Byla e2-5438-845/2017
Dėl skolos už negrąžintą kreditą, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos už negrąžintą kreditą, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo J. K. 1400,32 EUR skolą už negrąžintą kreditą, 341,98 EUR palūkanų, 90,04 EUR administravimo mokesčio, 82,69 EUR delspinigių, 72,84 EUR vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) įteikti darbovietės administracijai CPK 123 straipsnio 3 dalies tvarka. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2015 m. rugpjūčio 18 d. ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_40609 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu skolintoju 1500 EUR sumai 24 mėnesių laikotarpiui. Vartojimo kredito metinės palūkanos – 24 proc. Nurodyto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl šalys ir skolintojai sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. oferta_40609, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 1500 EUR kreditas, kurį atsakovas turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai nevykdė, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. spalio 14 d. informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos. Byloje duomenų, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą būtų padengęs, nėra (CPK 178 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad 2015 m. rugpjūčio 18 d. pateiktos ofertos Nr. oferta_48344 pagrindu tarp šalių yra susiklostę paskolos teisiniai santykiai. Kadangi atsakovas savo pareigos grąžinti paimto kredito dalį ir mokėti palūkanas tinkamai nevykdė, todėl remiantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.870 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalimis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1400,32 EUR negrąžinto kredito ir 341,98 EUR palūkanų.

10Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 90,04 EUR administravimo mokesčio. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinas 90,04 EUR dydžio administravimo mokestis.

11Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo 72,84 EUR kompensacinių palūkanų bei 82,69 EUR delspinigių. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos skolos detalizacijos, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už nuo 2015 m. lapkričio 15 d. iki 2016 m. rugsėjo 15 d. nesumokėtas sumas. Vartojimo kredito sutarties bendrosiose sąlygose buvo numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai). Taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos kompensacinės palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistini 82,69 EUR delspinigių, o ieškovo reikalavimas dėl 72,84 EUR kompensacinių palūkanų atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1915,03 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 96 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 43,20 EUR žyminio mokesčio.

15Ieškovas taip pat prašė priteisti 406,25 EUR išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą rengiant ieškinį.

16Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Pagal 2015 m. kovo 19 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto maksimalaus dydžio nuostatas, priteisiant užmokestį už advokato suteiktas teisines paslaugas turi būti atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, reikalavimo sumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas). Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei apimtį, į tai, kad byloje buvo priimtas sprendimas už akių, pats ieškinys yra surašytas nedidelės apimties, jam surašant nereikėjo naudoti teismų ar tarptautinės praktikos, o tai rodo, kad ieškinio surašymas, dokumentų rinkimas buvo nesudėtingas procesas, taip pat į Rekomendacijų nustatytus maksimalius dydžius, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki bendros 200 EUR sumos. Teismo vertinimu, tokio dydžio išlaidos atitiktų protingumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis).

17Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 5,07 EUR (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 96 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo J. K., a. k.: ( - ) ieškovo UAB „( - )“, į. k.: ( - ), naudai 1400,32 EUR skolą už negrąžintą kreditą, 90,04 EUR administravimo mokesčio, 341,98 EUR palūkanų, 82,69 EUR delspinigių, iš viso – 1915,03 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiolika eurų 3 euro centus), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1915,03 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 243,20 EUR (du šimtus keturiasdešimt tris eurus 20 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo J. K., a. k.: ( - ) valstybės naudai 5,07 EUR (penkis eurus 7 euro centus) už procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui adresuoti... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2015 m. rugpjūčio 18... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį,... 10. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 90,04 EUR administravimo... 11. Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo 72,84 EUR kompensacinių palūkanų... 12. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Ieškovas taip pat prašė priteisti 406,25 EUR išlaidas už suteiktą... 16. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, teismas, taikydamas CPK... 17. Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo J. K., a. k.: (... 21. Priteisti iš atsakovo J. K., a. k.: (... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...