Byla e2-708-956/2017
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas” ieškinį atsakovei J. Š

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas” ieškinį atsakovei J. Š.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės 1260,88 Eur negrąžintos paskolos, 487,44 Eur palūkanų, 79,12 Eur administravimo mokesčio, 76,16 Eur delspinigių, 80,60 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad elektroniniu būdu tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1300,00 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017 m. lapkričio 15 d. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. gruodžio 9 d. pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, reikalavimo teisių automatinį perėmimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti 1260,88 paskolą, 487,44 palūkanas, 79,12 Eur administravimo mokestį ir 156,76 Eur delspinigius. Tačiau atsakovė iki šiol neatsiskaitė. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2017 m. sausio 23 d. viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis) (b. l. 28-29; 30). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-7). CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovė 2015 m. lapkričio 7 d. ieškovės administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. ( - )dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1300,00 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 35 procentai (b. l. 10-17). Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1300,00 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017 m. lapkričio 15 d. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. gruodžio 9 d. pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, reikalavimo teisių automatinį perėmimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti 1260,88 paskolą, 487,44 palūkanas, 79,12 Eur administravimo mokestį ir 156,76 Eur delspinigius (b. l. 18). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 1260,88 Eur negrąžintas kreditas.

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 487,44 Eur palūkanas, kurios turėjo būti mokamos už naudojimąsi kreditu iki 2017 m. lapkričio 15 d. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011).

8Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditorės reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą (šiuo atveju - pelno palūkanas) sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditorės pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Šalių sudarytos Portalo naudojimosi sutarties 2.18 papunktyje numatyta, kad palūkanos tai mėnesinė palūkanų norma, kurią paskolos ar vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja mokėti skolintojui už paskolos ar vartojimo kredito sumą ir kurią yra nurodęs paraiškoje prieš aukcioną. Palūkanos atsakovei buvo skaičiuojamos kiekvieną mėnesį nuo mokėtinos įmokos. Atsakovė kreditą privalėjo pradėti grąžinti nuo 2015 m. lapkričio 13 d. ir grąžinti iki 2017 m. lapkričio 15 d., tačiau įmokų laiku ir tinkamai nebemokėjo nuo 2016 m. sausio 15 d. Ieškovė informavo atsakovę apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Kadangi atsakovė naudojosi jai paskolintomis lėšomis iki sutarties nutraukimo (2016 m. gruodžio 9 d.), todėl privalo sumokėti iki šio laikotarpio apskaičiuotas pelno palūkanas. Pelno palūkanos priteistinos ne už būsimą laikotarpį (iki 2017 m. lapkričio 15 d.) kaip prašo ieškovė, o iki sutarties nutraukimo, nes pelno palūkanos skaičiuojamos iki sutarties pasibaigimo (CK 6.221 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, pelno palūkanos turi būti mokamos nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. gruodžio 9 d., t. y., už 11 mėnesių ir 24 dienų. Įvertinus tą aplinkybę, kad pelno palūkanos kiekvieną mėnesį buvo kintančios priklausomai nuo mokėtinos sumos, ieškovei iš atsakovės priteistinos 353,94 Eur pelno palūkanos (36,82 + 35,67 + 34,50 + 33,28 + 32,03 + 30,75 + 29,43 + 28,07 + 26,66 + 25,22 + 23,74 + 17,77).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 79,12 Eur administravimo mokestį. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas 79,12 Eur administravimo mokestis.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 80,60 Eur kompensuojamąsias (vėlavimo) palūkanas ir 76,16 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, kompensuojamosios palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus - mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į kompensuojamųjų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 80,60 Eur kompensuojamosios palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 76,16 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

13CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (89,43 %). Iš atsakovės priteistina 1260,88 Eur negrąžinta paskola, 353,94 Eur pelno palūkanos, 79,12 Eur administravimo mokestis, 80,60 Eur kompensuojamosios palūkanos, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės J. Š., asmens kodas ( - ) 1260,88 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų šešiasdešimties eurų 88 centų) negrąžintą paskolą, 353,94 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt trijų eurų 94 centų) pelno palūkanas, 79,12 Eur (septyniasdešimt devynių eurų 12 centų) administravimo mokestį, 80,60 Eur (aštuoniasdešimties eurų 60 centų) kompensuojamąsias palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,24 Eur (keturiasdešimties eurų 24 centų) žyminio mokesčio dalį, 357,72 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt septynių eurų 72 centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti – ieškovės UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, naudai.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės 1260,88 Eur... 3. Atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 487,44 Eur palūkanas, kurios turėjo... 8. Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 79,12 Eur administravimo... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 80,60 Eur kompensuojamąsias... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 13. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo,... 14. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės J. Š., asmens kodas 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...