Byla 2S-521-460/2018
Dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. R. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. R. skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, juo prašė panaikinti antstolio 2017-11-06 patvarkymą Nr. S17-37857 dėl atsisakymo tenkinti skolininko skundą, pripažinti antstolio veiksmus – atsisakymą perkainoti areštuotą turtą, adresu ( - ), atsisakymą areštuoto turto vertei nustatyti skirti ekspertizę, atsisakymą atšaukti pirmąsias turto varžytynes, atsisakymą priimti papildomus duomenis dėl areštuoto turto adresu ( - ), padidėjimą neteisėtais, įpareigoti antstolį atlikti veiksmus – perkainoti areštuotą butą, adresu ( - ), areštuoto turto vertei (perkainojimui) skirti ekspertizę, šią pavedant atlikti teismo eksperto kvalifikaciją turinčiam asmeniui, įpareigoti antstolį priimti 2017-10-30 UAB „Resto Group“ vertintojo atsakymą dėl areštuoto turto vertės padidėjimo, įpareigoti antstolį atlikti veiksmus – atšaukti pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto - buto su rūsiu 6,12 kv. m., pažymėtu R-56 ir su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis: R-28 (1/136 iš 74,35 kv. m.), R-39 (1/136 iš 5,94 kv. m.), R-48 (1/136 iš 24,06 kv. m.), R-49 (1/136 iš 16,44 kv. m.), R-50 (1/27 iš 54,92 kv. m.), a-18 (1/36 iš 21,72 kv. m.), a-26 (1/4 iš 21,72 kv. m.), unikalus Nr. 4400-1452-3143:6941, adresu ( - ) pardavimą iš varžytynių Nr. 145176. Nurodė, kad 2017-10-30 gavo UAB „Resto Group“ vertintojo P. J. atsakymą dėl areštuoto turto – buto ( - ), vertės, kuriame nurodyta, jog turto labiausiai tikėtina pardavimo kaina rinkoje galėtų siekti 100 000 Eur. Laiko, kad šios turto vertintojo konsultacijos pakanka išvadai apie areštuoto turto kainos kitimą padaryti, t. y. kad areštuoto turto vertė padidėjo nuo 90 000 Eur iki 100 000 Eur. Tikslią turto vertę būtų galima nustatyti tik turtą iš naujo įvertinus. Taip pat nurodė, kad remdamasis nurodyta turto vertintojo konsultacija paprašė antstolio turtą perkainoti, tačiau antstolis nepagrįstai tokį prašymą laikė prieštaravimais, laikė, kad terminas jiems pareikšti praleistas ir dėl šios priežasties prašymas skirti turto vertės nustatymo ekspertizę buvo atmestas. Tokiu būdu antstolis prašymo perkainoti turtą faktiškai nesprendė, tačiau dėl šio priėmė sprendimą prašymo netenkinti. Laiko, kad antstolio nereagavimas į pateiktus duomenis apie pasikeitusią turto vertę pažeidžia skolininko teises ir teisėtus interesus.
 2. Suinteresuotas asmuo antstolis Jonas Petrikas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 3 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, 2017-11-09 patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino, ir kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjo M. R. skundas dėl antstolio veiksmų atmestas.
 2. Teismas konstatavo, kad pateiktoji konsultacinė nuomonė nėra ir negali būti vertinama kaip patikimas ir objektyvus įrodymas, pagrindžiantis kitokią įkeisto turto rinkos vertę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: panaikinti antstolio Jono Petriko 2017.11.06 priimtą patvarkymą Nr. S17-37857 „Dėl atsisakymo tenkinti skolininko prašymą“; pripažinti antstolio Jono Petriko veiksmus - atsisakymą perkainoti areštuotą turtą, adresu ( - ), atsisakymą areštuoto turto adresu ( - ), vertei nustatyti skirti ekspertizę, atsisakymą atšaukti pirmąsias turto adresu ( - ) varžytynes, atsisakymą priimti papildomus duomenis dėl areštuoto turto adresu ( - ) vertės padidėjimo, neteisėtais; įpareigoti antstolį Joną Petriką atlikti veiksmus - perkainoti areštuotą butą, adresu ( - ); areštuoto turto, adresu ( - ) vertei (perkainojimui) nustatyti skirti ekspertizę, šią pavedant atlikti teismo eksperto kvalifikaciją turinčiam asmeniui; įpareigoti antstolj Joną Petriką atlikti veiksmus - priimti 2017.10.30 UAB „Ręsto Group“ vertintojo P. J. atsakymą dėl areštuoto turto - buto, adresu ( - ), vertės padidėjimo; priteisti iš antstolio Jono Petriko bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliantas teigia, kad pateiktoji turto vertintojo konsultacija sudaro pagrindą išvadai apie anksčiau areštuoto turto vertės pasikeitimą (padidėjimą), taigi tokia konsultacija laikytina duomenimis, patvirtinančiais turto vertės kitimą, todėl antstolis, gavęs tokius duomenis, privalėjo turto vertei nustatyti skirti ekspertizę.
 3. Atsiliepime suinteresuotas asmuo AB SEB bankas su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog vadovautis konsultacija, kuri neturi juridinės galios, nėra jokio teisinio pagrindo.
 4. Atsiliepime antstolis su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog pareiškėjas teikdamas skundus siekia tik vieno tikslo – vilkinti išieškojimą.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Apeliantas mano, kad antstolis, gavęs konsultacinę informaciją, privalėjo skirti naują parduotino turto ekspertizę. Antstolis ir išieškotojas su tuo nesutinka.
 3. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/17/00527 pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro 2017-04-04 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1769 dėl 77 654,97 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. R. išieškotojos AB SEB bankas naudai. 2017-05-05 patvarkymu Nr. S17-15251 dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo antstolis skyrė buto su rūsiu ir su bendro naudojimo patalpomis adresu ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavedė atlikti UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas. 2017-09-12 Ekspertizės aktu Nr. 2661 EKZ_2017 RVI KLAI nustatyta, kad ekspertizės objekto vertė 2017-09-12 yra 90 000 Eur. 2017-09-14 turto arešto aktu Nr. S17-31898 antstolis areštavo skolininkui priklausantį butą su rūsiu ir su bendro naudojimo patalpomis adresu ( - ), kurio vertė 90 000 Eur. 2017-09-14 patvarkymu Nr. S17-31905 dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių antstolis nutarė areštuotą skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą - butą su rūsiu ir su bendro naudojimo patalpomis adresu ( - )įvertinti 90 000 Eur, skelbti pirmąsias nurodyto turto varžytynes, išvaržomą turtą parduodant už 72 000 Eur. 2017-10-17 patvarkymu Nr. S17-35831 dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių antstolis nutarė 2017-10-17 skelti pirmąsias išvaržomo turto pardavimo varžytynes. 2017-11-02 antstolio kontoroje gautas skolininko atstovo 2017-11-02 prašymas perkainoti areštuotą turtą. 2017-11-06 patvarkymu Nr. S17-37857 antstolis skolininko atstovo prašymo perkainoti turtą netenkino.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto procesiniuose dokumentuose išsakytais teiginiais dėl turto vertės nustatymo ir pažymi, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2 dalis).
 5. Teismas akcentuoja, kad turto ekspertizę atliko kvalifikuotas turto vertintojas UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas, antstolis, remiantis 2017-09-12 turto ekspertizės aktu, įkainojo įkeistą turtą. Byloje nėra duomenų dėl turto vertinimo netikslumo, neatitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui. Apeliantas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad atlikti turto vertinimai būtų neteisingi, ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad nustatyta netinkamais metodais ar būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė.
 6. Teismo nuomone, apelianto pateikta konsultacija negali būti įrodymu ginčo turto vertei nustatyti, kadangi ši konsultacija yra tik informacinio pobūdžio dokumentas (neturintis juridinės galios ir skirtas tik užsakovui), jis neatitinka turto vertinimo dokumento (turto vertinimo ataskaitos) turinio, kurį reglamentuoja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas bei kiti susiję normatyviniai dokumentai. Be to, šios aplinkybės nurodomos ir pačioje konsultacijoje. Tai pat ir atskirajame skunde apeliantas su tuo sutinka, kad konsultacija nėra laikytina juridinę galią turinčių dokumentu.
 7. Apelianto nurodoma civilinė byla Nr. 2S-1640-513/2017 savo faktinėmis aplinkybėmis ir skundo dalyku skiriasi nuo šios bylos, dėl to vadovautis minėtoje byloje priimta nutartimi nėra jokio teisinio pagrindo.
 8. Spręstina, kad objektyvi turto rinkos vertė paprastai nustatoma būtent varžytynių metu, kadangi nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai papildomai savo nuožiūra vertina parduodamą objektą, ir pirkėjų konkurencija nustatys varžytynėse parduodamo turto realią kainą. Be to, apeliantui, esant įsitikinusiam realizuojamo nekilnojamojo turto didesne verte, jis turi teisę pats surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją už bet kokią didesnę nei antstolio nustatytą pardavimo iš varžytynių kainą (CPK 704 straipsnis).
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, jog antstolis netinkamai nustatė turto vertę. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog nagrinėjamu atveju nesant abejonių dėl ekspertizės aktu nustatytos turto rinkos vertės ir pareiškėjui nepateikus jokių objektyvių faktinių duomenų, galinčių pagrįsti kitokią turto vertę, antstoliui nekilo pareiga skirti pakartotinę ar papildomą turto vertės ekspertizę. Konstatuotina, jog antstolis CPK nuostatų, reglamentuojančių areštuoto turto įkainojimo tvarką, nepažeidė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą patvarkymą.
 10. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (93 straipsnio 1 dalis).
 2. Antstolis Jonas Petrikas pateikė prašymą atlyginti 70 EUR atstovavimo išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.
 3. Šiuo aspektu svarbu tai, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V. ir kt., bylos 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G. B. v. L. B., bylos Nr. 3K-3-78/2009; kt.); išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos antstoliui iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Kitas aspektas tas, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad antstolio, kaip teisininko profesionalo, statusas savaime negali būti laikomas ribojančiu jo teisę naudotis advokato ar advokato padėjėjo pagalba bylose dėl antstolių vykdomų funkcijų. Tai reiškia, kad tokiose bylose antstolio patirtos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti savaime nelaikytinos nebūtinomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-969/2017).
 4. Esam aptartai formuojamai teismų praktikai, netenkinus apelianto atskirojo skundo, iš jo priteistinos 70 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidos antstoliui Jonui Petrikui.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

14Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Antstoliui Jonui Petrikui priteisti iš apelianto M. R. 70 Eur bylinėjimosi išlaidų

Proceso dalyviai
Ryšiai