Byla 2-348/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutarties iškelti žemės ūkio kooperatyvui „VIRIDIS GROUP“ bankroto bylą civilinėje byloje Nr. B2-463-212/2013 pagal ieškovų A. P. ir UAB „REMI INVEST“ pareiškimus atsakovui žemės ūkio kooperatyvui „VIRIDIS GROUP“ dėl bankroto bylos iškėlimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims: D. Š., uždarajai akcinei bendrovei „LITAGROS PREKYBA“, R. P., uždarajai akcinei bendrovei „AGROSISTEMOS“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui žemės ūkio kooperatyvui „VIRDIS GROUP“ (toliau - ŽŪK „VIRIDIS GROUP“) bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Geraldis“.

4Nurodė, kad atsakovas veiklos nevykdo nuo 2012 m. pabaigos, skolos kreditoriams auga, atsiskaityti su jais galimybės nėra. Vykdant ūkinę-komercinę veiklą, atsakovas patyrė didelių nuostolių, nes į žemę investavo didelę dalį lėšų, tačiau dėl blogų oro sąlygų derlius buvo prastas ir laiku nuimti jo nebuvo galimybių. Žemės ūkio veiklai yra nuomojami žemės sklypai, tačiau atsiskaityti su žemės nuomotojais neturi galimybės. 2013 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis kooperatyvas turi trumpalaikio turto už 245 723 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 735 779 Lt. Teigė, kad atsakovas yra nemokus, nes pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl yra pagrindas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ iškelti bankroto bylą.

5Ieškovas UAB „REMI INVEST“ palaikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ iškėlimo, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Audata“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaito su juo (reikalavimas sudaro 909,61 Lt) ir tai įrodo, kad ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ yra nemoki.

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi minėtą teismo nutartį panaikino ir perdavė bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo, nes pirmosios instancijos teismas neištyrė visų reikšmingų bylai faktinių aplinkybių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi iškėlė ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“.

9Teismo argumentai: ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagal 2013 m. lapkričio 30 d. balanso duomenis pradelsti kreditiniai įsipareigojimai (735 779 Lt) viršija turimo turto masę (245 723 Lt). Nors trečiasis asmuo D. Š. balanso duomenis ginčijo, tačiau dokumentų, paneigiančių kooperatyvo nemokumą, nepateikė. Teismas pažymėjo, kad nors buhalterinę ekspertizę atlikusi auditorė neturėjo visų kooperatyvo finansinių dokumentų, nes jų dalis buvo prijungta prie ikiteisminio tyrimo medžiagos, tačiau ji (auditorė) nurodė, kad 2012 m. gruodžio 31 d. ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ buvo nemokus.

10Teismas sutiko su trečiojo asmens D. Š. teiginiais, kad jo reikalavimas atsakovui yra mažesnis ir sudaro 238 048,14 Lt, tačiau net ir sumažinus kreditinių įsipareigojimų sumą, kooperatyvo skolos kreditoriams daug didesnės už turimą turtą. Be to, nuo 2012 m. pabaigos kooperatyvas veiklos nevykdo, atnaujinti veiklos neketina ir nemato galimybių dėl pajininkų tarpusavio nesutarimų ir nepasitikėjimo. Teismas faktinių bylos aplinkybių analizės pagrindu priėjo prie išvados, kad yra pakankamas pagrindas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ pripažinti nemokiu ir iškelti bankroto bylą.

11Spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas nurodė, kad, esant konfliktiniams santykiams tarp kooperatyvo pajininkų (pareiškėjo A. P. ir trečiojo asmens D. Š.), siekdamas išvengti galimų prieštaravimų ir abejonių dėl administratoriaus nešališkumo ir objektyvumo, neskyrė šių asmenų siūlomų bankroto administratorių. Teismas atmetė administratoriaus UAB „Audata“ kandidatūrą tuo pagrindu, kad šiam administratoriui buvo paskirta nuobauda. Atsižvelgęs į kitų dviejų kandidatų (UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Ekvalda“) užimtumą, teismas nusprendė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“, kuris dėl mažesnio darbo krūvio galės vykdyti bankroto procesą efektyviau ir operatyviau.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo D. Š. prašo panaikinti teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti ieškovo A. P. ir UAB „REMI INVEST“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ iškėlimo. Jeigu nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą būtų palikta galioti, prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Idėjų rinka“ bei pripažinti bankrotą tyčiniu ir kreiptis į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Teismas, pripažindamas, kad atsakovas yra nemokus, vadovavosi klaidingais ir netiksliais ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ finansinės atskaitomybės dokumentais bei kitais duomenimis. Teismas neatsižvelgė į trečiojo asmens D. Š. nurodytas faktines aplinkybes dėl ieškovo pateiktų klaidingų finansinės atskaitomybės dokumentų ir duomenų, neatspindinčių realios atsakovo finansinės būklės. Net esant akivaizdžioms abejonėms dėl ieškovo deklaruojamų atsakovo finansinių rodiklių, teismas nesiekė išsiaiškinti objektyvios tiesos ir jų patikrinti, dėl ko buvo priimta visiškai nepagrįsta ir neteisėta teismo nutartis. Neturint tikslių duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, nenustačius turto bei įsipareigojimų balanso, atsakovui negali būti keliama bankroto byla;

152) Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neatsižvelgė į 2013 m. lapkričio 14 d. į ekspertizės akte konstatuotus ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimus, sąlygojančius netinkamą finansinių rodiklių fiksavimą finansinės atskaitomybės dokumentuose. Teismas rėmėsi atsakovo 2013 m. lapkričio 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentais, kurie nebuvo pakoreguoti pagal specialistės išvadas. Pažymėjo, kad buhalterinėje apskaitoje buvo netinkamas ūkinių operacijų paskirstymas, nuslėptas mokėtinas ir gautinas PVM, sunaudotos trąšos iš viso neįtrauktos į buhalterinės apskaitos sąskaitų išklotines, todėl šios aplinkybės neįvertintos ir finansinės atskaitomybės dokumentuose. Nei viename iš balansų variantų nėra įtraukti 2012 metų rudenį pasėti pasėliai 2013 metų derliui gauti. Į buhalterinės apskaitos sąskaitos „Įvairios veiklos sąnaudos“ išklotinę įtraukti daiktai, kurie pagal apskaitos taisykles negali būti įtraukiami į sąnaudas. Į atitinkamas trąšų sąnaudų sąskaitų išklotines nėra įtrauktos trąšos, pirktos iš UAB „LITAGROS PREKYBA“ ir panaudotos atsakovo ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ veikloje. Atkreipė dėmesį, kad nuo 2013 m. sausio 25 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ parengė ir teismui bei kitoms valstybinėms institucijoms pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose nurodyta skirtinga informacija apie kooperatyvo turtą bei įsipareigojimus, pardavimo pajamas ir kitus finansinius rodiklius.

163) Teismui pateiktame 2013 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąraše esantys duomenys neatitinka tikrovės, nėra pagrįsti finansiniais dokumentais. Pvz., jo (trečiojo asmens D. Š.) kreditinis reikalavimas atsakovui yra ne 377 746,33 Lt, bet 238 048,14 Lt. Teismas, lygindamas atsakovo 2012 ir 2013 metų finansinę padėtį, į šią aplinkybę neatsižvelgė. Priešingai nei pateikta dokumentuose, UAB „NTPV“ yra atsakovo debitorius. Teismas visiškai nesiaiškino dėl atsakovo kreditinio įsipareigojimo UAB „AGROSISTEMOS“ pagrįstumo, nors atsakovas su juo nesutiko. Nėra aišku, kokiu pagrindu kreditorių sąraše nurodytiems žemės nuomotojams (M. J., UAB „NTPV“, J. D., V. Š., E. M., E. J., P. V. ir Z. V.) kreditiniai įsipareigojimai per pusmetį (nuo 2013 m. gegužės 20 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d.) padidėjo per pusę karto. Neaišku ir dėl J. V. bei A. P. kreditinių reikalavimų pagrįstumo;

174) Pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas jo (D. Š.) prašymas spręsti klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau šį prašymą teismas ignoravo, dėl jo nepasisakė. Byloje pateiktų įrodymų pakanka konstatuoti, kad atsakovas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ buvo privestas prie bankroto tyčia;

185) Palikus teismo nutarties dalį dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ iškėlimo, keistina teismo nutarties dalis dėl atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ paskyrimo. Kadangi paskirto administratoriaus kandidatūrą palaikė A. P. ir jo tėvas R. P., todėl kyla abejonių dėl šio administratoriaus objektyvumo ir nešališkumo. Kita vertus, abejotina ar UAB „LITAGROS PREKYBA“, kurios pareikštas reikalavimas nėra tinkamai pagrįstas, siūlomo administratoriaus UAB „Bankroto centras“ kandidatūra galėjo būti svarstytina. Tuo pačiu pagrindu (dėl galimo šališkumo) neskirtinas A. P. ir R. P. siūlomas administratorius UAB „Geraldis“. Administratorius UAB „Audata“ taip pat neturėtų būti skiriamas, kadangi šio administratoriaus įgaliotam asmeniui E. J. buvo paskirtas įspėjimas. Administratoriaus UAB „Ekvalda“ profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo galiojimas yra pasibaigęs, todėl šis administratorius taip pat neskirtinas. Mano, kad atsakovo bankroto administratoriumi turėtų būti skiriama UAB „Idėjų rinka“, nes šio objektyvaus ir nešališko bankroto administratoriaus, atitinkančio visus įstatymų keliamus reikalavimus, paskyrimas leistų ypač efektyviai, sklandžiai ir operatyviai organizuoti ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ bankroto procesą.

19Ieškovas A. P. ir atsakovas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nesutiko su atskiruoju skundu, prašė jį atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą, nes pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisėtai ir pagristai atsakovą pripažino nemokiu, iškėlė jam bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“.

20Byloje pateiktas ekspertizės aktas yra specialistės išvada, kadangi auditorė B. T. nėra įtraukta į teismo ekspertų sąrašą. Specialistė, rašydama išvadą, beveik prie kiekvieno užduoto klausimo pažymėjo, kad ji negavusi tyrimui atlikti reikalingų dokumentų, todėl negalėjo įsitikinti ir visapusiškai patikrinti buhalterinės apskaitos teisingumo. Specialistė iš viso nevertino atsakovo 2013 metų finansinių dokumentų. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai vertino ir rėmėsi aktualiais atsakovo finansiniais duomenimis. Atsakovo buhalterė, sudarydama aktualų balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, neatsižvelgė ir neprivalėjo atsižvelgti į visas specialistės nurodytas pastabas, kadangi jos buvo surašytos neturint visų reikalingų dokumentų. Pažymėjo, kad rengiant aktualią atsakovo finansinę ataskaitą, buvo konsultuojamasi visais klausimais tiek su audito ir apskaitos tarnybos vadovu, tiek su kompetentingu auditoriumi ir mokesčių konsultantu A. K. Buvo paisoma visų taikytinų Verslo apskaitos standartų, kitų teisės aktų. Apeliantas nepagrįstai kritikuoja atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, tuo labiau, kad nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie tariamą kreditorių sąrašo netikslumą. Negalėdamas tokių įrodymų gauti, vėlgi apeliantas nesikreipė į teismą su prašymu šiuos įrodymus išreikalauti.

21Apeliantas akcentuoja, kad skiriasi finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys, tačiau jie skiriasi todėl, kad buvo teikiami skirtingais laikotarpiais. Nepagrįsti apelianto samprotavimai apie investicijas ir pelną. Šiuo atveju apeliantas buvo įgaliotas apdirbti laukus, nuimti derlių, tačiau šių laukų periodiškai neapdirbo, neapsėjo, todėl nėra pagrindo kalbėti apie investicijų atsipirkimą, tariamą pelną. Vien ta aplinkybe, kad atsakovo vardu buvo nupirktos sėklos, nereiškia, kad pasėliai iš tiesų buvo apsėti.

22Atmestini apelianto argumentai dėl neteisėtai paskirto bankroto administratoriaus, nes pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą, pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“.

23Ieškovas UAB „REMI INVEST“ nepalaikė atskirojo skundo, prašė jį atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, nes pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių. Tai, kad teismas padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, jog buvo padaryti procesiniai pažeidimai.

24Nėra abejonių dėl atsakovo nemokumo, nes ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nevykdo jokios veiklos, negauna pajamų, o kreditiniai įsipareigojimai tik didėja. Negana to, netgi paties apelianto prašymu ir iniciatyva skirtas auditas nepaneigė to, jog ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nemokus. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas neturi jokių lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose ir nekilnojamojo turto, jis (atsakovas) šiandien nebegali vykdyti jokios ūkinės veiklos.

25Apeliantas kvestionuoja atskirus kreditinius reikalavimus, tačiau tai nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Teigdamas apie atsakovo finansinių dokumentų trūkumus, apeliantas šių aplinkybių neįrodė.

26Skirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto centras“, teismas siekė išvengti bet kokių prieštaravimų ir abejonių dėl paskirto administratoriaus nešališkumo ir objektyvumo. Svarstant kitas galimas kandidatūras, atsižvelgtina į administratoriaus UAB „Audata“ kandidatūrą. Teismas nepagrįstai suabsoliutino vienam iš administratoriaus darbuotojų skirtą įspėjimą, tuo labiau, kad ši nuobauda jau nebegalioja ir negali būti kliūtimi kiekvieną kartą iš esmės neribotą laiką abejoti šio administratoriaus tinkamumu vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas.

27Trečiasis asmuo R. P. prašė atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, nes, priimdamas ginčijamą nutartį, teismas rėmėsi aktualiu atsakovo 2013 m. lapkričio 30 d. balansu bei pelno (nuostolių) ataskaita. Atskirajame skunde apelianto dėstomi teiginiai, kad atsakovo pateiktas kreditorių sąrašas su jame nurodytais kreditiniais įsipareigojimais neatitiko tikrovės, nebuvo pagrįsti (CPK 178 str.).

28Tretieji asmenys UAB „LITAGROS PREKYBA“ ir UAB „AGROSISTEMOS“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas netenkintinas.

31CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų.

32Dėl atsakovo ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nemokumo

33Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

34Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi nustatant įmonės (ne)mokumą, esminės reikšmės turi įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto vertės santykis, o nustatydamas minėtus rodiklius, teismas privalo būti aktyvus ex officio ir išnaudoti visas įmanomas galimybes jiems kuo tiksliau nustatyti. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės rodiklius ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2135/2013).

35Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti ar ūkio subjektas iš tiesų yra nemokus ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

36Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ bankroto bylą tuo pagrindu, jog atsakovas yra nemokus (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 d.). Pripažindamas kooperatyvą (atsakovą) nemokiu, teismas rėmėsi naujausiais atsakovo 2013 m. lapkričio 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentais. Be to, teismas įvertino ir tai, kad nuo 2012 m. pabaigos ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ veiklos nevykdo, atnaujinti veiklos neketina. Apeliantas D. Š. ginčija teismo išvadas dėl kooperatyvo nemokumo, teigdamas, kad teismas buvo nepakankami aktyvus, nes nenustatė tikrosios atsakovo finansinės padėties, nepagrįstai rėmėsi netiksliais finansinės atskaitomybės dokumentais. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais.

37Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokio pobūdžio (dėl bankroto bylos iškėlimo) bylose teismo aktyvumas nereiškia, jog teismas turi teisę už šalis vykdyti įrodinėjimo pareigą (CPK 12 str., 178 str.). Paties teismo teisės disponuoti tam tikrais duomenimis ar juos gauti nėra neribotos. Bylos duomenys įrodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ bankroto bylą, buvo reikiamai aktyvus bei ėmėsi aktyvių veiksmų, siekiant išsiaiškinti tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Lietuvos apeliacinės instancijos teismui 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi panaikinus ankstesnę Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį dėl bankroto bylos ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ iškėlimo, pirmosios instancijos teismas du kartus įpareigojo pareiškėją (atsakovo direktorių A. P.) sudaryti ir pateikti teismui kooperatyvo finansinės atskaitomybės dokumentus. Apeliantui D. Š. prašant, buvo paskirta ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ finansinė-buhalterinė ekspertizė. Be to, atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas buvo sprendžiamas bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, į posėdį šaukiant proceso dalyvius. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu buvo apklausta liudytoja E. S., kuri teikė atsakovui apskaitos paslaugas, proceso dalyviai bei teismas (teisėja) galėjo užduoti bei uždavė liudytojai klausimus dėl finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymo, konkrečių balanso eilučių paaiškinimo.

38Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ yra nemokus (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Šias aplinkybes įrodo byloje pateiktas naujausias kooperatyvo 2013 m. lapkričio 30 d. balansas bei tą pačią dieną sudarytas kreditorių sąrašas. Įvertinus apelianto patikslintus duomenis dėl kreditinio reikalavimo (238 048,14 Lt), akivaizdu, kad atsakovo pradelsti įsiskolinimai (596 081,56 Lt) daugiau nei du kartus viršija balansinio turto vertę, todėl, remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ pagrįstai pripažintas nemokiu.

39Apeliantas teigia, kad finansinės atskaitomybės dokumentuose bei kituose kooperatyvo dokumentuose (įskaitant kreditorių sąrašą) esantys duomenys nėra tikslūs ir teisingi, tačiau šių teiginių neįrodė, tokiems teiginiams pagrįsti jokių dokumentų nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą išvadai, kad apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi prielaidų pagrindu (CPK 178, 179 str.). Naujausio balanso duomenų teisingumo apeliantas nenuginčijo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu liudytoja E. S. parodė, kad ne kartą prašė apelianto D. Š. pateikti dokumentus, pagrindžiančius jo nurodytas faktines aplinkybes apie kooperatyvo biologinį turtą, žemės įdirbimo darbus, pūdymus bei kt., tačiau tokių dokumentų apeliantas nepateikė. Nors su atskiruoju skundu apeliantas pateikė trąšų savikainos išklotines, rapsų, kviečių ir įvairios sėklos sąnaudų išklotines, tačiau šie dokumentai nėra tinkami įrodymai (CPK 177 str.), nes iš jų turinio nėra aišku, kuo remiantis tokie duomenys parengti, nenurodytas šiuos dokumentus pasirašęs asmuo. Paties apelianto sudaryti kooperatyvo finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita), kreditorių sąrašas taip pat nėra tinkami įrodymai, nes nepasirašyti atsakingo už šių dokumentų parengimą asmens (vadovo). Apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl apelianto argumentų, jog kreditorių sąraše yra netikslumų ar nepagrįstų finansinių įsiskolinimų, nes, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, šie duomenis įvertinami tik preliminariai. Kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas bus sprendžiamas po nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjimo, pirmosios instancijos teismui priimant dėl to motyvuotas nutartis (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

40Kaip paminėta, ĮBĮ normos skirtos pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad atsakovas veiklos nevykdo. Iš byloje esančių atsakomo finansinės atskaitomybės dokumentų matyti tai, kad kooperatyvas nuo 2011 metų veikia nuostolingai ir patiriami nuostoliai didėja. Nuo 2012 metų iki 2013 m. lapkričio 30 d. nuostoliai sudarė 107 927 Lt. Finansiniai įsiskolinimai nuo 463 497 Lt (2012 m.) išaugo iki 596 081,56 Lt. Vieši SODROS duomenys (CPK 179 str. 3 d.) įrodo, kad atsakovas neturi apdraustųjų asmenų, skola valstybinio socialinio draudimo fondui sudaro 1 031,21 Lt. Visų šių faktinių bylos aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad nėra pagrindo tikėtis, jos atsakovas bus pajėgus atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl nemokiam ūkio subjektui pagrįstai iškelta bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 d.).

41Nors teismas konstatavo atsakovo nemokumą ir iškėlė ŽŪK „VIVIDIS GROUP“ bankroto bylą, tai neužkerta galimybės kooperatyvo bankroto procese atkurti kooperatyvo ūkinę-komercinę veiklą ir ją toliau tęsti. Šį aplinkybė būtų pagrindas bankroto bylą nutraukti (ĮBĮ 27 str. 1 d.).

42Skundžiamą teismo nutartį apeliantas ginčija ir tuo pagrindu, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė jo (apelianto) pateikto prašymo dėl tyčinio bankroto bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad klausimas ar ūkio subjekto bankrotas buvo tyčinis, sprendžiama ne bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo metu, o vykdant bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras, t. y., kituose bankroto proceso etapuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1138/2011). Be to, pagal ginčui aktualias Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 4 dalies nuostatas, teismui gavus kreditoriaus (kreditorių) arba administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, turi būti laikomasi tam tikros procedūros (apie gautą prašymą pranešama kreditoriams ir administratoriui (jeigu prašymą pateikė ne administratorius); šiems asmenims nustatomas terminas pateikti žinomą informaciją, galinčią turėti reikšmės tyčinio bankroto požymiams nustatyti. Taigi vien ta aplinkybė, kad dėl apelianto pateikto prašymo teismas iš viso nepasisakė skundžiamoje nutartyje, nėra pagrindas pripažinti tokią nutartį neteisėtą ir ją panaikinti.

43Dėl paskirto bankroto administratoriaus

44Apelianto įsitikinimu, teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ gali būti šališkas ar neobjektyvus, nes jo kandidatūrą palaikė A. P. ir jo tėvas R. P. Jis mano, kad atsakovo bankroto administratoriumi turėtų būti skiriamas UAB „Idėjų rinka“, nes šis administratorius yra objektyvus ir nešališkas, atitinka visus įstatymų keliamus reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, nes jo (apelianto) prielaidos dėl paskirto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ nešališkumo nebuvo objektyviai pagrįstos (CPK 177-179 str.). Apeliantas nenurodė jokių kitų aplinkybių, kuriomis remiantis būtų pagrindas pripažinti, kad skiriant bankroto administratorių buvo pažeistos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos ar paskirtas administratorius būtų netinkamas.

45Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas atsižvelgė į konfliktinius santykius tarp kooperatyvo pajininkų (pareiškėjo A. P. ir apelianto D. Š.), todėl, kad išvengti galimų prieštaravimų ir abejonių dėl administratoriaus nešališkumo ir objektyvumo, pagrįstai atmetė šių asmenų siūlomų bankroto administratorių kandidatūras.

46Bankroto administratoriaus UAB „Audata“ kandidatūra buvo atmesta, nustačius šio administratoriaus darbuotojui pritaikytą nuobaudą. Pasirinkdamas konkretų administratorių iš dviejų likusių (UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Ekvalda“), teismas įvertino jų abiejų užimtumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netgi palyginus administratorius UAB „Idėjų rinka“ bei UAB „Bankroto centras“, akivaizdu, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ yra pranašesnis: turi daugiau darbuotojų (UAB „Bankroto centras“ – 3, UAB „Idėjų rinka“ – 2); didesnę patirtį (UAB „Bankroto centras“ baigė administruoti 23 įmones, o UAB „Idėjų rinka“ – 14) bei mažesnį darbo krūvį (abu administruoja po 14 įmonių, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Bankroto centras“ turi 3 darbuotojus, šiam administratoriui tenkantis darbo krūvis, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, yra mažesnis).

47Ištirtų ir įvertinų bylos faktinių aplinkybių viseto pagrindu apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto centras“ yra tinkamas administruoti atsakovą ŽŪK „VIRIDIS GROUP“, todėl šioje dalyje keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

48Teismas pažymi, kad jeigu paskirtasis bankroto administratorius netinkami vykdys bankroto procedūras arba atsiras kitų įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių jis (administratorius) negali tinkamai atlikti savo funkcijų, toks administratorius gali būti atstatydintas įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

49Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 338, 263 str.).

50Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 336, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 4. Nurodė, kad atsakovas veiklos nevykdo nuo 2012 m. pabaigos, skolos... 5. Ieškovas UAB „REMI INVEST“ palaikė pareiškimą dėl bankroto bylos... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė ŽŪK... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi iškėlė ŽŪK... 9. Teismo argumentai: ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ yra nemokus, todėl jam keltina... 10. Teismas sutiko su trečiojo asmens D. Š. teiginiais, kad jo reikalavimas... 11. Spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas nurodė,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo D. Š. prašo panaikinti teismo nutartį ir... 14. 1) Teismas, pripažindamas, kad atsakovas yra nemokus, vadovavosi klaidingais... 15. 2) Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neatsižvelgė į 2013... 16. 3) Teismui pateiktame 2013 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąraše esantys... 17. 4) Pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas jo (D. Š.) prašymas spręsti... 18. 5) Palikus teismo nutarties dalį dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪK... 19. Ieškovas A. P. ir atsakovas ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nesutiko su atskiruoju... 20. Byloje pateiktas ekspertizės aktas yra specialistės išvada, kadangi... 21. Apeliantas akcentuoja, kad skiriasi finansinės atskaitomybės dokumentų... 22. Atmestini apelianto argumentai dėl neteisėtai paskirto bankroto... 23. Ieškovas UAB „REMI INVEST“ nepalaikė atskirojo skundo, prašė jį... 24. Nėra abejonių dėl atsakovo nemokumo, nes ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nevykdo... 25. Apeliantas kvestionuoja atskirus kreditinius reikalavimus, tačiau tai nėra... 26. Skirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto centras“,... 27. Trečiasis asmuo R. P. prašė atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą... 28. Tretieji asmenys UAB „LITAGROS PREKYBA“ ir UAB „AGROSISTEMOS“... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 30. Atskirasis skundas netenkintinas.... 31. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 32. Dėl atsakovo ŽŪK „VIRIDIS GROUP“ nemokumo... 33. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 34. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu... 35. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai... 36. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui ŽŪK... 37. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokio pobūdžio (dėl bankroto... 38. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas neturi... 39. Apeliantas teigia, kad finansinės atskaitomybės dokumentuose bei kituose... 40. Kaip paminėta, ĮBĮ normos skirtos pašalinti iš rinkos nemokius subjektus,... 41. Nors teismas konstatavo atsakovo nemokumą ir iškėlė ŽŪK „VIVIDIS... 42. Skundžiamą teismo nutartį apeliantas ginčija ir tuo pagrindu, kad pirmosios... 43. Dėl paskirto bankroto administratoriaus... 44. Apelianto įsitikinimu, teismo paskirtas bankroto administratorius UAB... 45. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, spręsdamas bankroto... 46. Bankroto administratoriaus UAB „Audata“ kandidatūra buvo atmesta,... 47. Ištirtų ir įvertinų bylos faktinių aplinkybių viseto pagrindu... 48. Teismas pažymi, kad jeigu paskirtasis bankroto administratorius netinkami... 49. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės... 50. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 336, 337 straipsnio 1 dalies 1... 51. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti...