Byla e2-2180-657/2018
Dėl sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, atstovaujama filialo Lietuvoje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos atstovei K. R.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei Jonavos rajono savivaldybės administracijai dėl sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, atstovaujama filialo Lietuvoje.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė RUAB „Kongera“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos vienašališką 2017 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 1T-122 nutraukimą nuo 2018 m. sausio 2 d.

7Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka (CPK 124 str.). Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla nagrinėtina ieškovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

8Ieškinyje UAB „Kongera“ nurodė, jog ieškovė ir atsakovės 2017 m. rugsėjo 19 d. pasirašė Rangos sutartį dėl muziejaus pastato ratinės rekonstravimo darbų (toliau – sutartis). Darbai turėjo būti atlikti per 24 mėnesius. Atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį tinkamai neinformavus ieškovės apie sutarties nutraukimą, nes 2017 m. gruodžio 13 d. atsakovės rašte nėra nurodyta konkreti data, nuo kurios nutraukiama sutartis Be to, atsakovė sutarties vykdymo metu reiškė nepagrįstus reikalavimus, neleido ieškovei dirbti, išvarė iš statybos aikštelės, nepagrįstai nepriėmė atliktų darbų akto ir juos grąžino ieškovei, neapmokėjo už atliktus darbus.

9Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

10Nurodė, kad rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Sutartimi ieškovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą parengti Muziejaus pastato ratinės (unikalus kodas ( - )) rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 5, Jonavoje darbo projektą, atlikti ir perduoti atliktus darbus, parengti statinio kadastrinę bylą, parengti statinio energetinio naudingumo sertifikatą. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 11 d. patvirtino rangovo pateiktą 2017 metų kalendorinį įkainotų veiklų grafiką, kuriame yra nurodyta, kokie darbai bus atlikti 2017 metų IV ketvirtyje. Kadangi grafike nurodyti darbai nebuvo atliekami, atsakovė 2017 m. spalio 30 d., 2017 m. lapkričio 24 d. pranešimais bei nuolatiniais žodiniais raginimais ragino atsakovę pradėti vykdyti darbus ir įspėjo apie galimą vienašališką sutarties nutraukimą. Atsakovė turėjo pagrįstų abejonių, kad darbai nebus atlikti iki sutarto einamųjų metų darbų atlikimo termino pabaigos, t. y. iki 2017 m. gruodžio 1 d. Ieškovė nebendradarbiavo su atsakove, 2017 metų IV ketvirtyje numatytų darbų neatliko, todėl ieškovė 2018 m. sausio 2 d. vienašališkai nutraukė sutartį prieš 20 dienų, t. y. 2018 m. gruodžio 13 d. raštu įspėjusi ieškovę dėl esminio sutarties pažeidimo. Darbo projektas nebuvo parengtas, visi darbų aktuose nurodyti darbai nebuvo registruojami darbų žurnale. Atlikti darbai yra priduodami ir kiekiai patvirtinami techninės priežiūros vadovo. Šiuo atveju nebuvo padarytas nei vienas iš aukščiau paminėtų etapų. Pateikti atliktų darbų aktai nėra patvirtinti techninės priežiūros vadovo, todėl tikėtina, kad rangovė, išardydama dalį grindų dangos, galėjo padaryti užsakovei žalos.

11Ieškinys atmestinas.

12Tarp šalių kilo ginčas dėl rangos sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo.

13Nagrinėjamoje byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės:

14- atsakovė Jonavos rajono savivaldybė vykdė atvirą konkursą – „Muziejaus pastato ratinės, (unikalus kodas ( - )) rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 5, Jonavoje darbai“. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta ieškovė UAB „Kongera“, su kuria 2017 m. rugsėjo 19 d. buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 1T-122;

15- pagal 2017 m. rugsėjo 19 d. sutarties 2.1 punktą ieškovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą Darbų Muziejaus pastato ratinės ( unikalus kodas ( - )) rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 5, Jonavoje darbo projektą, atlikti ir perduoti Muziejaus pastato ratinės ( unikalus kodas ( - )) rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 5, Jonavoje, darbus, parengti statinio kadastrinę bylą, parengti statinio energetinio naudingumo sertifikatą;

16- 2017 m. spalio 11 d. Jonavos rajono savivaldybės administracija patvirtino rangovės pateiktą įkainotų veiklų kalendorinį darbų grafiką, pagal kurį darbo projektas turėjo būti parengtas 2017 m. IV ketvirtį; taip pat 2017 m. IV ketvirtį turėjo būti atlikti paruošiamieji ardymo darbai, pertvarų įrengimo, kiti darbai, šilumos punkto įrengimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimo darbai, dalis kitų darbų (grindų įrengimo, sienų ir lubų apdailos, elektrotechnikos, vidaus durų įrengimo, apsauginės signalizacijos įrengimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), priešgaisrinės signalizacijos įrengimo, procesų valdymo ir automatizavimo, šildymo sistemos įrengimo, vėdinimo sistemos įrengimo), kurių bendra suma 96 427,37 Eur. Visi grafike numatyti darbai turėjo būti baigti 2018 m. I ketvirtį, likusių darbų vertė – 26 905,96 Eur;

17- Jonavos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kongera“ 2017 m. spalio 17 d. pasirašė Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą;

18- atsakovė 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 6B-19-4680 dar kartą paragino rangovę pradėti vykdyti darbus ir informavo, kad priešingu atveju užsakovė gali vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 6B-19-5013 pakartotinai kreipėsi į ieškovę ir paragino pradėti vykdyti darbus bei pranešė, jog priešingu atveju atsakovė, vadovaujantis sutarties 12.3.2. punktu, nutrauks sutartį. Ieškovė UAB „Kongera“ į atsakovės raginimus nereagavo;

19- Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 6B-19-5339 „Dėl rangos sutarties Nr. 1T-122 nutraukimo“ informavo rangovę, kad vienašališkai nutraukia rangos sutartį, nes rangovas nesilaikė darbų atlikimo grafiko.

20Dėl sutarties nutraukimo

21Ieškovės UAB „Kongera“ nuomone, atsakovė šalių sudarytą sutartį dėl rangos darbų nutraukė vienašališku pareiškimu nepagrįstai, nes rangos sutartis nutraukta nesilaikant sutarties 12.4 punkte nustatytos tvarkos, o atsakovės 2017 m. gruodžio 19 d. pranešimas dėl Sutarties nutraukimo nelaikytinas tinkamu informavimu apie sutarties nutraukimą, nes jame nėra aiškiai nurodyta sutarties nutraukimo data.

22Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme ir sutartyje įtvirtinti vienašališko sutarties nutraukimo pagrindai yra alternatyvūs. Sutartyje ir įstatyme nustatytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2013). Toks išaiškinimas reiškia, kad šalims įgyvendinant sutarčių laisvės principą (CK 6.156 str. 1 d.) susitarus, kokiais atvejais sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, pakanka nustatyti faktą, jog egzistavo nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas (pagrindai). Jeigu šalys susitaria, kad sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, jei nevykdomi ja prisiimti įsipareigojimai, pakanka nustatyti pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo) faktą ir nereikia įrodinėti bei vertinti tokio pažeidimo sunkumo, prievolės neįvykdžiusios šalies kaltės ir jos formos ar kitų CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų. Tačiau sutartyje įtvirtinti jos nutraukimo pagrindai yra sutarties sąlygos, kurių teisėtumas ir sąžiningumas sutartį pažeidusios šalies iniciatyva teismo gali būti patikrintos. Jei šalių sutartos sąlygos prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.), teismas gali (ir privalo) nukrypti nuo sutarties sąlygų turinio ir vadovautis teisės normomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015).

23Nagrinėjamu atveju ieškovės veiksmai (neveikimas) atsakovės buvo kvalifikuoti kaip esminis pažeidimai pagal sutarties 6.1 punktą, kuriame nurodyta, kad neatlikus darbų sutartyje nustatytais terminais, bus laikoma, kad tai esminis sutarties pažeidimas. Todėl vertinant, ar ieškovės veiksmus (neveikimą) galima būtų pripažinti kaip esminius sutarties pažeidimus, reikia įvertinti, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014).

24Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).

25Atsakovė kaip esminį sutarties nutraukimo pagrindą nurodė darbų pagal sutartį ir šalių suderintą kalendorinį grafiką nepradėjimą. Pagal sutarties 6.2 punktą įkainotų veiklų grafike 2017 metais numatyti darbai turėjo būti atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Neatlikus darbu sutartyje nustatytais terminais, bus laikoma, kad tai esminis sutarties pažeidimas.

26Kaip matyti iš bylos duomenų, Jonavos rajono savivaldybės administracija net kelis kartus – 2017 m. spalio 30 d. raštas Nr. 6B-19-4680 „Dėl darbų vėlavimo“ ir 2017 m. lapkričio 24 d. raštas Nr. 6B-19-5013 „Dėl darbų vėlavimo“ ragino atsakovę pradėti vykdyti darbus, nurodė, jog visi 2017 m. IV ketvirtį numatyti darbai 96 427,37 Eur sumai turi būti baigti iki 2017 m. gruodžio 1 d., ir akcentavo, kad priešingu atveju bus priversta nutraukti sutartį. Ieškovė UAB „Kongera“ 2017 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 2017/11/03-3 sutiko, jog objekte šiai dienai darbai nevyksta, tačiau pažymėjo, kad šiuo sutarties įgyvendinimo etapu yra rengiamas darbo projektas, kurio nesant, pradėti vykdyti darbų objekte negalima.

27Ieškovė byloje nėra pateikusi jokių įrodymų, kad iki 2017 m. gruodžio 1 d. buvo atlikti grafike numatyti darbai (CPK 178 str.). Atsižvelgdama į tai, jog iki 2017 m. gruodžio 1 d. jokie darbai nebuvo pradėti vykdyti, atsakovė pagrįstai sprendė, kad akivaizdu, jog 2017 metais numatyti darbai nebus baigti, todėl 2017 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 6B-19-5339 informavo ieškovę, apie sutarties nutraukimą. Iš atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. sausio 9 d. rašto Nr. 6B-19-133 matyti, kad rangos sutartis Nr. 1T-222 yra vienašališkai nutraukta 2018 m. sausio 2 d. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovė vienašališkai nutraukė rangos sutartį nepažeisdama sutarties 12.3.2. punkto reikalavimo, kad užsakovas prieš 20 kalendorinių dienų turi raštu pranešti rangovui apie sutarties nutraukimą ir pašalinti jį iš statybvietės.

28Sutartis pagal 2017 m. kalendorinių darbų grafiką nebuvo įvykdyta; jokių pretenzijų dėl atsakovės veiksmų (neveikimo) ieškovė UAB „Kongera“ atsakovei nereiškė ir vien tik ieškovės deklaratyvūs teiginiai, jog darbų atlikimo terminas yra 24 mėnesiai, todėl kalendorinis darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovė galėjo ir turėjo teisę nevykdyti įsipareigojimų pagal sutartį.

29Analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, visų pirma vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė. Atotrūkis bus maksimalus visiško neįvykdymo atveju. Kaip matyti iš pateikto kalendorinio darbų grafiko ir kitų byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė darbus turėjo baigti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Visi darbai gali būti pradėti tik tada, kai yra parengtas ir su techninės priežiūros vadovu suderintas darbo projektas. Projektas nebuvo parengtas, o kiti grafike numatyti darbai nepradėti. Nustatytos aplinkybės, akivaizdžiai patvirtina, kad yra didžiulis atotrūkis tarp pažadėto prievolės įvykdymo termino ir faktinio prievolės įvykdymo.

30Sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad einamaisiais metais neatlikus numatytų darbų ir neįsisavinus skirtų lėšų 2017 metais, sekančiais metais didesnis finansavimas konkrečiam objektui nėra skiriamas, todėl darbų atlikimas nustatytais terminais yra ypač reikšmingas atsakovei, siekiant racionaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti turimas lėšas.

31Sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas likti sutartinuose santykiuose yra mažesnis. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė nedėjo visų pastangų, kad galėtų tinkamai vykdyti sutartį, nereagavo į atsakovės raginimus pradėti vykdyti darbus, dėl kalendorinio darbų grafiko pakeitimo nesikreipė, todėl pripažintina, kad darbai laiku nebuvo atlikti dėl ieškovės kaltės. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, remdamasi tais pačiais argumentais savo neveiklumą grindė ir kitose bylose, kurios buvo sprendžiamas klausimas dėl sutarčių vienašališko nutraukimo.

32Sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Kaip jau minėta, ieškovė elgėsi pasyviai, nuolat nevykdydama prisiimtų įsipareigojimų ir nereaguodama į ieškovės raginimus. Be to, kaip matyti iš byloje pateiktos Credit info duomenų, ieškovė turėjo ir turi daugybę įsiskolinimų kreditoriams, todėl atsakovė turėjo pagrindo nebepasitikėti ieškove ir abejoti, kad ji sugebės įvykdyti įsipareigojimus ateityje. Nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai spręsti, kad nagrinėjamu nustatytas sutarties terminų pažeidimas buvo esminis, todėl atsakovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį.

33Nagrinėjamu atveju, atmestini ieškovės argumentai, kad atsakovė nesilaikė sutarties nutraukimo prieš terminą tvarkos, neorganizavo derybų, nes kaip matyti iš atsakovės raštų, ieškovė buvo raginama pradėti darbus, ne kartą buvo įspėta apie galimą sutarties nutraukimą, tačiau su atsakove nesiderėjo, neprašė pakeisti darbų grafiko dėl svarbių priežasčių, dėl kurių ji darbų negali pradėti, pratęsti terminus ir pan. Visos šios aplinkybės leidžia teigti, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija, sutartį nutraukė laikydamasi šalių sutartos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos, įspėjusi ieškovę prieš 20 kalendorinių dienų, todėl ieškinys atmestinas.

34Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

35Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas 2018 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovės UAB „Kongera“ reikalavimui užtikrinti, taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje informacijos apie Rangos sutarties neįvykdžiusį tiekėją UAB Kongera“, o jei jau paskelbta – atšaukti. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, taikyta laikinoji apsaugos priemonė naikintina (CPK 150 str. 2 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu, teismas,

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Jonavos apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje informacijos apie Rangos sutarties neįvykdžiusį tiekėją uždarąją akcinę bendrovę Kongera “, o jei jau paskelbta – atšaukti.

39Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos atstovei K.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė RUAB „Kongera“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 7. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą... 8. Ieškinyje UAB „Kongera“ nurodė, jog ieškovė ir atsakovės 2017 m.... 9. Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 10. Nurodė, kad rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Sutartimi... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Tarp šalių kilo ginčas dėl rangos sutarties vienašališko nutraukimo... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės:... 14. - atsakovė Jonavos rajono savivaldybė vykdė atvirą konkursą –... 15. - pagal 2017 m. rugsėjo 19 d. sutarties 2.1 punktą ieškovė įsipareigojo... 16. - 2017 m. spalio 11 d. Jonavos rajono savivaldybės administracija patvirtino... 17. - Jonavos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kongera“ 2017 m.... 18. - atsakovė 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 6B-19-4680 dar kartą paragino... 19. - Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 13 d. raštu... 20. Dėl sutarties nutraukimo ... 21. Ieškovės UAB „Kongera“ nuomone, atsakovė šalių sudarytą sutartį dėl... 22. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme ir sutartyje įtvirtinti... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovės veiksmai (neveikimas) atsakovės buvo... 24. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 25. Atsakovė kaip esminį sutarties nutraukimo pagrindą nurodė darbų pagal... 26. Kaip matyti iš bylos duomenų, Jonavos rajono savivaldybės administracija net... 27. Ieškovė byloje nėra pateikusi jokių įrodymų, kad iki 2017 m. gruodžio 1... 28. Sutartis pagal 2017 m. kalendorinių darbų grafiką nebuvo įvykdyta; jokių... 29. Analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties... 30. Sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis... 31. Sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo,... 32. Sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai... 33. Nagrinėjamu atveju, atmestini ieškovės argumentai, kad atsakovė nesilaikė... 34. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 35. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas 2018 m. sausio 31 d. nutartimi... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Jonavos apylinkės teismo 2018 m. sausio 31... 39. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...