Byla 2-376/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1933-221/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo T. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo T. B. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1933-221/2012,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi iškelta UAB „Tobra ir Ko“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi BUAB „Tobra ir Ko“ buvo pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

42012 m. balandžio 26 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas pareiškėjo T. B. (BUAB „Tobra ir Ko“ kreditoriaus) skundas dėl BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalies, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančia BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuriuo nuspręsta BUAB „Tobra ir Ko“ priklausantį turtą, esantį Marijampolės m., Kauno g. 160 (su juo susijusį bei jame esantį ilgalaikį kilnojamąjį turtą), ir 0,5837 ha žemės sklypą, esantį Marijampolės sav., Adomiškių k. (toliau – Turtas, parduodamas turtas), neparduotą pirmose ir antrose varžytynėse, toliau pardavinėti varžytynėse, bei nustatyta Turto pardavimo pradinė kaina trečiose (2 112 240 Lt ir PVM) ir ketvirtose (1 584 180 LT ir PVM) varžytynėse (1 b. t., 59-64, 73-84 l.).

5Pareiškėjo teigimu, bankroto administratorius, siūlydamas kreditorių susirinkimui tvirtinti pradines Turto pardavimo kainas trečiose bei ketvirtose varžytynėse, turto kompleksą siūlė parduoti už 10 procentų mažesnę kainą, skaičiuojant nuo pirmų ir antrų varžytynių pardavimo pradinės kainos, tačiau kreditorių susirinkime buvo nutarta trečioms varžytynėms pradinę turto komplekso pardavimo kainą sumažinti 20 procentų, negu turto vertintojo nustatyta rinkos vertė, t. y. 2 112 240 Lt, o ketvirtoms – 1 584 180 Lt, t. y. šiose varžytynėse turtas būtų pardavinėjamas už kainą, kuri sudaro tik šiek tiek daugiau, nei pusę turto komplekso rinkos kainos.

6BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimais, priimtais antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“, buvo patvirtintos parduodamo Turto kainos: trečiose (2 376 270 Lt ir PVM) ir ketvirtose (2 112 240 Lt ir PVM) varžytynėse (nutarimas Nr. 1); penktose (1 848 210 Lt ir PVM) ir šeštose (1 584 180 Lt ir PVM) varžytynėse (nutarimas Nr. 2); septintose (1 320 150 Lt ir PVM) ir aštuntose (1 056 120 Lt ir PVM) varžytynėse (nutarimas Nr. 3) (toliau nutarimai Nr. 2 ir Nr. 3 – ginčo nutarimai). Be to, paminėto kreditorių susirinkimo nutarimais, priimtais trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“, kreditoriai Nustatė 5 000 Lt (ir PVM) dydžio bankroto administratoriaus atlyginimą (iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) (nutarimas Nr. „a“); turto išlaikymo ir priežiūros išlaidų dydį (ne daugiau kaip 3 000 Lt (ir PVM) per mėnesį (nutarimas Nr. „b“); 1 b. t., 21-22 l.).

72012 m. birželio 27 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas to paties pareiškėjo T. B. skundas dėl BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2 ir Nr. 3, priimtus antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“, kuriais patvirtinta Turto pardavimo kaina penktose – aštuntose varžytynėse, bei nutarimus Nr. „a“ ir Nr. „b“, priimtus trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ (1 b. t., 2-7, 9-25 l.).

8Pareiškėjo teigimu, nutarimai Nr. 2 ir Nr. 3, priimti 2 darbotvarkės klausimu, yra neteisėti, kadangi šiais nutarimais parduodamo turto kaina ir tvarka buvo nustatyta, neatsižvelgus į galimus rinkos kainų pokyčius bei kitas objektyvias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Turto kainai ateityje, dėl ko paminėti nutarimai paneigia galimybę parduoti šį turtą kuo didesne kaina ir maksimaliai patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

9Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi civilinės bylos Nr. B2-1933-221/2012 ir Nr. B2-2198-221/2012 pagal nurodyto pareiškėjo skundus buvo sujungtos į vieną civilinę bylą Nr. B2-1933-221/2012 (1 b. t., 126-127 l.).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi panaikino 2012 m. balandžio 12 d. BUAB ,,Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 ,,Dėl varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, kuriuo patvirtinta BUAB ,,Tobra ir Ko“ parduodamo turto pradinė pardavimo kaina ir tvarka, bei atmetė pareiškėjo skundą dėl 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų antru darbotvarkės klausimu („Dėl BUAB ,,Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“), Nr. 2 ir 3, bei trečiu darbotvarkės klausimu („Dėl administravimo išlaidų sąmatos“) priimtų nutarimų Nr. „a“ ir Nr. „b“.

12Teismas nurodė, kad skundžiamu 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytos ne tik pradinės trečių bei ketvirtų varžytynių kainos (kurių pareiškėjas neginčija), bet ir tolimesnė turto realizavimo procedūra: turto nepardavus ketvirtose varžytynėse, patvirtinta pradinė Turto pardavimo kaina penktoms varžytynėms – 1 848 210 Lt ir PVM, šeštoms varžytynėms - 1584 180 Lt ir PVM, septintoms varžytynėms – 1 320 150 Lt ir PVM bei aštuntoms varžytynėms - 1 056 120 Lt ir PVM.

13Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju reikalavimas susijęs su trečiomis ir ketvirtomis varžytynėmis, kurių kainos ir tvarkos pareiškėjas neginčija, o šių varžytynių metu nepardavus turto, nustatyta galimybė organizuoti penktas varžytynes ir t. t.; taigi tokiu būdu, kreditorių susirinkimas, priimdamas ginčo nutarimus antruoju darbotvarkės klausimu, preliminariai numatė galimybę vykdyti turto realizavimo veiksmus, nepardavus turto ketvirtose varžytynėse. Teismas nurodė, jog nėra aišku, kuriose varžytynėse Turtas bus parduotas, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo skunde nurodytais motyvais, nesant pagrįstų įrodymų, kad Turtas nebus realizuojamas trečiose ar ketvirtose, o tik paskesnėse varžytynėse. Teismo teigimu, pareiškėjo motyvas, kad per ilgą turto realizavimo laiką gali įvykti rinkos kainų pokyčiai, galintys įtakoti turto kainą ateityje, yra menamo pobūdžio, nepagrįstas objektyviais įrodymais dėl galimų rinkos kainų pokyčių; be to, kintant rinkos kainų tendencijoms bei pareiškėjui manant, kad dėl augančių nekilnojamojo turto kainų pažeidžiamos jo ir kitų kreditorių teisės bei teisėti interesai, jis pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 3 dalį gali įgyvendinti teisę dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kad, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos kainų aktualijas, iš naujo būtų svarstomas klausimas dėl varžytynėse parduodamo turto kainos.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas T. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl 2012 m. birželio 13 d. BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Tobra ir Ko“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ priimtų nutarimų Nr. 2 ir Nr. 3 panaikinimo, ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės - skundą patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nurodė, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas objektyviais įrodymais dėl galimų rinkos kainų pokyčio per ilgą laiką. Taigi teismas atmetė rinkos kainų kitimo per ilgą laikotarpį galimybę, nors rinkos kainų svyravimas yra procesas, natūraliai vykstantis nuolatos.

172. Skundžiamas 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl parduodamo turto kainų nustatymo buvo priimtas, pažeidžiant ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 11 punkto nuostatas, o skundžiama apygardos teismo nutartis yra priimta, pažeidžiant materialinės teisės normas ir visiškai neišanalizavus skundo esmės, tuo pačiu ir neatskleidus bylos esmės.

183. Skundžiama nutartis iš esmės užkerta kelią apeliantui ginti savo teises ir teisėtus interesus, nors ateityje bankrutavusios įmonės turtas gali būti parduotas kainomis, neatitinkančiomis šio turto vertės. Teismo nurodytu būdu, t. y. vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi, savo teisę dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo gali įgyvendinti tik kreditoriai, kurių reikalavimo suma vertine išraiška sudaro ne mažiau, kaip 10 procentų visų teismo patvirtintų reikalavimų. Kadangi pareiškėjo (apelianto) reikalavimų suma nesudaro 10 procentų visų teismo patvirtintų reikalavimų, apeliantas savo teisių ir teisėtų interesų aukščiau nurodyta tvarka negali ginti.

194. Pareiškėjas savo pažeistas teises gali ginti tik skųsdamas, apelianto nuomone, neteisėtus kreditorių susirinkimo nutarimus, o teismo nutartis, kuria yra atmetamas skundas dėl to, kad pareiškėjas savo teises gali ginti realiai neįmanomu būdu, yra neteisėta ir naikintina.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo“, reglamentuojančio bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo tvarką, 33 punktu, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia, kaip panaudoti antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse neparduotą turtą. Šio Aprašo 34 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas dėl antrose varžytynėse neparduoto turto gali nutarti: 1) įpareigoti varžytynių vykdytoją tęsti turto pardavimą iš varžytynių; 2) įpareigoti varžytynių vykdytoją parduoti turtą be varžytynių kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka ir patvirtintomis parduodamo turto kainomis; 3) perduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka; 4) kitaip disponuoti turtu. Taigi varžytynėse neparduoto turto realizavimo klausimas priskiriamas išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai, kuris ir nustato disponavimo tokiu turtu ar jo pardavimo varžytynėse tvarką bei kainą (Aprašo 33-34 p.; ĮBĮ 23 str. 5 p.).

24Pažymėtina, kad nei paminėtas Aprašas, nei ĮBĮ neįtvirtina bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainos nustatymo tvarkos ar kriterijų, tačiau pagal formuojamą teismų praktiką, įvertinant, ar bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime patvirtinta turto pardavimo kaina atitinka protingumo kriterijus, reikia vadovautis kitų įstatymų nuostatomis (tarp jų CPK), reglamentuojančiomis kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti (ĮBĮ 1 str. 3 d., 23 str. 5 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2065/2011).

25Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimais Nr. 2 ir Nr. 3, priimtais antru darbotvarkės klausimu, nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo varžytynėse tvarka ir kaina ekonomiškai nepagrįsta ar pažeidžia kreditorių teises (ĮBĮ 3 str., 34 str.), o pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nepagrįsti pareiškėjo argumentai dėl, jo teigimu, per mažos parduodamo turto kainos penktosiose – aštuntosiose varžytynėse ar per didelio varžytynių skaičiaus.

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad parduodamo turto vertė buvo nustatyta pagal 2011 m. balandžio 20 d. UAB „Latmas“ turto vertės nustatymo pažymą Nr. 04-11-246, kurioje nurodyta, jog Turto vertė 2011 m. kovo 20 d. buvo 2 535 000 Lt; be to, iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „Tobra ir Ko“ 2011 m. spalio 13 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nustatyta parduodamo turto kaina pirmosioms ir antrosioms varžytynėms (2 640 300 Lt ir PVM), kurioms neįvykus, ir hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ atsisakius perimti įkeistą turtą, BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimas 2012 m. balandžio 12 d. nutarimu įpareigojo bankroto administratorių tęsti Turto pardavimą iš varžytynių, o 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta parduodamo turto kaina trečioms (2 376 270 Lt ir PVM) ir ketvirtoms (2 112 240 Lt ir PVM) varžytynėms (kurios neginčija pareiškėjas) (1 b. t., 9-25, 73-84, 86-87 l.). Be to, 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo ginčo nutarimais Nr. 2 ir Nr. 3, buvo nustatyta parduodamo turto pradinė kaina penktose – aštuntose varžytynėse (penktose – 1 848 210 Lt ir PVM, šeštose – 1 584 180 Lt ir PVM, septintose – 1 320 150 Lt ir PVM, aštuntose – 1 056 120 Lt ir PVM), kiekvienose varžytynėse parduodamo turto kainą sumažinant apie 10 proc. (1 b. t., 9-25, 73-84 l.).

27Taigi iš aukščiau nurodyto matyti, jog BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių susirinkimas, nustatydamas parduodamo bankrutuojančios įmonės turto kainą penktose – aštuntose varžytynėse, šią kainą sumažino atitinkamai 30-60 proc. nuo nustatytos parduodamo turto kainos pirmoms ir antroms varžytynėms. Apygardos teismas teisingai pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas turėjo teisę mažinti dvejose varžytynėse neparduoto turto kainą ir numatyti turto realizavimo procedūrą bei sąlygas, jo nepardavus ir trečiose bei ketvirtose varžytynėse (ĮBĮ 24 str.). Juolab kad nėra pagrindo teigti, jog nustatyta turto realizavimo tvarka bei kaina neatitinka įstatymų (tarp jų ĮBĮ, CPK) nuostatų ar protingumo principo reikalavimų, kadangi, pagal CPK 722 straipsnio 1 dalį, jau antrųjų varžytynių metu gali būti nustatyta pradinė parduodamo turto kaina, sudaranti 60 proc. šio turto kainos.

28Be to, apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo argumentą, kad parduodamo turto kaina penktosioms – aštuntosioms varžytynėms nustatyta, neatsižvelgus į galimus rinkos pokyčius; juolab kad įrodymų, pagrindžiančių galimą nekilnojamojo turto kainų padidėjimą, apeliantas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 178, 185, 314 str.). Beje, byloje nėra duomenų, kad nustatyta parduodamo turto kaina yra neprotingai maža, ar yra galimų pirkėjų, kurie šį turtą įsigytų už didesnę nei kreditorių nustatytą kainą (CPK 185 str.).

29Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apelianto teigimas, kad paminėta nutartimi jam užkirstas kelias į teisminę gynybą, kadangi skundžiama teismo nutartimi yra išspręstas tik ginčo nutarimų teisėtumo klausimas, tačiau ši nutartis neužkerta galimybės pareiškėjui, kaip bankrutavusios įmonės kreditoriui, įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises bei teisėtus interesus (CPK 5 str.; ĮBĮ 21 str. 2 d.).

30Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi iškelta UAB... 4. 2012 m. balandžio 26 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas pareiškėjo T. B.... 5. Pareiškėjo teigimu, bankroto administratorius, siūlydamas kreditorių... 6. BUAB „Tobra ir Ko“ 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo... 7. 2012 m. birželio 27 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas to paties... 8. Pareiškėjo teigimu, nutarimai Nr. 2 ir Nr. 3, priimti 2 darbotvarkės... 9. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi civilinės bylos Nr.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi panaikino 2012 m.... 12. Teismas nurodė, kad skundžiamu 2012 m. birželio 13 d. kreditorių... 13. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju reikalavimas susijęs su trečiomis... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas T. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 16. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nurodė, kad pareiškėjo skundas... 17. 2. Skundžiamas 2012 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl... 18. 3. Skundžiama nutartis iš esmės užkerta kelią apeliantui ginti savo teises... 19. 4. Pareiškėjas savo pažeistas teises gali ginti tik skųsdamas, apelianto... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu... 24. Pažymėtina, kad nei paminėtas Aprašas, nei ĮBĮ neįtvirtina... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad BUAB „Tobra ir Ko“... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad parduodamo turto vertė buvo nustatyta pagal... 27. Taigi iš aukščiau nurodyto matyti, jog BUAB „Tobra ir Ko“ kreditorių... 28. Be to, apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas nepateikė... 29. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir... 30. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 32. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį....