Byla 2-1138/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Vaitometa“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties, kuria teismas iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Saulės labirintai“ bankroto bylą pagal ieškovo D. U. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saulės labirintai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Vaitometa“ (bylos Nr. B2-1154-253/2011).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu įmonei, bankroto administratoriaus paskyrimu.

6Ieškovas D. U., atsakovo vadovas, pareiškimu prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Saulės labirintai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti E. M. Pareiškime nurodė, kad įmonė yra nemoki, jos nuosavas kapitalas yra neigiamas, įmonė nemoka darbo užmokesčio, nemoka už gautas prekes ir suteiktas paslaugas, negrąžina kreditų, be to, viešai paskelbė, kad negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

7Atsakovo kreditorius UAB „Vaitometa“ padavė prašymą dėl jo įtraukimo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 25 d. išdavė teismo įsakymą civ. byloje Nr. L2-17623-618/2010 dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo iš UAB „Saulės labirintai“ ir šis įsakymas įsiteisėjo. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi tenkino UAB „Vaitometa“ prašymą ir įtraukė šią įmonę į atsakovo bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Saulės labirintai“ bankroto bylą. Teismas nustatė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę, todėl įmonė laikytina nemokia. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrė E. M. Teismas nurodė, jog šio administratoriaus paskyrimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Tretysis asmuo UAB „Vaitometa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

121) Teismas nutartimi įtraukė UAB „Vaitometa“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Iki to laiko tretysis asmuo negalėjo susipažinti su bylos medžiaga. Be to, tretysis asmuo nebuvo informuotas apie tai, kad 2011 m. sausio 21 d. Klaipėdos apygardos teismas rašytinio proceso tvarka nagrinės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl to iki bylos nagrinėjimo nebuvo įmanoma ne tik susipažinti su byla, bet ir pareikšti nuomonę dėl galimumo kelti įmonei bankroto bylą, dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, dėl galimo tyčinio bankroto, dėl galimumo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Tai yra absoliutus sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

132) Teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą, netyrė, ar tai nėra tyčinis bankrotas. Prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė atsakovo direktorius, kuris yra atsakovo vienintelio akcininko sūnus ir kuris byloje atstovavo tiek ieškovą, tiek atsakovą. Be to, byloje yra pateikti du atsakovo balansai, datuoti ta pačia data, kurie skiriasi savo turiniu.

143) Iš įmonės finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad per 2010 m. įmonės nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 472 585,00 Lt iki 14 813,00 Lt. Įmonės pelnas, kuris 2009 m. pabaigoje buvo 472 585,00 Lt, buvo paskirstytas taip, kad įmonės skolos ne tik nesumažėjo, bet padidėjo beveik dvigubai. Tai parodo, kad įmonės vadovas, būdamas atsakovo administracijos vadovas ir vienintelio akcininko sūnus, kartu su vieninteliu akcininku tyčia priėmė tokius sprendimus, siekdami sukurti įmonei nemokios statusą ir taip išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

15Ieškovas D. U. atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161) Teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą tretysis asmuo galėjo įgyvendinti jau nuo kreipimosi į teismą su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu dienos (2011 m. sausio 12 d.), o ne tada, kai teismas šį prašymą tenkino (2011 m. sausio 21 d.).

172) Tretysis asmuo galėjo ir turėjo galimybę pateikti pareiškimą teismui, kuriame galėjo išdėstyti visus motyvus bei argumentus dėl galimumo kelti bankroto bylą atsakovui.

183) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėjo prie išvados, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę, ir kad UAB „Saulės labirintai“ laikytina nemokia.

194) Pirmosios instancijos teismui pakako duomenų, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla, todėl nebuvo pagrindo skirti parengiamojo teismo posėdžio. Be to, nebuvo pateiktas prašymas, kad byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka, dėl to teismas bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjo rašytinio proceso tvarka.

205) Nustatyti, ar bankrotas yra tyčinis, galima tik patikrinus įmonės sandorius, o ši galimybė atsiranda tik iškėlus bankroto bylą ir įmonės dokumentus perdavus bankroto administratoriui, kuris turi galimybę patikrinti įmonės sudarytus sandorius. Tretysis asmuo nurodė tik prielaidas dėl tyčinio bankroto, bet nepateikė jokių duomenų, galinčių tai pagrįsti.

216) Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, t. y. šalims nedalyvaujant, todėl šiuo atveju nėra absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23Byloje pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą sprendžiama, ar ši nutartis teisėta ir pagrįsta.

24Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (nekėlimo) svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

25Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

26Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad teismas bankroto bylos iškėlimą atsakovui grindė įmonės nemokumu. Į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukta UAB „Vaitometa“ atskirąjį skundą dėl šios nutarties grindžia proceso teisės esminiu pažeidimu – kad teismas bankroto bylą išnagrinėjo neįtraukęs jo į šią bylą, taip pat tuo, kad nutartyje neįvertinta, jog įmonės nemokumas atsirado dėl atsakovo vadovo tyčinių veiksmų.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neeliminavo UAB „Vaitometa“ nuo klausimo dėl atsakovo nemokumo išsprendimo. Atvirkščiai, teismas įtraukė šį asmenį į bankroto bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu ir tokiu būdu suteikė šiai įmonei procesines teises, tarp jų ir teisę į apeliaciją (CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d., 305 str. ir 338 str.). UAB „Vaitometa“ žinojo apie atsakovo vadovo paduotą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nes 2011 m. sausio 12 d. pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Ši įmonė pirmosios instancijos teismui galėjo teikti įrodymus apie bylai reikšmingas aplinkybes, siūlyti atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą ir teikti ją teismui svarstyti. Pastebėtina, kad teismas, įvertinęs bylos duomenis, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo turi teisę išspręsti tiek rašytinio, tiek ir žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 10 str. 1 ir 13 d.). Tai reiškia, kad teismas neprivalo skirti žodinio bylos nagrinėjimo ir šaukti dalyvaujančius byloje asmenis į teismo posėdį. Todėl į bylos nagrinėjimą neįtraukto asmens neinformavimas apie bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, nesudaro teismo procesinio sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindo ir nedaro teismo priimtos nutarties niekine. Be to, apeliantas atskirajame skunde galėjo pateikti tiek argumentus, kurie paneigtų teismo nutartyje padarytų išvadų, jog atsakovas yra nemokus, pagrįstumą, tiek ir argumentus, susijusius su proceso teisės normų pažeidimais. Tačiau UAB „Vaitometa“ tokių prašymų bei juos pagrindžiančių argumentų pirmosios instancijos teismui nepateikė, o atskirajame skunde išdėstė argumentus, kurie ne paneigia, o pagrindžia priimtos nutarties atsakovą pripažinti nemokiu, teisėtumą. Tai, ar įmonės bankrotas yra tyčinis, sprendžiama ne bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo metu, o vykdant bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras, t. y. vėlesniuose bankroto proceso etapuose (ĮBĮ 20 str.).

28Tuo pačiu pastebėtina, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje dalyvaujančiais byloje asmenimis paprastai būna tik ieškovas ir atsakovas, taip pat prie ieškinio prisijungę bendraieškiai. Pirmosios instancijos teismas apskritai neturėjo pagrindo įtraukti UAB „Vaitometa“ į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir suteikti šiai įmonei procesines teises. Pagal teismų formuojamą praktiką bankroto byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tampama, kai teismas patvirtina bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pareikštą reikalavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-589/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas civ. byloje Nr. 2-1026/2008).

29Be to, šiuo atveju egzistuoja ne tik viena sąlyga atsakovui iškelti bankroto bylą (įmonės nemokumas, ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.), bet ir tai, jog įmonė viešai paskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d. 2 p.).

30Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas. Keisti ar naikinti skundžiamos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu įmonei,... 6. Ieškovas D. U., atsakovo vadovas, pareiškimu prašė teismo iškelti... 7. Atsakovo kreditorius UAB „Vaitometa“ padavė prašymą dėl jo įtraukimo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Tretysis asmuo UAB „Vaitometa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. 1) Teismas nutartimi įtraukė UAB „Vaitometa“ į bylą trečiuoju asmeniu,... 13. 2) Teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą, netyrė, ar tai nėra... 14. 3) Iš įmonės finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad per 2010 m.... 15. Ieškovas D. U. atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą prašo... 16. 1) Teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą tretysis asmuo... 17. 2) Tretysis asmuo galėjo ir turėjo galimybę pateikti pareiškimą teismui,... 18. 3) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėjo prie išvados, kad... 19. 4) Pirmosios instancijos teismui pakako duomenų, kad atsakovui būtų iškelta... 20. 5) Nustatyti, ar bankrotas yra tyčinis, galima tik patikrinus įmonės... 21. 6) Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, t. y. šalims... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. Byloje pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 24. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 25. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 26. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neeliminavo UAB... 28. Tuo pačiu pastebėtina, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje... 29. Be to, šiuo atveju egzistuoja ne tik viena sąlyga atsakovui iškelti bankroto... 30. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....