Byla e2-2814-204/2018
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Nijolė Bagdonienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Intrum Lietuva“ ieškinį atsakovu R. B. dėl skolos ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo iš atsakovo R. B. priteisti 652,06 Eur skolos, 117,65 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad atsakovas 2002-10-14 su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Tele2” sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI)(toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui judriojo ir/arba fiksuoto telefono ryšio paslaugas ir, jei nustatyta Sutarties sąlygose, papildomas paslaugas bei SIM kortelę ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1 p.). Nors atsakovui buvo teikiamos mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugos bei sąskaitos už suteiktas paslaugas įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti, tačiau atsakovas su pradiniu kreditoriumi tinkamai neatsiskaitė ir pagal 2004-10-31 išrašytą sąskaitą Nr. 6296260 liko skolingas pradiniam kreditoriui 652,06 Eur.

6Taip pat nurodo, kad 2005-12-29 sudaryta Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintino perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius UAB ,,Tele2“ Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per Lindorff Oy filialą, perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku. Nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff Lietuva“) perėmė visą Lindorff Oy vykdytą lietuvišką veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą. Perdavus veiklą, buvo perduodamas visas turtas, teisės ir įsipareigojimai.

7Taip pat nurodo, kad atsakovas turi sumokėti 117,65 Eur delspinigių, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2017-11-16 iki ieškinio parengimo dienos 2018-05-16.

8Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 441 str.).

10Teismas

konstatuoja:

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB ,,Tele2” su atsakovu 2002-10-14 sudarė Mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartį Nr. V7.1 A67409271 2176, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui judriojo ir/arba fiksuoto telefono ryšio paslaugas ir, jei nustatyta Sutarties sąlygose, papildomas paslaugas bei SIM kortelę ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną, o atsakovas įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui už suteiktas paslaugas ir/ar judriojo/fiksuoto ryšio telefoną Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1 p.). Nors atsakovui buvo teikiamos mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugos bei sąskaitos už suteiktas paslaugas įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti, tačiau atsakovas su pradiniu kreditoriumi tinkamai neatsiskaitė ir pagal 2004-10-31 išrašytą sąskaitą Nr. 6296260 liko skolingas pradiniam kreditoriui 652,06 Eur. 2005-12-29 sudaryta Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintino perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius UAB ,,Tele2“ Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per Lindorff Oy filialą, perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku.

12Tais atvejais, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.10 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

13Nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff Lietuva“) perėmė visą Lindorff Oy vykdytą lietuvišką veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą. Perdavus veiklą, buvo perduodamas visas turtas, teisės ir įsipareigojimai. Kadangi atsakovas nesumokėjo už suteiktas paslaugas pirminiam kreditoriui, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 652,06 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (CK 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.567 str., 6.886 str.).

14Pagal 2005-12-29 reikalavimo perleidimo sutartį ieškovė įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti netesybų bei bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 117,65 Eur delspinigių. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Remiantis 2002-10-14 Mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutarties 6.6. punktu, atsakovas pirminiam kreditoriui įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną. Kasacinis teismas pažymi, kad, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas įgyvendina ex officio (pagal pareigas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005).

15Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą, siekdamas užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. dydžio delspinigių, kas sudaro 58,68 Eur (652,06 Eur x 0,05 proc. x 180 dienų). Ši suma laikytina pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą (CPK 3 str. 1 d., CK 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.73 str. 2 d.). Ieškovei iš atsakovo priteistina 58,68 Eur delspinigių suma, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

16CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

17Iš terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 1 dalis).

18Ieškovas pareiškė ieškinį 769,71 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 710,74 Eur, t. y. 92 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 15,64 Eur žyminio mokesčio suma (17 Eur x 92 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

19Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei CPK 96 straipsnio 6 dalies tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 straipsniais, 441 straipsniu, teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 652,06 Eur skolos, 58,68 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 710,74 Eur sumą nuo 2018-05-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,64 Eur bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 304615887.

23Likusią ieškinio dalį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismui per Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Nijolė Bagdonienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo iš atsakovo R. B. priteisti 652,06 Eur skolos, 117,65 Eur... 5. Nurodo, kad atsakovas 2002-10-14 su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Tele2”... 6. Taip pat nurodo, kad 2005-12-29 sudaryta Reikalavimo teisių į skolų... 7. Taip pat nurodo, kad atsakovas turi sumokėti 117,65 Eur delspinigių,... 8. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos... 9. Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos... 10. Teismas... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB ,,Tele2” su... 12. Tais atvejais, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam... 13. Nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff... 14. Pagal 2005-12-29 reikalavimo perleidimo sutartį ieškovė įgijo ir papildomas... 15. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą,... 16. CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 17. Iš terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo priteistinos... 18. Ieškovas pareiškė ieškinį 769,71 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį... 19. Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei CPK 96 straipsnio 6 dalies... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 652,06 Eur skolos, 58,68 Eur... 23. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...