bei ketvirtųjų varžytynių kainos (kurių pareiškėjas neginčija), tačiau ir tolimesnė turto realizavimo procedūra turto nepardavus ankstesnėse varžytynėse, t. y. turto nepardavus ketvirtose varžytynėse, patvirtinta pradinė turto komplekso pardavimo kaina penktoms varžytynėms – 1 848 210 Lt ir PVM, šeštoms varžytynėms - 1584 180 Lt ir PVM, septintoms varžytynėms - 1 320 150 Lt ir PVM bei aštuntoms varžytynėms - 1 056 120 Lt ir PVM.

30Šiuo atveju pareiškėjas ginčija šią nutarimo dalį, motyvuodamas tuo, kad nutarimai neteisėti, nes nustatyta būsima turto pardavimo kaina paneigia galimybę parduoti turtą maksimaliomis kainomis ir maksimaliai galimai patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, nes varžytynės realiai gali įvykti per 2 mėnesius, todėl 5-8 varžytynėse turtas būtų pardavinėjamas už kainą, kuri nustatyta ilgam laiko tarpui (apie pusę metų). Teismas sprendžia, kad toks pareiškėjo argumentas nepagrįstas, yra hipotetinio pobūdžio ir paremtas pareiškėjo subjektyviu situacijos vertinimo kriterijumi. Reikalavimas susijęs su trečiosiomis ir ketvirtosiomis varžytynėmis, kurių kainos ir tvarkos pareiškėjas neginčija. Šių varžytynių metu nepardavus turto, nustatyta galimybė organizuoti penktąsias varžytynes ir t.t. Tokiu būdu, kreditorių susirinkimas, priimdamas tokio pobūdžio nutarimą, preliminariai numatė galimybę vykdyti turto realizavimo veiksmus nepardavus turto ketvirtosiose varžytynėse. Iš tikrųjų nėra aišku, kuriose varžytynėse turtas bus parduotas, todėl tenkinti pareiškėjo prašymo skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, nesant pagrįstų įrodymų, kad turtas nebus realizuojamas trečiosiose ar ketvirtosiose, o tik paskesnėse varžytynėse. Pareiškėjas nurodo, kad per ilgą turto realizavimo laiką gali įvykti rinkos kainų pokyčiai, galintys įtakoti turto kainą ateityje. Pastarasis motyvas yra menamo pobūdžio, taip pat nepagrįstas objektyviais įrodymais dėl galimų rinkos kainų pokyčių. Teismas pritaria atsakovo atstovo bei suinteresuoto asmens atstovo paaiškinimams, jog nors ir numatyta turto pardavimo kaina vėlesnėms varžytynėms, tačiau nepagrįstas pareiškėjo nuogąstavimas, kad, pasikeitus turto rinkos kainoms, būtent tik už tokią, susirinkime nustatytą, kainą ir bus realizuotas ginčo turtas. Kintant rinkos kainų tendencijoms bei pareiškėjui manant, kad dėl augančių nekilnojamojo turto kainų pažeidžiamos jo ir kitų kreditorių teisės bei teisėti interesai, jis, vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi gali įgyvendinti teisę dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kad, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos kainų aktualijas, iš naujo būtų svarstomas klausimas dėl varžytynėse parduodamo turto kainos.

31Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad pareiškėjo argumentai dėl nutarimu numatytų turto pardavimo kainų ir varžytynių skaičiaus, nepagrįsti.

32Dėl administravimo išlaidų sąmatos

33ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 1dalies 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

34ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui (arba kreditoriui, kaip yra šiuo atveju) skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

35Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuomet, kai bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, bankroto administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus; kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos, o teismas, vykdydamas administravimo išlaidų pagrįstumo ir pakankamumo kontrolę, pagal administratoriaus arba kreditoriaus pareiškimą turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą, o kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti ne tik ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus (t.y., ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį), bet ir protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-458/2012).

362010 m. spalio 13 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „Tobra ir Ko“ administravimo išlaidų sąmatą, t.y. iš viso 11 072,96 Lt (be PVM) per mėnesį (iš jų 4 000 Lt atlyginimas administratoriui), kurią jis turėjo teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkime bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta pakeisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir nuo šio sprendimo nustatyti: a) atlyginimas administratoriui – 5 000 Lt plius PVM visam bankroto procesui iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos; b) turto išlaikymo išlaidos (elektra, ruduo, dujos, apsauga ir kt.) ir priežiūros išlaidos - pagal faktą, bet ne daugiau, kaip 3 000 Lt plius PVM per mėnesį. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis - kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

37Matyti, kad pareiškėjas (kreditorius) T. B. pasinaudojo minėta teise (ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą), tuo pačiu nesutinka su nutarimo dalimi, kuria, jo manymu, patvirtintas per mažas 5 000 Lt ir PVM dydžio atlyginimas administratoriui. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą bankroto instituto paskirtį, nesuprantama, kodėl pareiškėjo netenkina kreditorių susirinkime administratoriui patvirtintas administratoriaus atlyginimo dydis. Pareiškėjo nuomonė, jog toks per mažas atlyginimas skatins administratorių bankroto procedūrą vykdyti paviršutiniškai bei savo veiksmus derinant su didžiaisiais kreditoriais, niekuo nepagrįsta. Nors dėl atlyginimo dydžio ir kitų išlaidų administratorius pasisakė susirinkime, tačiau jis, manydamas, kad kreditorių susirinkimo patvirtintas atlyginimas ir išlaidos per maži, galėjo pasinaudoti teise šį kreditorių susirinkimo nutarimą kvestionuoti teisme ar pasinaudoti jam ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punkto suteikta teise pateikti teismui pareiškimą dėl atstatydinimo. Tačiau dėl susirinkime priimto nutarimo dėl atlyginimo dydžio nustatymo bei išlaidų patvirtinimo administratorius poziciją išreiškė tik teikdamas teismui atsiliepimą į T. B. pareiškimą. Nurodė, kad 5 000 Lt ir PVM atlyginimas yra per mažas, tačiau nepateikė administravimo išlaidų didinimo būtinumą pagrindžiančių duomenų. Tai, kad administratorius pats nėra kreipęsis dėl atlyginimo dydžio, leidžia spęsti, kad jį tenkino kreditorių susirinkimo metu patvirtintas 5 000 Lt ir PVM dydžio atlyginimas, o pritarimas pareiškėjo reikalavimui dėl administratoriaus atlyginimo didinimo, rodo, kad bankroto byloje jo veiklos pagrindas pagrįstas suinteresuotumu dėl finansinio atlygio.

38Teismas sprendžia, kad administratoriaus atlyginimo dydis atitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtintiems kriterijams, t. y. teisminių procedūrų, kuriose dalyvavo įmonė, skaičius yra nedidelis, įmonė veiklos nevykdo, dar 2010 m. gruodžio 27 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, atliekami turto realizavimo veiksmai (įvykusios pirmosios ir antrosios varžytynės dėl turto Kauno g. 160, Marijampolėje, ir Adomiškių k., Marijampolės r.), turto, priklausančio atsakovui kiekis nėra didelis. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad bankroto procesas nėra sudėtingas, nereikalauja daug administratoriaus veiksmų. Be to, nėra aišku, kokias dar specialias ir/ar sudėtingas paslaugas administratorius turi suteikti administruojamai įmonei.

39Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad pareiškėjo argumentai dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų padidinimo nepagrįsti, nesant tam objektyvaus pagrindimo, kreditorių susirinkime nustatytas administratoriaus atlyginimas bei turto išlaikymo išlaidos atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei nėra pateisinamas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytais kriterijais.

40Dėl baudos paskyrimo T. B..

41Bankrutavusios UAB ,,Tobra ir Ko“ administratorius atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad pareiškėjas piktnaudžiauja teise – pareikšdamas iš dalies nepagrįstą skundą, todėl skirtina LR CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta 20 000 Lt bauda už nesąžiningai pareikštą ir nepagrįstą skundą. Nurodė, kad skundas neparemtas jokiai įrodymais, o išskirtinai prielaidomis ir pamąstymais. Pateikdamas akivaizdžiai negalimą patenkinti skundą dalyje dėl turto nustatymo kainų, galimai pareiškėjas siekia vilkinti įmonės bankroto procedūrą, tokiais savo veiksmais piktnaudžiauja teise.

42Teismas sprendžia, kad atsakovo atsiliepime į pareiškimą nurodytas motyvas nepagrįstas, nenustačius pareiškėjo piktnaudžiavimo teise požymių. CPK 5 straipsnio 1 dalyje reglamentuota kiekvieno suinteresuoto asmens teisė nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Teismų praktikoje nustatyta, kad šiai teisei įgyvendinti pakankamas pagrindas yra suinteresuoto asmens manymas (subjektyvus kriterijus), kad jo teisės pažeistos.

43Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad administratoriaus motyvai dėl baudos pareiškėjui skyrimo nėra pagrįsti. Pareiškėjas kreipėsi į teismą tokiu būdu įgyvendindamas teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos principą.

44Kadangi skundai tenkinami iš dalies, iš pareiškėjo proporcingai priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

46Panaikinti 2012 m. balandžio 12 d. BUAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą Nr. 2 ,,Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuriuo patvirtinta BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio turto, esančio Marijampolės sav., Marijampolės m., Kauno g. 160, su juo susijusio bei jame esančio ilgalaikio nekilnojamojo turto ir 0,5837 ha žemės sklypo, esančio adresu Marijampolės sav., Adomiškių k., pradinė pardavimo kaina ir tvarka.

47Atmesti skundą dėl 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 2 darbotvarkės klausimu (dėl BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo) Nr. 2 ir 3 bei 3 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos) priimtų nutarimų Nr. a ir b.

48Priteisti iš pareiškėjo T. B., a.k. ( - ) BUAB „Tobra ir Ko“, įmonės kodas 151431651, a.s. Nr. ( - ), 816,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

49Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjo T. B. atstovui advokatui T. L. P., atsakovo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. Pareiškėjas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas:... 5. 1. pripažinti negaliojančiu 2012 m. balandžio 12 d. BUAB ,,Tobra ir Ko“... 6. 2. pripažinti negaliojančiais 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“... 7. 3. pripažinti negaliojančiais 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“... 8. Nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teisme UAB... 9. 1) dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2) dėl... 10. Dėl 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo 2... 11. 1. BUAB „Tobra ir Ko“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį... 12. 2. Turto nepardavus ketvirtosiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto... 13. 3. Turto nepardavus šeštosiose varžytynėse, patvirtinti turto komplekso... 14. Nutarimais nustatytos trečių-aštuntų varžytynių kainos. Nutarimai Nr. 2... 15. Dėl administravimo išlaidų sąmatos nurodė, kad ginčijamu kreditorių... 16. Atsakovas BUAB ,,Tobra ir Ko“ atsiliepimuose į skundus nurodė, jog sutinka... 17. VĮ Turto bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad pritaria skundui ir prašo... 18. (byla Nr. B2-1933-221/2012, b. l. 59-60).... 19. Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“, AB atsiliepime į skundą nurodė, kad... 20. Suinteresuoti asmenys „Swedbank lizingas“, UAB ir Valstybinio socialinio... 21. Skundai tenkintini iš dalies. .... 22. Bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas ginti įmonės... 23. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB “Tobra ir Ko” kreditorių 2012 m.... 24. Dėl 2012 m. balandžio 12 d. bankrutuojančios UAB ,,Tobra ir Ko“... 25. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad kreditorių susirinkimo... 26. Kreditorius T. B., pasinaudodamas minėta teise, ginčija 2012 m. balandžio 12... 27. Teismo nuomone, šis skundo reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su 2012 m.... 28. Dėl 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo Nr. 2 darbotvarkės... 29. Skundžiamu 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo... 30. Šiuo atveju pareiškėjas ginčija šią nutarimo dalį, motyvuodamas tuo, kad... 31. Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad pareiškėjo argumentai... 32. Dėl administravimo išlaidų sąmatos... 33. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 34. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 35. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuomet, kai bankrutuojančios... 36. 2010 m. spalio 13 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „Tobra ir Ko“... 37. Matyti, kad pareiškėjas (kreditorius) T. B. pasinaudojo minėta teise... 38. Teismas sprendžia, kad administratoriaus atlyginimo dydis atitinka ĮBĮ 36... 39. Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad pareiškėjo argumentai... 40. Dėl baudos paskyrimo T. B..... 41. Bankrutavusios UAB ,,Tobra ir Ko“ administratorius atsiliepime į... 42. Teismas sprendžia, kad atsakovo atsiliepime į pareiškimą nurodytas motyvas... 43. Dėl nurodytų priežasčių, teismas sprendžia, kad administratoriaus motyvai... 44. Kadangi skundai tenkinami iš dalies, iš pareiškėjo proporcingai... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 46. Panaikinti 2012 m. balandžio 12 d. BUAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių... 47. Atmesti skundą dėl 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų,... 48. Priteisti iš pareiškėjo T. B., a.k. ( - ) BUAB „Tobra ir Ko“, įmonės... 49. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...