Byla 2-24/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. L2-2992-392/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Murena“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. L2-2992-392/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Murena“ kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo ir prašė priteisti iš skolininko UAB ,,Junesta“ 2 072 637,31 Lt skolą, 82 494,17 Lt delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra areštuoti skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Nurodė, kad skola yra didelė, o skolininkas vengia atsiskaityti, užsakinėja pažymas sandoriams vykdyti ir parduoda savo nekilnojamąjį turtą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino iš dalies, tai yra areštavo 2 161 983,31 Lt vertės skolininko UAB ,,Junesta“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas už minėtą sumą.

5Vykdydama šią teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0033/08/00781 antstolė Nemira Šiugždaitė areštavo skolininko UAB „Junesta“ turtą – 11 butų, esančių ( - ), nustatydama, kad butų vertė yra 2 161 000 Lt.

6Atsakovas UAB „Junesta“ 2008 m. spalio 27 d. kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti minėta teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra areštuoti ne visą atsakovo turtą, o konkrečius septynis atsakovui priklausančius butus iš antstolės jau areštuotų butų. Atsakovas teigė, jog atliko areštuotų butų įvertinimą ir nustatė, kad visų 11 butų vertė yra 3 474 000 Lt, tai yra aiškiai viršija ieškovo reikalaujamą sumą, todėl ieškiniui užtikrinti pakaktų areštuoti septynis konkrečius butus, kurių bendra vertė yra 2 194 000 Lt.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi šį prašymą patenkino, pakeitė teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo septynis konkrečius atsakovui priklausančius nebaigtus statyti butus, esančius ( - ). Teismas nurodė, jog laikinų apsaugos priemonių suma negali būti didesnė už ieškinio sumą, o iš atsakovo pateiktų turto vertės nustatymo ataskaitų matyti, kad septynių atsakovo areštuoti siūlomų butų vertė yra 2 194 000 Lt, tai yra daugiau nei pakankama ieškiniui užtikrinti. Be to, teismas teigė, jog minėti butai dar yra statomi, todėl jų vertė statybos eigoje didės.

8Atskiraisiais skundais ieškovas UAB ,,Murena“ ir jo atstovė advokatė D. Ušinskaitė – Filonovienė prašo panaikinti minėtą teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį. Skundus grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas be pagrindo sumažino taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį.
  2. Teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo užsakymu atlikto atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitomis ir nustatė per didelę areštuoto turto vertę.
  3. Teismas negalėjo šioje byloje spręsti atsakovo 2008 m. spalio 22 d. prašymo, turėjo jo nepriimti bei išaiškinti atsakovui teisę kreiptis į teismą dėl antstolio veiksmų apskundimo. Teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nebuvo spręstas konkretaus areštuojamo turto klausimas, todėl šis klausimas priskirtinas išimtinai antstolio kompetencijai. Nesutikdamas su minėtos nutarties vykdymo proceso metu antstolio parinktų arešto objektų įkainojimu, atsakovas turėjo teisę pasinaudoti CPK KLVIII skyriuje nustatytu antstolio veiksmų teisėtumo patikrinimo mechanizmu, pareikšdamas prieštaravimus dėl turto įkainojimo, ar apskųsdamas antstolio veiksmus įstatymo nustatyta tvarka.

9Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB ,,Junesta“ prašo skundus atmesti. Nurodo, kad areštuojant turtą jo teisės nebuvo pažeistos, antstolė tenkindavo jo prašymus keisti areštuoto turto aprašą iki tol, kol buvo nebaigta vykdomoji byla. Tačiau šią bylą pabaigus, antstolė nebegali atlikti jokių veiksmų, negali nagrinėti prašymų dėl turto aprašo keitimo, o tai pažeidžia atsakovo teises, kurias jis gali ginti tik teisme. Taip pat atsakovas nurodo, jog laikinųjų apsaugos priemonių mastą lemia tik pareikšto reikalavimo dydis, o nagrinėjamu atveju, šalims 2008 m. rugsėjo 23 d. padarius užskaitymą, reikalavimas sumažėjo iki 2 090 194,5 Lt. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi, nebuvo pateikta duomenų apie konkretų atsakovo turimą turtą bei jo vertę, todėl teismas turtą surasti bei areštuoti pavedė antstoliui. Tačiau ši nutartis neužkerta kelio atsakovui prašyti apginti jo pažeistas teises, kurių pažeidimas išaiškėjo vėliau – pateikus papildomus duomenis apie areštuotą turtą, teismui atsirado galimybė tiksliau vykdyti CPK 148 straipsnio ketvirtosios dalies 6 punkto reikalavimus. Atsakovas taip pat teigia, kad priimant nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones nesivadovaujama CPK 681, 718 ar 722 straipsnių nuostatomis, be to, ieškovas nepateikė jokių duomenų apie turto vertės sumažėjimą. Skunde visai neatsižvelgiama į tai, kad areštuoto turto vertė 103 805,5 Lt viršija ieškinio sumą.

10Atskirieji skundai atmestini.

11Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

12Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant klausimą dėl tokių priemonių taikymo turi būti įvertinamas pareikšto reikalavimo dydis bei atsakovo galimybės patenkinti tokį reikalavimą tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų palankus ieškovui. Minėtos priemonės taikomos siekiant apsaugoti teisėtus ieškovo interesus, tačiau ši apsauga turi būti adekvati minėtiems siekiamiems tikslams ir nelemti neproporcingai didelių nuostolių atsakovui, neturi pernelyg trikdyti jo veiklos bei nepažeisti trečiųjų asmens teisių bei teisėtų interesų.

13Šioje byloje teismas sprendė, jog nurodytų priemonių taikymas yra būtinas, todėl areštavo atsakovo 2 161 983,31 Lt vertės turto. Antstolė, vykdydama šį teismo sprendimą areštavo 11 konkrečių atsakovui priklausančių butų. Atsakovas, motyvuodamas tuo, jog ieškinio užtikrinimui pakanka areštuoti 7 butus, kurių vertė, atsakovo teigimu, yra 2 194 000 Lt, prašė pakeisti minėtas teismo pritaikytas priemones ir areštuoti ne bet kokį turtą ginčo sumai, o konkrečius 7 jam priklausančius butus. Teismas šį prašymą patenkino, tačiau apeliantai atskirajame skunde teigia, kad toks šių priemonių pakeitimas pažeistų kreditoriaus teisėtus interesus bei neužtikrintų realaus teismo sprendimo įvykdymo, be to, apeliantų nuomone, teismas neturėjo nagrinėti minėto atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nes savo esme tai buvo skundas dėl antstolio veiksmų, tai yra atsakovas nesutiko su antstolio pateiktu turto įvertinimu.

14Taigi nagrinėjant klausimą dėl minėtos teismo nutarties, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo bei pagrįstumo, pirmiausia būtina nustatyti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones kitomis, siūlytomis atsakovo, šios priemonės vis dar atliks savo funkciją – užtikrins realų galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą, o taip pat tai, ar nebus pažeisti ekonomiškumo bei proporcingumo principai.

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra duomenų, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas pažeistų ieškovo interesus, o ieškovas priešingai neįrodė (CPK 185, 178 str.). Atsakovas pateikė teismui duomenis apie jo turimo turto vertę, iš kurių matyti, kad ieškinio reikalavimo užtikrinimui pakanka areštuoti septynis butus. Tokiu būdu yra išlaikoma šalių interesų pusiausvyra. Atmestini apelianto argumentai, kad areštuoto turto vertė turi būti laikoma mažesne, nes turtą parduodant iš varžytynių pagal CPK nuostatas turto kaina yra mažinama. Pirma, kaip teisingai nurodė atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, apeliantai neatsižvelgė į tai, jog nagrinėjamu atveju skundžiama teismo nutartimi areštuotų butų vertė yra didesnė už ieškinio reikalavimo sumą. Antra, apeliantai nepateikė įrodymų apie turto vertės sumažėjimą, o minėtos CPK 681, 718 ar 722 straipsnių nuostatos šioje proceso stadijoje, tai yra sprendžiant klausimą dėl turto, kuriuo užtikrinamas ieškinys, vertės atitikimo ieškinio sumai, nėra taikomos.

16Atmestini apeliantų argumentai, jog teismas be pagrindo sumažino taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį. Kaip matyti iš teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutarties, buvo areštuotas atsakovo turtas už 2 161 983,31 Lt. Tuo tarpu skundžiama teismo nutartimi areštuoti 7 butai, kurių vertė pagal atsakovo pateiktus duomenis – 2 194 000 Lt. Taigi, nėra pagrindo teigti, kad buvo sumažinta taikytų priemonių apimtis, nes skundžiama nutartimi teismas tik konkrečiai nurodė atsakovui priklausantį turtą, kurio atžvilgiu taikomos minėtos priemonės, tačiau minėtų priemonių apimties, tai yra turto arešto ieškinio sumai, nekeitė.

17Atmestini apeliantų teiginiai, jog teismas neturėjo pagrindo remtis atsakovo pateiktomis turto vertinimo ataskaitomis. Kaip žinoma, civiliniame procese galioja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė nepriklausomo turto vertintojo sudarytas atsakovo turto vertinimo ataskaitas. Tuo tarpu apeliantai, nesutikdami su šiose ataskaitose nurodyta turto verte, rėmėsi antstolio turto arešto akte nurodytomis turto vertėmis, tačiau atsakovo pateiktas vertinimo ataskaitas paneigiančių įrodymų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad turtas yra nebaigti statyti butai, antstolis turtą vertino 2008 m. rugpjūčio 18 d., o atsakovo nurodytas turto vertintojas – 2008 m. spalio 30 d., nepaneigtas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog turto vertė per šį laiką galėjo didėti statybos eigoje. Taigi atsakovas neginčija antstolio pateikto turto vertinimo, nes patikslinus turto vertės duomenis ir paaiškėjus, jog areštuoti butai yra verti daugiau, pasinaudojo teisę prašyti teismo sukonkretinti areštuotiną turtą bei tuo pagrindu pakeisti taikytas priemones. Apeliantų nurodyti argumentai, kuriais jie remiasi teigdami, jog atsakovo pateiktos turto vertinimo ataskaitos yra netinkami įrodymai, neduoda pagrindo kitokiai išvadai (CPK 185 str.).

18Be to, apeliantų argumentai, jog teismas neturėjo nagrinėti atsakovo prašymo dėl šių priemonių pakeitimo, atmestini dar ir dėl to, kad įgyvendinant proporcingumo, ekonomiškumo bei šalių lygiateisiškumo principus, CPK suteikia atsakovui, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, teisę kreiptis į teismą su tokiu prašymu (CPK 146 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovas pasinaudojo šia jam įstatymo nustatyta teise ir tai negali būti laikoma apeliantų teisių pažeidimu (CPK 185 str.). Bylos medžiaga nepatvirtina apeliantų teiginių, jog minėtas atsakovo prašymas turi būti laikomas skundu dėl antstolio veiksmų.

19Atmestini apeliantų teiginiai, jog teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nebuvo spręstas konkretaus areštuojamo turto klausimas, todėl šis klausimas priskirtinas išimtinai antstolio kompetencijai. Antstolis turėjo vykdyti teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartį, tai yra surasti bei areštuoti atsakovui priklausančio turto už ginčo sumą. Tačiau minėtos nutarties vykdymo klausimai bei atsakovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nėra vienas nuo kito priklausomi. Kaip minėta, atsakovui yra suteikiama procesinė teisė prašyti pakeisti jau pritaikytas priemones, pateikiant adekvatų kitą ieškinio užtikrinimo priemonę. Nagrinėjamu atveju atsakovas vietoj neapibrėžtai jo turtui taikyto arešto pasiūlė areštuoti konkretų turtą. Šio klausimo sprendimas nėra priklausomas nuo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo proceso. Minėta nutartis neriboja įstatyme nustatytos atsakovo teisės prašyti pakeisti taikytas priemones tokiomis, kurios atliks savo funkciją, tačiau bus mažiau skausmingos atsakovui.

20Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Murena“ kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi minėtą... 5. Vykdydama šią teismo nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0033/08/00781 antstolė... 6. Atsakovas UAB „Junesta“ 2008 m. spalio 27 d. kreipėsi į teismą,... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi šį prašymą... 8. Atskiraisiais skundais ieškovas UAB ,,Murena“ ir jo atstovė advokatė D.... 9. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB ,,Junesta“ prašo skundus... 10. Atskirieji skundai atmestini.... 11. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 12. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo... 13. Šioje byloje teismas sprendė, jog nurodytų priemonių taikymas yra būtinas,... 14. Taigi nagrinėjant klausimą dėl minėtos teismo nutarties, kuria buvo... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, jog pirmosios... 16. Atmestini apeliantų argumentai, jog teismas be pagrindo sumažino taikytų... 17. Atmestini apeliantų teiginiai, jog teismas neturėjo pagrindo remtis atsakovo... 18. Be to, apeliantų argumentai, jog teismas neturėjo nagrinėti atsakovo... 19. Atmestini apeliantų teiginiai, jog teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi... 20. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....