Byla 2S-1897-264/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16231-214/2014 pagal ieškovės N. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Žaidas“ dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 2 924,40 Lt žalą, 308 Lt bylinėjimosi išlaidas bei atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškovė nurodė, kad jos pajamos nedidelės. Kitoje nagrinėjamoje byloje ji yra kreipusis dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Kauno VGTPT sprendimu yra įvertinta ieškovės finansinė padėtis ir sprendimu suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba. Ieškovė nurodo, kad šis sprendimas parodo tai, kad ji gauna nedideles pajamas ir dėl to ji prašo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 201 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti – pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimą šioje byloje, iš kurio būtų matyti atleidimo nuo žyminio mokesčio apimtis, arba apmokėti ieškinį nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Teismas nurodė, kad susipažinus su ieškovės nurodytu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu matyti, kad jis priimtas minėtoje byloje dėl sprendimo apskundimo parengiant procesinius dokumentus ir dalyvauti apeliacinės instancijos teisme, todėl šioje, t.y. civilinėje byloje Nr.2-16231, šiuo sprendimu negali būti vadovaujamasi, ir ieškovei nustatytinas terminas pašalinti trūkumus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovė pateikė atskirąjį skundą ( b. l. 37), kuriuo prašo panaikinti 2014 m. liepos 4 d. nutartį, priimti ieškinį, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Apeliantė nurodė, kad teismas neteisingai interpretavo jos prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus. Apeliantė prašydama atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo nepateikė įrodymų apie savo pajamų dydį, kadangi tą jau buvo pateikusi VGTPT. Rėmėsi Kauno VGTPT sprendimu suteikti antrinę teisinę pagalbą ne todėl, kad šiuo ieškiniu ketinamoje kelti byloje naudotųsi minėto sprendimo paskirta antrine teisine pagalba ar atleidimu nuo žyminio mokesčio. Rėmėsi Kauno VGTPT sprendimu tam, kad Kauno VGTPT jau yra ištyrusi ieškovės pajamų lygį suteikiant jai antrinę teisinę pagalbą. VGTPT sprendimą pateikė tik kaip įrodymą dėl pajamų lygio, kuris nustatytas ieškovei kaip asmeniui, o ne kuriai nors bylai.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

11Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Civilinio proceso įstatymas įtvirtina teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Tačiau šios procesinės teisės įgyvendinimas ribojamas tam tikrų sąlygų buvimu, viena kurių yra įstatymo numatyto žyminio mokesčio sumokėjimas (CPK 80 str. 1 d.). CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nustato keletą žyminio mokesčio lengvatų rūšių, t. y. visišką arba dalinį atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą. CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kuomet byloje dalyvaujantis asmuo yra visiškai atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o CPK 83 straipsnio 3 d. – kai asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies jį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti žalą, bylinėjimosi išlaidas bei atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Savo pajamų lygį grindė Kauno VGTPT sprendimu, kuriai jai kitoje byloje suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba. Papildomų dokumentų savo pajamų lygiui pagrįsti nepateikė, kadangi manė, jog pajamų lygį jau įvertino Kauno VGTPT ir kaip įrodymą paminėjo į kitą bylą pateiktą minėtos tarnybos sprendimą.

14Kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų ieškovė Kauno VGTPT sprendimu rėmėsi tam, kad Kauno VGTPT jau yra ištyrusi ieškovės pajamų lygį suteikiant jai antrinę teisinę pagalbą. VGTPT sprendimą pateikė tik kaip įrodymą dėl pajamų lygio, kuris nustatytas ieškovei kaip asmeniui, o ne kuriai nors bylai.

15Atsižvelgiant į atleidimo nuo žyminio mokesčio tikslus, kuriais siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio, ir esant aiškiai pareikštiems ieškovo prašymams dėl žyminio mokesčio, pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti šį prašymą.

16Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino ieškovės ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kaip matyti iš ieškinio ieškovė minėtu Kauno VGTPT sprendimu rėmėsi kaip įrodymu, kuris patvirtina jos pajamų lygį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje. Šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007), spręsti, ar yra pagrindas asmenį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.). Teismui sprendžiant, kad nepakanka įrodymų ieškovės prašymui išspręsti, turėjo nustatyti terminą tokiems įrodymams pateikti, pasiūlyti ieškovei sumokėti bent dalį žyminio mokesčio, jeigu yra pagrindas bent iš dalies ją atleisti nuo žyminio mokesčio. Skundžiamoje nutartyje dėl to nepasisakyta.

17Apeliantė prašo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, jeigu nebus tenkintas prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio. CPK 312 str. nurodyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. CPK 338 str. nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas dėl naujai suformuotų reikalavimų nepasisako.

18Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovė įpareigota pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimą šioje byloje, iš kurio būtų matyti atleidimo nuo žyminio mokesčio apimtis, arba apmokėti ieškinį nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, panaikinama ir ieškinio priėmimo klausimas pirmosios instancijos teismui perduodamas nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

19Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

21Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 201 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė ieškovei... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą ( b. l. 37), kuriuo prašo panaikinti... 8. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria... 12. Civilinio proceso įstatymas įtvirtina teisę kiekvienam suinteresuotam... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu... 14. Kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų ieškovė Kauno VGTPT sprendimu... 15. Atsižvelgiant į atleidimo nuo žyminio mokesčio tikslus, kuriais siekiama... 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas... 17. Apeliantė prašo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, jeigu nebus tenkintas... 18. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis,... 19. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 20. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Kauno apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti...